NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně. Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz
NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
Listopad 2013

TZOLKIN 29.11.2013 9 AKBAL kin 243

29. listopadu 2013 v 16:57 Maysky Kalendář na každý den

Akbal - Noc - Síla Myšlenky, Intuice, Snů

Pokud jste zasnoubení, nastavte datum svatby na dnešní den. Bolon ( 9 ) v Akbal je nejvhodnější den pro lásku, romantiku, manželství - Bolon je nejoblíbenějším dnem Mayů pro důležité obřady. Můžete také navrhnout, aby váš partner oznámil váš závazek, nebo oslavu vašeho výročí v tento den. A pokud nemáte naplánované žádné takové události, nebo obřady, nemějte pocit, že jste o něco přišli, je to velký den, kdy můžete říct ženě, nebo muži, kterého milujete, že tak učiníte.

DNES JE DOBRÝ DEN NA ROZJÍMÁNÍ O HVĚZDNÉM PROSTORU,
ODTUD PŘICHÁZÍ INSPIRACE

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL; NOC, TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI…..Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE , ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

Pole snů je nekonečným zdrojem informací. Dnes vás inspiruje intuice. Problémy a duchovní rozpory vyplývají z rozdvojení osobnosti. Obejměte všechny vaše milované i nemilované aspekty. Zůstaňte upřímní především vůči sobě.

Buďte ochotni podstoupit test. Jak oceňujete sami sebe? Obejměte duchovním zrakem všechny negativní procesy a spusťte se až na samé dno, abyste viděli dary, které s sebou přináší….

Dny nesené energií NOCI, odhalí velmi iracionální obrazy. Jako první ze všech světů odhalí nedostatky vyplývající z přerušení kontaktu s Božským Zdrojem. Pokud je lidské Vědomí zaměřeno pouze na materiální dobro, Energie NOCI musí udělat řez, abyste skoncovali s těmito dary.Ve dnech NOCI se může objevit pocit bezmoci, malichernosti, a také silná frustrace i pocit nedostatku smyslu života. Pokud člověk najde cestu do vnitřních světů, dny NOCI v něm uvolní tvůrčí impulsy, zašlou zázračné nápady a pomohou s vynalézavostí při překonávání obtíží a nedostatkem na všech úrovních Bytí. MODRÁ NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V této Pečeti dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny NOCI jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou nám posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství, a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.

9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ

DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu,co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ zkostnatělé vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI !!

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. SOLÁRNÍ dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Slunečního Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 28.11.2013 8 IK kin 242

28. listopadu 2013 v 11:17 Maysky Kalendář na každý den

Ik - Vítr - Ducha, Inspirace, Komunikace

Pokud situace ve vašem životě volají po diplomacii - dnes je pro to dobrý den. OSMÝ Tón vám pomůže vidět a chápat věci z celostního pohledu, zatímco IK - energie propojenosti a komunikace - držené nahoře MEN s roztaženými křídly - umožňují jasnost vizí a stručného konkrétního vyjádření. Vaším úkolem je navigovat situaci, kterou držíte ve vašich rukou rovnoměrně, jako neutrální loď, vyhýbající se osobnímu egoismu, manipulativním tendencím - ať už vašich, ostatních, nebo obojí.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE SE ZDROJEM

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA,…. ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA……..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI…..EROZE

Dnes je testována síla Ducha. Každý je tvůrcem svého osudu. Dnes zharmonizujte své ženské a mužské stránky a uvolněte se od všech komplexů. Jaká je vaše schopnost komunikovat s ostatními? Dnes můžete odhalit, proč se cítíte stále tak osamělí. Objevte v sobě sílu JEDNOTY a VELIKOSTI. Naučte se vnímat vztah s tím, co je Božské, následujte svojí intuici.

Dny označené symbolem IK mají velmi bouřlivý průběh, pokud se dostanou do vzorce Stínu vašeho kauzálního těla. VÍTR přináší pořadí, ve kterém jsou jednotlivé programy uzdravovány. Především bude zkontrolováno, jak dalece se Ego brání realizaci programů vybraných vaší duší. Obzvláště bolestným způsobem je kladen důraz na nedisciplinovanost, nepoctivost a nízké oceňování vlastního JÁ.

Jelikož VÍTR víří bezprostřední Energií Zdroje, u osob spirituálně pokročilých se může v tento den rozzářit síla duchovní zralosti, která nejen produchovní jejich fyzický svět, ale vyvede je z obecného chaosu. Energie IK může velmi specifickým způsobem odhalit aspekty komunikace s Vyšším JÁ a rovněž nám s přátelským úsměvem na tváři ukázat výjimečnou drsnost. V Pečeti IK, který je bezprostředně spojen se Zdrojem, vibruje duchovní čistota a síla, která vás neustále vede osobním procesem rozvoje. Vibrují zde také všechny Prvovzory - díky kterým můžete navázat kontakt s Vyšším Vědomím.


8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ

Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty.

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM, DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako velmi nepříjemný. Bolest a utrpení se mohou objevit v oblasti mentální, emocionální, fyzické, nebo také v podobě překážek, nepříznivého průběhu věcí, nešťastných událostí doma, ve společnosti i v povolání. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají po nás jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky!

TZOLKIN 27.11.2013 7 IMIX – galaktický portál – kin 241

27. listopadu 2013 v 9:13 Maysky Kalendář na každý den

Imix - Drak - Síla Víry a Důvěry

Opatrně tento den.…. den ovinutý kolem světského Imix, roztáčí top energie
SEDMÉHO Tónu, můžete létat z jedné reality do druhé a spouštět více myšlenek na stejné trati. Pokud jste nechali všechno mimo kontrolu, můžete snadno ztratit sami sebe. Takže kráčejte svým vlastním tempem a poslouchejte co Imix opravdu říká. SEDMIČKA také přestavuje zakončení, což by mohlo ohrozit stav mysli, vztahů, celého způsobu života i další inspirace. Spíše, než strach z konce, nebo čehokoliv - obejměte to a přijměte, jako přirozenou součást života a Vědomí.

DRAK 7 je silným pilířem Tzolkinu. V tento den do hry vstupuje Matka - Země, naše Božská Pramatka, která tryskající mocnou energií, počíná velké čištění, už bez žádného kompromisu.

DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY

Chcete-li realizovat své vize v životě, je třeba disponovat dostatečnou silou vůle. Božská manna stále padá z Nebe. Těžké časy neexistují. Dnes v sobě objevte " ženskou" citlivost, buďte cituplní k druhým.

Důvěřujte moudrosti osudu. Uvěřte v nádhernou fantazii, že v životě dostanete to, co potřebujete. Otevřete se volnému toku přijímání a dávání. Mluvte o svých snech, přáních, potřebách.

