NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně. Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz
NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
Březen 2014

TZOLKIN 31.3.2014 1 CHICHAN kin 105

31. března 2014 v 12:07 Maysky Kalendář na každý den

Vlna Chicchan - Božská životní síla, nositel deště, smyslnosti, vášně, prvotních znaků duality a rozšíření srdce skrze službu druhým

TEĎ je nejlepší ČAS pečovat o zdraví a zvýšit sílu. Vlna HADA vás obdaruje silou přežití a ukazuje, jak důležité je vaše tělo.

Otevřete své srdce, duši a pohled do svých vlastních očí. V tom tkví věčné rytmy Vesmíru. Nikdy nezapomínejte, že jste součástí velkých cyklů života - spojeni a propojeni se všemi ostatními živými bytostmi. Popírání a ignorování tohoto zásadního spojení vás odtrhává od ostatních. Přerušení kontaktu s přírodou vás odřízne od hlavních zdrojů a podpůrných sítí, vede k sociálním nemocem a destruktivním vzorcům převládajících dnes tolik na všech úrovních moderního života. Znovu se napojte, obejměte a slaďte s vnitřním ohněm. Nechte ho znovu hořet jasně.

Zvláštností Vlny HADA je, že deset ze třinácti pozicí jsou Galaktické Portály.V těchto dnech působí na Zemi nejvyšší síla z Vesmíru. Může se tedy stát, že toto období nebude pro vás příjemné a zcela bezproblémové. Druhou kuriozitou je symbol CHICCHAN sám o sobě, protože zde představuje formu celého života. HAD uchovává přesnou kopii vzorce Galaktického Programu Uzdravení, ukazuje nám ty prvky, které je třeba plně vyléčit, aby přesně odpovídaly světelnému vzorci CELKU. Prakticky není žádná oblast, která neporušuje hodnotu života na Zemi.

To, že respektování spirituálních práv veškerého života na Zemi je zanedbáváno v důsledku lidské nedbalosti, nebo vnějšího omezování - je věc druhořadá. V našem svévolném karmickém poli jsme rozvinuli různé iluze, které nás opravňovaly k ničení forem života zvířat, které se nám zdály nepohodlné. Legitimovali jsme se právem zabíjení lidských životů v době válek . ZABÍJENÍ jsme také vnesli do právních kodexů, jako ( legální ) způsob při vykonávání spravedlnosti. V mnoha zemích stále udržují trest smrti, ale i tam, kde zákonodárce zrušil tento nesmyslný trest, je v přesvědčení lidí považován za spravedlivý.

Podívejte se na Vlnu HADA z pohledu životního postoje, ale ne toho vnějšího, ale toho vnitřního.To, na co je kladen důraz v této Vlně - to je vztah a respekt k vlastnímu životu. Podívejte se na sebe a odpovězte velmi krátce ANO, nebo NE. To, co bude nahráno (načteno) v této Vlně pronikne až do morku kostí.

Životní síla je základem zdravé existence. Je třeba přizpůsobit své jednání úrovni životní síly. Instinkt a moudrost vám pomáhají pohybovat se ve světě. Dnes věnujte pozornost znamením, které vám dává tělo. Symptomy nemocí přináší cennou informaci na téma úroveň vašeho Vědomí. Zkontrolujte své touhy, zamyslete se nad vztahem k opačnému pohlaví a sexu. Použijte své tělo jako klíč k vnitřní transformaci. Podívejte se na něj, jako na ukazatel směrující vás k Vyššímu Vědomí. Řiďte se instinktem. Řiďte se vnitřním hlasem.Věřte v přirozenou schopnost rozhodnout se v tom okamžiku.

Had ztělesňuje hlubokou instinktivní moudrost, inteligenci, ale také hluboké emoce a energie, které mohou způsobit velké pozdvižení a změny. Nedá se říci, jestli je to dobré, nebo špatné. Nemůžeme nic předpokládat: co je pro někoho nežádoucí změnou, je pro druhého poselstvím z Nebe. Ideální je vždy rovnováha a jednota - spíš než množství, objem, bohatství, sláva či moc. V tom tkví posvátnost a to je výzva Hada. Buďte otevřeni celoživotnímu učení, životním objevům i dopadům. S velkou silou přichází i velká zodpovědnost. Čím více víte, tím více vládnete a tím je větší vaše zodpovědnost vládnout dobře a moudře. Čím větší je vaše síla, tím lépe se musíte rozhodovat, žít vyrovnaný a klidný život, aby vaše rozhodnutí měla dopad na stabilitu vaší cesty. V Indii existuje jedno krásné rčení…..MOUDROST NENÍ NĚCO, CO JSTE ZÍSKALI, ALE ČÍM JSTE SE STALI.

Had spojuje naši prvotní původní plazí podstatu s duchovními touhami. Když se dotýkáme a vnímáme tuto Energii, žijeme ve dvou realitách - materiální 3D ( každodenní světské) a duchovní ( magické ) realitě, kde je možné všechno. V současné době je to velmi relevantní, protože žijeme mezi dvěma paradigmaty - starým a novým. V Nové Zemi a nové úrovni Vědomí jsou éterické energie s hmotnou rovinou spojeny.

Využijte tuto Energii ke spojení své duše s duchovními aspiracemi. MĚJTE VÍRU V OSUD, VDĚČNOST V SRDCI A LÁSKU VE VAŠICH ČINECH.......... NECHŤ VÁS VEDE INTUICE.

PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ -PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které si přejete manifestovat.

Přehled Vlny 31.3.- 12.4.

CHICCHAN 1
CIMI 2 galaktický portál
MANIK 3 galaktický portál
LAMAT 4 galaktický portál
MULUC 5 galaktický portál
OC 6 galaktický portál
CHUEN 7 galaktický portál
EB 8 galaktický portál
BEN 9 galaktický portál
IX 10 galaktický portál
MEN 11 galaktický portál
CIB 12
CABAN 13

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 30.3.2014 13 KAN kin 104

31. března 2014 v 12:05 Maysky Kalendář na každý den

Kan - Zrno - Síla rozkvětu a schopností. Tvůrčí principy, růst, pokrok, nadšení, sexuální aktivita


Ať už pracujete s karmou z minulých životů, nebo generací, nebo na otázkách a obtížích, které na vás působí v současné době v tomto životě, obvykle procházíte stejnými cykly uvědomění, přijetí, činů, rozhodnutí, až k finální svobodě. Pravděpodobně zjistíte, že je to běh přes několik iterací těchto cyklů, pokud je to náročné a obtížné,……….je to stejný způsob, jako vyprat košili, když je velmi znečištěná! Oxlahun (13) zvyšuje vaše vnímání, zostřuje vaší intuici a pomáhá rozplétat uzly vašeho duchovního i mentálního těla. Čím více žijete z prostoru srdce, tím vaše práce postupují rychleji!

TŘINÁCTÝ Den Vlny EB ukazuje, že život s vámi dělá jen to, co mu dovolíte; tak, jak oceňujete sami sebe, tak si vás váží i okolí. Na glyfu KAN je symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost.

Dnes je dobrý den podívat se na to, co můžete dělat, co vás zajímá, co ve skutečnosti v životě děláte a jestli využíváte vaše talenty. Zamyslete se jestli nemarníte svůj talent a nehoníte se za něčím, co je k ničemu. Plného štěstí lze dosáhnout jedině tehdy, až se stanete člověkem vědomým si svých hodnot. Až si začnete sami sebe cenit, začne vás oceňovat i vaše okolí.

Existuje určitý proces, jak dosáhnout toho, co chcete. Prvním krokem je mít cíl - tzv. klauzuli. Je důležité jestli jde skutečně o vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Když jsou nastaveny parametry, vyšší duchovní síly vám buď v tomto procesu elegantně pomáhají, záměr je posílen, nebo ne. Pak je důležité vnímat emoce a pocity, jakoby to byla realita. Můžete si přát i za vaše nejbližší, ale tady hraje hlavní roli svobodná vůle zúčastněných. Pokud to není v souladu s nejvyšším dobrem vás obou - přání není energeticky podporováno.

Je velmi důležité co nejvíce přání specifikovat. Často se stane, že je přání v jiné podobě položeno přímo k vašim nohám, ale vy je nedokážete rozpoznat. Pokud se modlíte za druhé a žádáte pro ně zdraví, bohatství, osvícení, je důležité obrátit se také na jejich Vyšší Já. Vaše přání může být totiž v energetické disharmonii s druhým člověkem - nemusí to být to nejlepší právě v tu chvíli.

Už jste někdy slyšeli příběh o člověku, který změnil život po dramatickém zážitku? Často je to tak, že si přál udělat změnu, ale nevěděl jak. Trauma bylo v tu chvíli prostředkem, jak změnu provést, byla to odpověď na jeho modlitby. Mnozí z vás jste dobrodruzi s divokou a dobrodružnou povahou, kteří milují drama a akční jízdu off-roadem. Ale většina lidí usiluje o klidný a vyvážený život. Lidé často říkají, že jejich modlitby nejsou vyslyšeny - vyslyšeny jsou, ale nejsou provedeny, anebo k nim přišly v podobě, kterou nerozeznali. Nikdy nejsou vyslyšena přání, která by ublížila, nebo ovládala. V duchovních sférách se pracuje se Světlem i tam existuje svobodná vůle.

