NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně. Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz
NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
Duben 2014

TZOLKIN 30.4.2014 5 MEN kin 135

30. dubna 2014 v 9:55 Maysky Kalendář na každý den

Men - Orel - Síla snů, vizí, motivace, vůle, smyslu života a kolektivního Vědomí


Dobrý den smíchat všechny touhy a sny s trochou tvůrčí magie. Men - Orel vám přináší mnohem větší perspektivu vidět všechno z výšky 36.000 stop. Takže nechte tabulky Excelu a seznamy úkolů za sebou a pojďte na opojnou jízdu do sféry inspirace a tvořivosti, kde nejsou žádná omezení zatemňující vaše vize, žádné překážky, které by bránily vašemu letu. Jen čisté syrové sny a možnosti. Není dobré snít ve velkém, pokud nemáte žádnou fantazii!
V den MEN je dobré poděkovat Vesmíru za vše a vyjádřit prosbu o více prosperity. Je to příznivý den pro lásku, hojnost a analýzu mezilidských vztahů. V tento den je dobré věnovat pozornost snům, protože může dojít k významnému objevu, nebo silnému zážitku.
Dnes budeme mluvit o Soudném dnu, o němž se píše v mnoha duchovních textech. V kostele často slyšíte příběhy o Božím soudu - někteří jsou zatracováni do pekla, jiní vítáni v milující náruči Boha. Je na místě přehodnotit myšlenky týkající se pomstychtivého Boha. Jak by mohl vševědoucí a všemohoucí Stvořitel zatracovat své vlastní dílo? Proč by vytvářel život, umožňoval zažít vše, co si přejete a pak by vás navždy potrestal za vaši volbu? Proč to, co je v některých kulturách považováno za hrozný hřích je jinde uctíváno obřady a ceremoniemi? Kdo má pravdu? Kdo se mýlí?
Jestli věříte, že člověk musí poslouchat slovo Boží a vyznávat Ježíše, jako svého Spasitele, co se potom stalo se všemi narozenými dušemi, které vstoupily na Zem před Ježíšem? Proč by lidé, kteří nikdy neměli příležitost slyšet o Ježíši měli trpět? V Bibli je jeden verš, kde Ježíš říká: " Budete-li říkat mé jméno, propadnete se navždy do pekla ". Chtěl snad naznačit, že jedině jeho cesta je ta, která by měla vést k životu v radostném, milujícím a mírumilovném světě? Říci " Můj způsob je jediný způsob ", je zcela mimo charakter tohoto tajemného Mistra, který žil Zemi.
Můžete být udiveni, pokud někdo neprohlašuje Ježíše za Syna Božího, přesto Ježíš, jak je uvedeno v Písmu řekl, že všichni jsou synové Boží a prohlásil všechny za své bratry. Neznamená to snad, že všichni jsme si rovni? I když byl vysoce moudrý, žádným způsobem nikomu nikdy nenaznačil, že by byl lepší, než kdokoliv jiný. Ve skutečnosti říkal: "Cokoliv dělám, budete dělat větší." Proč toto nekázal v kazatelně?
Ježíš byl velmi skromný muž, chodil a říkal svoji vlastní pravdu druhým. To je čestné a dobrý příklad pro všechny; říkat vlastní pravdu. Nicméně odsuzovat ostatní za jejich přesvědčení a být uzavřený případným dalším názorům způsobuje oddělení, strach a mnoho nízkoenergetických emocí. To nejsou vlastnosti Božího Syna, o kterých mluvil.
Sledujte historii Svatého Písma. Tato slova byla zaznamenána mnoho let po Ježíšově smrti. Jak moc jsou přesné tyto výroky? Záznamy a pasáže byly po mnoho generací reeditovány. Kolik důvěry dáváte přesnosti těchto záznamů? Proběhlo v nich mnoho změn a překladů z jednoho jazyka do druhého a často byly vytvořeny záznamy různých interpretací. Jak víte, co je správné, dokud nebudete číst originální rukopis v původním jazyce?
Mnoho biblických záznamů je špatně pochopeno, protože byly psány jazykem v době, kdy byly různé kulturní praktiky teprve vytvářeny. Pokud plně nepochopíte, co se dělo v době, kdy byly psány, mnoho podobenství mohlo být snadno nesprávně přeloženo. V Bibli mohou být rozpory kvůli neporozumění pamětníků. Každý člověk reaguje na to, co se děje na základě jeho vlastních zkušeností. Můžeme se opřít o experiment, kdy je nahrána určitá událost a pak jsou pozorovatelé požádáni, aby příběh převyprávěli co nejpřesněji. Ve většině případů to není identický příběh celé skupiny. Důvodem je, že lidé reagují na základě toho, co zažili v minulosti, na základě strachů, očekávání, poznatků, znalostí……
Jak mohou někteří z vás, kteří se zabýváte různými profesemi říci, že jakákoliv starověká kniha je jediný zdroj pravdy? Jak si můžete být jistí? Ano, mnoho knih, zpráv a písemností byl channeling, stejně jako například tento materiál. Přesto je rozdíl mít text, který byl po staletí upravován, nebo když je z přímého původního zdroje. Všechny channelingové zprávy, včetně této, je předmět schopností interpretace a komunikačních dovedností toho, kdo je "channeluje". To je důvod, proč je ve stejné zprávě předáváno mnoho slov, ale na různé úrovni.
Není třeba odsuzovat křesťanství, nebo jiné formy náboženství, nicméně vždy dobře zvažte zdroj materiálu, který pak používáte jako základ vašich kódů víry. Zvažte možnost, že některé věci mohou být chybné a zpomalujete to vaši schopnost dosáhnout plně Lásky a soucitu. Ježíš sám říkal, abyste nesoudili druhé a teď říkáte, že jeho Otec, kterého Ježíš představuje, trestá a soudí každého po smrti.
Nikdo nebude zatracen, všichni se vrátíme zpátky ke Zdroji. Dokážete si představit Stvořitele, který záměrně vytváří nádherné bytosti, aby je pak zahubil? Pozorujte umělce a uvidíte, že to tak nemůže být. Jejich umění je rozšíření sebe sama.
Je vám doporučeno být kreativní, co se vašeho života týče. Uvolněte všechny myšlenkové formy, že jste někdo menší, než ostatní. Jste všichni Synové Boží, Bytosti Světla, které přišly zažít na Zem na nějaký čas jen malý kousek Božského Stvoření.
PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 29.4.2014 IX kin 134

29. dubna 2014 v 11:01 Maysky Kalendář na každý den

IX - Mág, Jaguár - Síla pravomoci, poctivosti, spravedlnosti, podpory


DEN JAGUÁRA! Probuďte svého vrozeného umělce, který je uvnitř každého z vás a kráčejte s IX - Jaguárem do všech čtyřech koutů vaší duše - na sever, jih, východ i západ a znovu se seznamte se svojí podstatou, kreativitou, schopnostmi a talenty, že můžete znovu růst, jako dokonalá lidská bytost, nikoliv krabice, nebo jiné označení, které vám moderní společnost dává. SPOJTE SE ZNOVU SE SVÝM ZDROJEM!
DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE S MATKOU ZEMÍ A PROJEVIT JÍ SVOU VDĚČNOST
Existuje mnoho změn, které právě probíhají na Zemi a to je velká událost být součástí Probuzení. Mnozí se cítíte zrychlení a ačkoliv nezbývá čas dělat všechny věci, na konci dne se divíte, jak to uteklo.
Jakmile vystoupáte do vibrací vyšších frekvencí, nastává rozpad času. Čas, jak ho známe na Zemi, je lineární pojetí a byl stvořen tak, aby bylo možné spřádat vlákno tohoto Vesmíru. Ve světě polarity existují protiklady jako je tam a tady, teď a potom…..
Ve vyšších dimenzích je čas brán mnohem volněji, než jak ho zažíváme na Zemi. Je možné pohybovat se v čase z jednoho Vesmíru do druhého a to v jednom okamžiku. Je těžké popsat slovy časové posuny, snad nejlépe to pochopíte na příkladu spánku - spíte osm hodin a po probuzení máte pocit, že uplynulo pár minut.
Čas je relativní s ohledem na činnost, kterou děláte. Určitě máte zkušenost, když jste dělali práci, kterou nemáte rádi a zdálo se vám, že to nikdy neskončí. Ale pokud jste strávili stejné množství času činností, která vás velmi zajímala, byli jste překvapeni: " Jak ten čas utekl!".
Každý z vás má schopnost hýbat časem, bez toho, aniž by to někoho poškodilo. To se stává např. lidem, kteří se zaměřují na zelené světlo při průjezdu městem. Neznamená to, že světla mění načasování, nebo, že se zelená zastaví, když přijíždí řidič. To znamená, že řidič projíždí v rytmu zelených světel, jeho rychlost je s nimi synchronizována.
Mnoho z vás nemůže nosit hodinky, protože jste ztratili, nebo zastavili schopnost dodržovat správný čas. To se stává, jakmile si člověk vytvoří kód víry a potřebu být řízen - dodržovat pravidla společnosti : " Musíte tady být včas!".
Jakmile se rozhodnete následovat intuici a umožňuje sami sobě být v proudu toho co se kolem děje, pak tento kód víry vytváří vyšší frekvenci Lásky, po které také přirozeně plujete. Co to znamená? To znamená, že čas na hodinkách se s touto frekvencí hádá a hodinky nebudou pracovat "správně ".
Všimli jste si že ti, kteří se tímto řídí, jsou vždy na místě včas? Často se objeví někde nečekaným způsobem, ale vždy včas. Vzhledem k tomu, že se rozhodli nenechat hodinky ovládat svůj život, mají mnoho úžasných zážitků, často daleko krásnějších, než původně plánovali.
V návaznosti na intuici a pocity, jste vedeni zkušenostmi, které jste si nastavili ve svých modlitbách a přáních. Zdokonalováním schopností poznáte, kam vás to táhne. Sledujte pozorně synchronicity, které se začnou objevovat, jakmile se uvolníte od omezení času a půjdete s proudem. Ocitnete se na místech, kam jste ani neměli v plánu jít. Následujte svoji předtuchu a uvidíte, co se bude dít. Naučte se sledovat, co se děje i co se říká kolem vás - můžete zaslechnout rozhovor, nebo se objeví nápis, který s vámi rezonuje.
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů ( svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Intuitivně malovaný a vytetovaný obrazec