DRAK - bez ohledu na doprovodný Tón - vždy přináší otázky důvěry. Dny označené touto Pečetí se dotýkají pole Stínů, a mohou se projevit strachem, bezmocí, ztrátou, MACHO postojem, nebo namyšleným Egem. Jelikož DRAK symbolizuje svět hmoty, pod vlivem Energie Stínu se může projevit silným impulsem k postraním úmyslům ( nadvláda, lakota, chamtivost).

Pozitivní dopad IMIX se projevuje jako OCHOTA JEDNAT, AKTIVITA, NADŠENÍ, SEBEDŮVĚRA, SEBEÚCTA. Energie Dne může zdůraznit poskytování "mateřského tepla", péči a klid.Otázky, kterým DRAK přikládá zvláštní význam, jsou otázky matérie, otázky obživy, stejně jako radosti ze života.

7. TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ

Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v NOVÉM světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

STAŇTE SE JEDNÍM S MYSTICKOU SEDMIČKOU
JEDNÍM SE SEDMI ČAKRAMI TĚLA
SEDMI ÚROVNĚMI PYRAMIDY,
KTERÉ SPOJUJE VĚDOMÍ SEDMI

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abychom se nedostali do zápasů či extrémů.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 25.11.2013 5 CAUAC - galaktický portál – kin 239

25. listopadu 2013 v 10:02 Maysky Kalendář na každý denCauac - Bouře - Síla Obnovy

Kdybyste dostali včasné varování o vašich případných zdravotních problémech, jak byste jednali? A kdybyste mohli předcházet vašim zdravotním problémům, udělali byste, co je nutné? Pokud vaše odpověď zní v obou případech ano, pak to udělejte právě dnes! Cauac je velmi příznivý den pro zdraví, léčení a celkovou pohodu; s připojením PÁTĚHO Tonu - vynořujícím se ještě před působením jejich společných energií, vám dává na začátku náskok, abyste chránili své zdraví - jednu z nejvíce opomíjených oblastí života. Neodkládejte to. Bez ohledu na to, jak velké jsou vaše pocity, vezměte dnes na sebe tento závazek a obnovujte ho každý den 5 CAUAC.

Galaktický portál MODRÁ BOUŘE 5 - ukazuje bez stínu pochybností v jakém směru se pohybují stopy vašeho osudu. Osvobozený zde bude impuls samo obnovy, kterou můžete jasně pocítit na fyzické úrovni a co více - tento impuls je schopen (na úrovni nemoci) zahájit proces duchovního uzdravení.

DNES JE DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE, JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE, JAKO NA ANDĚLY

ESENCE CAUAC, TO JE POCIT BEZPEČÍ, JEDNOTY A MÍRU V ČASE, KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTE

Udělejte dnes mnoho změn a uvolněte se od iluzí. Nesuďte svoji cestu, ani cestu druhých. Nevytýkejte nedostatky a nedávejte zázračné rady do budoucnosti. Neexistuje bezvýchodná situace - je třeba chtít, věřit a důvěřovat.

Udržujte odstup od každé otázky. Nesuďte lidi, události či osobní zkušenosti. Získejte přístup k esenciální podstatě vašeho JÁ a požádejte ho, aby vás bezpečně provedlo všemi těžkostmi a pomohlo vyléčit všechny negativní emoce spojené s procesem růstu. Předejte kormidlo v procesu TRANSFORMACE vašemu Vyššímu JÁ. Oddělte se od všeho, co vás udržuje v iluzi oddělenosti od pravého Bytí.


Dny BOUŘE se mohou projevit úzkostí a neklidem. Síla jejich dopadu může vyvolat výrazné změny ve vašem životě. Jako vždy, tak i v tomto případě je jediným účelem CAUAC velká přestavba. Abychom přivítali NOVÉ, je třeba nejprve odsunout z cesty ZASTARALÉ. Čím více STARÉHO je třeba odstranit, tím silnější bude impuls CAUAC. Způsoby řešení mohou být nepříjemné, ale nesmíte se nechat unést emocemi - nenegujte změny.

Pokud se vaše Vědomí dostalo na vyšší úroveň, pokud se nadále odmítáte držet starých věcí, síla BOUŘE vám přinese geniální řešení. Bezbolestně odstraní z vašeho života nepotřebné věci a místo STARÉHO okamžitě přinese NOVÉ, zejména pokud je to nezbytné pro váš osobní rozvoj.
Pokud nemáte sílu, abyste změnili v životě to, co by mělo být změněno, věnujte zvláštní pozornost Dnu BOUŘE. Zašle vám sílu a dodá odvahu udělat první krok. Uvědomte si, že každá stagnace v životě pochází z nedostatku životní Energie. Dejte šanci Obru CAUAC, aby rozbil všechny překážky a převedl vás do širokých klidných vod.


5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ

Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého SRDCE. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zem mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě - k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Vyšší pravda je k nalezení na Zemi. Díky přijetí vašeho lidství a pozemského Bytí, najdete smysl i moudrost NOVÉHO Vyššího Bytí.Vraťte se do Středu a vneste více Světla do vašeho fyzického těla. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Srdce. Pokud přestanete přemýšlet kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tichý a skromný. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU !

VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ VAŠEHO STŘEDU !

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, - díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

