NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně. Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz
NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
Leden 2014

TZOLKIN 31.1.2014 7 CIMI kin 46

31. ledna 2014 v 9:55 Maysky Kalendář na každý den

Cimi - Spojka, Smrt - Síla narození, smrti a znovuzrození - čili transformace

Nezapomeňte, že aby se mohlo dařit něčemu novému - staré musí zemřít: myšlenkové vzorce, emocionální reakce, vnímání reality. Nechte své staré stagnující, nebo nezdravé návyky odejít, abyste mohli přijmout více osvícený mocnější způsob bytí i myšlení. Snadno se to řekne, než udělá……….staré zvyky jsou hluboko zakořeněné v psychice, takže dnes máte co dělat.
To je výzva CIMI a Uuc (7) pro dnešní den. Chcete ji přijmout?

DNES JE DOBRÝ DEN POŽÁDAT O DLOUHÝ ŽIVOT A OCHRANU NA CESTÁCH, POŽEHNAT ROMANTICKÉMU DOBRODRUŽSTÍ

V poli dnešních energií svobodně pusťte všechny ideologické vzorce, špatné návyky, zvyky, odřízněte se od nízkých instinktů, uvolněte se od všech zátěží minulosti a buďte vděčni lidem za jejich pomoc. Dnes máte možnost přiblížit se božským kvalitám, dnes dostáváte velmi silnou podporu shora.

Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení od starých programů, autorit a zlozvyků. CIMI přetrhává a láme vazby se vším, co je ZKOSTNATĚLÉ. . Pokud se naučíte vědomě pustit to, co bylo - CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti. CIMI je mocná podporující síla, která vás může UVOLNIT z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni.

CIMI představuje v yucatánském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí k znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme osvícení a získáváme moudrost vědomí našich předků.

Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Pro CIMI je přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem, nativní CIMI musí dávat pozor, aby nespadli do role oběti, jsou inteligentní a romantičtí. Mottem dnešní Energie je: Nebuďte oběť a neobětujte se mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.

TÓN SEDM - ROVNOVÁHA - REFLEXE
Uuc je jako zrcadlo odrážejí světlo do tmy, odrážející vše co je i vše co není, je spojeno se Zdrojem veškerého Stvoření a proudem Božské vůle.
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje, nazývaném též SEDMOU dimenzí. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. V energii SEDMIČKY je stimulovaný ŠESTÝ SMYSL, čili mimosmyslové vnímání. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abychom se nedostali do zápasů či extrémů.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 29.1.2014 5 KAN kin 44

29. ledna 2014 v 9:49 Maysky Kalendář na každý den

KAN - ZRNO - Síla rozkvětu a schopností

Oblast činnosti: Tvůrčí principy, růst, pokrok, nadšení, sex

Moderní společnost v nás zakotvila nevysvětlitelný pohon " jak se tam dostat jako první ". A tak to všichni poslušně používáme jak v práci, tak v životě; snažíme se být tím prvním, kdo něčeho dosáhl, bez ohledu na to, co to může být. Ho (5) vám dnes pomůže " být tam jako první " anebo "být napřed", ale udělejte si čas naplánovat a promyslet vaši zamýšlenu cestu, zejména v tento den. Den KAN není tak jednoduchý; vyžaduje hlubší pochopení vašich komplexních energií - jako svojí skutečné síly. Posaďte se na chvíli s KAN a pak otevřete stavidla pro Ho.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT ZDRAVÉMU VÝVOJI DĚTÍ A TĚHOTNÝM ŽENÁM

Jen to, co vykvete, může přinést v budoucnu ovoce. Kan vám dnes přináší vzkazy, jak pečovat o své Hvězdné Zrno, jak posílit základy víry a vyjádřit své skutečné schopnosti a vnitřní krásu. Od nikoho nic neočekávejte, pusťte se sami do práce, jedině tak můžete poznat svoji skutečnou velikost a vyhnout se všem komplexům.

Uvědomte si, že životní problémy vám chtějí jen pomoci osvobodit vás od iluze bezpečí. Mějte odvahu využít nové možnosti. Zbavte se nadměrné opatrnosti. Nepříjemnosti, kterým čelíte vám to ukazují. Probuďte v sobě pole snů a přání.

Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka, žijícího v symbióze s faunou i florou - místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podněcují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost až po bytí v plné životní a sexuální síle. Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost.

Nativní KAN jsou mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná - musí proto být dobře řízena. Měli by se vyhýbat přílišné smyslnosti a kontrolovat svůj sexuální život.

PÁTÝ Tón - PĚT představuje střed krychle. Síla Vedení - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny jejich aspekty. Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.


Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 26.1.2014 2 IMIX kin 41

26. ledna 2014 v 10:30 Maysky Kalendář na každý den

Imix - Drak - Síla Důvěry

Zde leží neustálá dualita rozporů v našem světě, která prostupuje všechny aspekty života a Vědomí: den / noc, světlo / tma, muž / žena, jing / jang, horký / studený, život / smrt, dobré / špatné, správné / nesprávné, vlevo / vpravo….atd. Když se však podíváte trochu pod povrch Imix, uvidíte jednoduše náznaky této polarity všude, v nesčetných formách a opakování. To pro vás může být buď uklidňující, nebo skličující - v závislosti na stavu vaší mysli, jak se na to díváte, jak to vnímáte, jak to slyšíte a mnoho dalších faktorů. To je výzva Imix a Ka (2). Pamatujte si, že volba je vždy na vás, vy určujete jak řídit vaší realitu.

Dnes je skvělý den začít cokoliv nového, otevřít se novému počátku, projevit úctu lidem a ocenit úctu od druhých. Brát a dávat je přirozený běh věcí. Ve výměně leží klíč k blahobytu a každodenním zázrakům života. Udělejte přehled událostí doma, v práci a věřte v přirozený běh života Důvěřujte moudrosti osudu a uvěřte v nádhernou fantazii, že v životě dostanete to, co potřebujete. Otevřete se volnému toku přijímání a dávání. Mluvte o svých snech, přáních, potřebách.

Klíčová slova pro dnešní IMIX - zůstaňte v přítomnosti a psychické rovnováze.

Pozitivní dopad IMIX se projevuje jako ochota jednat, aktivita, nadšení, sebedůvěra, sebeúcta. Energie dnes může zvýraznit poskytování "mateřského tepla", péči a klid. Otázky, kterým DRAK přikládá zvláštní význam, jsou otázky matérie, otázky obživy, stejně jako radosti ze života.

Symbolika IMIX představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje v temnotě vodami podsvětí a vyživuje Zemi - prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla - ani dobrá, ani špatná - záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.

Všichni narození v IMIX jsou nejblíže k prvotnímu Zdroji, kde leží jejich síla i jejich slabiny, a musí dávat pozor, aby se nedostali do jeho hlubin, snadno ovlivňují kolektivní vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní - vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.

DRUHÝ Tón - DUALITA. Zkuste dnes vyvážit póly rozporů, najít cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází. Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 23.1.2014 12 ETZNAB kin 38

23. ledna 2014 v 11:02 Maysky Kalendář na každý den

Úcta je pro Maye jednou z nejdůležitějších hodnot. Z pohledu úcty je všechno pozitivní - zplnomocnění sil lásky, důvěry, sebeúcty, sebedůvěry - abychom některé vyjmenovali. Ale s pohledu úcty musí vládnout pravda. Takže buďte k sobě upřímní. Říkejte, jak to opravdu je. Pouze tak převezmete plnou zodpovědnost za své činy, rozhodnutí, minulost, přítomnost i budoucnost, jedině tak můžete vyjádřit skálopevnou úctu, kterou si vaše duše zaslouží - a následně velet všemu, co se ve vašem životě děje.

Trecena MANIK vás obdaruje silou uzdravení a ukáže vám, jak tuto sílu v sobě odhalit. DVANÁCTÝ den vám připomíná, že pokud chcete identifikovat a odstranit mentální bloky, musíte se podívat na své vlastní odrazy v druhých lidech. Takže se na konci Vlny zaměřte ještě jednou na minulé události. Podrobně prozkoumejte pocity a zjistíte, co nového vám přinesla do života Vlna RUKY.

ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ.

DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI
KŘEMEN ETZNAB JE ZRCADLO REALITY

Lidé, se kterými se setkáváte, jsou vaším vlastním odrazem a jednoznačně pro vás velkým přínosem. Dívejte se na ně, jako na sebe. Uvidíte v nich sebe. Uvidíte, jak si pěstujete v životě iluze.Využijte vrozené schopnosti spravedlivého vyrovnání. Použijte MEČ PRAVDY udělat rozhodující řez ve svém životě, abyste mohli odpustit a ukončit spory.

Dnes máte jedinečnou možnost vidět sami sebe ve všech vašich zrcadlových odrazech a poznání charakteru. Dnes vidíte sami sebe bez zkrášlení, retuše, make-upu, umytých očí. Dnes bude prosvětlena každá myšlenka a celá oblast vašeho myšlení. Dnes je na řadě inventura v SEBE-UVĚDOMĚNÍ.

Glyf představuje vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole……Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality, můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy - volí morální a etickou cestu všemi akcemi. Skalpel chirurga vytvořený z obsidiánu může zachránit život, nebo čepel zbraně válečníka může ničit.

Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu - věci jsou černé, nebo bílé? …dobré, nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé a lékaři, jestliže využívají Světelný Vzorec ETZNAB a umění ROZHODOVAT SE.

Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování, vyrovnejte všechny spory: Skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením. Skoncujte s disharmonií na všech úrovních v rodině, komunitě. Buďte upřímní, pokud jde o peníze, sex.....

