NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně. Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz
NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
Červen 2014

TZOLKIN 29.6.2014 13 MEN kin 195

29. června 2014 v 17:04 Maysky Kalendář na každý den

Men - Orel - Síla vizí, kolektivního Vědomí, smyslu života, vůle jednat, motivace
Dnešek představuje jeden z nejsilnějším dnů v Tzolkinu pro ostrý pronikavý vhled do hloubky vaší duše, pro získání jasnosti k dlouho uloženým otázkám, které jste nebyli schopni vyřešit a k vizi daleko daleko za horizont vaší životní cesty. Intenzita vhledu může být tak silná, že může oslepit, omráčit, paralyzovat, až dnes vzlétnete s Oxlahun (13) a Men. Buďte otevření, nesuďte mysl ani ducha; nevybírejte rozhodnutí a nedělejte žádné kroky, které by vás vrátili zpět dolů do nižších úrovní, abyste měli čas zpracovat to, co jste viděli.
Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního, nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
***
Vítejte v našem společném čase. Ze všeho nejvíce se těšíme na příchod dne, kdy spolu budeme moci rozmlouvat mnohem důkladnějším způsobem. Slova, která se používají pro vyjádření myšlenek, jsou velmi vysilující pro komunikaci, kterou používáme my ve vyšších frekvencích. Mezi sebou navzájem nechceme komunikovat slovy. Je nám blíže to, čemu mnozí z vás říkají telepatická komunikace. I když to v jistém smyslu vypadá, že jsou přenášena slova, není to tak. Projevují se obrazy, myšlenky, vědomosti, pocity těla a mnoho dalších nepopsatelných interakcí.
Lidský jazyk je velmi primitivní způsob komunikace. Je to zřejmé, když si uvědomíte, jak často člověk něco říká, nebo píše a znamená něco jiného, než bylo myšleno. Často to není kvůli slovům samotným, ale je to výsledek systému přesvědčení odesílatele. Často lidé úmyslně nemluví úplnou pravdu, což naráží na nesprávné vyložení záměru. Tomu se někdy říká " malé bílé lži " a jsou příčinou mnoha utrpení. Mnohokrát lidé nevyjadřují svou plnou pravdu ze strachu, že budou souzeni, hodnoceni, nebo opuštěni. V tomto případě to není řeč, ale odesílatel vedoucí příjemce na scestí.
Jsou chvíle, kdy dochází k nedorozumění z mnoha důvodů filtrů, které má příjemce nastaveny. Některé filtry jsou fyzické. Možná příjemce neslyšel všechna slova v důsledku špatného sluchu. Často odesílatel začne mluvit, aniž by příjemci nejprve oznámil, že bude předávat zprávy. V případě, že příjemce mluví s někým jiným, vynechává první část zprávy. Mnohokrát konverzace pokračuje bez vyjasnění a to má za následek špatnou interpretaci.
Když příjemce poslouchá slova druhých, filtruje je přes vlastní kódy přesvědčení. Pokud žijete mentalitou oběti, je velmi pravděpodobné, že budete podezíraví ke komplimentům odesílatele a budete jeho motivy zpochybňovat. Často jsou zprávy chápány na základě předchozích životních zkušeností. Pokud odesílatel prohlašuje, že věci v minulosti nebyly dotaženy do konce, nebo parazituje neustále na věcech, které nejsou v zájmu druhého člověka, je velmi pravděpodobné, že se příjemce na něj nenaladí, nebo propásne jinou důležitou, nebo zajímavou zprávu. Rozpětí pozornosti u člověka je poměrně malé. Pokud tedy mluvčí nesouvisle mluví, pravděpodobně ztratí zájem svého publika. Příjemce se nechá nejspíš rozptylovat děním kolem, nebo breptáním své vlastní mysli.
Další problém nastává při komunikaci psaných slov, zejména v písemných dialozích, jako jsou emaily, dopisy…. Při komunikaci se hodně používá řeč těla a intonace hlasu - což je ztraceno, když jsou slova přenášena prostřednictvím písemných zdrojů. Řeč těla chybí i během telefonních hovorů. Níže uvádíme několik jednoduchých doporučení, jak rozvíjet lepší komunikační dovednosti:
  1. Ujistěte se, že máte plnou pozornost osoby, s kterou chcete mluvit. Zeptejte se, jestli je vhodná doba, abyste spolu konverzovali. Je vhodné domluvit přibližný čas, pak máte větší pravděpodobnost získat plnou pozornost.
  2. Pokud s někým komunikujete, věnujte mu plnou pozornost. Lidé často provádí více činností, včetně čmárání kresbiček, zatímco hovoří. To je jasné znamení, že vaše myšlenky a zájmy jsou v tu chvíli zaměřeny někam jinam.
  3. Soustřeďte se na téma, aby nedošlo ke zmatkům. Případně opakujte, co mluvčí říká, abyste měli jasno. Může se to zdát nudné, ale vyhnete se zmatku a emocionálnímu rozrušení.
  4. Vyhněte se zbytečnému tlachání. Unavíte posluchače, takže se vyladí mimo vás. Udržujte téma konverzace.
  5. Za každou cenu se vyhněte planým drbům. To bolí nejen člověka, který je cílem, ale také snižujete svůj potenciál důvěryhodnosti. Lidé budou vědět, že stejně tak jste schopni mluvit o nich. Tím, že zůstáváte optimističtí a odmítáte se podílet na pomlouvání, získáte respekt a důvěru.
  6. Pokud se jedná o důležité téma, domluvte si přímou komunikaci " face to face ". Tato konverzace umožňuje každému z vás vidět přímo pohyby těla, slyšet hlas, takže je nepravděpodobné, že slova budou nesprávně vyložena.
  7. Rozvíjejte intuitivní schopnosti. Pokud máte pocit, že druhý člověk neříká pravdu, povzbuďte ho, že vám mohou důvěřovat a mohou mluvit od srdce. Lidé obvykle reagují pocitově na to, co druzí říkají, takže je pravděpodobné, že se budou cítit v pohodě a sdílet pocity a emoce ze srdce.
  8. Uvolněte strachy, domněnky a páchnoucí myšlení. To jsou bloky, které vám brání ve spojení s druhými přes srdce. Jakmile se naučíte milovat sami sebe a získáte sebedůvěru, budete používat přímou a produktivní konverzaci.
  9. Pokud jsou dva lidé vědomí, zralí, nejsou reaktivní na to, co druhý říká, komunikace bude produktivní, i když se na tématu neshodnou. Jakmile se člověk naučí nechat vyjádřit druhé, aniž by cítil potřebu hodnotit, nebo obhajovat své přesvědčení, je na dobré cestě k lepší komunikaci se svými nejbližšími.
  10. Praktikujte získávání pozornosti těch, s kterými si chcete promluvit. Dejte ostatním vědět, že vaše konverzace je kompletní a pak jim umožněte reagovat. To dává posluchači pocit, že je aktivní součástí dialogu a pravděpodobně vás nebude chtít přerušovat, když mluvíte.