28. dubna 2014 v 20:50 Moje poslední práce
Intuitivně tetované obrázky mají svou hlubokou podstatu ve spojení s vlastní duší. Přinášejí poselství pro člověka hledajícího , pro člověka již nalezeného a dovolím si napsat, že jsou to poselství z minulosti, přítomnosti i budoucnosti, vše v jednom. Je mi velkou ctí sdílet společně okamžiky tvoření a procítit prožitek vzájemnosti a posun ke Světlu. Díky Vám všem :-)


Permanentní make-up obočí, horní a spodní linky

28. dubna 2014 v 20:31 Moje poslední práce
Velmi jemná práce, děkuji, že mohu tvořit permanentní make-up všem krásným bytostem, které za mnou přicházejí :-)


TZOLKIN 28.4.2014 3 BEN kin 133

28. dubna 2014 v 19:50 Maysky Kalendář na každý den

Ben - Poutník - Síla svobody, možností a prolomení hranic
Možná se dnes setkáte na určité úrovni s nejistotou, nebo problémem na domácí půdě, nebo v menší míře s dětmi, či rodiči. Spíš, než zabývat se otázkami autoritativního stanoviska, obzvláště, pokud jste rodič - zkuste trochu hravosti, trochu kreativity vidět věci z jiného úhlu. Možná se to zdá být riskantní, ale bez rizika je jen málo objevů. Nechte Ben, podpořený přirozenou hravostí Chuen, vést vás k poněkud překvapivým odpovědím.
Jste připraveni na jízdu svého života? Jakmile uvolníte strachy, obavy, nežádoucí chování a kódy víry, budete mnohem veselejší. Po uvolnění starého zavazadla dovolíte sami sobě pohybovat se životem s mnohem větší lehkostí a komfortem. Jakmile zvýšíte schopnost manifestovat své sny, bude to vypadat, jako když letíte na kouzelném koberci! Možná jste již zažili některé z těchto dárků.
Dnes budeme pokračovat ve sdílení dalších tajemství. V předchozích zprávách jste poznali, jak vznikl Vesmír a mnoho typů uvolnění strachů a hodnocení. Dnes půjdeme ještě trochu dál a podíváme se, jak můžete pomáhat druhým. I když už dobře víte, že nejprve musíte vyklidit své vlastní nežádoucí vlastnosti, stále existuje mnoho z vás, kteří chtějí otevřít milující náruč těm, kteří trpí. Na začátku Mayských poselství vám bylo doporučeno být sobečtí, abyste sami sebe vyrovnali do stavu míru. Mnoho z vás pracovalo s velkými životními problémy pomocí těchto zpráv. Někteří z vás jsou od přírody dobrosrdeční a potřebují v určitých oblastech jen povzbudit a další stále prochází poměrně velkými životními posuny. Můžete aplikovat do svého života zde zmiňované návrhy, nebo rady z jiných zdrojů.
Většina z vás je již připravena začít dosahovat úspěchu. Tím, jak jste získali určité pokyny, už víte, že nemusíte zasahovat do oblastí, které se vás netýkají, nebo se vměšovat do cesty, kterou si zvolili druzí. Pokud k vám člověk přijde a žádá vás o modlitbu, nebo radu, je vám doporučeno s ním nejprve hluboce promluvit, zjistit, co přesně to je, čeho chce dosáhnout. Věřte, že vaše modlitby doplněné emocionálním nábojem, jsou vždy vyslyšeny Anděly i Průvodci, kteří jsou připraveni pomáhat.
Často se člověk modlí a posílá jednu modlitbu za druhou. Mnohokrát se modlí a neuvědomuje si, že požadavek už byl jednou odeslán. Takto se mohou stovky lidí modlit za návrat zdraví, zatímco se člověk chystá umřít, protože je to jeho zvolený čas. I když se někdy může plně zotavit, plán musí být přepracován a to může mezi účastníky vytvářet zmatek. Někdy jsou modlitby vyslyšeny a dotyčný dostane novou chuť do života, ale často převažují modlitby nad tím, co je pro člověka skutečně opravdu žádoucí.
Než se příště budete za někoho modlit, dostatečně hydratujte své tělo čistou vodou, nalaďte se na své Vyšší Já a zeptejte se, zda modlitba, ke které se chystáte je žádoucí a vhodná. Pokud dostanete kladnou odpověď, pak ze zeptejte Vyššího Já všech zúčastněných a položte stejnou otázku. Velice často zjistíte, že to není vaše věc.
Mnoho z vás nemá jasné spojení se svým Vyšším Já. Neznamená to, že jste něco méně, to znamená, že máte blok, který je způsoben určitými kódy víry, které vám způsobují, že jste daleko od jasného a čistého příjmu, nebo nevěříte odpovědi, kterou jste dostali. Je dobré připomenout, že když se modlíte za druhé doplňte větu " ….pro mé nejvyšší dobro i všech zúčastněných".
Pokud potřebujete v určité oblasti vyjasnění, či uzdravení, můžete provádět skupinovou modlitbu. Ačkoliv existuje v tomto způsobu modlitby exponenciální síla, některé fragmenty brání, aby modlitba byla silná. Často se spojují určité skupiny a modlí se za světový Mír, nebo za změnu vládních představitelů. I když jsou to oba čestné požadavky to, co se při tom děje je, že lidé mají často různé názory, takže se modlitby míchají v jenom kruhu. Například setkání za světový Mír. Krásné, ale zbytečně komplikované obřady. Všichni zúčastnění se usadí, aby se spojili se Zdrojem, nebo duchovními pomocníky. Mluvčí před tím uvede záměr: " Shromáždili jsme se tu, abychom se zaměřili na vytváření světového Míru ". Ale jen velmi zřídka mají účastníci soudržné myšlenkové formy. Obvykle platí, že tato setkání probíhají v tichosti, takže si lidé nejsou vědomi, že mohou negovat, co jiní vizualizují.
Světový Mír může mít mnoho podob. Někteří v kruhu si přestavují odchod vládních úředníků, dají jim nálepku zločinců, nebo si dokonce mohou představovat trest smrti. To rozhodně není mírové řešení. Někteří si vizualizují ozbrojené vojáky, či teroristy. To není mírové řešení. Jiní mohou mít vizi každého na Zemi naplněného Mírem a jak spolu všichni šťastně žijí, až do smrti. To není řešení, ale pohádka. Častý jev nesoudržnosti. Takže je vám vřele doporučeno postarat se nejprve o sebe, abyste lépe pochopili, jak mír cítit, jak uvolnit hodnocení vládních představitelů i těch, kterým říkáte teroristi. Dokud nebudete mít plné pochopení bezpodmínečné lásky a vlastního vnitřního míru, do té doby budou vaše modlitby zkreslené a bude docházet ke stále stejnému nedorozumění.
Tyto informace slouží možnosti udělat si větší obrázek. Modlitby mohou být velmi silné. Každá myšlenka, slovo, emoce disponuje energií, která proudí do celého Vesmíru, nabírá sílu a dynamiku. Jsou-li vaše myšlenky láskyplné, volně proudí a jsou požehnáním pro ty, kteří jsou otevřeni přijímání Lásky. Myšlenkami, které nenesou kvality Lásky, i když věříte ve spravedlnost, vzniká jen nenávist a rozbroje místo Míru na Zemi. I když je pochopitelné, že máte vůči těm, kteří utiskují druhé, pocity nenávisti, zloby a zlosti, rozhodně není žádným řešením někoho umučit, nebo odsoudit na smrt. Nejlepším řešením je poslat láskyplné myšlenky a snažit se pochopit, co způsobuje chuť utiskovat ostatní. Možná nakonec zjistíte, že si i oni přejí žít klidný život a neznáte všechny důvody, proč si tak přejí ublížení ostatním.
Věznice jsou plné lidí, kteří jsou hluboce zraněni z dětských traumat. I když je pochopitelné, že by bylo nejlepší odstranit je ze společnosti, je také zjevné, že systém nepodporuje jejich vnitřní uzdravení a potřeby. Mnohokrát v jejich mládí byly varovné signály, že už jako dítě scházejí na scestí, ale nebyl tam nikdo, kdo by je vyslyšel a podpořil jejich potřeby. Takže vyrůstají bičováni, aby přežili a chránili se před dalšími tresty. Tito lidé potřebují soucit, nikoliv trest. Ti z vás, kteří trávíte mnoho času na mírových shromážděních uděláte lépe, když část svého času strávíte s mladistvými v nápravných zařízeních a snahou podporovat je, aby dokázali uvolnit své strachy, nežádoucí chování a kódy víry. Podmínky ve věznicích se nezmění, dokud nevzejde veřejný požadavek, aby lidé ve věznicích dostávali mnohem více respektu.
Odstranit tyto lidi za účelem ochránit společnost, je dobrá věc, nicméně zneuctívání vězňů posiluje strach a zlost, kterých se musí vzdát, aby mohli léčit své rány. Kromě toho existuje bezpočet osob, které jsou nevinné a jejich léčení je hrozné, čímž vzniká další problém společnosti. Běžným jevem je, že ti, kteří pracují ve věznicích jsou zatvrdlí lidé a naučili se chovat neuctivě.
Každý z vás si pro sebe zaslouží lásku a úctu a není ani jeden z vás, který by nezpůsobil bolest druhému. Pokud se chcete modlit, modlete se za dozorce a vězně, aby otevřeli svá srdce, získali více lásky a soucitu.
Dopřejte všem respekt a učte to i druhé - vlastním příkladem. Dejte stranou své úsudky o lidech a přestaňte mluvit o věcech, na které nejste odborníci. Často řekne člověk něco jiného, než je skutečnost a příběh se pak stává nepravdou, která se šíří. Netrvalo to ani moc dlouho a dnes miliony lidí čtou příběhy, které jsou plné nepřesností a jsou prohlašovány za pravdu. Naučte se mluvit jen o tom, co je vaše vlastní pravda a umožněte to i druhým. Cokoliv jiného nechte raději nevyřčené, protože nepravda byla příčinou mnoha válek a odcizení mezi lidmi.
Vezměte si tato slova k srdci a zvažte, jak nejlépe můžete změnit svět pozitivním způsobem prostřednictvím vašich myšlenek, slov a činů. Při shromážděních buďte soudržnější. Vytváříte-li záměry svých snů, buďte mnohem přesnější, aby mohla být vyslyšena a splněna.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Vzhledem k tomu, že dnešní Energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Permanentní make up má práce