DVANÁCTÝ Tón - LaKa - POROZUMĚNÍ, KOMUNIKACE
Je to den " zúčtování" všech akcí, všech zážitků, zkušeností - čas integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení všech našich vlivů a myšlenek. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 21.1.2014 10 CIB kin 36

21. ledna 2014 v 8:13 Maysky Kalendář na každý den

CIB - BOJOVNÍK,SUP - SÍLA INTELIGENCE

Pokud je nějaký aspekt ve vašem životě, který je ovlivněn karmickou minulostí vaší rodové linie, nebo energie nashromážděná v průběhu mnoha životů historie vaší rodiny, dnes je velký den k rozpuštění a rozptýlení mnoha těchto problémů. Cib otevírá dveře k rodině a vaším předkům a Lahun (10) posiluje vazby a vztahy mezi lidmi, což dělá snazší oslovit členy vaší rodiny a léčit dlouhodobé emocionální a psychické rány, řešit problémy, uvolnit zlost a odpustit provinění a nedorozumění.

Trecena MANIK vás obdaruje silou uzdravení a ukáže vám jak tuto sílu v sobě odhalit. DESÁTÝ Den říká, abyste překonali strach a otevřeli se spolupráci se svojí intuicí.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST, VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

Zapojte obě mozkové hemisféry a vystoupejte na další úroveň na cestě ušlechtilosti a změn. Dnes se objeví nový směr spolupráce mezi vámi a okolím. Přestaňte se bát a naslouchejte hlasu intuice. Odmítněte každou formu strachu, každou pochybnost a podívejte se, co je třeba udělat v okolí.

Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yukatánském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je narození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.

Osobnosti narozené v den CIB se podílí na karmické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé.

CIB znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.

LAHUN (10) je silná energie, která přináší ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu, symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie nám pomáhají léčit strachy , všechny vztahy, karmickou minulost a zodpovědně přistupovat k vlastnímu životu i k životu ostatních.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 20.1.2014 9 MEN kin 35

20. ledna 2014 v 21:28 Maysky Kalendář na každý den


Hluboko na úrovni duše všichni instinktivně hledáme respekt , důstojnost a vnitřní mír. Věci, které zamlžují vize a spoutávají křídla, jsou v našem seznamu velmi často různorodé, ale všechny jsme si vytvořili my sami. Takže dnes vystoupejte vysoko, vysoko s Men zrozeném v extatické a vzrušující energii Bolon a uvolněte všechno, co vás tíží, co s sebou nesete, nedržte nic, jak budete stoupat. Čím výše poletíte, tím bude vaše mysl svobodnější a váš duch lehčí. Jen v těchto výšinách můžete konečně spatřit celou svou podstatu a smysl své cesty životem.

Probuďte vlastní sebedůvěru a vezměte plnou zodpovědnost za to, co děláte. Neschovávejte se za záda druhých, neskrývejte se za cizí legitimitu a přestaňte hledat ty, kteří by byli odpovědní za neúspěchy ve vašem životě. Pokud budete popírat pravdu, znásobí se problémy. Buďte dnes sami sobě kormidlem i kormidelníkem.

Naučte se udržet rovnováhu mezi odpočinkem, prací, spánkem a výživou. Myslete na sebe. Věnujte se svým osobním plánům, vizím a představám. Podívejte se na své záměry a sliby, které dáváte lidem, z pohledu vyššího cíle, kterým je zachování rovnováhy. Naučte se brát i dávat. Zvažte, zda vaše horlivost nebrání druhým v jejich dalším vývoji. Neberte na svá bedra zátěž ostatních lidí. I když prší, nezapomínáte na magické slůvko děkuji?

V yukatánském jazyce MEN znamená moudrý a v jazyce Quiché OREL. Teno glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha, je to energie bojovníka, který čelí výzvám a je soustředěný na svůj záměr. Podle mayské legendy je to jeden z nemocnějších glyfů. Mayové věří, že si mohou přát všechno z materiální i duchovní oblasti, neboť síla ducha odpovídá síle motivace a vynikajícím dovednostem. Doslova význam je ŘÍDIT SÁM SEBE.

Nativní MEN mají velké záměry, velkou vášeň a vysoké ambice, zaujímají často vedoucí pracovní pozice. Vynikají ve vědecko-technickém oboru. Velkou výzvou je pro ně udržování dobrých vztahů, neboť mají sklony být pyšní.

V den MEN je dobré poděkovat celému Vesmíru za to, co máte a vyjádřit touhu o více prosperity. Je dobré věnovat pozornost snům, může dojít k velkému odhalení, nebo silným zážitkům.

DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den byl často využívám ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu, často jsou to ženy daykeepers, které udržují tradici.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
Zdroj: http://mayskykalendar.blogspot.cz/

TZOLKIN 19.1.2014 8 IX kin 34

19. ledna 2014 v 23:39 Maysky Kalendář na každý den

IX- Mág, Jaguár - Síla Právoplatnosti

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST, PODĚKOVAT MATCE PŘÍRODĚ A ZVÍŘATŮM ZA SDÍLENÍ SPOLEČNÉHO PROSTORU

Ix dnes kráčí po cestě mocného Jelena. Nabitý živou silou přírody, kterou ztělesňuje, dělá v Treceně Manik všechno silnější. Ix proplétá svoji cestu hustým podrostem životních džunglí, tak jako Uaxac (8) splétá posvátnou šňůru kolem Bytí. Sledujte jeho stopy vědomě, sledujte jeho osobitou vůni, prožívejte dnes čas s ním a můžete se setkat tváří v tvář s vlastní duší. Spojte se s vaší duší dnes, spojujte se s ní každý den - nejen ve dnech Jaguára.