O mém tvořivém kreslení

24. listopadu 2013 v 16:01 Intuitivní obrazy

Obrazy jsou kresleny téměř výhradně pastelkami KOH-I-NOOR a GIOCONDA hart a soft pastels. Používám různé druhy a typy, hlavně takové s kterými se mi dobře kreslí. Při absolutním myšlenkovém uvolnění proudí energie skrze mé Srdce a v jemném procítění namaluji do obrazu lehkou esenci pro určitou bytost, prostor či přítomný okamžik. Vše co nyní tvořím, je již v Nových jasných světelných energiích, které pomáhají i skrze mé obrazy prostupovat veškerou hmotu a vše propojovat do Jednoty čisté Lásky. Dnes je možné touto formou citlivé vnímavé bytosti pomoci v hledání a pochopení života samého ale také uvědomění si sama sebe. Každý obrázek má i své poselství pro nového majitele, nebo majitelku. Vždy dávám přednost osobní schůzce. Pokud to ale není možné, pošlu informace e-mailem. Děkuji všem, i skrze Vás pomáhám a přispívám k tomu aby byl svět lepší a s lehkostí proplouval transformací. S Láskou v Srdci Anna Vičánková
BARVY A JEJICH VÝZNAM
Každá barva má určitý druh frekvence. Již v dávných dobách bylo známé, že jednu a tu samou frekvenci můžeme vnímat několika vjemy. Je to barva, tón, vůně, chuť a tvar. Barva v sobě obsahuje jangový základní element. V převaze každého tónu je jinový element. Vůni přiřazujeme vzdušný element a chuti pak vodní element. Staré tradice hovoří, že v dotyku se mísí všechny živly . Dotyk je důležitý pro člověka bezprostředně po narození. Na straně druhé je velmi důležitý i pro umírajícího člověka, často více než slovo.
 • Tmavě modrá
  Souvisí se vzdušným živlem . Pomocí této barvy můžeme upravit vzdušný živel v organizmu. Je vhodná pro ztišení a harmonizaci.
 • Červená
  Koresponduje s živlem ohně. Jedná se o velmi dynamickou barvu související s teplem. Pomocí této barvy můžeme opravit ohnivý živel organizmu a stimulovat 1 čakru.
 • Zelená
  SOUVISÍ s vodním živlem. Je spjata se základním archetypem vitalizace. Zelená jako frekvence může být podpůrně využita jako čistící nástroj v případě energetického znečištění.
 • Fialová
  Tato barva je syntézou červené a modré. Archetypálně reprezentuje duchovní majestát a pozitivní vztah k vyšším úrovním. Další charakteristikou jsou dobré čistící účinky na jemnohmotných úrovních.
 • Bílá
  Je jednou z nejčastějších vibrací v přírodě, jelikož archetypálně souvisí se světlem. Z hlediska analogického zosobňuje čistotu, přirozenou pokoru, citlivost a jemnost. Hodí se jako pomocný prvek do všech energeticky náročných prostředí.
 • Žlutá
  Má své osobité zastoupení mezi barvami, jelikož vytváří teplé účinky a přitom není extrémně dynamická jako červená. Žlutá je schopna stimulovat změny na jakékoliv úrovni. Často se používá při transformačních změnách.
 • Světle modrá
  Charakterizuje stav volnosti, který je prezentován vnitřním duchovní moudrostí. Svým významem se velmi podílí na komunikaci. Tato barva velice dobře tlumí stavy extrémního tepla na všech úrovních. Dobře působí na oblast dutiny ústní.
 • Oranžová
  Je směsicí frekvence červené a žluté. Zastupuje kreativitu na fyzické úrovni. Z pohledu lidského těla je oranžová užitečná v oblasti ženských orgánů.
 • Světle zelená
  Obsahuje v sobě nejvyšší náboj vitality. Má silně regenerační účinky a zlepšuje schopnost přizpůsobivosti.
 • Stříbrná
  Podle zdrojů stříbrná souvisí se skupinou tzv. andělských frekvencí. Z tohoto důvodu může pozitivně působit jako rozpouštědlo negativních energií a těžkých životních situací. Lze říci, že tato barva souvisí s odpuštěním.
 • Zlatá
  Z duchovního pohledu tato barva patří mezi božské barvy, jelikož její frekvence má nejvyšší kmitočet. Má univerzální užití. Používá se tam, kde je potřeba pozvednout vibraci. Vzhledem k vibrační příbuznosti, je velice dobrým vodičem sluneční prány.
UKÁZKA MÉ PRÁCE ZDE

Dárkový poukaz na přání

24. listopadu 2013 v 15:29 Dárkový poukaz na přání


Ráda Vám připravím dárkový poukaz na přání. Vyberte si z nabídky mých služeb.

-Kosmetické služby

Míchané krémy pro vaši pleť tělo i duši

-Jemné dotekové masáže

- Permanentní make-up

- Intuitivní tetování na tělo, nebo dle vlastního výběru

- malování na tělo použití barevné tělová fixy vydží max. 3-5 dnů

- Intuitivně malovaný obraz na papír pastelkami

Osobní poradenství


Objednávku vyřizuji e-mailem, nebo telefonicky e-mail: channah12@seznam.cz , tel.: +420 777 339 159 Pokud nereaguji na telefon, pracuji. Prosím tedy o laskavost, zavolejte později. Děkuji za pochopení.

TZOLKIN 24.11.2013 4 ETZNAB

24. listopadu 2013 v 14:37 Maysky Kalendář na každý den


Etznab - Zrcadlo - Síla Odrazu

Jako nová zářící mačeta se ohání Etznab Energie v husté tmě džungle, aby odřízla vše přímo až na pravdu - k jádru věcí - sloupla vrstvy iluzí, polopravd a ztraceného vnímání, abyste byli znovu CELISTVÍ. Staré vrstvy Ega a jeho komplikovanost už nepotřebujete. Trecena ORLA vás vynese - protáhne vaše křídla, abyste byli čistší, přirozenější, více uzemnění.

ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ.

DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI, KŘEMEN ETZNAB JE ZRCADLO REALITY

Lidé, s kterými se setkáváte jsou vaším vlastním odrazem a jednoznačně pro vás velkým přínosem. Dívejte se na ně, jako na sebe. Uvidíte v nich sebe. Uvidíte, jak si pěstujete v životě iluze.Využijte vrozené schopnosti spravedlivého vyrovnání. Použijte MEČ PRAVDY udělat rozhodující řez ve svém životě, abyste mohli odpustit a ukončit spory.

Pečeti ZRCADLA připadá zvláštní role - role NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU KONTROLY KVALITY.Vše bude opět dáno pod lupu a pečlivě zkoumáno, zda je to vhodné pro svět, pro kolektivní Vědomí, ale především pro další stupeň Evoluce.

ZRCADLO je naprosto důvěryhodné, protože svůj odraz v zrcadle nemůže nikdo popřít. Na příkladu jiných lidí nám ETZNAB ukazuje naše přednosti, nedostatky, slabé stránky, které si nechceme připustit.

Nic se neděje bez příčiny. Celý život jsme konfrontováni s důsledky našich myšlenek a činů. Porozumění, pochopení a přijetí této reality je první krok k pochopení nových dovedností, jako například telepatie. Dny ETZNAB nám tímto přinášejí neocenitelnou pomoc.

Kdo je ochoten přijmout svůj odraz v zrcadle, tomu ZRCADLO ukáže zázračnou pilulku, jak uvolnit stres. Čím lépe pochopíme smysl reflexe, tím rychleji zareagujeme, a tím rychleji dosáhneme mír, harmonii, vnitřní pocit bezpečí a tím snazší pro nás bude boj proti vypuknutí infekce. Síla ZRCADLA je největším spojencem na cestě k Osvícení - Hledáním Vyšší pravdy, odhalujeme tajemství příčin.

Duchovní motto ETZNAB zní : "JEN TO, CO JDE HLADCE, JE PRAVDA. TO, CO NARÁŽÍ NA PŘEKÁŽKY, MUSÍ BÝT DÁNO POD LUPU."

4. TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE

ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,

VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní Dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů - se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto Dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované SLUNEČNÍ Pečetí.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 23.11.2013 3 CABAN kin 237

23. listopadu 2013 v 11:53 Maysky Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla Spolupráce

Náročný den Caban - o to více s energií TŘETÍHO Tónu, což představuje riziko, nejistotu, pochybnosti a překážky. Snažte se vyhnout dokončení osobních projektů, dělat plány, nebo spustit něco nového - vztah, koupi domu, plánování společenských povinností.
Jak nejlépe můžete dnešní den využít? Ohýbat mentální svaly a zbavovat se negativního myšlení a negativních myšlenek - až přijdou - rozeznejte je a zamítněte jejich sílu, nechte je jít dál.

CABAN, TO JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVAJÍCÍ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

Zkoncentrujte se na okamžik přítomnosti. Podívejte se na svůj život bez vydávání ukvapených závěrů. Přemýšlejte o svých osobních plánech.Věřte, že vy sami z vlastní vůle jste se rozhodli inkarnovat na Zemi v tomto zvláštním čase. Připomeňte si, proč jste tady.

V Energii ZEMĚ se nachází zóna kontroly individuální úrovně Vědomí. Je zde testována užitečnost a škodlivost individuálního JÁ pro CELEK.Všechny pocity ve Dnu CABAN, by měly být posuzovány z pozice osobní Rezonance s CELKEM. CABAN kontroluje také vztah ČLOVĚK - PŘÍRODA, protože jako pozemský kolektiv přebíráme zodpovědnost za osud světa. Pamatujte si, že rovnováha v přírodě je daleko více narušena, než mezilidské vztahy. Kdo se naučil vidět sám sebe, jako součást CELKU, přestane soudit lidi, protože ví, že každý, koho potkáme, je odrazem v zrcadle našeho vlastního JÁ.

Uzdravení světa a kolektivního Vědomí začíná pořádkem na vlastním dvorku. Mohou zde nastat různé konflikty, nejen v kruhu rodinném, nebo v kruhu přátel, ale i v pracovním prostředí. V takových případech se stává síla navigace CABAN strážcem svým pozemským zástupcům, nenechá své studenty na scestí, ale na každém rozcestí pro ně nastaví osobní majáky. Pokud chcete připojit ke svému duchovnímu JÁ všemocnou Energii CELKU, zaměřte se na Den ZEMĚ, ale nikoliv proto, aby posílil vaši pozici, či vás posunul na první místo, ale proto, aby vám pomohl vyřešit problémy ve vašem okolí. Socializace je důležitým krokem k duchovnímu růstu, tzn., že každý jednotlivý aspekt Vědomí, musí dosáhnout plnohodnotné formy, aby mohl být přijat do CELKU.


TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržitý, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.

DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU

Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí.V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce, neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se spojením Pečeti Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení.V odkazu na kalendářní Den s Tónem (•••) se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 22.11.2013 2 CIB kin 236

22. listopadu 2013 v 11:12 Maysky Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - Síla Inteligence

Dnešní den vám dává možnost získat vhled a jasnost na něco z vaší minulosti, možná z vaší rodové linie, co je ve vaší mysli, co vás trápí a nejste schopni přijít na věci tradičním způsobem
Dejte pozor při analýze, nepřehánějte vaše postřehy. Dualita DVOJKY může být velmi silná, ale dává možnost vhledu do dané problematiky ze všech možných úhlů a stran - takže, pokud nestojíte stabilně, může to způsobit nerozhodnost.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST,VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

Dnes spojte analytický rozum s intuitivní moudrostí. Svá přání můžete uskutečnit jedině díky důvěře ve své vnitřní síly. Intuice provází vize do pole představivosti, představivost je zasílá do mozku a rozum je přenáší do světa fyzického. Dnes je vaše Vyšší JÁ strážcem moudrosti. Neurychlujte uměle běh věcí.

Vytvořte mentální spojení s tím, co je BOŽSKÉ. Staňte se DUCHOVNÍM kanálem. Věřte ve svoji mystickou inteligenci. Nastavte se na vnitřní signály. Pusťte se matérie. Otevřete se duchovnímu vedení.

V Pečeti BOJOVNÍKA jsou zakódovány Energie probouzející INTELIGENCI TVŮRCE. Zde se dosahuje nejvyššího stupně zralosti inteligence, přičemž podmínkou k dosažení duchovního stropu inteligence CIB, je spojení třech předchozích úrovní (Poutník, Mág, Orel). Protože lidská inteligence je dvoupólová tzn. skládá se z ROZUMU a INTUICE, každá jednostrannost se stává pro člověka problémem, časem často i mučením.

Ti, kteří úspěšně prošli předchozími úrovněmi ( Poutník, Mág, Orel ), se přestanou zabývat triviálními věcmi, začnou myslet perspektivně s inteligencí BOJOVNÍKA - a tak mohou odkrýt mnoho skvělých objevů a dosáhnout mnoha úspěchů. Na této úrovni je aktivován nejen racionální rozum, ale hlavně pravá mozková hemisféra - operativní intuice.

Pokud vám chybí síly, otevřete své Vědomí moudrosti BOJOVNÍKA. Nezapomínejte na tři předchozí vznešené úrovně a především aspekt Lásky a čistoty záměrů BÍLÉHO MÁGA. Síla srdce je základem zdravého vývoje - fyzického i duchovního.
Na úrovni CIB zmizí jakékoliv OBAVY, STRACH i VÁHÁNÍ. Zde se začíná manifestovat Vyšší Vědomí, čili duchovní moudrost vašeho Vyššího JÁ.

Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit.

Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

Dny s Energií Tónu DVA představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Pečeť stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě.V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah ( vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Symbol třešní

21. listopadu 2013 v 13:46 Symboly a jejich význam

Třešně
Ačkoli jsou třešně jen sladké a chutné ovoce, jako tetování často symbolizují sexualitu. Nejen že jejich tvar a barva připomínají rty milenců při polibku, ale v angličtině jsou také slangovým označením pro panenství. Sytě červené třešně mohou být mimo jiné i symbolem plodnosti a jako tetování s výrazným erotickým nábojem se nejčastěji objevují na bocích, v dekoltu a kolem slabin.

Existují samozřejmě i další možné výklady. Třešně se často objevují na výherních automatech v kasínech, mohou tedy vyjadřovat i to, že jejich nositel je náruživý hráč. V klasickém, jasném a pestrém provedení které je spojováno se "starou školou" tetování, bývají projevem vzpurné nespoutané povahy. Mohou také symbolizovat upřímnost, pravdomluvnost, nebo laskavost.. A nezapomeňte, že jde pouze jen o obrázek sladkého ovoce, takže si je někdo může vybrat jen jako symbol zdraví a radosti ze života. nejde vždy jen o sex....