Vaše Vyšší Já nemá fyzickou podobu, ale zůstává ve vyšších sférách. Ač si to uvědomujete, nebo ne, jste s ním stále ve spojení. To ono napsalo scénář toho, co chcete zažít. Je nezbytně nutné, abyste se naučili s Vyšším Já komunikovat pro stanovení vědomých záměrů.Vyšší Já je vaším nejlepším poradcem. Když jste s ním v souladu, okamžitě víte, co máte dělat.

Takže, až si budete dnes něco přát, vybavte žádost vizualizací a poproste Vyšší Já. Žádné emoce napětí nesmí tento proces doprovázet. Přání může být splněno v úplně jiné podobě - celé je to tvůrčí proces. Buďte vděční a v povznesené náladě. I když lidé horlivě tvrdí, že si budou v tomto životě pamatovat své duchovní kořeny, je drtivá většina vzpomínek vymazána a teď se nyní snaží opět napojit na své Vyšší Já. Využijte korelaci Kan / Oxlahun, abyste poznali jakou máte skutečně sílu.

Mnoho a mnoho bytostí z vyšších úrovní vám pomáhá a chrání vás - bez nároku na bonusové body, či kredit..... Z ČISTÉ LÁSKY K VÁM.

TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.

Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 29.3.2014 12 AKBAL kin 103

29. března 2014 v 9:34 Maysky Kalendář na každý den

Akbal - Noc - Síla myšlenek, intuice, zdánlivého nedostatku

Dnešek přináší velmi zajímavý mix Energií. Akbal ztělesňuje možnosti a LaKa (12) představuje celkové zúčtování toho, co jste prožili a udělali. Ale protože jsme v Treceně Eb, to je nagual všech cest, zjevně propast mezi možností a realizovanou zkušeností se mění a stává se jednou kontinuální linií přetvářející relativitu nehmotného času. Jinými slovy můžete vyjádřit a zažít úplný souhrnný potenciál celého vašeho života, a to jen speciálně dnes!

Tento glyf reprezentuje moudrost stoupající temnou nocí k rannímu úsvitu, je to cesta naší vnitřní prázdnotou, odkud přichází nové nápady a nové myšlenky. Procházíme svým vlastním podsvětím, čelíme strachu, opouštíme Ego a nacházíme moudrost a znovuzrození po té, co se všechny naše testy staly duchovními poklady. Akbal je Strážce Úsvitu a Strážce Soumraku, dvou magických přechodů, kdy se tma mění ve světlo a světlo v tmu. Stabilizuje dnes váš život od základů.

V den Akbal je dobré vyjádřit svůj čistý záměr, myslet i jednat s dokonalou jasností. Je to skvělý den pro nový počátek, příznivý den pro lásku, manželství, najít práci, uctít a uklidit domov. DVANÁCTÝ Den Vlny EB vám říká, že pokud chcete překonat svět nedostatku, musíte prolomit staré vzorce přesvědčení a myšlení, naučit se brát a dávat.

Sny plynoucí z roviny kosmické noci jsou dolem znalostí o životě. Dnes máte možnost proniknout do hlubších vrstev Vědomí a odtud čerpat informace. Odkazy metafyziky existují na úrovni světa snů. Noc je ukazatelem k překonání fyzických nedostatků, duchovní chudoby i všech životních extrémů.

Mnohokrát se spojuje identita člověka s jeho majetkem a často je to majetek, který lidi zotročuje a táhne dolů. Všechno, co se nachází ve vašem osobním prostoru, nese energii a tyto předměty také obsahují energii těch, kteří je vyrobili, nebo ve vás vyvolávají různé vzpomínky, které se vyplavují na povrch. Je důležité očistit svůj domov od všeho, co vám přináší špatné vzpomínky, nebo snižuje vibrace, protože jste na cestě života plného čisté radosti. Obklopte se věcmi, které vám přináší radost.

Přemýšleli jste, proč si vybíráte oblečení v určitých barvách? Jste oblečeni podle sebe, nebo se řídíte tím co společnost očekává? Pokud existuje něco, co vám vadí na vašem osobním vzhledu - snažte se najít příčinu, kdy to vzniklo, najděte spouštěč těchto přesvědčení hluboko uvnitř vás. Když se na sebe díváte do zrcadla věnujte pozornost detailům, kterými prezentujete sami sebe - vlasy, make-up, šperky, styl oblékání, nehty…..atd. a uvědomte si jak se cítíte. Pokud jste spokojeni držte tento pocit 24/7. Pokud máte nějaké výhrady - udělejte vědomou volbu změny a zamyslete se, kde a kdy jste získali vzory, které chcete změnit. To samé udělejte se svým šatníkem i domovem. Projděte každou věc a nechte si jen to, co vám přináší dobrý pocit. Tím, že v šatníku i doma budete mít jen to, co pozvedává vaší energii, budete se cítit dobře.

Tím jak chodíte, mluvíte, jak držíte tělo, jak se oblékáte, prezentuje to, co je uvnitř vás - to celé tvoří váš osobní energetický podpis. Jak nahoře tak dole. Jste otevření, nebo úskoční? Myslíte si, že mluvíte s druhými laskavě? Působíte pocitem méněcennosti, nebo nadřazenosti? Když se s vámi podělí někdo o své problémy, jste ten, kdo má vždy odpověď, nebo poskytuje nevyžádané rady? Dokážete naslouchat? Jste ten, kdo má kontrolu nad každou situací, nebo sedíte a čekáte, že vám někdo nabídne pomoc? Najděte vzorce, příčiny, emoce, kódy přesvědčení, které vám byly předány pravděpodobně v dětství. Změňte vše, co snižuje vaší sebehodnotu.

Sebedůvěra je základ vaší osobnosti - bez ohledu na všechny, kteří se snaží s vámi manipulovat, vy jste si stále vědomi své sebehodnoty. Naučte se být autentičtí, učiňte vědomé rozhodnutí o tom - kdo jste uvnitř a jak budete prezentovat sami sebe. Věřte plně svým vlastním rozhodnutím - a to ve všech oblastech Bytí.

DVANÁCTÝ Tón - LaKa - POROZUMĚNÍ, KOMUNIKACE, BILANCOVÁNÍ
Je to den " zúčtování" všech akcí, všech zážitků, zkušeností - integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení našich vlivů a myšlenek. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 28.3.2014 11 IK

28. března 2014 v 12:00 Maysky Kalendář na každý den

Ik - Vítr - Síla Ducha, komunikace, inspirace

Dnešní Ik řídí podtón Eb a velkou a mocnou sílu Buluk (11). Pokud znáte cestu a smysl vašeho života, využijte dnešní silné energie jako pohon vpřed pro kvantový skok. Pokud si nejste jistí, pak použijte energie k jejímu objevení. Především nezapomeňte, že jeden nebo druhý - Ik, nebo Buluk - nejsou ve své podstatě jen negativní, nebo pozitivní; jsou jako síly přírody: čisté energie, kterých může být využito pro záměr. Takže bez ohledu na svou vůli, nebo záměr, ujistěte se, že je to to pravé.

Často se mluví o Jednotě a existuje o ní mnoho frakcí. Ve skutečnosti to znamená propojení jedinců za účelem spojení v JEDNOTĚ VŠEHO - sloučení lidí za účelem tvoření, nebo znovuvytváření něčeho nového.

Základem Jednoty je RODINA. Každá rodina, která žije v neporušeném stavu, má základní předpoklad fungovat jako tým, vzájemně se podporují v oblasti obživy a v radosti. Dále je to Jednota Kmene, kde rodiny pracují na stejných společných cílech pro obživu a radost ze života. Když se sjednotí kmeny, pracují jako jeden řídící orgán - tato úroveň se v současnosti na Zemi skoro nevyskytuje.Tam odkud jste přišli pracují sjednocené skupiny velmi dobře dohromady, základ a podstata je LÁSKA. Je těžké představit si takový svět míru a harmonie, protože na Zemi v podstatě není žádný vzor.

Jak tedy vytvořit na Zemi Jednotu. V první řadě musíme začít od sebe - naučit milovat sami sebe - tělo, myšlenky, duši. To stojí určité úsilí, protože je třeba mnoho odpustit a uvolnit, abychom se mohli pohnout vpřed. Každý den je třeba čelit strachu, přeprogramovat staré vzorce výchovy z rodin, škol, náboženských institucí, přijmout své stíny, až se bude naše povaha třpytit jako křišťál na slunci.

Jakmile budete skutečně hluboce milovat sami sebe, dokážete totéž u ostatních. Když cvičíte přijímání druhých, dokonce i těch, kteří vám ublížili, budete schopni se pohnout vpřed i v komunitním myšlení. To neznamená, že spolu budete fyzicky žít, nebo budovat komunitu. To znamená, že jste připraveni pomáhat druhým, když se objeví potřeba. Pojem " já " se začne měnit na vnímání " my " a najednou uvidíte svět v jiném světle. S tím přichází i porozumění, zodpovědnost a péče o děti, prarodiče a o potřeby všech, kteří žijí na této planetě. Matka Země nemůže být tolerantní do nekonečna - pomalu umírá, musíme ukončit veškeré znečišťování a staré technologie. Zeptejte se dnes sami sebe. Co mohu udělat pro Zemi? Co mohu udělat pro sousedy? Co mohu udělat, abych pomohl/a sobě?