Jen dobré záměry a práce v potu tváře nestačí k dosažení cíle. Odpoutejte se od vnějších závislostí, mentálních bloků a všech materiálních omezení. Dnes sáhněte po nástrojích jako je víra, důvěra, láska. Začněte používat jiné, než pozemské zákony k uzdravení nepříznivých procesů v životě.

Vybudujte stabilní most mezi vaším Božským JÁ a vůlí Boha. Zůstaňte flexibilní, poctiví, otevření v jednoduchém, téměř naivním způsobu, jak přijít na to, co je UŠLECHTILÉ, místo nutit se něco vytvořit. Otevřete se novým možnostem. Jste svobodní. Vaše moc je neomezená!

IX - Jaguár je symbolem vesmírných sil, duch džungle, hor a strážce magie Země. Představuje tajemství šamana Noci, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.

Nativní IX lidé mají vrozený smysl pro strategii a mazanost - stejně jako Jaguár, jsou trpěliví , inteligentní, mají často talent vnímat pocity druhých lidí, jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní léčitelé a terapeuti.

Den IX je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru. Dny 6 EB, 7 BEN a 8 IX jsou podle Mayů dny dobré pro očištění celého lidstva a posvěcení všech veřejných svatyní a oltářů.

OSMÝ TÓN - SPRAVEDLNOST
Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti - JAK NAHOŘE, TAK DOLE. Číslo 8 je velmi silné 4+4 rovná se celistvost. Podle Mayských učitelů znamená číslo 8 vlákno života, neboli životní spirálu.

Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 15.1.2014 4 OC kin 30

15. ledna 2014 v 22:27 Maysky Kalendář na každý den

Oc - Pes - Síla Srdce
Oblast činnosti : loajalita, láska, emoce, soucit

Síla a autorita Oc je podporována silou a autoritou Manik, který jako vládce této Treceny přináší senzační energie a který vládne s maximálním respektem. Ale spíš než vynakládat velké úsilí chtít dnes hory přenášet, můžete místo toho reflektovat a poznávat tuto sílu uvnitř vás, sílu - která existuje v čistém stavu. Rozmlouvejte s ní v tichu, klidu, meditaci. Umožníte tím také všem vašim buňkám zregenerovat se a omladit. Síla dnešních energií - to není ovládání skrze strachy, nebo osvícení skrze Ego - to je skutečná moc. Síla, která zplnomocňuje. Autorita, která nepotřebuje žádné policejní síly.

Dnes na scénu přichází Nižší tělo ( emocionální, fyzické a mentální). Uskromněte své emoce, buďte soucitní k sobě i vašim nejbližším. LÁSKA - to je slunce i déšť, bez kterých nemůže růst naše pozemské Semeno. Zvažte dnes všechny varianty terapie a uzdravte to, co jako první volá po regeneraci. Nastavte navigaci směrem k pozitivním pocitům, nechte ať váš život řídí INTELIGENCE SRDCE. Smích i slzy jsou garantem zdravého vývoje.
OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI - cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, kdo vede naše kroky, a který nám pomáhá přežít. OC přináší také hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině. Vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost. OC je vedle CHICCHAN a KAN další denní Znamení přetékající sexuální smyslností, Kan (4) dnes tuto energii stabilizuje a uzemňuje.

ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Nejstabilnější forma je krychle - stejná výška, šířka, hloubka - to jí dává její přesně daný tvar. Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů ( svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahů. ČTYŘKA znamená CELISTVOST. V jazyce Quiché je toto číslo spojováno se Sluncem. Slunce prochází každý den 4 body - svítání, poledne, západ slunce, půlnoc. Číslo ČTYŘI představuje 4 elementy - vzduch, voda, oheň, země. ČTYŘI jsou také světové strany a ČTYŘI pilíře, které podle Mayů podpírají Zemi.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 14.1.2014 3 MULUC kin 29

14. ledna 2014 v 12:48 Maysky Kalendář na každý den

MULUC - Měsíc - Síla Probuzení

Když denní Znamení, nebo číslo nese těžké energie můžeme se ještě spolehnout na jinou podstatu esence symboliky k jejich vyrovnání a neutralizaci. Stejně jako v případě Muluc a Ox (3) je to trochu náročnější, protože jak denní Znamení, tak i číslo, jsou naloženy těžkými energiemi. Pokud dnes nechcete zažít negativní dopad tohoto páru, otočte Ox energii ve svůj prospěch tak, že si uděláte útočiště ze třech kamenů v ohništi - které Ox také představuje. Může to být váš fyzický domov, váš vnitřní domov, nebo emocionální domov. Bez ohledu na to, jak moc na vás dnešní energie útočí, váš vnitřní domov je neproniknutelný.