27. dubna 2014 v 18:58 Moje poslední práce


Před zákrokem
Po zákroku


Před zákrokem


Po zákrokuTZOLKIN 27.4.2014 2EB kin 132

27. dubna 2014 v 17:51 Maysky Kalendář na každý den

Eb - Člověk,Cesta - Síla vrozené moudrosti, zodpovědnosti, svobodné vůle
Dříve, či později vedou všechny cesty na křižovatku. Kudy teď? Ka (2) v tomto bodu vaší životní cesty nabízí cestu volby mezi dvěma možnostmi - v tomto případě to pečlivě zvažte. Jakmile jednou odbočíte a čím dál jste, tím těžší je vrátit se. Příliš dlouho neotálejte a to proto, že nerozhodnost může vést ke stagnaci………a Ka vám nebude držet otevřené dveře věčně.
EB SYMBOLIZUJE CESTU ŽIVOTA
Dnes oslavujeme půl cesty, kterou máme v tomto kole za sebou. Pokud sledujete zprávy od počátku, patří vám vděčnost a gratulace za čas a úsilí věnované každodenním změnám a zvýšení osobního potenciálu, což je nezbytné pro radostný způsob života na Zemi. Když se ponoříte hlouběji do minulosti, mnoho lekcí vám přineslo těžké problémy. Dnes budeme oslavovat a trénovat radost.
Jste připraveni? Snažte se uvolnit všechny zábrany a zazpívejte si. Doplňujte slova, která vás napadnou. Složte si své vlastní crescendo, hrajte si s melodií a zvuky. Může to být zvuk OM, nebo můžete křičet radostí.
Uvolněte se a bavte se. Tančete doma, nebo ještě lépe v přírodě. Objevte své vnitřní dítě a nevšímejte si druhých, kteří vás mohou sledovat. Pokud je někdo v okolí, pozvěte ho, aby se k vám přidal. Chcete-li se smát, smějte se. Chcete-li plakat, uvolněte pláč. Uvolněte všechny emoce, které se vyplavují. Není nutné chápat, co je to za emoce a kde se vzaly - prostě si je uvědomte a nechte je projít.
Smějte se, tančete a pokračujte, jak dlouho chcete. Když se cítíte unaveni odpočiňte si a vypijte dostatek čisté vody. Zklidněte se asi na 15 minut a vyjádřete vděčnost všem, kteří vám nyní, nebo dříve v životě na Zemi i mimo Zem pomohli. Opět se vyplaví další emoce.
Když vše dokončíte, jděte a tvořte pro sebe skvostný den! Alespoň jednou týdně to opakujte, osvoboďte a uvolněte všechny potlačované emoce.
Vedete-li nějaké semináře zvažte, zda by nebylo dobré tato cvičení využít. Můžete probudit své publikum, aby bylo živější a bystřejší. Takto je možné pomoci lidem propustit mnoho hluboko zakořeněných emocí, které čekají na uvolnění. Z tak jednoduchého cvičení může přijít mnoho uzdravení.
Jestli máte potíže přijmout tento druh cvičení podívejte se na stránky Dr. Madhuri Katarii, jejíž videa pomáhají z uvolňováním zábran. Obrovská síla smíchu a jeho účinnost je jedno z nejlepších wellnes cvičení. Tzv. Kluby Jógy Smíchu přinesly smích a úsměv do života mnoha lidem, kteří trpí těžkým fyzickým, nebo psychickým emocionálním rozrušením.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 26.4.2014 1 CHUEN kin 131

27. dubna 2014 v 17:41 Maysky Kalendář na každý den

Chuen - Opice - Síla humoru a lehkosti

Velký den pro otevření plechovek s barvami, které máte uložené v podvědomí, nechte barvy vzlétnout! Fantazie, inspirace a inovace vládnou tomuto nezkrotnému, nespoutanému, nefiltrovanému dni. Takže se nemusíte držet zpátky, buďte trochu divocí! Postříkejte plátno vašeho života vším a uvidíte, co se stane! Pokud je váš život příliš strukturovaný, nebo nevíte, kde začít, začněte tím, že spoustu času věnujete sami sobě - budete se divit, jak rychle se vaše vrozené schopnosti obnoví. Vše, co potřebujete, je být sami sebou!

Chcete dnes rozveselit?

Takže, zahrajme si hru.

Zavřete oči a pomalu počítejte do sta.

Věnujte pozornost každému nádechu a výdechu.

Otevřete oči a všimněte si, jak jste se uvolnili.

Vyhledávejte radost a smích v průběhu celého dne!

Pro dnešek konec učení.


PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TRECENA CHUEN

27. dubna 2014 v 17:40 Maysky Kalendář na každý den

CHUEN - Vlna OPICE - Síla Lehkosti

TEĎ je nejlepší ČAS přistupovat k životu s humorem.

Konečně zábavná Trecena! Jedenáctému Treceniu vládne CHUEN - hravá Opice. Nadcházejících třináct dnů představuje kouzelné období kreativity, umění, tance, hudby a her. Je čas vyklouznout z přísné korporační pózy! Nechte dnes kravatu a sako zavřené ve skříni a buďte sami sebou - nechte vzkvétat vaši kreativitu.