Komunikace na vyšších úrovních je hodně odlišná, než řeč, kterou používají lidé. Je podobná rádiovým vlnám, kdy můžete pohybovat ovladačem a spojit se s konkrétní bytostí. Plná pozornost je vždy dána, protože víme, že mluvčí chce sdělit něco důležitého a že to není žádný bezvýznamný hovor.
My, kteří nepřebýváme ve fyzických tělech, neztrácíme energii, protože víme přesně, co nám chtějí ostatní předat. Po ukončení zprávy se rozloučíme a pokračujeme ve svých životech. Nerozptylují nás slova, vnější zvuky, obavy o denní potřeby, ani vnitřní klábosení mysli.
Je hodně toho, co můžete udělat, abyste komunikovali jasněji. Navrhujeme vám, aby se to stalo vaší prioritou z důvodů nedorozumění, která jsou příčinou sporů v osobních vztazích i globálním měřítku.
Loučíme se dnes s touhou, že budete dbát na naše slova. Víme, že ve slovech, která nyní čtete je uloženo mnoho, je v nich hodně Lásky a Požehnání. Tyto písemné Zprávy nejsou naším preferovaným způsobem komunikace, ale pro mnoho z vás to může být jediný způsob, jak získat přístup k našemu poznání. Posíláme vám hodně lásky a požehnání a děkujeme těm, kteří s námi komunikují přímo. Podělte se o tato slova s druhými a mějte krásný den!
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 28.6.2014 12 IX kin 194

28. června 2014 v 21:51 Maysky Kalendář na každý den

Ix - Mág - Síla Pravomoci, poctivosti, spravedlnosti, porozumění


Učte se od Jaguára tichosti, trpělivosti a hlubokému pochopení džungle. Uslyšíte jemnější hlasy živých věcí, které vřavu strojů a mužů přehluší. Až utišíte své vlastní klábosení, zastavíte pochod myšlenek a vystoupíte z běžeckého pásu moderního života, a to i na několik okamžiků každý den v meditaci, získáte větší a hlubší porozumění toho, kdo jste, jaký je váš životní úkol, jaké vnější vlivy - ať už je to rodina, práce, společnost, nebo kultura - obtěžují vaši cestu!


JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR….DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI……


Jaguár je symbolem vesmírných sil a Strážce magie Země. Představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
***

Vítejte v čase, který máme jen pro sebe. Dnes bychom rádi mluvili o cestování. Tentokrát se podíváme na zážitky mimo tělo. Na toto téma jsme hovořili hodně, takže dnes jen krátce. Byli bychom rádi, abyste věděli, že než se in-karnujete do fyzického těla, dostáváte od vašeho Vyššího Já a Vyšší Rady mnoho výstupních bodů na výběr. Výstupní bod je čas, kdy se můžete rozhodnout opustit Zemi. Je na Vyšším Já, aby zjistilo, zda v tomto období zůstáváte, nebo odcházíte. Tento výstupní bod nastává, když je pravděpodobné, že jste obsáhli všechny zážitky a zkušenosti, nebo důvod proč jste na Zemi. Vzhledem ke stavu zapomnění v této sféře, trvá mnohem déle dostat se do kontaktu s Vyšším Já, takže často na cestě bloudíte.
Mnozí už mají zvládnuté to, co sem přišli dělat, přesto se rozhodnou zůstat déle, aby bylo možné zažít další věci, nebo pokračovat ve zvolené práci. Někdy vaše Vyšší Já nastaví scénář, kdy skoro zemřete jako způsob jak vás probudit, abyste se dostali zpátky na trať. To je důvod proč se lidé věnují duchovnímu úsilí poté, co prošli zážitkem smrti. Zatímco byli v klinické smrti, setkali se se svými Průvodci a Vyšším Já a bylo jim ukázáno, co musí udělat, aby se vrátili zpátky na svojí vybranou cestu. Bylo jim řečeno, že se musí jít zpět, aby mohli dokončit svoji misi na Zemi. Obvykle se vrátí s horlivostí a vědomě si vzpomenou na důvod, proč přišli na Zem, dostanou pokyny a souvislosti naplnit svoji cestu.
Není třeba spoléhat se na druhé, kteří by vám měli pomoci najít štěstí, nebo důvod vaší mise. Najdete ho sami, když budete tišší a budete naslouchat svému vnitřnímu hlasu, který vás povzbuzuje. Mnohokrát se lidé cítí povzbuzeni něco udělat, provést nějaké životní změny, ale pak se kvůli strachu, nebo starým kódům přesvědčení rozhodnou ignorovat vnitřní šťouchání a to je tedy opravdu smutné. Slyšeli jsme jak lidé ve svých rozhovorech říkají věci jako: " Ráda bych věděla, co mám dělat. Potřebuji nějaký pokyn pro můj život. Proč jsem tady ?" Je nezbytně nutné zbavit se bloků, které vám brání v komunikaci s vašimi Průvodci a Vyšším Já. Když to uděláte, váš život vás ohromí.

Jakmile uvolníte potřebu dělat věci z povinnosti,
nebo co od vás druzí očekávají,
budete mít tolik energie a tolik času dělat všechno to, co vám přináší radost!
Doporučujeme vám dnes obrátit se dovnitř a hledat tyto věci, které vám pomohou dostat se zpět na vaši cestu. Pokud ve svých modlitbách žádáte o radu, nezapomeňte o dodatek ……..pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných stran……s vděčností. Pak bude méně pravděpodobné, že se ocitnete na nemocničním lůžku s přáním vyslechnout si svůj vnitřní hlas.
Vzdáváme čest všem, kteří jsou na cestě! Zůstávejte v neustálém spojení s vaším Vyšším Já a Původci, nadále se radujte a těšte z požehnání být na Zemi jak se pohybujete vpřed díky své schopnosti milovat bezpodmínečně. To je váš pas na cestu do Nebe na Zemi!
DVANÁCTÝ Tón - POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den " zúčtování " všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností, integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 27.6.2014 11 BEN kin 193