Prudký proud řeky má mocnou sílu ničení. Odhoďte vědomě do dnešního víru všechno, co vás blokuje. Léčivé impulzy vypadají často dost iracionálně, nesnažte se dnes porozumět jejich smyslu. Nechte vyplavit na povrch všechny staré usazeniny a uvolněte se od vnitřního přetížení.

MULUC v yuakatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť i tropickou bouři. MULUC je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. V jazyce Quiché znamená MULUC " platbu ", jinými slovy karmický dluh. To nám říká, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jsme v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jsme nashromáždili, neboli karmu. Přijměte pokorně všechny karmické dluhy se záměrem splatit je - uvedete tak život do harmonie. Odpusťte sobě i všem. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.

Buďte dnes v blízkosti krystalu jade - jadeit je posvátný kámen, který je spojen s MULUC a s vodou - modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.

Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B, jak říká Carl Gustav Jung, což se může dnes proměnit v náročný vysokohorský výstup. Komplexnost Muluc / Ox je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. Vyhněte se záměru zahájit jakýkoliv projekt!

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 13.1.2014 2 LAMAT kin 28

13. ledna 2014 v 10:41 Maysky Kalendář na každý den

Lamat - Hvězda - Síla Harmonie a Hojnosti
Oblast činnosti: estetika, krása, řád, pořádek, disciplína

Ka (2) násobí hojnost a pozitivní růst, který dnes Lamat přináší. To dává silný impuls stát se snadným všemu, o co usilujete, ať už je to rychlé a efektivní nakupování, nebo pochůzky, nebo požadavek přijít na to nejlepší nastavení vašeho investičního portfolia. Ale nechoďte příliš daleko, nebuďte příliš ambiciózní - mějte na paměti, že stejně snadno, jak můžete dnešní energie zdvojnásobit, můžete stejně lehce spadnout do nerozhodnosti, pokud máte příliš mnoho cílů, nebo zodpovědnosti.

Otevřete se lásce. Pečujte o harmonii. Pronikněte do své Hvězdné podstaty. Vnímejte vztah s přítomností - svět je krásný a dobrosrdečný. Zůstaňte v harmonii přítomnosti.

Postarejte se dnes o svůj vzhled a krásu ve vašem domě. V tichu přírody přemýšlejte, kde ve vašem životě chybí disciplína, řád a pořádek. Láskou naplněné činy, dobrý vkus a upřímná touha dosáhnout vnitřní harmonie - jsou odrazem Světelných Energií HVĚZDY.

LAMAT představuje nekonečný cyklus ve světě rostlin. Mayové ho spojují s Venuší, která se objevuje jako Večernice, zmizí a ráno jí můžeme spatřit na obloze jako Jitřenku. Je jako Bohyně Gaia, která umírá v zimním období a znovuzrodí se na jaře.

Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodit se v této energii mívají zpravidla šťastný osud - ví jak intuitivně vytvářet hojnost.

Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů. Je to výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod - vše se bude vyvíjet slibně. Vědomě dýchejte - dech vás spojuje se Zdrojem.

DRUHÝ Tón - Polarita. Zkuste vyvážit póly rozporů, najít cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování. Stejně jako zní známá otázka " To be, or not to be?" , mohli byste dnes vnímat vlastní nerozhodnost, oddělenost sebe sama, ale vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Starobylá tetování 6/6

11. ledna 2014 v 8:00 Oblíbená videa
Tetování nikdy nebylo populárnější než v současnosti. Po celém světě ho mají stovky milionů lidí a spousta z nich se s jednou kérkou nespokojí a svoje tělo zdobí dalšími obrázky, pro které se nebojí vybírat stále choulostivější místa. Ale proč se vlastně nechávají lidé tetovat? Jak a kde tento zvyk začal? A jak dlouho trvalo, než se z kmenového rituálu stala módní záležitost? I to jsou otázky, které zajímají Craiga Reynoldse. Tento sympatický chlapík projede celý svět, aby na ně dostal odpovědi. Sám už několik kérek má, ale pohrává si s myšlenkou, že si na svých cestách pořídí pár dalších.


Ancient tattoo 5/6

9. ledna 2014 v 8:00 Oblíbená videa
Poměrně obsáhlý dokument televize Z1 který se zabývá hlavně tradičními technikami tetování, mapuje původní techniky tetování z celého světa, ať už se jedná o Japonské, Polynéské, nebo Maorské tetování z Nového Zélandu, ke konci je řeč i o vězeňských tetováních a Americké tattoo scéně..


TZOLKIN 8.1.2014 10 AKBAL kin 23

8. ledna 2014 v 22:49 Maysky Kalendář na každý den

Akbal - Noc - Síla Myšlenek
Oblast činnosti: Intuice, zdánlivé nedostatky, sny

Věnujte dnes čas a pozornost vašemu manželství, nebo milostnému vztahu. Utvářejte silnější pouto přátelství, partnerství a spolupráce, neboť je to váš partner, kdo tu s vámi bude po zbytek života - pokud je to touha vás obou. Neberte svého partnera jako samozřejmost; ctěte ho s láskou, soucitem a pochopením, dejte mu svobodu být tím kým je, bez výhrad a posuzování. Nevyžadujte peníze, nebo materiální bohatství, ale budujte to společně. Poznejte sebe, podělte se o své sny a žijte v dokonalosti míru.