Mnozí máte zapnutého autopilota. Budík vám ráno řekne, kdy se máte probudit. Absolvujete ranní rutinu, pak pracovní rutinu. Přijdete domů a na řadě je večerní rutina a pak vám hodiny řeknou, kdy máte jít do postele, abyste mohli toto kolo absolvovat druhý den. O víkend jste spokojenější, ale buď vám nevyjde počasí, nebo se cítíte tak vyčerpaní, že musíte změnit plán. Je toto způsob, jak si přejete žít?

Buďte člověkem, kterým chcete být. Nekonečné zaobírání problémy vám jen ubírá sebevědomí a přidává sebepochybnosti. Uvolněte pocity méněcennosti a nadřazenosti. Jakmile dosáhneme těchto cílů, můžeme vymazat pocity odloučenosti a oddělenosti a vytvořit JEDNOTU. Zbavte se myšlenek na černou a bílou rasu, jazyk, hranice mezi státy, náboženství - všichni pocházíme z jednoho Zdroje.

Pokud už vám stačí pocity viny a studu a celý ten náklad co nesete na zádech je už dostatečně těžký, můžete ho kdykoliv shodit. Nevyřešené problémy nemůžete dál brát s sebou, nemohou zůstat dál pod povrchem. Všichni, kteří jdou po cestě Jednoty mají obrovskou podporu Světla, čím více jste sami sebou, tím více podpory dostáváte, pro ty co kráčí cestou chamtivosti a válek je tento světelný servis duchovních sfér nedostupný.

Začněte snít ve velkém! Jak má váš život vypadat? Jaké jsou vaše záliby a jak se mohou vejít do každodenního života? Začněte tvořit život pomocí JASNÝCH VIZUALIZACÍ. Když věci vidíte ve vaši mysli - můžete je stvořit v realitě - JSTE STVOŘITEL a NÁDHERNÁ BYTOST SVĚTLA získávající zkušenosti na Zemi. Jste kapka slunečního svitu, která probouzí sebe i Zemi z tisícileté kletby.

JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE - osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 27.3.2014 10 IMIX kin 101

27. března 2014 v 23:24 Maysky Kalendář na každý den

Imix - Drak - Síla počátku tvoření , důvěry, víry

Dnešek je dobrý den pro pomoc příteli, nebo milovanému člověku, který možná trpí úzkostí, trápením, nebo nějakým jiným druhem psychické tísně, poruchou, citovým zmatkem, ať už chronickým, nebo dočasným. Hodně hlubokého neštěstí, které dnes postihuje lidi vychází z rozdělení naší sociální struktury, hodnot, a kritické podpory struktury společnosti. Lahun (10) pomáhá obnovit vztahy a vazby, obzvláště ty zpřetrhané od vířivých proudů Imix.

Vlna EB vás obdaruje moudrostí, zodpovědností a silou svobodné vůle. DESÁTÝ Den napovídá, abyste důvěřovali přirozeným procesům, nedělali nic na sílu a projevili úctu všem bytostem.

Ve svém životě můžete dosáhnout cokoliv - pokud budete pozorní k tomu, co říkáte a jak myslíte. Laskavost a soucit jsou dva největší dary, které můžete dát sobě i druhým. Laskavost nemůže existovat bez soucitu a soucit bez laskavosti.
Bez soucitu a laskavosti nikdy nemůžete poznat pravou Lásku.

Laskavost daleko přesahuje cestu k druhému; vychází ze srdce, když jí poskytujete a neočekáváte nic na oplátku. Když budete reagovat laskavě - vaše slova i činy se budou vlnit celým Vesmírem. Na hlubší úrovni, která je hlubší než všechny oceány světa, to pocítí všichni. Den za dnem můžete prokazovat laskavost druhým. Jak procházíte celým dnem pozorujte jak na vás lidé reagují. Když se podělíte s lidmi o věci, které naplní jejich srdce - podporujete jejich způsob cesty, ale i váš.

Problémy druhých vyřešit nemůžete. Ať je vaše vzájemná konverzace jakákoliv, buďte si stále vědomi laskavosti a soucitu. Tím si přirozeně vytváříte síť přátel. Všichni máme schopnost vyjít z každé situace s grácií. Raději, než zbytečně klábosit - sdělte si užitečné informace, kterými se můžete navzájem podpořit - komunikujte na hlubší úrovni a naslouchejte druhému - to je laskavost.

Vždy se najde příležitost na omluvu za nevlídné jednání v minulosti. Tím se čistí energie na Zemi a kolektivní Vědomí. Představte si, že bychom takto jednali všichni - jaký rozdíl by asi ve světě nastal? Přirozeně by došlo k restrukturalizaci celého systému - od nezaměstnanosti po hladomor, vojáci by složili zbraně, rozpustila by se chamtivost, zmizely všechny toxické látky z planety - a to v jednom okamžiku!

Pravda začíná přicházet i k lidem, kteří věřili, že nad sebou musí mít kontrolu, instituce i jejich věčné výmluvy se hroutí - je třeba jim věnovat hodně energie odpuštění. Poslední generace byly velmi líné, nechaly za sebe rozhodovat druhé - odevzdaly zodpovědnost za své zdraví, peníze, životní prostředí, svobodu i životy dětí do rukou jiných, odevzdaly zodpovědnost přemýšlet - obyčejná lenost! Proto je teď pro mnoho lidí tak těžké vyjít ze zóny pohodlnosti, změnit vztah, práci, bydlení….. Začněte dnes prvními kroky z prostoru laskavosti, úcty, respektu a soucitu a to ke všem - bez vyjímky.

" Nedělejte nic, co nechcete, aby lidé dělali vám ", to nejsou prázdná slova, ale základní kámen světa plného Míru. Pokud chcete skutečně v takovém světě žít - udělejte laskavost svým cílem.

LAHUN (10) je silná energie, která přináší ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie nám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Intuitivně malovaný léčivý obrazec.

26. března 2014 v 19:53 Moje poslední práce

Intuitivně malovaný léčivý obrazec.

Je v něm informace od krásné světelné bytosti vodní říše hlubokého oceánu. Tato esence přináší poselství pro lidské bytosti. Máme se vyhýbat destruktivním myšlenkám a stále je proměňovat v laskavé a plnohodnotné myšlenky, které pozvednou nás samotné, ale také pomohou pozvedávat k harmonii i ostatní. Jsme tu především pro to, abychom zušlechťovali našeho ducha v lidském těle. Pokud se nám to bude dařit, pomůžeme tím i bytostem v přírodě, nejenom v říši zvířat, ale také elementárním bytostem zemského, vodního vzdušného i ohnivého světa. Důvěřujte svým schopnostem a vězte, že váš potenciál je nevyčerpatelný. S Láskou pro nás Anna

TZOLKIN 26.3.2014 9 AHAU kin 100

26. března 2014 v 12:48 Maysky Kalendář na každý den

Ahau -Slunce - Síla Vědomí Krista, lásky, odpuštění, Osvícení, trpělivosti, tolerance a pochopení

Bolon táhne silné intuitivní energie obsažené v Ahau na povrch, jako by kreslil masivní erupce na tváři slunce. Cokoliv by držel jako rukojmí svou vlastní silou intuice a vrozeným věděním, puká a vadne ve žhavé síle nelítostné záře Ahau. Využijte pro sebe čas vymanit se z okovů, které vězní vaši přirozenou energii a vitalitu, ať už psychickou, fyzickou, nebo duchovní. To je zejména důležité pro vás, pokud jste žena, protože Bolon nese výrazně ženskou esenci.

Dnes je dobrý den spojit to, co jste nevědomě rozdělili, napravit křivdy, omyly, podat ruku k dohodě - ale ne protože musíte nebo, že je to správné, ale protože jste dozráli k usmíření.

Ahau je Lord of the Day Keepers - Pán a ochránce všech Denních Strážců - a dohlíží na celý proces Vzestupu. Tisíce lidí se nyní probouzí z amnézie a uvědomují si, že život není jen fyzické tělo. Nyní více, než kdy jindy v historii Země, je zvyšována vibrační úroveň a původní smysly se obnovují. Je to víc než znovuzrození - je to návrat k vaší skutečné podstatě.

Slovo Vzestup ve skutečnosti znamená POVZNÉST SE. Povznést se nad co? Nad podřadnou povahu lidstva! Každý má tu schopnost a čas odloučení od našich kořenů se chýlí ke konci.

Všimli jste si, že se zrychluje čas? Všimli jste si, že se zrychluje tep Země? Vědci tyto informace ví. A co to má společného s námi? Jsme děti Země stvořeni ze stejných molekul. Když se naladíte v meditativním stavu na bioinformační pole Země a na její srdce, budete vnímat velkou bolest, kterou poslední stovky let nesmyslnost lidského jednání, hluboká nevědomost a vláda Ega způsobovaly. Budete vnímat bolest umučené matky. Co se stane, když budete zažívat jen a jen bolest? Brzy zemřete.