27. června 2014 v 21:38 Maysky Kalendář na každý den

Ben - Poutník - Síla Svobody, možností, překračování hranic
Ben přináší intenzivní spojení s domovem a rodinou a v kontextu s Akbal symbolizuje potenciál, který všechny věci prohlubuje. Buluk (11) vynáší tuto intenzitu až do nebe, podrobně mapuje a vytahuje souhrn všech aspektů vašeho domova a rodinného života. A protože Buluk si nevybírá ani jednu stranu, výsledek se může projevit jako velmi pozitivní, nebo silně negativní, takže dávejte dobrý pozor, abyste neudělali uspěchaná, nebo přehnaně emocionální rozhodnutí. Nechte věci vyjít ven, ale pamatujte, že vaši nejbližší ……..jsou vaši nejbližší.
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů - význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe - je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimezionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
***
Děkujeme dnes za spojení. Rádi bychom vám poděkovali za práci, při které poznáváte svou spirituální Podstatu a děkujeme za to, že se dělíte o své znalosti a dovednosti s ostatními. Když každý z vás zvyšuje schopnost udržet ve svých buňkách více Světla, ovlivňujete ostatní na Zemi. Ctíme vás i vaše schopnosti, které prokazujete a zvládáte v pozemské sféře. Víme, že je to velmi náročné místo pro pobyt, které je krásné, ale také plné bytostí, které vám nedávají smysl. Tak jsme tu, abychom vás povzbudili a podpořili, abyste pokračovali dál ve svých plánech, nacházeli nadšení a vyjadřovali vnitřní vášeň, zatímco jste ve fyzickém těle. Vidíme vás jako nádherné Bytosti, které prokazují obrovskou odvahu ve svém každodenním životě. Pokud by v nebi existovaly body za snaživost, mnozí z vás by tahali obrovské karavany!
Dnes bychom chtěli hovořit na téma transport. Tentokrát bychom se chtěli zaměřit na aspekt Vzestupu. Je mnoho nedorozumění, co tento pojem znamená. Rádi bychom to trochu objasnili. Vzestup znamená povznést se nad. Ve skutečnosti se nejedná o nějaký prostor, kam vystoupíte, nebo kam sestoupíte. Sféra, ve které se fyzicky nacházíte je v podstatě iluze. Protože nikdo opravdu nemůže vzestoupit, nebo vystoupat nad iluzi.
Vaše sféra je podobná sledování filmu. Když film skončí, opustíte kino a pokračujete ve svém životě. Neexistuje žádný proces stoupání, ale jen pohyb dopředu. Stejně jako Vzestup, po kterém každý z vás touží je prostě krok dopředu ve svém životě. Je pravda, že pro některé z vás dalším krokem, bude krok z těla. Přesto se nejedná o vystoupání nahoru, nebo odchod na jiná vyšší místa. K dispozici jsou různé dimenze, které existují na všech místech, některé z nich jsou vrstvené v oblasti, kde v současné době pobýváte. To je možné, protože frekvence lidí žijících v těchto dimenzích nejsou mezi sebou v rozporu. Jakmile se vaše frekvence začne zvyšovat, může nastat situace, že budete vidět skrz - budete vidět za Závoj. Není to žádné stoupání nebo, že byste museli vykonávat nějaké skutky, nebo potřebovali nějakého spasitele pro dosažení těchto míst.
Vaše Vyšší Já má na starosti kam máte jít, pokud se necháte vést touto úrovní. Jakmile znovu-spojíte vaše Já s Vy, které je nyní ve fyzické formě, už nebude existovat, ačkoliv jsou esence, které zůstávají. To jsou vaše vzpomínky a zážitky. Emoce a myšlenky jste nechali za sebou, ale data a vzpomínky jsou evidovány v Akášických Záznamech, kde je vaše Vyšší Já může znovu kdykoliv najít.
To je to, o čem vaše Vyšší Já rozhoduje, co chcete zažít a kde bude dál vaše Podstata. Před fyzickou inkarnací se musíte zúčastnit v rámci přezkoumání Vyšší Rady. Toto Představenstvo pomáhá řídit provoz na různých místech, takže rovnováha vtělení není narušena. Jinými slovy populace ve fyzických sférách musí být pod kontrolou. Průběh života, který si vybralo vaše Vyšší Já, musí být upraven ještě před získáním souhlasu Představenstva. Před inkarnací vaše Vyšší Já rozhoduje o hlavních věcech - požadavcích a zkušenostech, po kterých toužíte, vybírá správné rodiče, kteří jsou vám nápomocni při plnění cílů v této realitě. Bytost, kterou jste Vy, vstupuje do bytí někdy před, někdy během, někdy bezprostředně po porodním procesu. Jakmile mají fragmenty Vyššího Já lidskou podobu, není to každopádně způsob, který lze považovat za jakýsi sestup, rozhodně ne z Duchovního pohledu. Je to prostě přání mít zážitek, který si přeje vaše Vyšší Já zažít. Proto, jakmile se znovu-spojíte se svým Vyšším Já, není to Vzestup. Je to prostě znovu-návrat, neboli další krok na cestě.
V normální lidské řeči Vzestup znamená, že vystoupáte na vyšší úroveň Vědomí. V určitém slova smyslu je to pravda, protože jakmile se znovu-spojíte se svým Vyšším Já, získáte své rozšířené Vědomí. Přesto se nestalo vůbec nic s Vyšším Já, že by vystoupalo nad, nebo blíže k Bohu.
Doufáme, že jsme vám udělali trochu jasno. Tyto pojmy je velmi těžké popisovat pomocí lidského jazyka. Věřte, že jste perfektní a vždy to tak bylo a bude. Věřte, že nemusíte dělat žádné skutky, nebo si zasloužit cestu do nebe. Nemusíte provádět žádné specifické úkoly, nebo dělat cokoliv jiného pro Vzestup. Není žádné místo, kam vystoupáte. Jděte vpřed a relaxujte s vědomím, že není místo kam budete muset jít, není nic, co je třeba udělat, nebo hledat někoho, kdo vás spasí. Dopřejte si svobodu Být a vychutnávejte si plody své práce.
JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE - osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 26.6.2014 10 EB galaktický portál