Vlna MÁGA přináší do vašeho života pohyb a ukazuje, jak důležitá je v životě síla Ducha, loajalita a Právoplatnost. DESÁTÝ Den odkrývá nekonečné bohatství, kterým disponujete od narození, a o kterém pravděpodobně nevíte.

V důsledku oddělení od původního Zdroje jsme zažili v temném období mnoho křivd a utrpení. Omezení a nedostatek se staly samozřejmostí ve světě ILUZE. Od té doby byla NOC jediným spojencem s naší transcendentální realitou.

Oceňte to, čeho jste v životě dosáhli. Všechny nedostatky vyplývají z přílišné opatrnosti a vnitřních zábran. Nebojte se výzev, které staví život, zachovejte klid, buďte trpěliví k sobě i lidem. Je čas změnit staré zvyky, odhodit závist a faleš. Začněte brát i dávat - bez vnější pózy.

Buďte ochotni podstoupit test. Jak oceňujete sami sebe? Obejměte duchovním zrakem všechny negativní procesy a spusťte se až na samé dno, abyste viděli dary, které s sebou přináší….

Glyf této Pečeti představuje moudrost - moudrost, která stoupá temnotou směrem ke Světlu, je to cesta k úsvitu. Akbal symbolizuje SEBEPOZNÁNÍ NA CESTĚ PODSVĚTÍM, kde poznáváme strach, opouštíme Ego, abychom se mohli znovu zrodit. Duchovní testy AKBAL se stávají největšími poklady.

AKBAL je strážce dvou magických přechodů Úsvitu a Soumraku, kde se tma stává světlem a světlo tmou. Přijmeme-li tuto polaritu, můžeme obnovit spojení s naším skutečným vnitřním Světlem, zejména v oblasti LÁSKY. Stáváme se přirozeně celistvější. Každá naše znovunalezená Láska je nový úsvit v životě - nový začátek. Je to dobrý den vyjádřit svůj záměr, uzavřít manželství, najít novou lásku, novou práci, uctít domov.

Tón DESET symbolizuje zhmotňování hojnosti, manifestaci, silnou energii přinášející zodpovědnost a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie tedy celkově podporuje stabilitu všech vztahů, kde je čistota záměru ( Mág) moudrost ( Akbal) a zodpovědnost (10).

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 7.1.2014 9 IK kin 22

7. ledna 2014 v 11:43 Maysky Kalendář na každý den

Ik - Vítr - Síla Ducha
Oblast činnosti: komunikace, diplomacie, dech života

Vítr nefouká ze severu, jihu, východu, nebo ze západu, ale uvnitř vás. Vyhledejte hlavní zdroj vaší duše a veďte ji na místo, kde potřebujete být, na cestu, kterou hledáte. Nechte Bolon (9) - nalít jeho zlatou esenci a příznivé energie silného Ik do všech extrémů. Uvolněte je hluboko, široko a daleko ve všech aspektech svého života tak, aby mohly být odstraněny a vyčištěny od prachu a stagnace, aby mohly najít radost a euforii.

Duch dnes proniká absolutně všechno. Konfrontujte své ambiciózní záměry s vůlí srdce. Veškerý boj ztrácí svůj význam, je čas ukončit staré spory a dojít k porozumění s partnerem, rodinou, kolegy, sousedy. Mottem života se stává čistota záměrů, pravda a loajalita.

Ik dnes podporuje každou formu komunikace, zachováte- li vnitřní rovnováhu, najdete východisko ze všech situací, optimální řešení, výchozí cestu, úspěšný dialog.
IX - Mág - Vládce této Treceny vám dává sílu přikročit k jednání s jasným vhledem do komunikace s všemocnou Energií. Na každou otázku dostanete odpověď.

Ik a Imix stojí nejblíže Zdroji a oba jsou ambivalentní. Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat, přináší dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec můžete být vznětliví, nerozhodní, nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat, pocit, že nevidíte možnost, jak najít osobní svobodu a suverenitu.

Abyste našli řešení přistupujte k této snadno se měnící energii s respektem. Požádejte o vitalitu a sílu a odhodlání plnit své úkoly. Ik podporuje řešení především psychických a emocionálních problémů, vládne zasněženým vrcholkům, stejně jako kaňonům a údolím. Postavte se všem výzvám zodpovědně a rozhodně, dříve, než se Vítr opře do vašich plachet a zanese vás tam, kde jste nechtěli být.

Požádejte včas Bolon (9), podporující vizi cíle, perspektivu a vytrvalost potřebnou k realizaci současných plánů. DEVÍTKA je velmi pozitivní a Mayové v těchto dnech pořádali obřady a rituály. Je to nejoblíbenější den pro oslavy, DEVÍTKA je spojována s životem, lidským těhotenstvím, ženskou energií a ženským Duchem.