Stejně jako se zvyšují vibrace Země, musí být sladěn i tep našeho srdce. Nízké emoce hněvu, strachu, zášti jsou nízkofrekvenční energie. Obavy o budoucnost a " co kdyby " - vaše věčné téma, které nikomu krásný život vytvořit nepomohou. Ti, kteří vytváří válečnou mentalitu mají těžké časy, protože nejsou zarovnáni s frekvencemi Země. Podívejte se na lidi, kteří ovládají společnost - mají tendenci mluvit a jednat čestně?

Práce s denním kalendářem Tzokin pomáhá neustále zvyšovat frekvence těla a uvolnit negativitu z aurického pole. Je hodně práce, která byla v tomto směru udělána, ale je mnohem více kolektivní práce před námi a to se týká každého z nás. Hodně z toho, co se děje nyní na Zemi se nikdy ve Vesmíru neuskutečnilo, i když o tom nevíte, jsme v úžasu sledováni. Tento galaktický plán - koncept na záchranu Země nemá obdoby. Ačkoliv je na planetě mnoho bojů - VÝSLEDEK JE JASNÝ! Pokud je vaše touha vzestoupit, pak je to to nejlepší, co můžete právě teď udělat. Čím vyšší je vaše frekvence a váš " energetický podpis ", tím větší tlak vyvíjíte na všechny kolem vás, aby se přesunuli výš. Jsme již velmi unavení, ale svět se skutečně dramaticky mění.

DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, s devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

TZOLKIN 25.3.2014 8 CAUAC kin 99

25. března 2014 v 10:31 Maysky Kalendář na každý den

Cauac - Bouře - Síla regenerace, obnovy, inovace, iniciace, pohybu, pokroku

Kapky slunečního svitu, kapky deště, sprcha radosti, proudy bolesti………to je život v celé své kráse, celé své síle, nic není špatné nic není správné. Všechno prostě je. Pusťte se toho ještě dnes! Neanalyzujte, neplánujte, nebojte se a nepochybujte, prostě nechte to jít, nechte se strhnout a tancujte v tomto krásném dešti, že jste naživu. Možná Cauac a Uaxac (8) namočí vaši duši milujícím a láskyplným deštěm, laskavostí, která přináší život čerstvě osetému poli, záři do vašich tváří a smích vašim dětem.

Jste to vy, kdo má neomezené možnosti a řídí proces vnitřní obnovy. Jste to vy, kdo určuje svůj osud - ukončete dnes vše, co děláte pod nátlakem, hrozbou, nebo vydíráním. Buďte kouzelníkem svého života a proměňte to, co vás drží zpátky v to, čemu jste nejvíce nakloněni, co milujete, co vás baví. Může vás někdo udělat šťastným? Ne! Je to jen vaše volba.

Vděčnost otevírá dveře k hlubokému osobnímu vnitřnímu míru. Jak udržet pocit vnitřního míru, jsme-li obklopeni spory? Je to meditace, nastavení záměru, když se ráno probudíte a rozhodnutí! Pokud vás často rozčilují detaily, které jiní dělají, nebo říkají - zkuste udržet svůj vnitřní klid, zůstaňte vyrovnaní. Udělat změnu je mnohem jednodušší, než se zdá. Máte zodpovědnost za všechna svá jednání - když si toto uvědomíte, zjistíte, že máte schopnost překonat každou překážku, každou nemoc, každý nevydařený vztah, všechny náročné situace - a to okamžitě! Máte možnost si vždy vybrat - změnu slov, záměrů, negativního myšlení. Je to jako během několika minut nahrát nový software.

Vyhledejte vše, co vám pomáhá odstranit stres - od práce na zahradě, až po hudbu, malování atd. Žít vědomě znamená v každém TEĎ udělat volbu a začít měnit staré vzorce, dokud se nové návyky nestanou primární.

Může se právě TEĎ zdát těžké kontrolovat každou myšlenku, ale postupně si budete uvědomovat každou slabinu. Každý zlozvyk se dá zvládnout TEĎ, každý problém, který zvládnete, otevírá nové dveře k léčení - postupně se změní mozkové synapse. Sledujte dnes každé slovo a vnímejte jestli bylo nutné ho vyslovit. Reakce na to, co jiní říkají mohou být ukazatelem vašeho zdraví. Vaše tělo reaguje a emoce ukládá. S vaším tělem můžete kdykoliv komunikovat, zjistit jaké potraviny mu škodí, nebo mu pomáhají udržet dokonalé zdraví. Změna negativních vzorců se okamžitě projeví zvýšením vibrací - tzn. rychlé léčení, přeladění výš a okamžitou změnu Bytí. Můžete TEĎ zastavit proces stárnutí a opustit víru, že stárnete, můžete se TEĎ rozhodnout, že smrt je iluze!

Pokud máte dnes v plánu jít Bouří po Cestě strmými svahy - udělejte to, Uaxac vás podrží!

Tón OSMÝ - SPRAVEDLNOST - HARMONIE - ROVNOVÁHA - to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace - Jak nahoře tak dole. Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón OSM umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 24.3.2014 ETZNAB kin 98

24. března 2014 v 10:45 Maysky Kalendář na každý den

Etznab - Zrcadlo - Síla odrazu, pravdy, sebereflexe a introspekce

Ostrý pohled Etznab pomáhá proniknout mnoha závoji, kterými jsme v životě zahaleni; vidět přímo a jednoduše jak se věci mají. Uuc (7) jen zesiluje oslnivé světlo pravdy, neboť umožňuje vidět věci ze všech stran. Dnešek je jako multidimenzionální meč pravdy na cestě zarostlou džunglí osobních mýtů, lží a programů, které dusily vaši duchovní svobodu a čistotu po celá léta - pravděpodobně, aniž byste si toho všimli. Zatímco cestujete Trecenou Eb, používejte meč moudře.

Etznab / Uuc - to je jako probudit se v zrcadlovém sále, kde se na vás dívají tisíce očí. Z každého úhlu, z každého koutu a místa jste bedlivě sledováni. Bez zrcadla nejsou znalosti. Díky odrazům nabýváme životní moudrost. Dnes odhoďte iluze, výmysly i halucinace. Každou situaci dnes přijměte bez naříkání a bez posuzování. Odpusťte sobě i všem svým zrcadlovým odrazům.

ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ

Když vás pronásledují emoce jako je hněv, strach, frustrace - je to známka nevyřešené záležitosti. Zrcadlem je někdo, nebo nějaká událost, co spouští zážitky, či zkušenosti z minulosti, které jsou buď velmi bolestivé, nebo zpočátku bylo velmi obtížné je řešit. Je důležité žít TEĎ a zabývat se vždy tím, co se objeví. To vám pomůže udržet energii.

Zrcadlem mohou být i citové záležitosti z minulosti, fotografie, vůně, písničky, které okamžitě spustí nepříjemné pocity, které leží jako pod zámkem uvnitř vás. Je čas uvolnit všechno, co vás ještě tíží, odpustit sobě i druhým. Pokud máte tendenci pomlouvat, pravděpodobně se setkáte s tím, že někdo pomluví vás. Už se vám někdy stalo, že vám někdo tvrdil, že to co říkáte není pravda, nebo jste dávali nevyžádané rady? Každý reagujeme na základě kódů přesvědčení. Kdykoliv budete mít nutkání rozdávat nežádoucí rady, popovídejte si v nejvyšším zájmu raději sami se sebou.

Existuje způsob, jak si navzájem sdělovat svá přání - slovo je často velmi nedokonalým, ale nejpoužívanějším způsobem komunikace, takže než začnete mluvit - otevřete srdce. Je to posílání lásky, kterou otevíráte cestu a proudí při tom i její energie. Nemusíte s někým přímo mluvit a příjemce je schopen zachytit tyto " zprávy ". Závisí to na schopnosti posílat dokonalou lásku. Kdykoliv se před každým rozhovorem naladíte na lásku - zjistíte, že používáte jiná slova a jinak vyjadřujete to, co cítíte - když integrujete tyto kvality do vašeho rozhovoru zjistíte, že nemáte tendenci udělovat nevyžádané rady. To je skvělá a jedineční cesta a přestane vám záležet na tom, jestli se někdo řídí vašimi radami, nebo ne. Dokážete mnohem snadněji respektovat názory druhých. Učíte se vnitřnímu klidu a sebeovládání.

Podívejte se dnes do zrcadla - do vašeho nitra na oblasti, které vám způsobují neklid, převezměte zodpovědnost za slova i činy. Umožněte druhým být tím, kým chtějí být, ale to neznamená, že budete v souladu s tím co říkají - to znamená, že jim dáte volbu být sami sebou. Nechtěli byste totéž pro sebe? Alias "Nedělejte druhým to, co sami nechcete". Dávejte rady jen pokud vás někdo požádá. Někdy nemusíte říkat žádna slova jen vyjádřit radost a lásku přes spojení srdce. Akce je silnější než slova. To vyžaduje praxi a praxe z vás dělá Mistra.