26. června 2014 v 11:33 Maysky Kalendář na každý den

Eb - Cesta, Člověk - Síla zodpovědnosti, moudrosti, svobodné vůle
Cesta, po které se pohybujete během dne není ta samá cesta, jako v noci. Otevřete své srdce pro jednoho, otevřete své srdce pro všechny. Buďte vedoucím Světlem těm, kteří teprve začínají na své cestě, protože oni mohou vést vás. Pozvěte ty, kteří jsou vám nejdražší, aby cestovali s vámi a váš obzor se otevře až k nebi. Čím více cest můžete navzájem propojit a spojit se s ostatními, tím více cestujících může jít spolu a vzájemně se obohacovat. Někteří si vyberou osamělou cestu, ale i osamělý cestovatel může najít útěchu ve společnosti přátel a blízkých, bez ohledu na to, na jak krátký čas se jejich cesty zkříží.
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje cestu života vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi - Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.
***
Kdykoliv potřebujete požádat skupinu duší ohledně vašeho vedení, můžete otevřít konferenční hovor, který je často nazýván Mistrovské zasedání (Coning seassion). Termín " coning " byl původně užíván těmi, kteří viděli spirály energie ve tvaru kužele. Existuje mnoho způsobů jak otevřít Mistrovské zasedání. Udělejte vlastní výzkum různých metod a vyberte si, co je pro vás nejlepší. Rádi bychom se dnes o tento způsob s vámi podělili tak, aby to bylo co nejednodušší a metoda, o které budeme dnes hovořit je zjednodušená verze.
Kdykoliv budete chtít požádat o své vedení (být barometrem sám sobě) je nutné ztišit vnější svět a být ve svém Středu. Nejrychlejší způsob, jak to udělat je několikrát se nadechnout, což vás zklidní. Je dobré nahlas vyjádřit, že si přejete svolat Mistrovské zasedání. Je dobré používat název Mistrovské zasedání, nebo sezení, protože to je termín, na který jsou Duchovní Průvodci a Přírodní Duchové zvyklí. Když mluvíte nahlas, vaše úmysly jsou jasnější. Duchovní Pomocníci nemohou číst vaše myšlenky obzvlášť, když je ve vaší hlavě hodně breptání.
Stejně jako v minulých zprávách doporučujeme být velmi dobře hydratovaní a začít tím, že požádáte vaše Vyšší Já : " Mohu provádět Mistrovské sezení v této době? Smím provádět Mistrovské sezení v této době? Měl bych provádět Mistrovské sezení v této době? " Pokud dostanete odpovědi ANO, pak pokračujte. Pokud dostanete na některou z otázek odpověď NE, ztište své vnější i vnitřní Já a zeptejte se znovu. Pokud znovu dostanete odpověď NE, pokuste se zjistit proč je sezení naplánováno na jiný čas.
Jakmile otevřete konferenční hovor, uveďte důvod tohoto mítinku. Pak zavolejte ty, které byste rádi pozvali na návštěvu. Za prvé pozvěte své Vyšší Já. I když jste stále ve spojení se svým Vyšším Já, pozvání nahlas pomůže vytvořit silnější spojení. Pak pozvěte ostatní, které vnímáte jako vhodné. Dáme vám příklad - Dévu, která dohlíží nad vaším majetkem, Pana, Mistry, nebo Svaté, se kterými pracujete, vhodné je pozvat Bílé Bratrstvo, váš tým M.A.P. (Medical Assistance Program) - Tým zdravotní pomoci a Vyšší Já ostatních osob podílejících se na téma zasedání, dále specialisty v jakémkoliv oboru jako počítače, opravy automobilů atd.
Dialog může vypadat nějak takto: " Přál bych si otevřít toto Mistrovské zasedání, abych získal pomoc při problému, který mám se svojí šéfkou v práci." Volám Vyšší Já. (Moment spojuji). Volám svého Anděla Strážného. (Moment spojuji). Volám Saint Germania. (Jestli je ještě někdo, s kým můžete spolupracovat, kdo vám pomůže změnit energii - počkejte na jeho příchod.) Volám Vyšší Já své šéfky. (Vyslovte jméno a čekejte na její Vyšší Já, až dorazí). Volám členy Bílého Bratrstva. ( Počkejte, až se dostaví.) DĚKUJI VÁM VŠEM ZA TO, ŽE JSTE TADY.
Můžete také požádat své Vyšší Já, aby pozvalo jakoukoliv Bytost. Někdy je dobré oslovit každého třikrát (opakovat 3x). To vám pomáhá zaměřit svou pozornost a uvědomit si, že žádáte jejich přítomnost.
Nyní jste připraveni začít Mistrovské zasedání. Uveďte problém, otázku, kterou byste chtěli řešit. Pokud nemáte jasnou komunikaci s Bytostmi na druhé straně, použijte proutky, kyvadlo, nebo kineziologii a požádejte o odpovědi ve formě ANO, NE. Mějte na paměti, že není dobré formulovat více, než jednu otázku.
Dávejte pozor na intuici a pocity pokaždé, když obdržíte odpověď. Při odpovědi na otázku se necítíte dobře - možná je dobré otázku více ujasnit, nebo vám bylo doporučeno něco mimo vaši komfortní zónu. Například se můžete zeptat: " Mám problémy se svou šéfkou, zachází se mnou neuctivě a nikdy mi včas nezaplatí. Měl bych dát výpověď? Jsem z ní opravdu otrávený."
V rámci tohoto dialogu položte pouze jednu otázku. " Měl bych opustit své zaměstnáni? " Pozor - to není otázka na datum a měla by znít s vděčností spíše : " Je pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, abych opustil své zaměstnání? "
Vhodnější způsob může vypadat také takto: " Mám problémy se svojí šéfkou a nelíbí se mi, že se ke mně chová neuctivě. Často se mi stává, že mi dává výplatu po stanové době. Nelíbí se mi to. Chtěl bych poradit, jak s ní pracovat způsobem, který je přínosný pro nás oba. Chtěl bych, aby mi bylo ukázáno, jestli dělám něco, co způsobuje mezi námi rozpor. Chtěl bych dostávat svou mzdu včas a poradit něco, co by bylo pro mé nejvyšší dobro a pro její nejvyšší dobro, nebo jestli bych si měl hledat jiné zaměstnání. "
V této druhé ukázce otevíráte dveře možnosti, že i vaše činy a postoje mohou být částí problémů. V opačném případě používáte postoj oběti, nebo že druzí lidé jsou příčinou vašich problémů. Můžete také požádat o radu pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. To je velmi důležitý požadavek. Doporučujeme vám, abyste vždy žádali o řešení, které je graciézní. Máte mnohem větší šanci dostat radu, která je méně stresující.
Nejrychlejší řešení, není vždy nejjednodušší cesta!
Udržujte vaše zasedání tak krátké, jak je to jen možné. Jakmile jsou všechny otázky zodpovězeny ukončete sezení poděkováním všem, kteří byli přítomni. Pokud se během sezení objeví další otázky, udělejte si mentálně, nebo písemně poznámku a vraťte se k ní, až bude průvodní problém vyřešen. Pro řešení dalších záležitostí může být nejlepší, abyste ukončili toto první Mistrovské zasedání a později začali další s jinými členy.
Jakmile budete hotovi s vaším sezením, propusťte všechny, kteří byli přítomni, jednotlivě jim poděkujte a požádejte je, aby se od vás odpojili. Pokud to neuděláte, mohou přetrvávat ve vašem energetickém poli a významně odčerpávat vaši energii. To se samozřejmě netýká vašeho Vyššího Já.
Při takovýchto zasedáních buďte stejně zdvořilí, jako by se jednalo o setkání lidí ve fyzické sféře. Svolali byste mítink, uvedli problém, požádali o radu, rozloučili a odešli. Setkání byste ukončili poděkováním všem přítomným.
Existuje mnoho článků na téma Mistrovské zasedání. Nebudeme se dál zmiňovat o podrobnějších možnostech, není zde pro to místo. Naším cílem je představit vám tento způsob komunikace s Duchovními Pomocníky. Je nesčetné množství způsobů, jak komunikovat s těmi, které nevidíte. Vyzkoušejte to a používejte to, co vám funguje nejlépe. Užijte si krásný den a uvidíme se zítra!
LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní Energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí.

* Coning Seassion je setkání vysokých Duchovních Bytostí s vysokou frekvencí plus Vyšších Já, lidí umožňující otevření komunikace přes Vyšší Vědomí. Angličtina sama nemá přesný popis pro slovo coning, nebo je zavádějící. Coning Seassion je jedna z věcí, kterou je velmi těžké popsat lidskou řečí. Vzhledem k tomu, že je to vynikající léčebná a energeticky rekalibrační metoda a věky utajovaná metoda používaná Mistry energetického léčení v Universální službě, najdete zde v nejbližších dnech malý přehled a základní informace pro vás, kteří pracujete přes Vyšší Já a vedete léčitelskou praxi i pro vás, kteří chcete využívat tuto skvělou metodu pro sebe.
* Při práci s Vyšším Já zvyšte pitný režim, voda je vodič.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 25.6.2014 9 CHUEN kin 191