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA,…. ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA……..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI…..EROZE

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Ancient tattoo 3/6

7. ledna 2014 v 8:00 Oblíbená videa
Poměrně obsáhlý dokument televize Z1 který se zabývá hlavně tradičními technikami tetování, mapuje původní techniky tetování z celého světa, ať už se jedná o Japonské, Polynéské, nebo Maorské tetování z Nového Zélandu, ke konci je řeč i o vězeňských tetováních a Americké tattoo scéně..


TZOLKIN 5.1.2014 7 AHAU kin 20 – galaktický portál

5. ledna 2014 v 12:10 Maysky Kalendář na každý den

Ahau - Slunce - Síla Lásky
Oblast činnosti: Osvícení, odpuštění, trpělivost, pochopení, tolerance, Kristovo Vědomí, Jednota
Soustřeďte se dnes na konečný cíl, kterého se snažíte dosáhnout a vyberte tu správnou cestu při procházení výzvami. Abyste se k němu dostali, buďte silní a mějte odvahu, i když Uuc (7) brání vidět věci ze všech úhlů, máte dnes silné energie jako své partnery - Ahau ( Pán Slunce ) v Treceně IX - Jaguára, který poskytuje ze všech znamení nejvyšší sílu k dosažení vyšší úrovně Vědomí. Je to síla, která kombinuje mentální bystrost s nejvyššími úrovněmi mysticizmu, takže celá tato třináctidenní Vlna má moc změnit negativní aspekty. Najděte vnitřní sílu pracovat s magickými energiemi. Stáhněte se do vnitřního klidu, meditujte, znovu zvažte váš život a formulujte novou strategii pro řešení problémů.
V této Treceně hřeben Vlny připadá na 6 CAUAC -Bouře, 7 AHAU - Slunce, Rozkvět a 8 IMIX - Drak, který představuje životodárnou sílu rezonující od prvotní hloubky. Tento hřeben je velmi silný pro transformaci, stejně jako Cimi symbolizuje Narození, Smrt a Znovuzrození, energie Jaguára nabízí sílu a kouzla spolu s intuitivní moudrostí pro lidi, kteří následují Mayskou cestu transformace a obnovy, přepojení na vyšší Zdroj a probuzení k pravdě.
Slunce cestuje každý den ze světla do tmy, kde odhaluje podvědomé obavy a umožňuje je transformovat. Otevřete všechny čakry Božskému Světlu, podívejte se shora na všechny problémy a objevte jejich zápalné ohnisko. Je čas přestat s podváděním sebe i svého okolí, napravte dnes všechny chyby počínaje partnerstvím. AHAU to je centrum LÁSKY a největší tvůrčí síly.Tady se ukazuje výsledek všech evolučních událostí. Zde je začátek i cíl.
Kin 20 - AHAU - je považován za konec 1. Uinalu Tzolkinu, kin 21 IMIX za počátek 2.Uinalu - jedny dveře se zavřou a další otevřou - portál no nového začátku. Podívejte se, co je ve vašem životě neukončeného, zejména ty věci které vám způsobují diskomfort. Konec je často spojován se smutkem, což způsobuje negativní emoce a udržuje v nízkých úrovních. Řekněte stop stěžování, pomlouvání, pocitům prázdnoty dřív, než se tyto emoce promění v nemoc. Otevřete mysl novému počátku a přemýšlejte, kde začít. Toužíte po jiné práci, novém vztahu, lepších přátelích? Vděčnost je emoce otevírající víko s vesmírnou truhlou pokladů. Mějte velký sen - následujte intuici, rozvíjejte magické tvoření.
Pokud chcete věci ve vašem životě urychlit, soustřeďte pozornost dovnitř než ven. Spěch je výrazem dnešní existence - okamžik přítomnosti vám pomůže s rovnováhou a klidem. Zastavte se s kolemjdoucími, projevte laskavost, vyjádřete lásku těm, s nimiž sdílíte domov, usmějte se na sousedy, projevte úctu dětem, respektuje život, sledujte přírodu, krásu, která vás obklopuje. Shoďte všechny štíty izolace, odpusťte každému a začněte tvořit tým založený na lásce. Dnes vás osvěcuje Vědomí Krista.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Ancient tattoo 2/6

5. ledna 2014 v 8:00 Oblíbená videa
Poměrně obsáhlý dokument televize Z1 který se zabývá hlavně tradičními technikami tetování, mapuje původní techniky tetování z celého světa, ať už se jedná o Japonské, Polynéské, nebo Maorské tetování z Nového Zélandu, ke konci je řeč i o vězeňských tetováních a Americké tattoo scéně...
TZOLKIN 3.1.2014 5 ETZNAB kin 18

3. ledna 2014 v 10:42 Maysky Kalendář na každý den

Etznab - Zrcadlo - Síla odrazu
Oblast: Zrcadlové obrazy, odvaha, jasnost, tváře iluze

Co byste dělali, kdybyste mohli zabránit onemocnění, vyhnout se hádce, nebo odvrátit nehodu? Dnešní energie Etznab a Ho (5) vám k tomu dávají sílu; Ho vám přináší situace napřed, což umožňuje dar předvídavosti, zatímco Etznab vám pomůže proplout negativními situacemi všeho druhu, ale musíte vědět, jak je oba spojit a využít. Pokud nevíte, co děláte, můžete narazit na věci příliš brzy, nebo na věci nezpracované, nebo použijete špatnou stranu čepele Etznab.