SEDMÝ TÓN - ZRCADLO - ODHALENÍ - ROZŠÍŘENÍ.
Sedmička je jako zrcadlo - vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 23.3.2014 6 CABAN kin 97

23. března 2014 v 10:23 Maysky Kalendář na každý den

Caban - Země - Síla vedení, spolupráce, mezilidských vztahů

Váš život je cesta. Je to cesta času, myšlenek, zkušeností, emocí a vzpomínek. Je to cesta, pro kterou jste se rozhodli a během ní můžete probudit svoji duši. Přemýšlejte o svém životě ne ve smyslu tady a teď, ne z hlediska cílů, tužeb, snů, ale jako o šňůře perel, oceánu kapek, poušti pískových zrnek, které skládají větší celek. To, v čem vám chtějí pomoci Caban a Uac (6), je putovat podél Eb - Cesty života a probudit vaše světlo v mysli a ve vědomí - v klidném, stabilním, vyváženém, životodárném, aktivním životním prostředí.

Existuje mnoho forem světla - pro každého má tento pojem různý význam. Uvnitř každého z nás hoří světlo - věčný plamen, esence Stvořitele. Je to světlo podobné plameni svíčky. Bez ohledu na to, jak moc je plamen skrytý - jste to vy, kdo má sílu ho rozzářit. Každý oheň potřebuje kyslík - vnitřní Světlo potřebuje také kyslík, neboli dech.

Dech je život, je to dar, nejdůležitější prvek na této planetě. Když budete vědomě dýchat při určování záměrů ( řízené dýchání ), je to velmi silná podpora. Zpočátku se to může zdát nudné, nebo těžké, je to o trpělivosti a praxi, ale když se vám podaří pohodlně zklidnit mysl, budete vnímat mír, který přesahuje veškeré chápání. Jakmile je tělo v klidu bude jednoduché pro duši asistovat při vytváření životní volby pro vaše nejvyšší dobro. Tělo, které je dobře okysličené září vnitřním světlem.

Dech usnadňuje spojit se s Vyšším Já a průvodci, kteří čekají, až jim dáte povolení ke spolupráci. Pozemské dobrodružství s vámi zažívají po mnoho životů.

Proč se stále dokola hovoří o uvolňování starých přesvědčení, bloků a negativního myšlení? Protože vám to doslova blokuje tok energie v těle a aurické pole. Je to stejné, jako mít ucpaný odtok ve dřezu, nebo ucpané tepny. Dokud nebudou odstraněny usazeniny, tok energie je zablokován. Tam, kde je energetický blok se projeví nemoc.

Když energie proudí a životní volby jsou založeny na lásce - jak může ve vašem těle existovat nemoc? Nemoc je výplod představivosti. Nepotřebujete absolvovat žádné preventivní prohlídky - jakmile integrujete toto tajemství, budete žít život v radosti a hojnosti.

Krystalická mřížka, která obsahuje tyto formy možností, je již postavena. Je čas začít na Zemi sklízet plody toho, co jste vy spolu s ostatními zaseli při svých společných zahradnických snahách. Podělte se se všemi o vaši modrost v tomto směru. Nechte vaše Světlo zářit. To není utopie - slunce je tu pro všechny, všem zahřívá pokožku, pro všechny má dostatek světla i tepla.

Jakmile shodíte poslední vrstvy negativity, vaše břemena budou nahrazena motýlími křídly - pak už vám nic nebrání v létání.
ŠESTÝ TÓN - PROUD - TOK
Plynutí tvoří pohyb - Panta Rhei - nic nestojí na místě. Dech je život a život je pohyb. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 22.3.2014 5 CIB kin 96 galaktický portál

22. března 2014 v 22:58 Maysky Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - Síla Inteligence, odvahy, nezávislosti, spojení intuice s analytickým rozumem

Prastará pojetí hříchu a radosti, odpuštění a milosti byly odedávna spjaty. Jeden definuje druhý. Dnešní energie Ho (5) mohou způsobit ukvapená rozhodnutí. Spěchat na situaci, nebo mluvit bez obav o následky vašich slov, čehož byste mohli později litovat, promyslete raději potenciální výsledek, než začnete jednat. Buďte si vědomi vašich osobních chyb a zlozvyků, jaký to může mít dopad ve vašem životě. Pokud můžete v sobě najít odpuštění sami sobě, budete mít otevřenou cestu k řešení a uzdravení těchto vlastností, návyků a závislostí, které vás drží zpátky.

CIB 5 zplnomocněný " galaktickými představiteli " s kosmickou důkladností prosvítí všechny detaily, posoudí provedené manifestace zpracované v ČASE Programů a jejich dopad na Zemi.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST, VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

Život v oddělenosti se blíží ke konci, závoje zapomnění padají jeden za druhým a dny odloučení se chýlí ke konci. Na začátku byla vytvořena nová galaktická zkušenost - experiment, kde existuje možnost prožívat emoce. Tam, odkud jste přišli, byla jen láska a mnozí zatoužili zažít nelásku. Pravidla byla vytvořena a časová osa zřízena na konkrétní zkušenosti: ekologická nerovnováha, polarita, dočasná ztráta paměti a duchovní esence, čas ( minulost, přítomnost, budoucnost), slova, emoce, fyzické omezení jít nad rámec pěti smyslů, zákon přitažlivosti - podobné se přitahuje.

Aby bylo toto možné, museli jste vymazat Lásku, Jednotu. Možná si říkáte : "Proč by někdo se zdravým rozumem chtěl opustit dokonalost a přijít na místo plné smutku a nenávisti?" Jste dobrodruzi, kteří chtěli poznat vůni květin, jíst zralé ovoce, prozkoumat Zemi, řídit auto a mnoho dalších věcí, které ve vyšších říších neexistují. Jste ti, kteří přišli dobrovolně pomoci Zemi, když začala upadat do nebezpečné hustoty.

Příchod na Zemi znamená stát se hercem na jevišti. Můžete si vybrat roli, kostým a hrát hru - hru, že budete vysazeni v odlehlé oblasti pouze s kompasem a budete si užívat proces cesty domů. Existuje nepřeberné množství důvodů, proč jste tady. Pro mnoho duší je hustota Země nesnesitelná a tak brzy jako děti umírají. Jen ti nejodvážnější z nejodvážnějších se inkarnují do hustého pole po mnoho životů. Není peklo, není zatracení jsou jen zkušenosti.

V dávných dobách měli jen vysocí kněží a šamani mnoho schopností. Dnes je mnoho inkarnovaných lidí na planetě jejichž vzpomínky jsou neporušené. Mystické školy, které skrývaly svá tajemství se nyní otevírají pro všechny lidi, aby se dozvěděli skutečnou pravdu. V našich žilách koluje stejná krev - všichni jsme JEDNO - pro mnoho lidí tak nepochopitelné. Je čas obnovit smysl kmenů, komunit a našich kulturních kořenů. Čas uvědomit si, že vaše jedinečnost je to, co vás dělá zvláštním, nenapodobitelným. Jste Bojovník, který nebojuje mečem, ale Láskou. Je čas spojit se v jeden pozemský národ.

PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 21.3.2014 4 MEN kin 95

21. března 2014 v 9:20 Maysky Kalendář na každý den

Men - Orel - Síla vizí, kolektivního Vědomí, smyslu života, vůle jednat, motivace

Skutečný směr silnice je nejlepší vidět z výšky. Pokud máte kdykoliv pocit, že jste dole, bez motivace, zavolejte Men, aby vás vzal zpátky do stratosféry vašeho života, abyste spatřili úžasnou cestu, po které cestujete - v plné a kompletní celistvosti. Tady nahoře se každý jednotlivec stane perlou v dlouhém oslňujícím řetězci, každý se svým unikátním otiskem a významem. Nezneuctívejte jednotlivé dny pro potřebu hodnotit svůj život jako celek.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU PRO VHLED DO VYŠŠÍ PRAVDY

Stejně jako Orel létá vysoko i vy můžete prožít tuto lehkost - nicméně všechno je o praxi a bude to vyžadovat určité úsilí. Můžete letět, můžete padat. Všichni jsme zažili pád do nelásky a plného zapomnění - a všichni máme opět možnost vrátit se k PRAVDĚ. Všechny cykly začínají a všechny cykly jednou končí, stejně tak probíhá ukončování dlouhého cyklu, v kterém jsme tisíce let ztráceli naději na návrat Domů.

Je- li vaším záměrem obnovit mír, vytvořte skupiny, jejichž úmyslem je zasadit nové rostlinky do pozemské zahrady. Ti, kteří chtějí dál pokračovat v ničení planety tato slova neuslyší, protože rezonují s jinou frekvencí. Nicméně je třeba mít na paměti jeden Zákon - CO ZASEJETE - TO SKLIDÍTE.