25. června 2014 v 15:45 Maysky Kalendář na každý den

Chuen - Opice - Síla lehkosti, humoru
Naprosto požehnaný den pro manželství, svatby a početí dětí. Bolon (9) - číslo života - vplétá životodárnou energii prostřednictvím Chuen bohaté tapiserie živého Vědomí a vytváří psychické prostředí pulsující hlubokým potenciálem. Neberte tento den jako samozřejmost. Ctěte ho a respektujte pro jeho mimořádnou posvátnou sílu, to platí i pro váš svazek v lásce.
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr - říká se - že bude vyslyšen. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších - šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a " zlaté ruce ", ale někdy i velké Ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
***
Dnes navazujeme na předchozí Zprávy. Dalším nástrojem je kineziologie, dá se používat v mnoha ohledech. Lékaři a chiropraktici používali kineziologii po mnoho let ke stanovení procedur a receptur pro nejvyšší blaho svých pacientů. Kineziologie je také způsob komunikace mezi vaším tělem a Vyšším Já.
Dnes vám ukážeme jednu pomocnou metodu, existuje samozřejmě mnoho alternativ. Zvolili jsme tuto metodu, protože je velmi jednoduchá, můžete jí aplikovat sami a můžete jí používat, aniž byste na sebe upozorňovali např. na veřejnosti. Stejně jako používání každého nástroje, praxe dělá to, co vám přináší zdatnost.
Ujistěte se, že jste dostatečně hydratovaní. Odpojte svou mysl, buďte vycentrovaní, jinak vaše odpovědi budou zkreslené.
Na své podřízené ruce se dotkněte špičkou palce špičky malíčku, tak uzavřete elektrický obvod na ruce. Chcete-li otestovat obvod, umístěte palec a ukazováček vaší dominantní ruky dovnitř kroužku, který jste vytvořili palcem a malíčkem své podřízené ruky. Zbývající tři prsty na obou rukou působí jako antény. Ujistěte se, že se vzájemné nedotýkají.

Položte otázku, o které víte, že odpověď bude ANO. Použijte rovnoměrný tlak a pokuste se odtáhnout palec a malíček od sebe pomocí palce a ukazováčku vaší dominantní ruky. Tiskněte vnitřní palec proti vnějšímu palci stejně jako ukazováček proti malíčku. Vždy když bude odpověď na otázku ANO, bude těžké rozpojit vytvořené obvody a dát prsty od sebe.
Svaly vašeho těla zůstávají silné a pevné, když stojíte v pravdě!
Odpovědi, které nejsou pravdivé oslabí svaly i prsty - obvody se snadno rozpojí. Prakticky to vyzkoušejte pomocí otázek, na které znáte odpovědi ANO, NE. Pozorujte rozdíl mezi pozitivní a negativní odpovědí. Všimněte si, jak svaly zůstávají pevné při odpovědi ANO a oslabené při odpovědi NE.
Tato kineziologická metoda může být použita v mnoha případech. V obchodě se můžete zaměřit na určitou položku a použitím této metody prstů se můžete zeptat: " Je v mém nejlepším zájmu, abych tento výrobek používal/a?" Můžete požádat o množství, kolik čeho používat etc. Zkoumání způsobů jak využívat kineziologii a její praktikování je spolehlivý zdroj informací. Opět to není metoda pro předpovídání budoucích událostí. Vaše emoce mohou zkreslit výsledky tzn. - vždy buďte ve svém Středu a nezapomeňte na důležité otázky: " Smím použít tento nástroj? Měl bych použít tento nástroj?"
Vaše tělo bude reagovat a odpovídat pomocí uložených dat z vašich životních zkušeností, přirozeně ví, co je pro vás to nejlepší, takže otázky související se zdravím jsou velmi vhodné. Nicméně pokud budete pracovat na základě vašich současných kódů přesvědčení - obavy a strachy mohou potlačit to, co je pro vás to nejlepší. Takže také z tohoto důvodu je velmi vhodné uvolnit negativní myšlenkové formy a návyky, které vás drží uzamčené v omezujících vzorcích myšlení.
Bavte se, neberte sami sebe příliš vážně a užívejte si tento výjimečný den!
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami, je symbolem ženy a ženského Universálního principu.

foto (c)www.t-a-d-a.com
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

TZOLKIN 24.6.2014 8 OC kin 190

24. června 2014 v 11:32 Maysky Kalendář na každý den

Oc - Pes - Síla Srdce, loajality, integrity, soucitu
Dnešek vám dává jasnost myšlení a vnímání při řešení problémů a výzev, nebo chyb a špatných návyků, kterých jste si vědomi a které si přejete rozptýlit a odstranit. Energie Uaxac (8) je obzvláště příznivá pro dokončení cyklů čištění, duchovní hledání a Osvícení, využívejte plně a vědomě vaši vnitřní sílu.
OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI - cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své " smečce ", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti, včetně sexu.
***
Včera jsme se seznámili s Přírodními Duchy a slíbili jsme vám, že dnes budeme sdílet některé způsoby, jak s těmito bytostmi komunikovat. Jsou to velmi inteligentní Bytosti, snadno čtou váš energetický podpis a velmi dobře ví, jestli mluvíte pravdu ví, jak jste na tom s vaší Celistvostí a také ví na jaké úrovni Lásky se právě nacházíte.
Nemohou se dočkat, až se s nimi spojíte a rádi vám pomohou udržet rovnováhu na vašem dvoře, nebo zahradě. Nezapomeňte, že zahrada je uměle vytvořená člověkem, není to přirozená oblast jako les, nebo rokle, proto může být výbornou zkratkou učit se z části od Duchů a z části vlastním studiem. Když s nimi budete spolupracovat, vaše důvěra a přátelství porostou. Nemáte právo říkat jim co mají dělat, a pokud si vyberete škodlivé chování jako je používání pesticidů a herbicidů, opustí vaše prostory.