TEĎ JE NEJLEPŠÍ ČAS ZMĚNIT PŘÍSTUP
K ŽIVOTU,
JE TO DOBRÝ DEN NA POČÁTEK
NĚČEHO NOVÉHO VE VAŠEM ŽIVOTĚ
Investiční zprostředkovatel Wall Street opustil svojí práci a zasvětil svůj život fotografování. Ředitel Personálního oddělení, který proléval krev pro jednu firmu, se stal malířem, kterým chtěl vždycky být. Spisovatel na volné noze založil společnost krásy a udržitelného rozvoje
Každou tvůrčí, či magickou sílu je třeba respektovat a ctít, propůjčit jí svůj nejhlubší talent, dovednost a řídit jí jako každou divokou a nezkrotnou sílu přírody. Jakmile ztratíte smysl proč něco děláte, začnete propadat chaosu.
Máte odvahu být sami sebou?
Tato Trecena pomůže proměnit váš život z plnění světských úkolů moderního života v jeden nekonečně živoucí radostný zážitek. Je známo mnoho takových transformací!
Tato Trecena začíná CHUEN - MISTR UMĚLEC, ŘEMESLNÍK. Je nápaditý, zlomyslný a získává moudrost skrze zvědavost. Toto znamení symbolizuje Opici jako Mistra všech umění, vrozených talentů a moudrosti. Tento den je považován za jeden z nejšťastnějších dnů.
Umělecká dokonalost byla starověkými Mayi velmi uctívána, o čemž svědčí zbylé nápisy na kulturních památkách, jeskyních, stěnách a keramice. Klasičtí Mayští zákoníci byli malíři, literární umělci a strážci posvátné tradice. Členové Mayských královských Domů, kteří se specializovali na vědu a znalosti, uznali Opici jako svého Božského Patrona a zařadili jí do kalendáře.
Vzhledem k jejímu blízkému vztahu k posvátné vědě a tvůrčímu umění není překvapením, že je kalendářní den OPICE považován za DEN MISTRŮ VŠEHO UMĚNÍ. Je to duchovní tvořivá síla, ale na opačném pólu to může být projev přehnaného egoismu uměleckého temperamentu.
Mayové zobrazují čas jako vlákno ovinuté kolem obřího rákosu vyrůstajícího ze Země. Toto vlákno se vine stejně, jako plyne čas. Historie je tkána časem, stejně jako oděv je utkán z vlákna. Tvůrčí záměr Vlny Chuen zahrnuje také aspekty čištění, odevzdávání, uzemňování nás samotných, a může kreativitu v této Treceně lehce proměnit v realitu. Nezapomeňte, že egoismus je odvrácená strana tohoto příznivého a šťastného dne, takže nebuďte moc sobečtí, až budete myslet na druhé.
Využijte tvůrčí a duchovní Energie Opice k možnosti utkat něco nového a pozitivního ve vašem osobním čase i prostoru.
OSOBNÍ KONTINUITA S VLNOU CHUEN
Dovolte Vlně svobodně proplout vaším životem. Dny, které se z důvodu nátlaku událostí dostanou do popředí, přijměte vědomě a zeptejte se: jaké informace vám přinášejí, jaké podněty chtějí vyvolat, co by se mělo dostat na povrch. Zvláštní pozornost by měla být věnována dvěma, nebo třem dnům, které náleží do vašeho osobního programu. Přistupujte k této oblasti bez hodnocení jevů a zcela bez strachu. Sledujte průběh událostí, ale nic nesuďte!
V každé události se skrývají důležité informace, sloužící vašemu dobru, bez ohledu na to, zda pozorování pro vás bude smutné, či veselé. Vlna OPICE nahraje do vašeho života něco velmi cenného. Zejména první tři dny ( náležící do PUPKU TZOLKINU ) jsou specifickým nositelem informací. Nejdůležitější je EB 2. Soustředí se zde kvintesence programu polarity lidské materie.
To, že Vlna OPICE až do desátého dne běží uvnitř mystického sloupce TZOLKINU, jí dává zvláštní postavení. Celou váhu nyní nese spodní část centrálního sloupce, čili váš centrální sloupec. Zamyslete se, jestli na svých bedrech nezvedáte břemena druhých.
Vlna OPICE přináší do hry lehkost a bezstarostnost. OPICE zkontroluje váš vztah k humoru. Věřte, že Stvořitelovo Dílo nepotřebuje smutné lidi. Stvořiteli lepších zítřků jsou pouze ti, kteří jsou schopni přijmout každé řízení osudu v klidu, často humorným způsobem. Dívejte se na dopad celé Vlny z té klidné stránky.Poslouchejte volání toho, co je v Bytí zábavné, co se skutečně skrývá ve Vlně OPICE. Možná, že až příliš vážně berete svůj život.

Uvědomte si, že jste Boží dítě, které jako všechny děti se chtějí smát a bavit!
Každá modrá Vlna pulsuje Energií Transformace. Její velikost posílí DVANÁCTÝ Tón - Tón kulatého stolu - s Pečetí IK - VĚTRU. Tento kin definuje váš aktuální úspěch současného pobytu na Zemi. Užijte si to, že vám ČAS dal tolik prostoru k přemýšlení. V tento den vám bude ukázána vaše cesta duchovního vývoje - od čistě zvířecí podoby, až k Božskému člověku.
Charakteristickým znakem této Vlny je rozvoj vysoké citlivosti. Váš soucit ke VŠEMU, CO JE - nyní vejde do rezonance se VŠÍM, CO JE. Vlna CHUEN to učiní důkladně a pokud bude třeba, vrátí vás až ke dni vzniku veškerého stvoření na Zemi.
Přehled Vlny 26.4. - 8.5.
CHUEN 1
EB 2
BEN 3
IX 4
MEN 5
CIB 6
CABAN 7
ETZNAB 8
CAUAC 9
AHAU 10
IMIX 11
IK 12
AKBAL 13


Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

Znamení střelce

25. dubna 2014 v 19:25 Moje poslední práce

Předělávka starého tetování

25. dubna 2014 v 19:23 Moje poslední práce

Intuitivně malovaný obrazec na původní ne-zdařilé tetování.

TZOLKIN 25.4.2014 13 OC kin 130

25. dubna 2014 v 11:03 Maysky Kalendář na každý den

Oc - Pes - Síla Srdce, loajality, emocí, soucitu, ochoty pracovat v týmu
Východní medicína se domnívá, že pacient je více méně odpovědný za své zdraví. To znamená mít nejen znalosti, ale i moc rozhodovat, jak nejlépe léčit své tělo, udržovat ho silné a zářivě zdravé dlouho do budoucnosti. Dnes je dobré využít duchovní Energii Oxlahun (13) a naladit se na své tělo, jít rovnou k jádru toho, co vás trápí, nebo vyžaduje pozornost. Vyslechněte si radu od svých lékařů, nebo zdravotnického personálu, zejména pokud pracují v holistické Východní medicíně, ale udělejte si vlastní průzkum a konečné rozhodnutí udělejte sami!
Vítejte s velkou vděčností, neboť mnoho z vás integruje do svého života potřebné změny. Jakmile se začne rozšiřovat vaše vědomí, otevíráte se neomezeným možnostem. Jste více ve své vnitřní síle, přesto obaleni fyzickým tělem. Teď už se nemůžete zastavovat.
Za připomenutí stojí, že myšlenkové formy Lásky stále proudí lehce Vesmírem a jsou to povznášející okamžiky na vaší cestě. Mnozí vnímáte různé pocity, aniž byste věděli odkud přichází. Mohou to být myšlenky z paměťového fondu lidí a v tom okamžiku cestují např. k vám. Na druhé straně zeměkoule někdo z neznámého důvodu vnímá zvonění v uších, možná se objeví letmá myšlenka na časy, které jste spolu prožili a v tu chvíli vám zavolá a vy řeknete : " Zrovna jsem na tebe myslel!"
Vy všichni máte dar telepatie a tuto dovednost můžete zdokonalovat. Jak jsou Závoje stále průhlednější, mnoho lidí zjišťuje, že se jejich psychické dovednosti rozvíjí. Znáte bezpočet příběhů o lidech, kteří vnímají mimozemské bytosti, duchy, nebo mají pocity de javu, či jasnou telepatickou komunikaci. Existuje mnoho knih, nebo informací, jak tyto dovednosti rozvíjet. Snížení strachů a schopnost zvýšit lásku k veškerému životu je kouzelnou indicií k možnosti proniknout do vyšších sfér Lásky, kde je možné tyto schopnosti projevovat mnohem intenzivněji a snadněji.
Je nutné čelit strachům, které po částech dobýváte. Strachy se budou postupně zmenšovat a ustupovat, když se jim odvážně postavíte, je to stejné jako když násilník začne couvat, jakmile se k němu začne jeho cíl přibližovat. Změna chování, které vás udržuje v obavách a strachu, vyžaduje úsilí a odvahu, je to veřejné prohlášení, že měníte uvnitř sebe něco, co vám už neslouží. Někteří vás budou podporovat, jiní zesměšňovat. Je třeba stát si za svojí pravdou a rychle zmáčknout tlačítko VPŘED!
Vaše Láska se bude exponenciálně zvyšovat s každým uvolněním strachu - nemůžete být na obou stranách současně. Pokud máte problém s milovaným člověkem, ke kterému cítíte hněv, nenávist, či frustraci - blokujete tok Lásky. Určité množství Lásky se může filtrovat, když je vám spolu dobře, ale její tok je stále nízký v důsledku emocí nízkých frekvencí, které zaměřujete na tuto osobu.
Je to podobné, jako když pijete brčkem jahodové smoothie. Zpočátku koktejl volně protéká, než malé kousíčky jahod začnou brčko ucpávat. Stále můžete popíjet lahodný drink, ale vyžaduje to více úsilí. Pak uvíznou v brčku vetší kousky a průchod je kompletně blokován. Ačkoliv kousky koktejlu jsou sladké a žádoucí, je třeba velké úsilí a pít lahodný nápoj začíná být frustrující. Když je brčko zcela ucpané vzteky ho odhodíte. To se stává ve vztazích. Jakmile jeden člověk vybouchne, nastává frustrace. Napětí nezmizí, dokud budou kousky jahod ucpávat průchod. Když se brčko opakovaně ucpává, přijde čas, kdy řeknete : "To stačí !", a pijete koktejl bez použití brčka v plném rozsahu.