Vzlétněte s Orlem na novou úroveň, zařaďte do svého každodenního života poradenství se svým Vyšším JÁ. Spojení je jednoduché, je třeba zapomenout na myšlení levou mozkovou hemisférou, nenechat se rušit emocemi, či triky jiných lidí, kteří se snaží udržet nad vámi kontrolu. Odpovědi Vyššího Já neuslyšíte, když jste unaveni, rozrušeni. Pijte dostatek vody, která má zásadní význam při vytváření spojení. Vyšší Já je jako váš vnitřní mudrc, ke kterému si chodíte pro rady. Při komunikaci odpojte logiku. Přesuňte se z hladiny alfa do hladiny théta ke skutečným kouzlům. Je to praxe a víra.

Leťte dnes s Orlem vysoko a dostanete jedno z nejlepších školení na téma kouzla a magie. Vstupenkou, kterou budete potřebovat je BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA. Buďte vděční za vše, čím procházíte. Lekce
slouží jako dokonalý nástroj broušení vašeho diamantu a nezapomeňte, že si můžete vždy vybrat - máte
svobodnou vůli a sílu řídit svůj život. Nejste-li spokojeni s tím, co se děje stačí otočit kormidlo a změnit směr cesty.

Dokážete-li bezpodmínečně milovat, přijímat i dávat - pohybujete se v nejvyšších vibracích éterického světa - světa, kde se magie projevuje lehce, kde neexistuje " nucený " cyklus reinkarnace, kde je uzavřen cyklus duchovní zralosti na Zemi a materializace je podřízena síle Ducha.

ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Než vzlétnete s Orlem - nezapomeňte na stabilní a pevné základy na zemi. Postavte 4 pilíře podpírající váš život, aby byl stabilní ve všech aspektech Bytí, k vytvoření pravidel hry, práce i všech vztahů. Slunce prochází 4 body - svítání, poledne, západ a půlnoc a to dělá den úplným, celistvým, stejně tak rok je rozdělen dvěma Rovnodennostmi a dvěma Slunovraty na 4 roční období. Klasičtí Mayové rozdělili Vesmír na 4 sekce - ekliptiku Mléčné dráhy dvěma průsečíky na 4 části. ČTYŘKA je stabilní základna pyramidy. Využijte dnes dar galaktického pulsu v podobě Energie ČTYŘI pro vaší osobní CELISTVOST.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 20.3.2014 3 IX kin 94

20. března 2014 v 10:23 Maysky Kalendář na každý den

Ix - Mág - Síla Pravoplatnosti, přírodních zákonů, poctivosti, magických schopností

Jaguár chodí v džungli po stejných cestách den co den, noc co noc sleduje své stopy s přesností, která překvapí i nejlepší stopaře. Pokud se snažíte kráčet cestou Ix a sladit své kroky se starověkými živoucími energiemi - opatrně dnes! Ix je také jeden z nagualů sedmi lidských hříchů - pýchy, ctižádosti, závisti, lži, kriminality, nevděčnosti, nevědomosti po lenost - a Ox (3) vrhá bezpočet nebezpečí, nástrah a překážek na cestu. Mějte oči otevřené, srdce čisté, zaměřenou mysl a odolejte pokušení snadnější cesty!


DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST

Síla srdce nepodléhá zákonům vynalezeným lidmi. Čím silnější je vaše víra - tím jistější je váš zítřek! Nechte dnes vaše myšlenky točit se jen kolem lásky a svobodné vůle srdce. Záměry srdce mají obrovskou moc ovlivnit průběh všech věcí v životě a urychlit příchod úspěchů. Nechte rozjasnit temnotu mysli, buďte ten, kdo přináší SVĚTLO a LÁSKU.

Jaguár je symbolem tvůrčích vesmírných sil. Každodenní cesta slunce ze světla do tmy představuje transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé strachy a umožňuje jim přeměnu. Dny Ix jsou dny velké magie se zvláštní energií a mocí měnit negativní aspekty, dny pro meditaci a sebereflexi.

Dnes je skvělý den uvědomit si svojí moudrost - nenechat se polapit do zvyků, které vás drží v nízkých vibracích, ale stoupat výš a výš, aby vaše Světlo zářilo pro celý svět. Na Zemi není nikdo, kdo by nečelil nějakým překážkám - buď se pohybujete ladně a s půvabem Jaguára zdoláváte překážky, nebo padáte, klopýtáte, vracíte se, než uděláte sebemenší pokrok.

Jak se dostat tam, kam chcete? Na překážku se můžete prostě připravit - je velký rozdíl, jestli ji zdoláváte vědomě, nebo nevědomě. Pokud jste si vědomi co se děje - váš život je magický a smysluplný. Jste si vědomi toho, že budete hledat řešení, když stojíte před skálou, která vám brání dostat se tam, kam chcete. Buď jí přelezete, obejdete, nebo jí přesunete - způsob je jen na vás, důležité je rozbít vzorec, že je něco nemožné, rozbít mnoho vzorců chování a přesvědčení a to od základu - přesunout se z levohemisférového uvažování.

Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

******
20.3. (17.58 CET) začíná jedna z nejvýznamnějších oslav nejen pro Maye - Jarní Rovnodennost. Je zároveň významným energetickým posunem s amplifikací až do Letního Slunovratu. Energie Jarní Rovnodennosti budou podle Mayského kalendáře přecházet z IX3 do MEN4 - je to postupná a silná planetární detoxikace doznívající ještě další dva, tři dny. Udržujte sami sebe vědomě v rovnováze, vnitřním klidu, tichu, odděleni od kolektivního, či osobního smutku, stresu, strachu. Můžete-li příchod Jara oslavit a podpořit individuální či skupinovou meditací, je to skvělý způsob jak pomoci kolektivnímu Vědomí i celému procesu iniciace Kristova Vědomí na Zemi a možnost, jak v sobě ukotvit nejjemnější kvality Světla. Mnoho požehnání a Lásky vám.

TZOLKIN 19.3.2014 2 BEN 93 galaktický portál

19. března 2014 v 22:33 Maysky Kalendář na každý den

Ben - Poutník - Síla Svobody, možností, překračování hranic

I ti největší kočovníci potřebují domov. Domov je tam, kde je srdce, jak se říká……….a v den kterému vládne Ben a Ka (2), je to obzvláště pravda. Váš domov není fyzické místo nasáklé vámi, esencí vaší rodiny a vzpomínkami, ale je to velmi posvátné místo, kde pobývá vaše duše. Je to místo, které vychází z vaší energie - to jste vy a vždy to tak bude, bez ohledu na to, kde ve světě žijete. Ctěte dnes vaše duchovní i fyzické domovy.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU

Všechno je mnohem snazší kritizováním a vyjadřováním názoru o druhých, ale když jde o naše vlastní činy a slova, najednou se všechno zdá být mnohem růžovější a odpustitelné. Dnes vezměte do úvahy dopad vašich slov, nebo činů, jaký to může vliv na vaši rodinu, milovaného člověka, nebo kolektiv; ať už v současnosti, nebo dávné minulosti. Pokud přijmete odpovědnost za to, že budete komunikovat s rodinou opravdu přímo, můžete být překvapeni kolik míru a dobré vůle vytváříte.

BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů - význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se dotýkají Nebe - to je alegorie kvetoucí korunní čakry.

BEN je mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností, energie zprostředkovávající mnohem více světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimezionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepce, kterým věříme.

Využijte dnešní Energie k rozpoznání a vnímání vnitřní síly a moci své vnitřní autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.

DRUHÝ Tón - POLARITA - Zkuste vyvážit póly rozporů, najít cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


*******

20.3. (17.58 CET) začíná jedna z nejvýznamnějších oslav nejen pro Maye - Jarní Rovnodennost. Je zároveň významným energetickým posunem s amplifikací až do Letního Slunovratu. Energie Jarní Rovnodennosti budou podle Mayského kalendáře přecházet z IX3 do MEN4 - je to postupná a silná planetární detoxikace doznívající ještě další dva, tři dny. Udržujte sami sebe vědomě v rovnováze, vnitřním klidu, tichu, odděleni od kolektivního, či osobního smutku, stresu, strachu. Můžete-li příchod Jara oslavit a podpořit individuální i skupinovou meditací, je to skvělý způsob jak pomoci kolektivnímu Vědomí i celému procesu iniciace Kristova Vědomí na Zemi a možnost, jak v sobě ukotvit nejjemnější kvality Světla. Mnoho požehnání a Lásky vám.

TZOLKIN 18.3. 2014 1 EB kin 92

18. března 2014 v 10:28 Maysky Kalendář na každý den

EB - Cesta, Člověk - Síla Svobodné vůle, vrozené moudrosti, odpovědnosti

Vlna EB vás obdaruje moudrostí a silou svobodné vůle.