I barva kterou si vyberete, může hrát určitou roli ve významu tetování. Sytě rudé zralé třešně, jsou symbolem divoké sexuality, zatím co růžové třešničky mohou stejně dobře znamenat čistotu a nevinnost.

Existuje mnoho variací na klasické tetování s párem třešní. Červené třešně bývají obvykle symbolem vášnivosti a lásky, ale třešně s kapičkou rosy znamená svěžest a krásu. třešničky obklopené plamínky, jsou symbolem spalující lásky, zatímco třešnička na dortu je znamením sladké a pohodové povahy.

Text i obraz je možné v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu www.tetovanianna.blog.cz

TZOLKIN 21.11. 2013 1 MEN kin 235

21. listopadu 2013 v 10:15 Maysky Kalendář na každý den

MEN - Vlna ORLA - Síla Vize
TEĎ je nejlepší ČAS rozhodovat o svém osudu.

19. Vlna - Vlna ORLA nám pomáhá rozšířit planetární Vědomí a pocítit zodpovědnost za osud celého světa.

Vlna ORLA je " předposlední " Vlnou Tzolkinu.

Pečeť ORLA ztělesňuje sílu vize, jejíž prohloubení je naším evolučním úkolem. PLANETÁRNÍ VĚDOMÍ znamená rozšíření stávajícího Vědomí - vynést ho nad omezení obecných horizontů.

Jste povinni pochopit, že celé lidstvo ( samozřejmě i vy), je zodpovědné za současný stav planety. Jednotlivé výsledky dosažené v regionálních oblastech mají obrovský vliv na osud celého světa. Samotné znalosti tématu o významu dopadu energetických Rezonančních Práv zapojujících do hry vytváření reality nejsou žádným důkazem životní zralosti. Katastrofy a všechny negativní zvraty osudu nás uvědomují, že už nemůžeme uniknout před odpovědností. Jako kolektiv jsme se ocitli na křižovatce - v místě, kde už není žádné "hřiště pro zábavu". TEĎ musíme vkročit na cestu BEZPODMÍNEČNÉ ZODPOVĚDNOSTI ZA CELÉ POZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ. Nejsou tu vinní, nevinní, nebo nepřátele. JSME TU JEN MY - POZEMSKÝ KOLEKTIV!

Pokud zjistíte dvě, nebo tři rodinné Pečeti, poznáte osobní vztah s Vlnou. Vycházejíc z tohoto bodu, dívejte se pozorně na 13 dnů Vlny, nechte projít konkrétní zkušenosti bez vydávání soudů. Situace, dojmy, reakce jsou aspekty zrcadlící váš individuální podíl v komplexu pozemského zavirování. Přijměte všechno, co vás potká v této Vlně, ( také to, co se zdá být druhořadé ) jako cennou informaci. Přistupujte s láskou především k sobě. Každé hodnocení sebe, nebo jiných lidí zastíní výhled poznání pravdy. Díky Energii ORLA se přestanete honit za iluzemi. Tímto způsobem se dostanete z pout EGA, zbavíte se iluzí, uvolníte se od každodenních závislostí, lásky-nelásky druhých.

V této Vlně už nic nestojí v cestě udělat kvantový skok do Sebe - Uvědomění. Ukáže se v ní plná odpovědnost každé lidské bytosti za vlastní činy. Nikdo se více neschová za záda druhého, nezastíní tvář divadelní maskou. Každý stvořitel zde uzří své dílo. Všechno se vrací zpět k majiteli - bez make-upu, bez obalu, bez zamlžených očí s osobní etiketou.

Zcela odlišně probíhá " dozrávání " u člověka, vědomého si své role na Zemi. Každý pozemský " suverén" je chráněn právem nedotknutelnosti, právem svodné vůle. Žádný jiný člověk ho nemůže donutit jednat proti své vůli, nebo ho nutit k závislosti na cizích iluzích, protože je naprosto svobodný, vědomý a nezávislý! Právo svobodné vůle je nedotknutelné!
Ve Vlně ORLA jsou umístěny dva Galaktické Portály.

BOUŘE 5 ukazuje bez stínu pochybností v jakém směru se pohybují stopy vašeho osudu. Osvobozený zde bude impuls samo obnovy, kterou můžete jasně pocítit na fyzické úrovni, a co více - tento impuls je schopen (na úrovni nemoci) zahájit proces duchovního uzdravení.

DRAK 7 je silným pilířem Tzolkinu. V tento den do hry vstupuje Matka Země - naše Božská Pramatka, která tryskající mocnou energií, rozpočíná velké čištění, už bez žádného kompromisu.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY

Naučte se udržet rovnováhu mezi odpočinkem, prací, spánkem a výživou. Myslete na sebe. Věnujte se svým osobním plánům, vizím a představám. Podívejte se na své záměry a sliby, které dáváte lidem, z pohledu vyššího cíle, kterým je zachování rovnováhy. Naučte se brát i dávat. Zvažte, zda vaše horlivost nebrání druhým v jejich dalším vývoji. Neberte na svá bedra zátěž ostatních lidí. I když prší, nezapomínáte na magické slůvko děkuji?

Energetické pole definované symbolem MEN je charakteristické nejvyšším duchovním obsahem. Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout z každodenního zmatku života. Pokud nám chybí vize, honíme se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí propadáme závislosti na ostatních. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji SUVERENITU. Pouze dosáhne-li náš duchovní růst brány SRDCE - do našeho energetického pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla ORLA vynese Vědomí cíle na první místo.

Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy, sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí, jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovněmi. Tento člověk se přestává zaobírat maličkostmi, starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi. Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace. Pokud váš život zeje prázdnotou, pokud vám chybí cíle, pokud často registrujete prázdné přebíhání, sbližte se s ORLEM a poproste tohoto Obra, aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů. Bez motivace zanikne každá chuť tvořit. Dovolte ORLOVI zalít vás jeho genialitou, dovolte, aby jeho energie probudila vaši Duši.

Dnes vidíte, jak dalece jste nezávislí. To, co budete dělat dnes, odráží vaši velikost. Dnes dáme pod lupu bolestný egocentrický svět. Dnes se staneme vykonavatelem, nikoliv vykonávajícím cizí přání. Dnes nepodlehneme psychóze strachu, ani zdánlivě ohrožené budoucnosti.


1.TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI

Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO. Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu. Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE!

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu CENTRA invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu s Pečetí. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí.V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

Přehled Vlny MEN 21.11. - 3.12.2013

MEN 1
CIB 2
CABAN 3
ETZNAB 4
CAUAC 5 Galaktický Portál
AHAU 6
IMIX 7 Galaktický Portál
IK 8
AKBAL 9
KAN 10
CHICCHAN 11
CIMI 12
MANIK 13

Tento přehled poskytuje rovněž rámec osudu osob narozených ve Vlně MEN, nebo jejichž životním Průvodcem je MEN.