Většina z nás je příliš zaneprázdněná zastavit se, podívat do zrcadla, odhalit svoji vnější i vnitřní krásu, ocenit se, uvědomit si pokrok, zkušenosti, Světlo, kterým pomáháme v tomto procesu Vzestupu.

Hluboko uvnitř vás leží stará přesvědčení a nefunkční kódy chování, pokud máte odvahu podívat se svým Stínům přímo do očí, přijměte je, uvědomte a osviťte svým vlastním Světlem. Požehnejte jim a poděkujte. Uvolní se energie spojené s nízkou úrovní. Pokud si přejete život plný lásky - směrujte k tomu vaši pozornost. Naplňte srdce láskou - změní se váš život a pomáháte tím všem ve svém okolí, městě, zemi, planetě, vesmíru………..

Usmějte se na sebe do zrcadla a uvědomte si, že máte plnou kontrolu nad tím, jak se cítíte. Kdykoli se cítíte vyčerpaní, potřebujete znát odpověď, potřebujete se vyrovnat, připojte se ke svému vnitřnímu Zdroji v tiché meditaci. Nejsou žádné důležité aktivity kromě toho, že musíte jíst a dýchat.

Existuje velmi jednoduchý způsob, jak se spojit s vnitřním Zdrojem - ačkoliv jsme od něj nikdy nebyli odpojeni - zůstat v tichu a zaměřit se na věci, při kterých se cítíte šťastní, cítíte vděčnost, radost, lásku a sebelásku. Může se to zdát jako dřina, ale úroveň vašich vibrací se okamžitě zvýší.

Způsob, jak si život zjednodušit, znamená často říci ne tomu, co není vysokovibrační, co vás nezajímá. Podívejte se na čas, který věnujete těm, kteří vás odvrací od vaší vášně, od vašich cílů, od toho, kdo jste, od toho co milujte dělat. Možná je budete muset s láskou odsunout na druhou kolej. Je na čase tvořit svět, ve kterém chcete žít. Nikdo nemůže sedět se založenýma rukama a čekat, že se realita sama změní. Každý má jedinečné nadání - vyberte si jakou roli v této evoluci chcete hrát.

Vyberte z dárkové krabice snů realitu a udělejte nezbytné kroky k jejímu vytvoření. Všichni jsme vstoupili do této inkarnace naplnit touhy. Není nikdo, kdo by mohl změnit vaše sny, touhy, myšlenky - váš život. Jste obklopeni mnoha průvodci kteří, pokud se rozhodnete pro lásku, trpělivě čekají, až je přivoláte a požádáte o pomoc.

Pátý Tón vám pomáhá najít a ujasnit směr, je to síla vedení usilující o harmonii a jednotu. Buďte dnes tím, kdo ukazuje cestu, buďte autoritou, žijte jako Avatar, až se jím stanete.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Ancient tattoo 1/6

3. ledna 2014 v 10:07 Oblíbená videa
Poměrně obsáhlý dokument televize Z1 který se zabývá hlavně tradičními technikami tetování, mapuje původní techniky tetování z celého světa, ať už se jedná o Japonské, Polynéské, nebo Maorské tetování z Nového Zélandu, ke konci je řeč i o vězeňských tetováních a Americké tattoo scéně..


Osobní poradenství

1. ledna 2014 v 15:54 Osobní poradenství

I to, co zdánlivě vypadá jako neřešitelná situace, je pro nás v podstatě velká pomoc.
Je to okamžik, kdy je člověk okolnostmi donucen se zastavit a přehodnotit svůj dosavadní život. Nahlédnout skrze závoj iluze a podívat se sám(a) na sebe na své zářící světlo uvnitř...
K hlubšímu pochopení a nalezení východiska a správné cesty vám nabízím osobní konzultaci. Mohu poradit, povzbudit, ale ta největší zodpovědnost, práce a disciplína je na Vás samotných. Jsme tu ale jeden pro druhého a vím, že pomoc přijde vždy, když se člověk rozhodne se sebou pracovat.
Aktuální témata dnešní doby jsou veškeré vztahové roviny. Matka - dítě, otec - dítě,
žena - muž, sourozenecké, partnerské, přátelské a pracovní vztahy. Neopomenu také vztah k přírodě, k Zemi a hlavně vztah sám k sobě.

Sdělím, co bude v ten daný okamžik potřebné, automatická kresba čaker, intuitivní sdělení, výklad karet, intuitivně malovaný obraz, chromoterapie harmonizace čaker - krystaly, barvy a světlo, léčení v přírodě, jemno-hmotné těla - pomocníci z přírody a andělské říše, hudba, vůně, krystaly....

" Zázrak je, když se rozhodneš sám(a) sebe poznat"