Esence Eb není ani tak o cestování po cestě, jako - stát se cestou. Jak je to možné? Přijetím toho, kdo jste, uvolněním Ega, souzení a srovnávání. Tak, že umožníte ostatním být tím, kým jsou bez předpokládání, viny a závazků. Tím, že osvobodíte sami sebe od falešných snů, ambicí a tužeb. Soustředěním mysli na všechno kdo jste a co děláte - prostřednictvím myšlenek, pocitů a činností směrem k vyššímu a čistšímu záměru a rezonanci.
EB - SPIRÁLA ŽIVOTA, HOJNOST, RŮST, SKLIZEŇ ÚRODY, VITÁLNÍ ENERGIE A DIRIGENT OSUDU

Jak je možné stát se cestou? Jak to udělat? Tím, že si stále více uvědomujete kdo jste, co víte, co vás inspirujete, co dostáváte a to prostřednictvím srdce a duše, prostřednictvím Bytí a mysli a prostřednictvím svých činů vůči druhým. Všichni jsme součástí obrovského oceánu vědomostí. Je to místo, kde pulzuje pravá skutečná podstata Bytí. Neexistuje žádná šablona, žádný vzorec jak vstoupit, přistupovat, nebo zažívat jakoukoliv Trecenu Tzolkinu, žádný plán, žádné pokyny, žádná mapa na Googlu .

Každý z nás v sobě nese vnitřní nejpřirozenější způsob Bytí, cestu k nám samotným - ale potřebujeme uklidnit mysl, abychom slyšeli píseň naší duše, abychom mohli zpívat tuto naší společnou píseň. Jste všichni úžasní, jedineční. Jsme živé bytosti, takže využijme tuto Trecenu svým vlastním osobním způsobem.

Eb Symbolizuje živou Universální rosu, světelnou krev proudící a spojující naše fyzické Bytí s vnitřní duchovní bytostí. Pokud šplháte na pyramidu svého pravého osudu, cítíte tuto energii jak tepe ve vašem srdci.

Pro starověké Maye znamená EB žebřík, který Bůh postavil z Nebe, aby sestoupil na Zemi. Je to rosa padající z nebes na každou živou bytost. Lezení po tomto žebříku symbolizuje pyramidu a třináct Podsvětí - duchovní cestu, po které musíme všichni vyšplhat. EB je životní síla, která pohání Vědomí i nás.

EB je nejlepší den začít jakýkoliv typ podnikání, vyjednávání, podepsat smlouvu. Příznivý den pro výlet, procházku. Skvělý den pro komunikaci se zahraničím a setkání s příbuznými, či známými, kteří žijí daleko od vás.

Hřeben této Treceny 6, 7, 8 - 6 CABAN - Země - synchronizace našeho srdce s přírodními rytmy, 7 ETZNAB - Zrcadlo - reflexe - volby, které činíme, 8CAUAC - aktivace, čištění, získávání energie zevnitř.

Jak se přesouváme a stěhujeme v těchto rychlých časech - můžete vnímat, že logika už nestačí držet krok s velkou rychlostí změn. Takže je velmi důležité se stále uzemňovat a zůstat denně uzemněný, naslouchat svému srdci a své intuici, která vás vede po vaší cestě. Váš skutečný osud je navržen tak, aby, když se budete řídit svým srdcem - uvidíte jak bije v souladu s Universálními energiemi.

DOPORUČENÍ: VYUŽIJTE ENERGII EB K OTEVŘENÍ SRDCE A NECHTE INTUICI, ABY VÁM POMOHLA ŠPLHAT PO ŽEBŘÍKU ŽIVOTA
Navažte osobní vztah s Vlnou a nechte jí volně proudit vaším životem. Zapište události, které s vámi nějakým způsobem hýbají, zejména ty, které zaznamenáte v prvních čtyřech Dnech Vlny. Sledujte vliv impulsů Vlny EB na váš svět pocitů. Sledujte je pečlivě, ale nic nesuďte. Na konci Vlny najdete osobní analogii mezi současnými a minulými událostmi - pokuste se opravit zjištěnou disharmonii

Na konci Vlny EB zavírá bránu BÍLÝ ZÁMEK ČASU. Zámek OČIŠTĚNÍ a UPŘESNĚNÍ. V tomto bodu se doporučuje vytvořit spojení s třemi dřívějšími Vlnami. Podívejte se na minulých 52 dnů, jako na celek a ještě jednou projděte bloky ve vaší mysli. Energie BOJOVNÍKA, která je patronem BÍLÉHO ZÁMKU, čistila 52 dnů vaše Hvězdné Zrno - bez jakýchkoliv kompromisů. Tento proces vám řekl, kde je třeba udělat tečku nad "i", a co bylo pravděpodobně v této době provedeno.

Uzdravující Energie ČASU vás doprovází každý Den v každé Vlně, v každém ZÁMKU i v celém 260 denním kole TZOLKINU. Každá energie vám vychází vstříc s tím, co obsahuje. To, co zaznamenáte, je informace pouze pro vás. Snažte se nic nesoudit, nehodnotit. Věřte, že každá proměna vyvolaná transformací nemůže jen tak projít okolo vás.

Vzhledem k tomu, že Vlna EB klade důraz na otázky svobodné vůle, osobní suverenitu a odpovědnost za vlastní činy - je jasné, že v těchto dnech se může svět postavit na hlavu. To, co ve vás zůstalo potlačeno - musí vyjít na světlo světa. "Dole" se musí proměnit na "Nahoře".

Tato Trecena přináší dva portály - BEN 2 rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností a CIB 5, zplnomocněný " galaktickými představiteli " s kosmickou důkladností prosvítí všechny detaily, posoudí provedené manifestace zpracované v ČASE Programů a jejich odraz na Zemi.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST, ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ. VLNA EB JE RECEPT JAK SE STÁT ČLOVĚKEM NOVÉ ENERGIE

PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ -PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete -to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace které se přejete manifestovat.

Přehled Vlny 18.3. -30.3.2014

EB 1
BEN 2 - galaktický portál
IX 3
MEN 4
CIB 5 - galaktický portál
CABAN 6
ETZNAB 7
CAUAC 8
AHAU 9
IMIX 10
IK 11
AKBAL 12
KAN 13

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 17.3.2014 13 CHUEN kin 91

17. března 2014 v 10:10 Maysky Kalendář na každý den

Chuen - Opice - Síla Lehkosti, humoru, odhalení falše, sebepřijetí a spirituální vědy

Oxlahun(13) a Chuen žehná mimořádným schopnostem lidské bytosti a lidského těla vyjádřit emoce, promyšlený pohyb, tvořivost a rozvíjení silné duchovní a spirituální schopnosti. Je to čas hrát si, objevovat, tančit, prostě oslavovat, že jste naživu. Je to čistá, nesobecká, nevinná radost, která urychluje vývoj. A jak to udělat? Musíte se osvobodit od všech omezení a hranic, strachů, hrozeb a psychologických her, všech zdí, dveří a stropů, které jsou vám neustále vnucovány. Pronikněte ke své vlastní osobní svobodě!

Trecena CAUAC staví všechno ve znamení otázek a vyzývá vás udělat mnoho pozitivních změn v životě. TŘINÁCTÝ Den jasně zdůrazňuje, že k životu je třeba přistupovat s humorem, protože vážnost nepatří k vašemu osudu!

Když lidé jednají nepoctivě, lžou, úmysly či myšlenky nejsou čisté - žijí v dětské naivitě, že tyto činy i myšlenky zmizí bez následků. To je hluboká iluze. Stejně jako každý úkon na počítači je zaznamenán, aniž to vědomě sledujete - tak kauzální tělo ukládá a nahrává myšlenky, životní akce na váš osobní software i hardware. Čím vyšší je frekvence, tím rychleji se myšlenky a činy manifestují. Všichni každý den procházíme testy. Vyhodnocení výsledku vás posune výš, a vy stoupáte k Mistrovství, nebo se točíte stále do kola, nebo padáte do strachů a nízkých vibrací. Ty nejsou součástí 5ti dimenzionální úrovně Bytí, kde každá myšlenka musí být čistá jako andělská tvář, protože se okamžitě manifestují všechna přání. Představte si, že všichni na celém světě spolu rozmlouvají, pomáhají si, podporují v úspěchu jeden druhého, nelžou si, nezávidí, nehodnotí. Chtěli byste s takovými lidmi žít, být, tvořit a spolupracovat? Dokážete si představit ten klid, mír a krásu? Každý z nás se vrací k tomuto přirozenému způsobu Bytí.

Chuen je jeden z nejšťastnějších dnů Tzolkinu a skvělý den vyjádřit lásku. Chuen je malíř, umělec, tkadlec a navigátor ČASU, který splétá vlákno nové reality - změňte design, začněte tkát novou životní tapiserii, otevřete plechovky s barvami a namalujte váš nový život - buďte kreativní, buďte vědomým tvůrcem a sdělte Vesmíru přesně co chcete - svůj jasný a čistý záměr. Chuen je tvůrčí dokonalost, inteligence, ochránce umění a ekvivalent prastaré magie světelného Bytí - MAGIE LÁSKY. Vy držíte v ruce kouzelnou hůlku, vy znáte kouzelnou indicii jak proměnit smutek v radost, nedostatek v hojnost, pláč na smích a samotu na vzrušující LÁSKU.

Zaměřte se dnes na započaté úkoly, snažte se je dokonči, tvořte život svých snů a zůstaňte poctiví ve všem, co děláte i o čem přemýšlíte. Buďte připraveni vyplout na další Vlně Eb ke všem svým jasnocitům, telepatii, intuici, moudrosti, komunikaci s Vyšším Já - ke všem darům, které nejsou žádnými superschopnostmi, ale přirozenou součástí běžného života na úrovni vyššího Vědomí, kde je energie "čtete" jako knihu.

TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.

Copyright © Překlad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Intuitivní léčivý obrazec na těle

16. března 2014 v 12:07 Moje poslední práce
Naše tělo je nositelem informací...Někdy je dobré vypnout mozek, svěřit se do rukou překrásných bytostí a nechat se věci dít. Včerejší terapeutiko-tvořivá návštěva u Aničky Vičánkové...Děkuji za Tvé ruce a Tvou práci Aničko! Kamila

I já děkuji za společné sdílení :-). Anna


TZOLKIN 16.3.2014 12 OC kin 90

16. března 2014 v 11:59 Maysky Kalendář na každý den

Oc - Pes - Síla Srdce, loajality, emocí, lásky, soucitu, odpoutání se, a smyslu života

Skutečná spirituální autorita může být realizována, pokud vyrovnáte a přijmete všechny vaše akce a zkušenosti, objevíte a poznáte účel vaší životní cesty a dosáhnete harmonie a rovnováhy v duši. Energie LaKa ( 12 ), která představuje souhrn jednoho života vám ve vašem úsilí pomáhá. Dnes je jen jeden den, ale vaše duchovní cesta trvá celý život, takže využijte tento den pro malý kvantový skok vpřed. Pamatujte, že nejsou žádné vražedné lhůty pro cestu vaší duše.

Trecena BOUŘE staví všechno ve znamení otázek a vyzývá vás udělat mnoho pozitivních změn v životě. Každý má schopnost najít opět cestu ke Zdroji. Úkolem Vlny Cauac je probrat vás ze spánku - berte to jako jemné pošťouchnutí směrem k probuzení. DVANÁCTÝ Den ukazuje, co může udělat LÁSKA.

Jakékoliv vyčerpání fyzické, duševní, životní únava, duchovní letargie, pocit vnitřního vyhoření - jsou pole procházející ve Vlně BOUŘE procesem regenerace. Můžete zde zažít téměř zázraky. Síla CAUAC reaktivuje impulsy k obnovení plné vitality: je katalyzátorem v procesu přeměn, obnovy a posílení nervů.

Jen LÁSKA je schopna udělat mnoho pozitivních změn v životě. Čím více znalostí máte o tom, jak funguje váš vesmír, tím lépe se vám bude dařit. Aby bylo možné žít naplňující život plný vášně a vzrušení budete muset selektovat určité činnosti.

Pokud jste zdraví, potřebujete mnohem méně spánku, máte-li vysoce namáhavou práci i životní styl, budete potřebovat mnohem více odpočinku, spánku a vysoce výživnou stravu. A protože Trecena Cauac staví vše ve znamení otázek zeptejte se dnes sami sebe: naplňuje vás vaše práce energií, nebo vás unavuje? Jsou lidé, se kterými pracujete milí a ohleduplní? Můžete si vzít kdykoliv dva dny volno a odpočinout si? Je to druh práce, kterou milujete? Pokud ne, dřív nebo později budete muset najít odvahu udělat změnu. Jakmile si vyberete lepší práci, lepší stravu - nebudete unavení, negativní a budete mít více energie na jiné činnosti a na vše co chcete zažívat.

Můžete udělat ještě další krok vpřed: vyřadit aktivity a vtahy které vás nenaplňují, vypnout televizi, odložit knihy a zavést vnitřní mír. Existuje nesčetné množství možností, jak se zbavit negativních kódů přesvědčení a integrovat vše, co vás posune k vysněnému a naplňujícímu životu. Jakmile získáte vládu na svým osobním časem, váš život exploduje energií a vy budete mnohem silnější osobnost. Jen vy rozhodujete o tom, kam vědomě směřovat energii, jen vy rozhodujete o tom, jestli postavit sami sebe na první místo, jen vy rozhodujete, jestli to sami sobě dovolíte. Logická mysl se bude snažit přesvědčit vás, že to není možné. To je starý typ myšlení a zkreslená pravda, které se budete muset dříve, nebo později pustit, protože zjistíte, že spoléhat na logickou mysl vám jednoduše nefunguje - od této reality se oddělujeme. V Nové Zemi není tolerováno nic jiného, než PRAVDA a LÁSKA.

Můžete žít šťastný život - když nebudete dělat věci, které vám ubírají životní sílu.

DVANÁCTÝ Tón - POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den " zúčtování" všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
Zdroj: http://mayskykalendar.blogspot.cz/

TZOLKIN 15.3.2014 11 MULUC

15. března 2014 v 10:20 Maysky Kalendář na každý den

Muluc - Měsíc - Síla probuzení, paměti, očištění, podvědomí

Buluk (11) je síla přírody. Neuvěřitelně silná tvrdohlavá nenapodobitelná síla, která si nevybírá stranu - může způsobit velké dobro i velké škody. Muluc je také životní síla, která dává mnohem více než přijímá, ztělesňuje jak nejvyšší laskavost, tak nejnižší zneužívání jakého jsou lidské bytosti schopny. Společně Muluc a Buluk vybičují Bouři, její silu a potenciál a vyžadují obrovskou sílu vůle a charakteru řídit a manévrovat. V době této kombinace, která se opakuje v Tzolkinu každé kolo se můžete naučit jak tyto energie využívat pro pozitivní výsledek, ale to nějakou dobu trvá.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

Uvolněte se dnes od výčitek svědomí, falešné pokory a ambicí Ega. Krev je banka informací, nemoci krve ukazují na nedostatek pojetí o životě. Anémie - pocit špatného přístupu k životu, hypotenze - poraženectví, hypertenze - nedostatek touhy vymanit se z emocionálních dramat.

Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn. MĚSÍC dnes vytváří příležitost jak se naučit v každé situaci udržet vnitřní mír. Pamatujte, že nejlepší způsob, jak se dostat z každé složité situace není cesta kolem ní, ale skrze ní. Otočte dnešní energie ve svůj prospěch, zůstaňte v harmonii se svým vnitřním domovem. Bez ohledu na to, jak moc na vás dnešní energie působí, váš vnitřní domov je neproniknutelný.

Síla MĚSÍCE vyplavuje záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. MĚSÍC pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády Ega, které na základě nepochopení minulosti nám dává pocit oběti, nebo osoby ukřivděné lidmi, či osudem.

MULUC je dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. V jazyce Quiché Znamená MULUC " platbu ", jinými slovy karmický dluh. To nám říká, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, čím jsme prošli a uvolnit všechno škodlivé, co jsme nashromáždili - neboli karmu. Přijměte pokorně všechny karmické dluhy se záměrem splatit je - uvedete tak život do harmonie. Odpusťte sobě i lidem, kteří vám ublížili.Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se dnes vědomě zachovat rovnováhu.

JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE - osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.
Zdroj: http://mayskykalendar.blogspot.cz/

TZOLKIN 14.3.2014 10 LAMAT

14. března 2014 v 10:30 Maysky Kalendář na každý den
Lamat - Hvězda - Síla estetiky, harmonie, krásy a řádu

Ženská energie dnes přetéká - generuje obrovské množství prosperity, plodnosti a hojnosti. Uhnízděni v teplém vyživujícím lůně Cauac, Lamat a Lahun (10) relaxujte, obohacujte mysl i tělo, obohacujte ducha a posilte svazky a vztahy mezi lidmi. Zastavte se na chvíli během rušného dne, udělejte si čas a ponořte se do těchto silně omlazujících energií. Budou léčit, nabíjet a doplňovat vaši esenci zdroje - to je obzvláště důležité, pokud jste rodič, učitel, pečovatel, nebo se pohybujete v lékařské profesi.

Trecena BOUŘE staví všechno ve znamení otázek a vyzývá vás udělat mnoho pozitivních změn v životě. DESÁTÝ den odhalí, jak důležitý je ve vašem životě pořádek a harmonie.

Dnes vidíte kde jste dosáhli souznění a jaké odvrátili spory. Pokud něco opomíjíte, spatříte to na vlastní oči. Rodina a přátelé vám ukazují, kde vám chybí štěstí a harmonie.

Řád a harmonie hrají významnou roli ve vašem životě. To, co děláte nedbale, rychle, chaoticky vám bude ukázáno dramatickým způsobem. Životní problémy a napjaté situace jsou znamením, že jdete po falešné cestě. Špatně zorganizovaný domov je problémem číslo jedna. Zaveďte pořádek ve svém domě.

LAMAT představuje nekonečný cyklus ve světě rostlin. Glyf LAMAT Mayové spojují s Venuší, která se objevuje jako Večernice, zmizí a ráno jí můžeme spatřit na obloze jako Jitřenku. Venuše je jako Bohyně Gaia, které umírá v zimním období a znovuzrodí se na jaře.

Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodit se v této energii mívají zpravidla šťastný osud - ví jak intuitivně vytvářet hojnost.

Jsou to dny vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti. Zasaďte myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod - vše se bude vyvíjet slibně

LAHUN (10) je silná energie, která přináší ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie nám pomáhají léčit strachy , všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.