* Galaktický Portál - dny, ve kterých zaznamenáte přímý účinek Energií. Tato pole v modulu Tzolkin odhalují vedení na subtilní úrovni energií - dokončování korekcí pomocí kosmických energií. V těchto dnech je síla dopadu Pečeti mnohokrát větší.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 20.11.2013 13 IX kin 234

20. listopadu 2013 v 23:05 Maysky Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla Právoplatnosti

V den IX se zjevuje Jaguár. Vystupuje z hlubokých stínů vlhké džungle. Zrcadlo vaší duše je v jeho očích; pusťte všechny obavy a pocítíte hluboko uvnitř vás archetypální sílu.

Takže se dostáváme k hlubokému a hladkému závěru Treceny IK, naučili jsme se držet v blízkosti vnitřních osobních a důvěrných vhledů - a můžeme doufat, že na dlouhou dobu dopředu. To je klíč k Trecenám Tzolkinu….pomalu dosahovat znalostí.

Vlna VĚTRU vás obdaruje silou Ducha a pomůže překonat všechny životní těžkosti. TŘINÁCTÝ DEN vás informuje, že všechny životní zkoušky skládáte před nejvyšším orgánem spravedlnosti - ŽIVOTEM - proto zde nezůstane nic, co je v rozporu s Božskými zákony.

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHEM DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……

Vybudujte stabilní most mezi vaším Božským JÁ a vůlí Boha. Zůstaňte flexibilní, poctiví, otevření v jednoduchém, téměř naivním způsobu, jak přijít na to, co je UŠLECHTILÉ, místo nutit se něco vytvořit. Otevřete se novým možnostem. Jste svobodní.Vaše moc je neomezená!

BÍLÝ MÁG umožňuje udělat kvantový skok v poli Vědomí a překročit práh SVĚTA MAGIE. Za tímto symbolem se skrývá Energie zodpovědná za magii tvoření. Mágem je možné stát se díky síle srdce, nikoliv s pomocí těžké hlavy. Všechny přízemní touhy člověka uvězněného ve světe dogmat mohou vyvolat jedině bolest a duchovní utrpení. U mnoha nezralých osob - osob stavějících na první místo dobro materiální - Dny BÍLÉHO MÁGA mohou bolestně zdůraznit bezmoc vůči nepřízni osudu.

Pro toho, kdo otevřel srdce, naučil se dívat na svět prizmatem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, nikoliv racionální inteligencí, dny MÁGA navrhnou geniální řešení - zašlou duchovní pomoc a podporu k rozpletení mnoha složitých otázek. Problémy se vyřeší téměř spontánně, neplodné honění za obživou, úporné běhání, boj a strádání náhle ztratí svůj význam. Tento člověk nemající nic jiného na práci, bude připravovat půdu pro nové tvořivé síly. To je úkol BÍLÉHO MÁGA.


Pokud si nejste jisti, kdo má pravdu - rozum či srdce - spojte se s polem vibrací energie BÍLÉHO MÁGA. Dny IX pulzují pozemskou moudrostí a stále hledají příjemce na Zemi. Věřte, že vaše vědomé úvahy podporují šíření BÍLÉ MAGIE v životě. Žijte Láskou a otevřou se před vámi všechny brány. Váš Obr MÁG čeká po eony let, aby s vámi navázal spolupráci a vyvedl vás ze světa neustálých bojů. Materiální situace a neustálé honění za chlebem se automaticky vrátí do normálního stavu, ztratí na mimořádné důležitosti.

TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo spod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co dramaticky změní běh vašeho života. Věřte, ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ a k cíli vašeho Světelného Těla. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změny četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!
OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE, čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu "12" ,to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle - nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo "13" je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13, jako o LÉČBĚ PŘÍČIN.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu - opuštěním STARÉHO a připojení se k NOVÉMU - čili SÍLU TRANSFORMACE.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 19.11.2013 12 BEN kin 233

19. listopadu 2013 v 23:04 Maysky Kalendář na každý den

Ben - Poutník, Domov - Síla Svobody

Všechno je mnohem snazší kritizováním a vyjadřováním názoru o druhých, ale když jde o naše vlastní činy a slova najednou se zdá být všechno mnohem růžovější a odpustitelné. Dnes vezměte v úvahu dopad vašich slov nebo činů - jaký to může vliv na vaši rodinu, milovaného člověka, nebo kolektiv - ať už v současnosti, nebo dávné minulosti. Pokud přijmete odpovědnost za to, že budete komunikovat s rodinou opravdu přímo, můžete být překvapeni kolik míru a dobré vůle vytváříte.

Vlna VĚTRU vás obdaruje silou Ducha a pomůže vám překonat všechny životní těžkosti. DVANÁCTÝ Den odhaluje nové možnosti, a odkrývá panorama toho, co vás omezuje na cestě ke svobodě.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

Váš Duch dnes podporuje vaše úsilí a pomůže vám vidět vlastní perspektivy. Jen vy stavíte most ke smíru a osobním úspěchům. Buďte dnes koncentrovaní a pozorní, abyste se nenechali svést z cesty. Řiďte se moudrostí, kterou vám ukazuje vaše tělo.

Zkoumejte hranice vašich možností, přijímejte nové výzvy. Přineste SVĚTLO do svého Středu a osvěcujte ostatní. Spolehněte se na sílu citu, využijte každou příležitost, možnost, návrh. Poznejte svoji sílu. Uvěřte v sebe. Podívejte se na život, jako na nádhernou cestu do neznáma.

Pečeť BEN otevírá brány do Vyšších světů. Energie BEN pomáhá uniknout z karmických otroctví. Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi příjemně. Před tímto člověkem se otevře velký Svět - Svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde krása každého dne, mnohobarevnost a všestrannost lidského Bytí. Tento člověk započne novou etapu života daleko od karmických výmolů. Pokud trpíte vězením v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš Obr BEN ještě spí na prahu vašeho života. Otevřete se impulsu tohoto Dne a probuďte vnitřního Obra. Po celý čas dávejte pozor na "řídící věž" a karmické strážce. Můžete je bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Nezapomeňte, že na cestě nic nebudete soudit! Nesuďte lidi, kteří vám ublížili! Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ.


Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé naše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity a víme, že všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny si přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. Slovo krystalický zde znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami - to odhalí vyšší nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní Dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Symbolika motýlů a vážek

18. listopadu 2013 v 22:13 Symboly a jejich význam

Motýli a vážky
Motýl je nejoblíbenějším druhem tetování vůbec. tento krásný tvor se rodí z ošklivé larvy, ale jeho život jen krátce, proto bývá obvykle vykládán jako jako symbol znovuzrození. I v tomto případě se však konkrétní význam tohoto symbolu může v různých kulturách lišit.