Ve vztazích je to často velmi podobné. Např. se jeden snaží něčeho dosáhnout a po několika neúspěšných pokusech reaguje z pozice frustrace a nahromaděného hněvu a bičuje druhého různými tresty. V tomto bodu se on cítí překvapený, neví proč je ona tak rozrušená.
V začátcích vztahu nosí každý růžové brýle a vše je v pořádku, dokud partner nejde proti vaší vůli. Jak jdete životem, jsou vaše základy založeny na očekávání, že ostatní vás budou jen zraňovat, že jste neschopní a nemilovaní, takže čím dál více reagujete na základě těchto kódů přesvědčení. I když partner nemá vůči vám žádné škodlivé myšlenky díky scénáři, který jste si kdysi vytvořili, můžete reagovat, jako by jeho úmysly byly záludné. Pak si budete vybírat partnery na základě vlastního strachu, a budete reagovat na něco, co ve vás spouští - spolehněte se, že to tak bude. Přesně takto se vedou války na území škol, ložnic i zasedacích místností.
Každý z vás v této době čelí obavám a pocitům méněcennosti a překonává je - takže začněte žít fungující vztahy. Je nutné, abyste milovali a ctili na prvním místě sami sebe, než dokážete totéž s druhými.
Neexistuje žádný jiný způsob, jak někoho milovat, než ze SRDCE.

Mnozí si myslí, že to dělají, dokud objekt jejich citů nezačne odmítat očekávání. Udělejte si každý den čas najít obavy, strachy, nízkoenergetické kódy a uvolněte je. Jedině tak si otevřete dveře ke kódům na vyšší úrovni, které vám pomohou přiblížit se k rozhodnutím založených na LÁSCE.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Intuitivně malované tetování

24. dubna 2014 v 20:52 Moje poslední práceIvanka si dnes nechala udělat své druhé tetování. První tetování jsme dělaly na bedrech a dnes jsme tvořily na ruku. Děkuji za sdílení.

TZOLKIN 24.4.2014 12 MULUC kin 129

24. dubna 2014 v 9:38 Maysky Kalendář na každý den

Muluc - Měsíc - Síla probuzení, paměti, zkušeností, očištění minulosti
Na jedné straně harmonie, na druhé straně rozepře a nelibozvučnost. Na obou stranách bilance je dnes nerovnováha a nestabilita. Jak dnes půjdete po ostří nože Etznab, zamyslete se nad svým životem v minulosti, současnosti a budoucnosti; zkušenosti, které jste získali, lekce které jste se naučili, kde jste teď a jaké sny a cíle máte před sebou. Přijměte zodpovědnost za rozhodnutí, která jste učinili a za věci, které se projevily, přiznáte si tak svůj karmický dluh. Nechte Muluc vést vás do harmonie, rovnováhy a vnitřního míru, které je možné získat jen pokud se naučíte jít zlatou střední cestou, která vede výš.
Dnes se budeme věnovat téma týkající se zodpovědného sexu. Ve sféře lidstva je velký důraz kladen na Lásku. Přesto Láska, jak ji většinou známe je velmi daleko vzdálená od čisté Lásky Zdroje. Mezi lidmi existuje mnoho pokusů jak zvýšit schopnost milovat a to skrze sexuální akt. Ale jedná se o velmi " nízkoenergetickou" formu Lásky. Většina sexuálních aktů je prováděna za účelem prostého potěšení z pocitů, které tento druh sexuality vyvolává. Na tom není nic špatného, než zjistíte, že vám to odsává energii, která by mohla být využita lépe.
Existuje mnoho forem tantry, které vám pomohou porozumět energetickému spojení, které nastává během sexuální souhry. Sex často slouží jako prostředek k ovládání jiného člověka, ať už se jedná o manipulaci, nebo ne. Mnohokrát dochází k sexuálnímu aktu mezi lidmi, kteří se sotva znají. I když lze získat potěšení v tom okamžiku, následky tohoto jednání mohou trvat celý život, často i věčnost. Když se dva lidé spojí ( to není slovní hříčka ), dochází k přenosu energie. Vznikne energetická vazba propojení s druhým člověkem. Pokud osobně vy takové energetické propojení vnímáte, je rozumné požádat o pomoc své průvodce, nebo ty, kteří dokáží tyto vazby oddělovat.
Když se dostane sperma do ženy, energetický vzorec sperma se tedy nachází v děloze. Není lehké popsat, co se v tu chvíli děje, ale sperma obsahuje kód vědomého programu " Udělat dítě ". I když každá kapka spermatu nemůže proniknout do ženy, každá myšlenka ano. Když se sperma dostane na tělo ženy, přijímá tyto myšlenkové formy do svého energetického pole. I když není záměrem ženy během sexuálního aktu otěhotnět, je zde nevyřčená smlouva, která říká "Udělejte si dítě ".
Lidé mají schopnost tvořit svými myšlenkami, slovy, činy i emocemi - schopnost vytvářet díky těmto zákonitostem. Většina z vás přišla do této inkarnace se smlouvou o tom, kolik přivedete dětí na svět. Ačkoliv tyto smlouvy mohou být revidovány, obvykle se to nedělá. Takže každá žena vstoupí do fyzického vtělení s počtem dětí i potratů. Vstup do stavu amnézie znamená zapomnění plánů, s kterými se na Zem inkarnujete. V oblasti duší se domníváte, že si budete vše naplánované pamatovat, často si předem vyznačíte značky pro připomenutí, ale emocionální nárazy, jako je strach a chtíč stojí často v cestě.
Když sperma vstupuje do ženy, je okamžitě aktivován program "Udělat dítě ", často jsou tyto děti narozeny z náhodného aktu spojení. Dětské domovy jsou plné nechtěných dětí a počet svobodných matek stoupá. Nechtěné děti mají velmi obtížný život. I když to slovy nikdy nevyjádří, tyto nežádoucí myšlenkové formy jsou v jejich energetickém poli obsaženy. Mnoho z nich trpí nevědomě pocity nevyrovnanosti, neklidem a nervozitou. Pokud zjistíte, že jste jedním z těchto dětí, vyhledejte pomoc průvodců, nebo profesionálních odborníků, kteří vám pomohou uvolnit myšlenkové formy z vašeho energetického pole. Už chápete proč tolik lidí trpí pocity nehodnosti, bezcennosti, hanby, viny? Je důležité být v sexualitě zodpovědní, protože to může mít dalekosáhlé škody pro vaše duchovní, duševní, fyzické i emocionální zdraví. Existuje mnoho potěšení, jak mít orgasmus i bez styku s nevhodným partnerem.
Mnoho lidí cítí obrovské pocity viny a studu spojených s jejich sexuálními zážitky. A nemusí to tak být. Je vám doporučeno uvolnit všechny negativní myšlenkové formy a negativní kódy víry spojené se sexuálními aktivitami. Žádné rozsudky zde nejdou na místě, jen nabídka pochopit, co se děje, když se věnujete sexualitě s někým, koho ze srdce nemilujete. Vezměte v úvahu možné následky a jednejte zodpovědně, protože na sebe můžete naložit těžké břemeno a to i na partnera a děti, které mohou být narozené z momentální rozkoše.
DVANÁCTÝ Tón - POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den " zúčtování " všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulých období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
*********
Na konci Vlny ETZNAB dosáhneme ve svém životě momentu zvaném OSA ČASU, neboli ČASOVÝ PŘELOM. Mezi Vlnou OPICE a Vlnou ZRCADLA se nachází tzv. PUPEK TZOLKINU, který je tvořen čtyřmi kiny 129, 130, 131 a 132. Chápeme-li ČAS vertikálně a bereme-li ho z hlediska fraktálního období - máme možnost připomenout si úspěchy minulého období, obohatit svůj potenciál a rovněž zkorigovat současné chyby v životě. ČASOVÁ OSA protíná naše životy cyklicky, ale světy existují i paralelně.
Využijte energii této Treceny k překročení duality, kterou nabízí nižší dimenze a přestěhujte se do vyšších vibrací, neboli dimenzí CELISTVOSTI A JEDNOTY.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 23.4.2014 11 LAMAT kin 128

24. dubna 2014 v 9:35 Maysky Kalendář na každý den

Lamat - Hvězda - Síla harmonie, krásy, estetiky, řádu , růstu a pořádku

V dnešních Energiích je obrovská síla, kterou budete muset využít, než vás převálcuje. Jelikož Buluk ( 11 ) je neutrální číslo, působí jeho energie na hojnost, růst a sílu Lamat, což přináší výsledek, či efekt, po kterém můžete, ale nemusíte toužit. Je to stejné, jako velká přívalová voda, nebo povodně: voda může přinést další rok bohatých sklizní, nebo způsobit destrukci celé země. Díky Bohu má Lamat tendenci být velmi pozitivní, ale jen tak dlouho, dokud jste si toho vědomi a věříte tomu, co žádáte, nebo co děláte. Měli byste očekávat dosažení v mnohem větším měřítku, nebo úrovni, než obvykle.

Je skvělé, jestli vám zprávy pomáhají pochopit vaši roli v této době na Zemi a věřte, že máte sílu pochopit mnoho věcí. Za připomenutí stojí, že máte plné právo tato slova ignorovat, nebo jim můžete naslouchat. Neexistuje žádný rozsudek nad tím, co uděláte.

Postupně se podíváme na mnoho témat. Dnes něco o penězích a vztahu k penězům. Mnoho lidí se přiklání k názoru, že peníze jsou kořenem všeho zla na Zemi. Někteří jdou dál a tvrdí, že kořenem všeho zla na Zemi je láska k penězům. Když se budeme snažit pochopit základy těchto myšlenek zjistíme, že oba názory jsou daleko od pravdy.