Přírodní Duchové vám mohou pomoci s každou fází zahradnických a terénních úprav, včetně toho, kam co zasadit, co pěstovat, kdy hnojit, jaká hnojiva používat, jak změnit kvalitu půdy, jak udržet rovnováhu mezi rostlinami, hmyzem, živočichy a kdy sklízet. Když se jich ptáte na rady, buďte vždy velmi konkrétní. Nežijí ve vašem světě a mohou špatně pochopit co myslíte, nebo váš smysl pro humor. Buďte při otázkách přesní. Naučte se používat nástroje jako například proutkaření, kineziologii, kyvadlo jako prostředek komunikace. Postupně vám nástroje představíme. Proutkaření se používalo od dob, kdy člověk začal chodit po Zemi.
Proutkaření ve svém základním slova smyslu využívá neuromusculární pocity těla. Existuje mnoho technik a sami můžete udělat výzkum a experimentovat, dokud nenajdete techniku, v které se cítíte nejpohodlněji. Můžete začít s proutky ( virgulemi ) jsou vyrobeny z měděného kovu, který je výborným vodičem. Tyto proutky jsou obecně ve tvaru "L", delší část se pohybuje volně, kratší část držíte v ruce.
Proutky jsou velmi užitečné při plánování zahrady, nebo hledání podzemních zdrojů vody. Jednou z výhod proutků je, že vás mohou zavést na místo, které potřebujete najít. Můžete se ptát: " Ukažte mi místo, kde vyroste cibule a kde bude mít nejlepší šanci prospívat ". Pak postupujte ve směru kam proutky ukazují, dokud se nezkříží, což je tvar " X ".
Můžete Přírodní Bytosti požádat o mnoho odpovědí. Můžete naprogramovat proutky, aby vám ukázali ANO křížením přes sebe, NE, když se pruty pohybují od sebe. Důrazné NE, když se proutky rychle pohybují od sebe. Když se pohybují pomalu, nebo váhají může to znamenat MOŽNÁ, což může být znamení pro položení přesnější a konkrétnější otázky.
Řekněme, že jste se rozhodli zasadit cibuli a místo by pro vás měli vybrat Přírodní Duchové. Vy máte v plánu zasadit ji za skleník. Můžete vzít proutky a začít klást otázky: " Je nějaké lepší místo než za skleníkem? Je tu ještě další vhodnější místo, kde se bude dařit cibuli? Mám ji zasadit do skleníku, nebo ven? Mám udělat nějaké změny s půdou? Mám obdělávat půdu?"
Pamatujte, že Přírodní Bytosti nemohou číst každou vaši myšlenku, která prochází vaší myslí. Budete je muset vyslovit nahlas, nebo jasně držet v mysli. Když se chystáte zasadit cibuli, bylo by dobré vědět, kolik jí chcete sklidit. Můžete říci : " Chtěl bych mít dost cibule pro svoji čtyřčlennou rodinu. Většinou používáme pět cibulí týdně. Rád bych uložil i něco na zimu. Chtěl bych se o 15 kg podělit se svými přáteli ". Díky těmto otázkám vám mohou lépe poradit, kolik cibulek musíte zasadit. Mohou vám poradit, abyste ji pěstovali na různých místech zahrady, určitě se zeptejte na jednotlivá místa.
Pokud jde o další otázky, na které byste se mohli ptát, jsou terénní úpravy pomocí odborníků, nebo zahradního experta. Je dobré udělat výkres pozemku, zejména oblastí, které chcete využívat pro výsadbu. Pomocí proutků, nebo kyvadla vám také Přírodní Duchové mohou pomoci udělat výkres, kde a co byste chtěli pěstovat. Plánování je skvělé provádět na místě, ale můžete na něm pracovat, i když jste daleko od domova.
Je užitečné mít také seznam květin, bylinek, zeleniny, stromů, keřů. Přijdou chvíle, kdy budete muset zasadit rostliny, které pomáhají zrovnovážit zahradu a nemusíte vědět, které to jsou, takže můžete položit otázku : " Co je dobré zasadit do této oblasti? Najdu informace v této knize? Měl by to být strom, keř, nebo rostlina?" Možná je to rostlina, která vám způsobuje kýchání. Zeptejte se na nejlepší volbu Přírodních Duchů.
Pokládejte otázky, na které je možné odpovědět jen ANO, NE. S praxí budete vědět mnohem více. Před použitím nástrojů se můžete zeptat jaký máte použít, v jaké době atd., pokud dostanete odpověď NE, je moudré respektovat odpovědi a pracovat jindy. Vždy se ujistěte před proutkařením, že jste dostatečně hydratováni. Nikdy nepracujte, když jste naštvaní, když jste emocionálně rozladění, mohli byste dostávat zkreslené odpovědi. To platí zejména pro otázky v oblasti, která vám způsobuje citovou nerovnováhu.
Mnoho zdrojů ukazuje, jak držet kyvadlo, ale jen v krátkosti: kyvadla jsou vyrobena z různých materiálů, mají různé tvary, velikosti. Praxe dělá to, že najdete pro sebe nejlepší. Kyvadlo můžete naprogramovat na ANO, NE, tzn. pohyby dopředu, dozadu, nebo se může točit. Držte kyvadlo ve vaší dominantní ruce, ideální je na vodivém kovovém řetízku 2-4 cm od závaží.
Můžete získat celou řadu odpovědí jako čísla, procenta atd. Všechny otázky by měly být pokládány věcně a jasně. Kyvadlo vám může poskytnout mnoho statistických údajů, ale není to nástroj pro věštění a předpovídání budoucnosti. Používejte ho s úctou a respektem. Při výsledku věnujte pozornost pocitům a intuici.
Proutkaření je krásné umění a chvilku trvá, než se podaří jej rozvinout. Nepoužívejte ho pro účely strkat nos do cizích záležitostí, nebo jako vodítko pro budoucí události. Je to v podstatě nástroj TADY a TEĎ, který se používá pro odpovědi ANO, NE. Při správném používání můžete ušetřit mnoho času a práce. I když jsme mluvili hlavně o zahradničení, kyvadlo a proutky mohou být použity ve všech oblastech života. Je to úžasný způsob, jak komunikovat s příbuznými, kteří přešli na druhou stranu s Vyšším Já a Průvodci. Stejně jako užívání jakéhokoliv nástroje, může existovat nebezpečí přílišného spoléhání.
Cílem je vytvořit vysokou úroveň energie prostřednictvím zážitků Lásky a mnohem užší vztah se všemi Bytostmi. Když se lidé spoléhají na pomoc jen jednoho nástroje, ignorují další, které mají k dispozici jako např. intuici, pocity, emoce a vrozenou moudrost. Rozvíjejte váš vnitřní sluch, schopnost přijímat Lásku a inspiraci prostřednictvím Vyššího Já, Duchovních Průvodců a Přírodních Duchů.
Jednoho dne nebudete tyto nástroje ke komunikaci vůbec potřebovat - to je konečný cíl!
Do té doby houpejte, kývejte, otáčejte a procvičujte dovednosti proutkaření. Přírodní Duchové už na vás čekají.
Tón OSMÝ - SPRAVEDLNOST - HARMONIE - ROVNOVÁHA - to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace - Jak nahoře tak dole - Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 23.6.2014 7 MULUC kin 189 galaktický portál