V Japonsku symbolizuje osamocený motýlek mládí, zatímco pár motýlů je znamením harmonického manželství. U Astéků však motýli představovali duše válečníků padlých v boji a žen které zemřely při porodu - tyto dva způsoby smrti totiž považovali Astékové za nejvznešenější.

Na západě se symbolický význam motýla soustředí na jeho téměř zázračnou proměnu. Ošklivá, plazící se housenka se zahalí do kukly a po čase se z ní vylíhne krásný okřídlený motýl.

Druhým nejčastěji používaným vzorem jsou vážky, které v některých kulturách (zejména v Asii) představuje posla štěstí a radosti, ale i znamení odvahy a síly.

Na západě jsou vážky symbolem znovuzrození a obnovy po životních strastech, nebo po veliké ztrátě. Vážka však většinou představuje přerod, protože začíná svůj život ve vodě a v dospělosti se mění v létajícího tvora. Právě z tohoto důvodu je vážka používána jako znamení a snahy dosáhnout svých vysněných cílů.

Původní obyvatelé Ameriky byli přesvědčeni, že vážka je dobrý duch, který provází člověka. Pro muže i ženy byla symbolem změny a moudrosti, ale údajně dokázala člověka i sama vést a pomáhat mu uskutečnit své sny. někdo si vážku jako tetování vybere jednoduše proto, že se mu líbí, ale pro jiného může mít takový obrázek hluboký význam.

Text i obraz je možné v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu www.tetovanianna.blog.cz

TZOLKIN 18.11.2013 11 EB kin 232

18. listopadu 2013 v 10:14 Maysky Kalendář na každý den

Eb - Cesta, Člověk - Síla Svobodné Vůle

Den vhodný pro stěhování, cestování, nebo odejít někam vyčistit mysl a uvolnit ducha. Impulsem je ve skutečnosti přirozený stav sám o sobě - molekuly vzduchu, částečky světla, radiové vlny, buňky v těle, myšlenky, které myslíme, emoce, které cítíme - všechno je neustále v pohybu. Opak - nečinnost, nehybnost znamená smrt. Takže obejměte svojí životní cestu a pohybujte se, užijte si to, poučte se z ní a žasněte z ní. Udržujte vědomě pozornost na horizontu vaší duše a vašeho životního poslání, jinak vaše životní cesta stočí kurs.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST, ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ.

Získejte přístup k objektivní moudrosti, která - přistupujíc nestraně do emocionálních dramat - ve vás záměrně vyvolává nepříjemné pocity, abyste začali hledat cestu ven. Přestaňte se na sebe rozčilovat. Nehledejte viníky venku. Vyveďte svoje emoce z dramatu života do svobodně zvolené neutrální oblasti. Přijměte v pokoře vaše životní lekce a uzdravte jejich příčiny. Otevřete se kontaktu společníka osudu. Přijměte jeho pomoc.

Zkušenosti získané ve Dnu EB se mohou ukázat velmi překvapivé, jelikož se zde jedná o naši pravou identitu. Většina z nás uvízla v karmické polaritě, často spadla do krajností a v závislosti na stupni vývoje se zastavila na extrémním strachu, nebo bloudila po poli lásky. Odrazem tohoto stavu je chorobný sklon k vydávání soudů, nebo hodnocení lidí a jevů.V takových případech ve Dnu ČLOVĚKA dochází k čelnímu střetu našeho pohledu na svět s jeho silnou neutrální Energií. Dokud neuvěříte v suverenitu vašeho JÁ, budete stále sužováni bolestnými záležitostmi, které přicházejí zvenčí. Čím více jste uvízli v polaritě, tím více vás budou strašit.

Pokud jste jedni z těch, kteří se povznesli nad svět matérie, Dny EB vás zalijí moudrostí, kterou s sebou přináší. Díky tomu vám "karmické terapie" přestanou řídit běh života, protože stojíte nad nimi!! Začnete-li sami řídit svůj život, Dny EB budou podporovat vaši nezávislost.Pokud je vaše JÁ stále závislé na vnějším světě - na starých ideologiích, či lásce a nelásce vašich "nadřízených", využijte vzkazy, které vám nabízí ČLOVĚK.

Váš vnitřní Obr stále čeká na váš pokyn, chce po vás, abyste ho zapojili do akce - chce zavést postupně pořádek ve vašem životě. To on vám pomůže najít svobodu a nezávislost vašeho JÁ. Pečeť EB je první stanice kontroly na cestě k aktivaci vašeho Vyššího JÁ.

JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění - proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO - CO - JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit!

Podívejte se nadhledem - do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy . Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V tomto Tónu se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky.V každé Vlně jsou Dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít Dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Symboly nebeských těles - SLUNCE

16. listopadu 2013 v 22:50 Symboly a jejich význam

Slunce, měsíc, hvězdy a další úkazy jako asteroidy nebo souhvězdí, propůjčují svému nositeli sílu a ochranu nebes. Každý symbol má svůj specifický význam. Například hvězda ukazuje svému nositeli cestu a stará se o to, aby nezabloudil, zatímco slunce představuje jasné světlo, které chrání i v největší temnotě. Obecně jsou nebeské symboly velmi populární, protože odrážejí tajuplnou víru v to, že nebeská tělesa řídí naše kroky a ovlivňují náš všední život.

INTUITIVNĚ MALOVANÁ KRESBA


Slunce
Slunce je zdrojem světla a tepla a životadárnou energii pro všechny rostliny a živočichy. Bez slunce by na Zemi neexistoval život. Proto vás jistě nepřekvapí, že staří Egypťané, Řekové a Římané uctívali jako životadárnou moc a v mnoha kulturách bylo ztotožňováno s nejvyšším božstvem. Koloběh slunečního kotouče na nebi může zároveň symbolizovat víru v reinkarnaci, tedy ve smrt a znovuzrození. V závislosti na provedení jsou sluneční obrazce symbolem plodnosti, vitality a odvahy, ale i osobní síly důstojnosti a vůdcovství.

Tetování se sluncem a orlem
Často se můžeme setkat s tetováním, kde je slunce zastoupeno orlem nebo znázorňováno vedle něj (ale někdy také vedle lva, fénixe anebo aby to bylo ještě složitější, vedle srdce). V takovém případě jde o symbol odvahy, vášnivosti a síly.
Zpodobnění slunce se v jednotlivých kulturách výrazně lišilo Mayové jej považovali za symbol vůdcovství a jeho význam byl tím silnější, čím větší a pestřejší bylo tetování. V jiných kulturách bylo slunce často znázorněno jako temná koule obklopena jasnými paprsky, které se šířily po těle nositele na znamení ochrany a blahobytu.