Záměrem Vesmíru je, aby každá duše milovala všechny věci takové jaké jsou, takže milovat peníze není nic špatného.

Nicméně pokud používáte peníze, abyste získali kontrolu nad druhými, to není dobrá věc. Trávit mnoho času zaměřením na vydělávání peněz, než péčí o své vlastní potřeby a potřeby nejbližších, to může ve vašem životě vytvářet silnou nerovnováhu. Používat peníze pro náklonnost druhého - to je ta nejnižší záležitost vedoucí jen a jen k bolesti. Je mnoho mýtů spojených s penězi, ale rozhodně nejsou kořenem všeho zla.

Ačkoliv existuje mnoho příčin zla, mohli bychom tvrdit, že příčinou všeho zla je strach. Je také třeba pochopit, že slovo " zlo" se používá jen na místech s nízkou frekvencí a není třeba nic soudit, rozdělovat na dobré a špatné. Je třeba akceptovat všechny volby.

Volba je zkušenost a každý se neustále rozhoduje, kterou cestu si vybere a to v každém okamžiku své existence. Všichni se nakonec vrátíme ke Zdroji obohaceni mnoha zkušenostmi, které lze sdílet dál s ostatními.

Peníze jsou jen lidský vynález, jejichž cílem je získat kontrolu nad majetkem či aktivy druhých. Ve starověkých civilizacích, ještě než začala moderní doba, sloužily věci, které se běžně používaly pro barterový obchod. Mušle se vyměňovaly za koření, kožešiny za jídlo atd. Peníze jsou v dnešní době v podstatě bez hodnoty.

Naši předkové by nevěřícně kroutili hlavou nad člověkem, který v nich vidí hodnotu. Dokážete si představit zajišťovat své živobytí za kus papíru? Nedává to smysl, ale stalo se to běžným standardem. Většina peněz není založena na ničem jiném než na vzduchu a chabém slibu, ale každodenní miliony bankovních transakcí jsou na tomto vynálezu založeny. Neexistuje žádné zlo pocházející z peněz a jejich používání je složité, nicméně podléhají hlavnímu pádu v blízké budoucnosti.

Na Zemi je bezpočet zemí, které ztratily hodnotu měny. Co bylo jeden den bohatstvím, druhý den nebylo ani částkou na chleba. Vidíte na jak vratkých základech je měna založena? Proč jsou peníze tedy ve vašem životě tak důležité? Kdysi někdo vytvořil tato pravidla a my bychom měli zůstat dál jejich součástí? Je už dnes zakládáno mnoho skupin, které tvoří vlastní měnu a barter je dobrý způsob, jak začít žít svůj vlastní život.

Každý z vás má jedinečné talenty, začněte je zdokonalovat a sdílet s ostatními. Největší problém dnešní společnosti je, že se nespočet hodin a obrovské množství energie spotřebuje na vydělávání dostatku peněz na zaplacení životních nákladů. Co kdybyste stejné množství času použili na dělání věcí, které máte rádi a pak s nimi obchodovali, nakoupili věci, které potřebujete. Není v tom krása?

To je ten samý způsob jak žili a prosperovali domorodí lidé. Své domovy postavili z přírodních produktů, což je možné udělat i dnes. K dispozici je už mnoho informací, jak postavit levně například tzv. " zelené " domy. Domorodí lidé velmi dobře věděli, jak pěstovat vlastní potraviny pro přežití, sbírali byliny atd. Máte tuto možnost i vy, jakmile budete připraveni odvyknout restauracím a obchodním řetězcům. Co nechcete pěstovat, můžete za něco vyměnit se sousedem, který se tomu věnuje rád.

Je hodně věcí, které můžete udělat pro zlepšení svého života a uvolnit čas i energii na věci, které preferujete. Rozhlédněte se ve svém domě, podívejte se na všechny nepřečtené knížky, oblečení, které jste nenosili. To jsou věci, kvůli kterým jste strávili mnoho času na získání peněz na jejich nákup. Věnujte pozornost vašim výdajům a návykům a odstraňte z vašeho života vše, co vás odvádí od možnosti přiblížit se životu, který si přejete žít.

Jste to vy, kdo rozhodne o tom, jak budete trávit čas a kam směřovat energii. Jste to vy, kdo rozhodne o tom, jakým způsobem budete hromadit peníze, nebo získávat věci, které si přejete.
Účelem není posuzovat jak věci děláte, ale pomoci vám uvědomit si, jak získat životní rovnováhu, klid, radost.
JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE - osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


TZOLKIN 22.4.2014 10 MANIK kin 127

22. dubna 2014 v 8:47 Maysky Kalendář na každý den

Manik - Ruka, Jelen - Síla uzdravení, úspěchu, respektu, úcty

Zdroj autority a respektu, který využíváte ve svém okruhu vlivu, není určen pro naplnění Ega, ale pro zlepšení všech kolem vás - bez ohledu na to, co si o vás myslí. Nemusí sdílet hloubku, nebo šíři vašich vizí, nebo vhledů a mohou je v první chvíli odmítat. Není důležité jestli je vaše rodina, či váš okruh přátel malý, nebo nemá žádný zjevný vliv na společnost. Vzpomeňte si na sílu jednoho člověka, který dokáže šířit masivní množství energie. Když otevřete oči jedinému - dokážete uvolnit celé generace.

I když v této době může být váš život a životní podmínky poněkud mrzuté věřte, že vše je v nejlepším pořádku a v souladu s postupujícím plánem na záchranu. Bez ohledu na to, jak se věci v této dosavadní úrovni vyvíjejí, jsou zde i cesty, které jsou na každém kroku vydlážděné zlatými příležitostmi. Dívejte se na sebe jako na Boží děti. Víte, že jste součástí Boha, ne jen semínko, ale přesněji holografická část. V každém z vás je celistvost Stvořitele, i když s nízkými vibracemi, jakmile si vyberete zažít tuto nižší hustotu. Je velmi obtížné popsat lidským jazykem a pochopit jak to, že máte stále duchovní tělo a jste tak daleko od čistého Zdroje.

Když každý z vás opustil Zdroj a přestěhoval se do této úrovně, přesto Zdroj ve vás zůstal. Ačkoliv vibrujete na jiné úrovni, než základní Zdroj, máte ty samé schopnosti zažívat VŠE CO JE. Čím dál cestujete od Zdroje, tím se vaše frekvence snižuje. Původní Zdroj je čistá Energie. Jakmile se vzdalujete od Zdroje a vyberete si fyzické tělo, jste na hustější úrovni, nicméně není nutné být na těchto nižších frekvencích dál. Na Zemi je mnoho těch, kteří obývají tělo s nižší hustotou, ale jejich vibrační úroveň je vysoký stupeň Lásky.

Ať už si to dovede představit nebo ne, žijete buď kdesi ve Vesmíru, nebo mimo něj. Každá duše, která opustila Zdroj má schopnost vytvořit to, co si přeje zažít. Může to být krátkodobá zkušenost, zatímco jiní si přejí zažívat delší zkušenost. Musíte pochopit, že ne všechna místa mají lineární čas - ve skutečnosti je jich velmi málo. Když se duše rozhodne něco zažít, může tvořit na dvou úrovních - osobní, nebo skupinové. Mnoho zkušeností je jednoduchých, takže je může vytvořit jedna duše. Většinou jde ale o daleko větší scénář vytvářející velké věci, jako Vesmíry, či Galaxie. Duše, která si přeje něco konkrétního zažít, se může jednoduše připojit ke skupině, která již existuje.

Pokud již existuje skupina duší, které chtějí mít konkrétní zkušenosti, setkají se a dohromady vytvoří formu, která vznikne. To je také to, jak fyzicky vznikla Země. Každá Galaxie a Vesmír má svůj vlastní soubor pravidel a parametrů. Jejich cílem je umožnit to všem, kteří chtějí zažít zkušenost - ne všechna tato místa jsou hmotná. Většina z nich má otevřený " nábor ", který umožňuje jakékoliv duši vstoupit. Některá místa jsou uzavřena, takže jen ti, kteří je vytvořili mohou zažít její projev. Opět platí, že cokoliv si dokážete představit existuje, nebo může existovat.

Na Zemi je mnoho těch, kteří ví, že nepochází ze Země. Mnoho z nich si velmi dobře vzpomíná na život na svých původních planetách, ale na Zemi jsou z určitého důvodu. Často i jako průzkumníci, kteří chtěli zažít nové zkušenosti. Smrt jako taková neexistuje, všechny cesty vedou zpátky ke Zdroji. V každém okamžiku si duše může vybrat jít cestou opět ke Zdroji a spojit se s čistou Láskou.

Omezení je základní touhou duše, ale dál se schopností rezonovat s čistou Láskou. Existuje mnoho dimenzí, kde je možné bydlet, i když je tam vibrace Lásky velmi vysoká. To je možné pro ty, kteří chtějí zažívat jen čisté vibrace Lásky a nechtějí se inkarnovat do lidského těla. To je jeden ze Zákonů Vesmíru, který toto umožňuje. I když někteří z nich mohou snížit své vibrace a jsou viditelní lidskému oku, je to možné jen na krátký čas, neboť ke zpomalení vysoce nabitého energetického pole je třeba obrovské množství energie. Pochopte, že souzení druhých je jen a jen lidská vlastnost. Když byla tato Galaxie navržena, mnoho duší chtělo zažít nejrůznější emoce, které byly velmi vzdáleny od čisté Lásky. Země i mnoho jiných planet uvnitř i vně Galaxie, byly vytvořeny se specifickými parametry, které dovolují různé zážitky. Aby to bylo možné zažít, je nutná neláska a dočasná ztráta paměti.