23. června 2014 v 18:42 Maysky Kalendář na každý den

Muluc - Měsíc - Síla probuzení, očištění, rozpomenutí, Paměti Ráje
Přímé proudy energie a emocí ve vašem životě a ve vašem srdci, je jako kaňon řídící zuřivou řeku: první řídí druhý, zatímco další řídí následující. Proto Muluc, stejně jako jakákoliv jiná velká síla musí být použita s velkou zodpovědností, pokorou a péčí. Uuc (7) přináší 360° možností, které můžete použít na jakoukoliv část svého života. Klíč spočívá ve vědění jak, kdy a kde tyto Energie použít, v jakém rozsahu a na jaké úrovni. Když se budete držet svých čistých záměrů a vděčnost za vaše hluboké lekce bude upřímná, budete moci nasměrovat Uuc k vámi vybranému horizontu.
MULUC v yuakatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do rovnováhy. Odpusťte sobě i všem. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, zharmonizujte život.
Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou . Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC.
Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum.
Výzva pro dnešní den : Podívejte se na všechno, co potřebuje uvolnit, propustit a zachovejte rovnováhu.
***
Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Rádi bychom vás ještě jednou povzbudili, abyste šli dnes do přírody. Spojte se s energií nějakého stromu a zaměřte svou plnou pozornost na rostliny. Vytvořte spojení srdce s rostlinami. Pokud slyšíte myšlenky, které přicházejí do mysli a nezdá se, že by byly vaše víte, že komunikujete s rostlinami.
Ačkoliv se Vědomí rostlin liší od Vědomí lidí, reagují na energii Lásky. Všimli jste si někdy rostliny, která uvadala a pak rychle ožila, když dostala vodu? Stejně tak reagují na hudební tóny, lidské city a škodlivé energie v jejich okolí. Dokonce i skály mají své Vědomí.
Uvědomte si, že jste všichni a vše kolem vás složeno ze stejných atomů a molekul. Každý atom je plný energie a obsahuje v sobě možnost stát se součástí jakékoliv látky, nebo hmoty na Zemi. Uvnitř každého atomu je holografické pole původního Zdroje, takže všechno na Zemi má své Vědomí v rámci svého energetického pole.
Emoce se liší od Vědomí. I když rostlina, nebo neživý objekt mohou být ovlivněny rozdílnými energiemi jako Láska, strach, nebo nenávist, nereagují emocionálně. Rostliny mohou vzkvétat, chřadnout, zemřít, nebo vykazovat známky stresu, ale nezlobí se, nesoudí, nemstí, ani se necítí ublížené. Jejich naprogramování jim umožňuje vyjadřovat Lásku svou krásou a jedinečným způsobem přispívat na planetě vytvářením kyslíku a jsou zároveň součástí potravinového cyklu.
Všechny rostliny mají Přírodní Duchy, kteří na ně dohlíží. Existuje nepřeberné množství těchto Bytostí, které žijí mezi vámi. Jejich úlohou je pomáhat rostlinám s jejich potřebami. Když jdete do přírody, kam dosud nezasáhla lidská ruka, všimněte si symbiotického vztahu mezi florou a faunou. Mezi nimi je vždy perfektní rovnováha.
Tyto oblasti poskytují dostatek potravy pro volně žijící živočichy. Počet živočichů v těchto oblastech je přirozeně dán. Stromy stíní keře, které poskytují domov a přístřeší pro menší zvířata a rostliny. Hmyz pomáhá s čistícím procesem, narušováním listů jako dokonalé potravy pro rostliny a zvířata. Hnízdí tam ptáci a včely pomáhají s opylováním.
Přírodní Duchové asistují rostlinám se vším co potřebují. Je mnoho typů Duchů, kteří mají jména jako: sylfy, skřítci, víly, elfové, nebo trpaslíci. Mluví se o nich v mýtech a legendách po celé věky. Pokud máte dvůr, který je dostatečně velký, vytvořte pro ně zvláštní prostor, kam nikdo nechodí a vyzvete je, aby zde přebývali. Pokud přijmou vaši nabídku, poznáte, že tyto prostory začnou vzkvétat - když tyto oblasti nenaruší lidská činnost.
Mnoho Duchů je k lidem nedůvěřivých, protože ví o jejich nešetrném způsobu a jak se lidé chovají k rostlinám a zvířatům. Lidé, kteří mají nedostatek vděčnosti, jsou jim obzvláště odporní. Přírodní Duchové jsou rádi, když mohou komunikovat s lidmi, kteří vědomě pečují o rostliny. V této době jsou přírodní Duchové velmi otevřeni spolupráci s lidmi, protože mají velké potíže s udržením rovnováhy v přírodě v důsledku lidské neúcty.
Můžete na ně zavolat a dát jim tak vědět, že s nimi chcete spolupracovat. Určitě vám hned neodpoví, ale buďte si jistí, že se dívají, jak komunikujete s rostlinami a se zvířaty. Ne všichni je mohou vidět, protože jejich vibrace je poměrně vysoká. Jakmile uvolníte strachy a nahradíte je Láskou a milujícím chováním, můžete zaznamenat jejich záblesky, nebo s nimi můžete plně komunikovat.
Každá rostlina má svého správce. Například jsou to Dévy sladkého hrášku, pomerančů, cedrů….. Dévy přesně vědí, co rostliny potřebují. Jestli máte zahradu, určitě máte Dévu, která dohlíží na celý objekt a může být neocenitelnou pomocnicí při navrhování, nebo zakládání zahrady. PAN je dozorce přírody a často se objevuje v podobě jako část člověka a část kozy. Je to skutečná Bytost a je vám k dispozici při řešení např.terénních úprav.
Když se naučíte komunikovat s Dévami vašich rostlin, výsledky mohou být ohromující. Zeptejte se jich na rady a naučte se naslouchat jejich odpovědím. Možná obdržíte odpověď, která nedává smysl, ale časem zjistíte, proč vám tento návrh daly. Když jim budete naslouchat, budou vám důvěřovat a více s vámi spolupracovat. Mnozí váhají pro jejich obecnou nedůvěru k lidem. Čtou vaše energetické pole a ví, zda jste člověk v integritě. Budou trvat na tom, abyste nepoužívali pesticidy a herbicidy. Pokud se rozhodnete je používat, odejdou. Výrazně trpí při používaní jedovatých chemikálii a se zlomeným srdcem se dívají jak rostliny a zvířata trpí.
Vaše zahradnické úsilí se bude exponenciálně zvyšovat když začnete přinášet rovnováhu do přírody. Zítra vám navrhneme některé nástroje, které můžete používat pro komunikaci s těmito vysoce inteligentními Bytostmi.
SEDMÝ TÓN - ZRCADLO - ODHALENÍ - ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo - vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to je mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 22.6.2014 6 LAMAT kin 188

22. června 2014 v 14:50 Maysky Kalendář na každý den

Lamat - Hvězda - Energie řádu, pořádku, harmonie, krásy a estetiky
Noc ztělesňuje těhotné ticho, hlubinu oceánu, klid našich duší, kde začíná nový život: klíčí nové nápady, inovace, objevy, říše….. ano…..nového života.
Květy Lamat se koupou v oceánu nekonečných možností, omývány bohatými proudy potenciálu Akbal, které vás živí, vyživují a realizují. Ctěte posvátnost vaší Noci.
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, LAMAT je výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod - vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé.Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.
***
Děkujeme dnes za setkání. Dnes bychom vám chtěli dát trochu oddych.
Podívejte se na nějakou Zprávu, kterou jste zatím ještě nezvládli, nebo byste chtěli o ní přemýšlet, jděte do přírody.
Vypněte vyzvánění vnějšího světa, odpočiňte si a uvolněte starosti.
Spojte se s vaším Vyšším Já, věřte, že je to možné.
Vše, co je nutné udělat pro toto spojení, je obrátit se dovnitř a požádat, aby se to stalo.
Nemusíte jít do hlubokého meditativního stavu, zpívat mantru, nebo se postavit na hlavu.
Jste vždy připojeni, v každém okamžiku - dlouho zklidňujte klábosení mysli, abyste slyšeli o co se chce s vámi váš Duch podělit - vyžaduje to praxi.
Největší obtíží je překonat přesvědčení, že se opravdu můžete spojit se svým Vyšším Já a Průvodci.
Jakmile pochopíte, jak komunikovat prostřednictvím emocí, smyslů, intuice, budete komunikovat mnohem jasněji.
Vyberte si co cítíte, že je pro vás důležité a integrujte tuto pravdu do vašeho života.
Ptejte se svého vlastního Vedení a naslouchejte myšlenkám, které se objevují v hlavě.
Dávejte dobrý pozor na emoce, pocity a fyzické vjemy, např. husí kůže, bušení srdce.
Věřte, že jsme vždy nablízku plni Lásky a touhy být pro vás užiteční.
Dovolte si cítit naši Lásku tím, že požádáte o skupinové astrální objetí.
Vnímejte teplo, které přichází do vašeho srdce,tak poznáte, že jsme v blízkosti.
Požehnejte dnešní den, naplňte srdce vděčností za to, že chodíte po Zemi.
ŠESTÝ TÓN - PROUD - TOK
Plynutí tvoří pohyb - Panta Rhei - nic nestojí na místě. Dech je život a život je pohyb. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 21.6.2014 5 MANIK kin 187