Slunce bývá často považováno za mužský symbol k němuž je měsíc ženským protikladem. Když se slunce a měsíc postaví vedle sebe výsledný obrazec symbolizuje sloučení obou sil a rovnováhu mezi mužským a ženským symbolem. (Škoda, že vytvořit tuto rovnováhu ve skutečné životě bývá mnohem těžší.)

Text i obraz je možné v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu www.tetovanianna.blog.cz


TZOLKIN 16.11.2013 9 OC kin 230

16. listopadu 2013 v 10:35 Maysky Kalendář na každý den


Oc - Pes - Síla Srdce

Mimořádně pozitivní a silný den, abyste očistili váš vnitřní domov - vaši duši, vaše srdce, vaše tělo - od všech neřestí, od všech špatných návyků, nebo negativního myšlení, které vás drží zpátky a způsobují potíže ve vašem životě. Den nesený silným Větrem Ik - vládcem této Treceny - a požehnaný příznivou energií DEVÁTÉHO Tónu, vám s Oc pomůže rozpustit a vyčistit negativní vlivy ve vašem životě, které vám mohou velmi houževnatě bránit ve vašem duchovním pokroku. Využijte tento silný den a osvoboďte se od těchto zátěží navždy - nebo alespoň tento proces spusťte.

Pes 9 - ačkoliv není Portálem, hraje zvláštní roli v emocionální sféře. V tento den byste se měli podívat na své emoce. Může se stát, že některé specifické zbytky nevyrovnaných pocitů vyplynou na povrch, aby projevily svoji přítomnost. Pokud se tak stane, berte to jako léčení, anebo jako pokus o uzdravení vašeho ne ještě stabilního emocionálního těla. Těžké otřesy Karmického Času nepochybně zanechaly stopy pozůstatků, které nyní usilují o harmonizaci. Nezapomeňte, že nejvyšší hodnotou podle Větru je BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA v partnerských vztazích. Protože stále ještě mohou existovat nezpracované zbytky karmy, využijte každou šanci, která vám bude v této Vlně dána.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI
Přistupujte k lidem s láskou, buďte trpěliví vůči sobě a tolerantní vůči druhým.

Získejte přístup k objektivní moudrosti, která - přistupujíc nestranně do emocionálních dramat - ve vás záměrně vyvolává nepříjemné pocity, abyste začali hledat cestu ven. Přestaňte se na sebe rozčilovat. Nehledejte viníky venku. Vyveďte svoje emoce z dramatu života do svobodně zvolené neutrální oblasti. Přijměte v pokoře vaše životní lekce a uzdravte jejich příčiny. Otevřete se kontaktu společníka osudu. Přijměte jeho pomoc.

Dny Energie PSA pronikají do celého vašeho emocionálního těla a diagnostikují v něm téma LÁSKY. PES vyvolává otázky lásky v partnerství, prosvěcuje pole pocitů v rodinném kruhu i v mezilidských vztazích. Jak dlouho Vědomí člověka nechápe lásku Vyšší Pravdy, tak dlouho se bude potýkat s milostnými závody a s hlubokým rozčarováním. Pokud se Vědomí člověka opírá o moudrost srdce, může brát i dávat lásku - miluje a je milován. Setkává se se souhlasem vnějšího světa, chce obejmout svět kolem ramen, je vysoce tolerantní, každý problém zkoumá z pozitivního pohledu znalostí. Jeho život se ubírá šťastně, přijímajíc všechny - nejen ty příznivé - situace. Nicméně každé rozčílení, či ustavičné negace, jsou důsledkem nedostatku lásky. Komu je toto pole energie blízké, měl by pečlivě zvážit zkušenosti zaregistrované ve Dnu OC. Dovolte spojit se se světelným světem PSA. Otevřete se radosti!

ŽIVOT JE KRÁSNÝ

DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu,co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ zkostnatělé vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI !!

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Solární dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Slunečního Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

Láska je odpověď na všechny otázky. Mnoho Lásky vám.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Mytologie tetování

15. listopadu 2013 v 16:56 Mytologie tetování

Dějiny tetování

Možná se vám zdá, že tetování je fenoménem moderní kultury, ale ve skutečnosti jde o velmi starý druh umění a jeho stopy najdete už v dávných dějinách. Egypťané, Řekové a Římané používali různé techniky zdobení vlastního těla a podobně tomu bylo i v předkolumbovské Americe, nebo například na Borneu. Slovo tetování však patrně pochází z jazyka, kterým se hovoří na ostrově Samoa."Tatau" zde označuje ručně malované ozdoby, které si na kůži nechávali kreslit muži i ženy. Tato tradice přetrvává už déle než dva tisíce let. Ale ačkoli má tetování velmi dlouhou historii, jeho význam ve starých kulturách a v moderní společnosti je výrazně odlišný.

Text i obraz je možné v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu www.tetovanianna.blog.cz

Umělecké tetování

15. listopadu 2013 v 11:50 Umělecké tetování


V současnosti si lidé pořizují tetování z mnoha různých důvodů. Nejčastěji pochopitelně proto, že se jim tetování prostě líbí! Pro někoho je elegantním doplňkem image, jiný si tetování vybírá podle nějaké známé osobnosti nebo celebrity. Častým důvodem je také projev hlubokých citů. Někdo se nechává tetovat proto, aby dal najevo lásku k dítěti, nebo aby měl trvalou vzpomínku na někoho, koho znal.
Tetování je od pradávna spojeno s náboženstvím a spiritualitou. někdy jde o symboly určitých náboženství, jako je hvězda, kříž, nebo půlměsíc, jindy zas tetování vyjadřuje vlastní spiritualitu, například symbol óm, znak nekonečna nebo celé citáty z posvátných textů. Tetování vždy souvisí s kmenovou kulturou, což platí i u moderních kmenů. Zasahuje také do všech uměleckých směrů na světě

Umístění tetování může být stejně důležité, jako samotný obrazec, který si vyberete z nabídky katalogů. Hlavním faktorem, který rozhoduje o vhodném umístění, je velikost. velké a propracované obrazce, které vyžadují mnoho hodin práce, se obvykle dávají na nejbezpečnější místa na těle, tedy záda, hruď, nebo stehna. na těchto místech není kůže tak citlivá a samotné tetování tolik nebolí.
Naopak na zápěstí a kotnících se obvykle vytvářejí jen malé obrazce, protože jde o místa, kde je pokožka vysoce citlivá a potetování větší plochy by bylo velmi bolestivé.

Ukázky mé práce v GALERII Zde