Když jste opustili oblast duší a inkarnovali se na Zemi, vaše vzpomínky na Zdroj a vyšší dimenze byly vymazány. Toho bylo dosaženo díky výměně kódů v rámci vaší tělesné struktury a to především na úrovni DNA. Jak se Čas na Zemi chýlí ke konci, procházíte mnoha změnami. Země nikdy nebyla určena k zániku. Ve skutečnosti jeden ze Zákonů dovoloval zažít všemožné zkušenosti, ale pokud nebude zničena tato planeta, okolní planety, Galaxie, včetně celé populace živých bytostí na povrchu i říše pod povrchem. Takže teď víte, co by se mohlo stát. Proto, když Země byla vytvořena, bylo rozhodnuto udělat zásah mimo svobodnou vůli člověka v případě, že by byly podniknuty kroky, které by vedly ke zničení Země. Jaderná válka je jeden příkladů, ve kterém bylo nutné zasáhnout Vyššími Bytostmi mimo Zem.

Země je živý, dýchající, vědomý organizmus a skupina vědomých Bytostí souhlasila, že to pro ně bude skvělý zážitek. Podoba Země, jak ji známe dnes, je jednou z nejhustějších planet v celém Stvoření. Vzhledem k tomu, že je určena k obnově, byla vytvořena zvláštní Časová Osa. Bylo známo, že stav amnézie a zapomnění Lásky může jít do takového extrému, že by bylo těžké, ne-li nemožné získat zpět všechny části a vrátit se do stavu Čisté Lásky. Bylo určeno Radou Higher Councils, že Země není v žádném případě navržena jako místo, kde by se ztratil jeden jediný fragment Zdroje - jediná duše.

Tento koncept má tedy Časovou Osu, ve které už dál neláska, nebo temnota nemohou být svrchovanými pány. Na rozdíl od této rozšířené víry je Matka Země na cestě Vzestupu i se svoji lidskou skupinou. Smlouva vypršela a ona se rozhodla vrátit se zpět k čisté Lásce a i vědci dokázali, že její tep se zrychluje. Protože většina obyvatel nedrží krok se zvyšováním frekvencí, přijde čas, kdy se pro ně frekvence stanou nevyrovnané, tzn. není možná komunikace na úrovni pásma. V ten čas duše rezonující s nižšími úrovněmi zmizí ze Země. Ony to už i tak dělají a to rekordní rychlostí.

Mnozí z vás vnímáte rychlost a ztrácíte zájem o světské věci, které udržujete roky. Nastává obnova a návrat k pravdě a začínáte si uvědomovat, že mnoho věcí ztrácí význam a nalézáte své skutečné kódy srdce. Lži vládních úředníků a skrývání pravdy jsou v plné pozornosti veřejnosti, to nikomu čistou Lásku nepřinese. Je nezbytně nutné se stále posunovat do vyšších forem Lásky. Dokonce, i když tomuto příběhu nevěříte, můžete udělat něco pro to " stát se milujícím a laskavějším člověkem ". Těm, kdo jsou připraveni přemístit se do Lásky, jsou nabízeny tyto každodenní zprávy.

Máte v sobě sílu vytvořit jakoukoliv realitu, kterou si jen přejete. Stačí udělat volbu. Chcete pokročit v Lásce, nebo zůstat v hustotě strachu? Zde nacházíte návrhy, jak dosáhnout úspěchu. Udělejte vědomou volbu, co je pro vás to pravé.

ABYSTE MOHLI ZAŽÍVAT LÁSKU, MUSÍTE UVOLNIT STRACH
LAHUN (10) je silná energie, která přináší ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní Energie nám pomáhají léčit strachy , všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 21.4.2014 9 CIMI kin 126

21. dubna 2014 v 19:49 Maysky Kalendář na každý den

Cimi - Spojka - Síla zrození, smrti a znovuzrození
Den nasáklý skrz naskrz vibracemi životodárné ženské energie. Ženské vyjádření Božské síly vytváří život vyživuje Transformaci a řídí Evoluci. Pokud jste těhotná, ctěte posvátnost nového života, který nosíte ve svém lůně - což je ideální dělat každý den Bolon (9). Pokud nejste těhotná, ctěte posvátnost potenciálu dávat život na mnoha úrovních - tak mnoha způsoby, které ztělesňujete. A pokud nejste žena, ctěte ženu ve své duši, ve svém životě, jakýmkoliv způsobem.
CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ
Dnešní energetická souvztažnost přináší téma VYTVÁŘENÍ NOVÉHO, čili NOVÉ REALITY. Nabídkou je ukázat vám velkolepější obraz toho, jak může váš život na Zemi vypadat. Mnozí jste znepokojeni a frustrováni světovými událostmi, nebo situací v osobním životě. Cílem je pozvednout vás, abyste věděli, že máte v sobě sílu překonat aktuální možnosti. Ti, kteří nám tyto odkazy přinášejí vidí náš svět jinak, než my tady na Zemi. Žijí ve vyšších dimenzionálních úrovních spojeni se základním Zdrojem. Ačkoliv se občas objevují v lidské podobě, jsou tvořeni především energetickou podstatou, která není hustá a brzy budete mít tuto schopnost i vy.
Tím, jak vědci znovuobjevují technologie využívané starověkými civilizacemi na Zemi i mimo Zem, nacházejí způsoby, jak začít využívat elektromagnetismus a další prvky, které jsou zde k dispozici. Oblast kvantové fyziky je teprve v počátcích a bude otevřen prostor, kde bude vše k dispozici pro všechny. To je dalším cílem tohoto konceptu. Existuje rovina, kde je možné zvládat mistrovství levitace, bilokace i astrálního cestování. Dokážete si představit význam a možnosti v každodenním životě, jakmile toto mistrovství zvládnete?
Na Zemi je mnoho lidí, kteří užívají telepatickou komunikaci, léčebné metody a prorocké schopnosti, a kteří zvyšují blaho všech, kteří žijí na Zemi. Dokážete si představit, jak se váš život změní, jakmile zvládnou tyto dovednosti všichni?
Mnoho systémů i současná politika se musí změnit, protože každý získá zpět svoji vnitřní sílu a moc. Náboženství budou změněna, protože pokud existuje jen jeden Zdroj, pak se i náboženství musí sjednotit a vyjádřit pospolitost.
Vládní působnost, vzdělávací instituce, zdravotnický průmysl budou mít jinou podobu, jakmile se občané planety naučí řídit intuicí a dokáží rozeznat, co je pro jejich nejvyšší dobro i pro nejvyšší dobro všech. Když získáme všichni znovu zpět své vnitřní znalosti a znalosti o tom, jak pracovat jako tým, není potřeba žádných despotických vůdců, jejichž cílem je zotročování.
Je primární, prvořadé a nanejvýš nutné začít TEĎ umožňovat dětem návrat k jejich přirozenosti, návrat k přírodě, aby mohly zkoumat a pozorovat složitost i rovnováhu přírodních společenství, což jim dá mnohem více znalostí, než jakákoliv učebnice, nebo postup mechanického biflování zpaměti. Děti, které v poslední době přichází na Zemi mají otevřenou paměť, není možné je zařadit do zastaralého vzdělávacího systému.

Jakmile vás začne zajímat růst a používání rostlin / bylin, které vaše zdraví podporují, nebudete potřebovat léky. K dispozici je vám Vědomí, a důraz je a bude kladen na respektování životního prostředí a na křehkou rovnováhu v přírodě. Jakmile se toto chápání rozšíří, začne automobilový i stavební průmysl procházet rozsáhlou rekonstrukcí.
Až se naučíte milovat ostatní na vyšší úrovni, nebude potřeba žádných poraden, poradců, či sociálních úřadů. Je vám vřele doporučeno začít už teď komunikovat z pozice Lásky a zájmu mluvit v integritě. Nezapomeňte, že vaše slova se okamžitě objeví ve vašem aurickém poli.

Je možné pokračovat dál a dál a cílem je povzbudit vás, abyste se stali zodpovědnými za své myšlenky, slova i činy. Přišel čas věnovat pozornost tomu, jak každý ovlivňujeme svět individuálně, na klady a zápory, na každý čin, který uděláme, každé jednání. Naslouchejte těm, kteří mají jiné názory, pomohou vám najít části, které jste možná přehlédli při horlivém odvolávání na spravedlnost. Najděte si čas číst etikety na věcech, které používáte na tělo i do těla - mnoho těchto věcí je toxických a přináší tělu jen zmatek.
Odpočívejte, když jste unaveni. Jezte, když máte hlad. Pijte, když máte žízeň. Nejlepším nápojem je pro vás čistá neporušená voda, které je v současnosti nedostatek. Naučte se dělat to, co Dr. Masaru Emoto vypozoroval - modlit se na nad vodou a žádat o návrat její čisté krystalické struktury. Staré národy to dělaly věky a toto poznání je teď pro vás k dispozici. Když se modlíte víte, že máte v sobě sílu vytvořit to, co chcete zažívat. Nicméně mějte na paměti žádání něčeho pro ostatní. Co pro ně žádáte, musí být v jejich nejlepším zájmu. Z tohoto důvodu stojí za připomenutí říci: " pro mé nejvyšší dobro a pro nejvyšší dobro všech zúčastněných " a nezapomeňte u toho na vděčnost.
Mnoho uzdravení nastalo, když lidé žádali o požehnání, v některých případech prodloužili život těm, kteří chtěli opustit tuto rovinu. Je mnoho lidí, kteří přešli do jiné roviny, protože upustili od pohybu vpřed v osobní evoluci, kvůli svým blízkým. Dojde-li k těmto věcem, má to vliv na vibrační úroveň všech, tyto záležitosti pocházejí ze strachu, nikoliv z lásky. Opusťte všechny touhy a přání, které narážejí na to, co je nejlepší pro ostatní. Požehnejte jim a uvolněte je. Víte, že jakmile opustí oblast bolesti a smutku, budete s nimi opět komunikovat bez ohledu, jestli jsou mimo, nebo v tomto Vesmíru, neboť všichni jsme Jedno. Nechť vás tato slova inspirují, abyste přijali opatření nezbytná pro vytvoření vysněné společnosti, která hraje unisono.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, s devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

TZOLKIN 20.4.2014 8 CHICCHAN kin 125

20. dubna 2014 v 9:36 Maysky Kalendář na každý den

Chicchan - Had - Božská životní síla, síla smyslnosti a vášně
Vaše duše je neustále se vyvíjející energie, kolující fázemi života, věčností, nekonečností a všemohoucností. Ve svém nejčistším stavu vaše podstata snadno překonává obtížná svazující pouta těch, kteří se snaží strach, lež, ovládání, nevědomost, zlobu a chamtivost nutit těm, kterým se daří v lásce, pravdě, svobodě, poznání, soucitu a štědrosti. Uvědomte si, že se jen snaží uhasit oheň vašeho vnitřního koyopy - smiřte se s nimi a odepřete jim jejich moc.
ZKONCENTRUJTE SE NA VNITŘNÍ MOUDROST SVÉHO TĚLA.
CHICCHAN - POHYB, TVOŘENÍ ČASOPROSTORU A SPRAVEDLNOST.
Za připomenutí dnes stojí, že jste neobyčejná Bytost, Duch plný radosti a Světla, který je na Zemi, aby zažil lidství. Nejste nic menšího, když vstoupíte do této sféry. Jste stále čistým Zdrojem - holografickým obrazem Stvořitele.
Každý, kdo se inkarnuje na Zemi, má dočasnou ztrátu paměti. Uvědomíte si to, jakmile začnete psát svůj životní scénář. Tento stav amnézie se týká většiny z vás, ale to se chýlí ke konci. Nyní přichází mnoho dětí s plnou pamětí, stejně jako ti z jiných říší ví, kdo jsou.
Mnozí přišli v této době splnit na Zemi poslání. Někteří jsou tu jen pro zkušenost zažít fyzickou podobu a je tu mnoho těch, kteří přišli uklidit odpadky minulých životů, jako negativní myšlenkové formy, nebo neblahé skutky např. z Atlantidy, další přišli dokončit nevyřízené účty. Existuje mnoho těch, kteří jsou prostě zlomyslní a nikdy si nepřáli, aby Země byla místem, kde si plníte své sny. Země je jedním z mála míst, kde byly takové skutky díky zákonu svobodné vůle možné.
Máte zde na výběr, co chcete zažít v rámci možností Universálních Zákonů. Pravidla jsou zde opravdu velmi laxní - ale také víte, že budete sklízet, co jste zaseli. Ačkoliv si můžete vybrat bezcitné jednání, či zlomyslnost, nemůžete se povznést nad pozemskou frekvenci a těšit se z plodů, které vyšší frekvence nabízejí.
Ti, kteří se pohybují v nižším frekvenčním kmitočtu, budou muset upravit svoji tónovou korekci a posunout myšlení a chování k činům Lásky a laskavosti. Jedná se o nejvyšší frekvence, které jsou v tomto Vesmíru k dispozici. Mnoho lidí se snaží o posun pomocí frekvence určitých předmětů např. zlatem, éterickými oleji, nebo halucinogenními drogami, ale posun je dočasný - stále to není ta vysoká frekvence, kterou má láska, nebo soucit.
Zvolte činy laskavosti, nikoliv nevolnictví a přesuňte se z místa neukázněnosti, nebo z místa " být méně než ". Hledejte způsoby, jak se stát osvíceným. Překonávejte překážky a strach, který vám brání kráčet vzhůru. Zaměřte se jen na způsoby, jak se pohybovat dopředu, opusťte lidi, události, nebo místa, která vás udržují v bahně.
Mnoho z vás se bojí opustit své blízké, protože jste na nich závislí, nebo se bojíte, že budete odsouzeni do pekla. Každý člověk se nakonec vrátí ke Zdroji. Je velkým přáním, abyste se pohybovali kupředu, ale je známo, že mnozí zůstanou ve svých současných okolnostech i horších. Když budete trávit svůj čas " šetřením " druhých na úkor svého postupu, budete stále součástí jejich problémů - nikoliv řešením.
Přijdou chvíle, kdy uděláte něco pro sebe a ostatní to pojmou jako sobectví. V ten moment musíte učinit rozhodnutí, která vás povedou do naplňujícího života plného radosti a míru. Jakmile uvolníte břemena od ostatních, stanete se vzorem pro ty, jejichž život je plný starostí. Do té doby v nich budete vytvářet pocity bezmocnosti a nehodnosti. Je skvělé, pokud vám tato slova přináší komfort, tím spíš, že najdete odvahu jít vpřed, což má pozitivní dopad na Zemi i obyvatele - i na ten krátký čas, který tu jste.
Tón OSMÝ - SPRAVEDLNOST - HARMONIE - ROVNOVÁHA - to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace - Jak nahoře tak dole - Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 19.4.2014 7 KAN kin 124

19. dubna 2014 v 13:42 Maysky Kalendář na každý den

Kan - Semeno - Síla rozkvětu a schopností. Tvůrčí principy, růst, pokrok, nadšení, sexuální aktivita

Aby bylo možné zasít nová semena, je třeba obrátit půdu. To znamená navázání volných řetězců, zavírání otevřených problémů, ukončování toxických vztahů. Použijte sílu Uuc (7) k uzavření, ukončení, nebo k vyčištění pole, a Kan úrodnou esenci k zasetí nové čerstvé reality do vašeho života, nebo vašich nejbližších. Možná nebudete schopni odstranit všechny výzvy a životní problémy ze dne na den - nikdo to od vás ani neočekává. Udělejte každý den Uuc trochu, dělejte to dobře a postupujte vytrvale.

DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ.
ZRNO, TO JE MAGIE KLÍČENÍ, RODINA, SEXUÁLNÍ AKTIVITA

Dnes se ponoříme hlouběji do studia lidské mysli.V mozku jsou smyslové receptory, které se spojují s dalšími a vytváří kódy víry. Aby bylo možné změnit kódy víry, musíte zrušit záměr a chování s ním spojené. To je také to, co lékaři navrhují obézním pacientům při změně stravovacích návyků - věnovat pozornost každému soustu a všem vzorcům chování spojených s přejídáním .... svačiny při čtení, sledování filmů…..

To je přesně ten samý způsob jak zlomit přesvědčení spojené s náboženstvím, zdravím, nebo jakýmkoliv jiným životním problémem. Uvědomte si, co se děje uvnitř vás a vyberte si, co chcete změnit. Všimněte si spouštěče, který způsobuje, že reagujete a jednáte určitým způsobem a vyberte, co byste místo toho chtěli nahradit.

Udělejte seznam způsobů, jak toto chování chcete změnit…..možná je to vyřizování pošty, nebo seznam upomínek. Uveďte záměr a dívejte se v zrcadle sami sobě do očí s vážným a pevným rozhodnutím. Pak žijte svůj život jakoby se to už změnilo. Nezapomeňte na myšlenkové pasti, v kterých jste uvězněni. Mějte odvahu říci ne, jakmile se ozve pokušení staré rutiny.

ŽIJTE SVŮJ ŽIVOT ZPŮSOBEM, KTERÝ ZVYŠUJE MOŽNOSTI

Dávejte pozor na boční cesty, které jsou stále přítomny s možností vás svést.

Možná budete muset změnit přátele, přestěhovat se na jiné místo, nebo udělat nějaké drastické rozhodnutí životních změn. Udržujte 24/7 své zaměření, aniž byste upadli do pocitů " běda mi "! Buďte hrdí na svůj výběr a stůjte pevně tváří v tvář nepřízni osudu. Nacházíte se v období, kdy kultivujete svůj život a práci, takže kráčejte po cestě radosti, míru a laskavosti.

Kdo může za to, že jste tam, kde jste?

Máte plnou podporu a povzbuzení pohybovat se vpřed, nasměrovat svůj život k vyšším vibracím lásky a laskavosti.

SEDMÝ TÓN - ZRCADLO - ODHALENÍ - ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo - vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.

Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.