21. června 2014 v 19:15 Maysky Kalendář na každý den

Manik - Ruka, Jelen - Síla pokory, úcty, respektu, poctivosti, úcty
Vstaňte za úsvitu a kráčejte sami uctít svou vrozenou sílu a moc. Podívejte se daleko za obzor, abyste dokázali předvídat události, které na vás mají vliv, nebo vyžadují vaši pozornost, dýchejte zhluboka, abyste vnímali včas vůně věcí, které přijdou. Jízdou s Ho (5) do ranního světla zachyťte ranní výbuchy energií. Ať už je role, nebo smysl vašeho života jakýkoliv, respektujte a ctěte ho dnes, svěřte své myšlenky, tělo i duši jasnosti záměru, ušlechtilosti ducha a síle vůle.
Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je: chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.
***
Děkujeme, že jste si udělali čas se k nám dnes připojit. Je nám potěšením setkávat se s vámi. Těšíme se na dobu, kdy naše komunikace bude jasnější, než jen současné používání slov. Dnes bychom opět chtěli hovořit na téma doprava - TRANSPORT.
Začněme pohledem na kořeny tohoto slova. Trans je latinsky prefix - předpona, což znamená nad, nebo na druhou stranu. Portus je latinské podstatné jméno a znamená dveře.
To znamená, že původní význam slova transport je - jít za dveře. Nemyslíte, že je to zajímavé, že současné používání významu pro přesun z jednoho místa na druhé má své kořeny v procházení dveřmi? Může to být i používání dveří automobilu? Stále se jedná o přesun z jednoho místa na druhé? Tak či tak, dnes bychom chtěli diskutovat o přepravě, která je nad rámec dveří ( portálu).
Řeč je o portálech z jedné dimenze do druhé. Začátkem tohoto týdne jsme hovořili o několika typech portálů. Dnes bychom chtěli mluvit o různých dimenzích. Ne všichni mají přístup k těmto dimenzím, jen málo z nich je ve vaší sféře otevřeno. Existuje proto celá řada důvodů.
Bytosti z vyšších sfér nemohou přistupovat k lidem jednoduše proto, že energetická frekvence vzájemně neladí. Je to opět to samé jako radiové stanice na různých frekvencích. Když máte lidskou podobu, nacházíte se na husté vibrační úrovni. Nemůžete se naladit na určitou dimenzi, protože vaše frekvence se velmi liší. Když jste stále více vědomější a milující, můžete se ladit na jiné kanály, protože se vaše vibrace zvyšuje.
Jakmile se spojíte se svým Vyšším Já, budete vibrovat na vyšší frekvenci. Budete se moci naladit na několik dimenzí, které jsou v současné době mimo váš dosah. Vyšší Já různých jedinců na planetě se nachází na různých úrovních. Každý rezonuje na frekvenci rovnající se úrovni Lásky a soucitu. Není pravda, že jakmile se spojíte se svým Vyšším Já, rozpomenete se okamžitě na všechno. Stále existuje mnoho úrovní, než se rozpomenete a pochopíte podstatu prvotního Zdroje. Když projdete portálem, spojíte se svým Vyšším Já, budete rezonovat s některými vyššími frekvenčními kanály, ale ne se všemi.
My Daykeepers v nefyzické úrovni se nacházíme na frekvenci, nebo v dimenzi těsně pod Archanděly. Pracujeme s Bílým Bratrstvem a několika Vyššími Radami a dohlížíme na zkušenosti na Zemi. Takže máme mnohem větší obraz a přístup k informacím na vědomé úrovni, než vy. V žádném případě to neznamená, že jsme lepší než vy, nebo že Archandělé jsou lepší než my. To jednoduše znamená, že každý je na své zvolené cestě.
Je naším přáním tyto informace s vámi sdílet, abyste lépe porozuměli interdimenzionálnímu cestování. Mnoho z vás se snaží transportovat do sfér, kam je v současné době pro vás nemožné vstoupit. Mnozí mají pocit frustrace a ztrácí důvěru ve své schopnosti dosáhnout vyšších úrovní.
Pokud máte pocit, že děláte něco špatně a trávíte mnoho času zjišťováním jak se dostat tam, kam chcete - je to stejné, jako když se protáčí kola v blátě. Pokud chcete dostat radu, nebo podporu na nejvyšší úrovni zavolejte Archanděly, Serafiny a Elohimy. I oni nemohou jít už výš, protože za nimi jsou vibrace už tak vysoké, že jsou neslučitelné s jejich frekvencí.
Archandělé mají přístup do některých vyšších dimenzí, protože jsou na mnohem vyšší úrovni, než vy. Přestože mohou a jsou velmi moudří, milující a trpěliví, nejsou to žádní Bohové. Nejsou lepší než vy, jen prostě zvládli Lásku a radost a rozhodli se překonat fyzickou sféru na Zemi. Mnoho Mistrů se rozhodlo pro pobyt v této sféře, místo přechodu na vyšší úroveň, protože chtějí pokračovat v interakci s vámi. Pokud by byli dál, ztratí kontakt. Mnoho z nich bylo součástí původního týmu při vzniku Země a chtějí vám i nadále pomáhat v době přechodu.
Když se modlíte, nebo meditujete zavolejte na Vzestoupené Mistry, kteří vám pomohou vyřešit vaše problémy. Vzhledem k jejich rozsáhlým znalostem o Vesmíru, jsou schopni vám pomoci s nesčetnými problémy a situacemi. Někteří z vás chtějí zažít splynutí s původním Zdrojem, když meditujete. I když se dostanete do stavu nirvány, nebudete mít přístup k moři Jednoty. Po sloučení do Jednoty přestanete existovat jako jednotlivec. Ve svých meditacích máte přístup ke tzv. Stromu Života ve věčné prázdnotě. Je ideální dosáhnout tohoto stavu, abyste získali jasnější představu o svém Já. I když je tento stav velmi hluboce milující, zdaleka to není dokonalá Láska, kterou vyzařuje Stvořitel.
Bez ohledu na to, kam cestujete ve svým meditacích, vždy požádejte Průvodce o ochranu, abyste se vrátili zpět na Zem. Je mnoho lidí, kteří byli svedeni různými bytostmi s méně než čestnými úmysly a zjistilo, jak těžké je vrátit se zpátky do své časové periody a dimenze. Na druhé straně nejsou žádné ukazatele, jak se dostat zpět. Šamanské cesty se zvířaty je jedinečný a inspirativní způsob, jak navštívit sféru Podsvětí. Tyto sféry se obvykle nachází na Zemi, je tam mnoho cest a obvykle vedou mimo tento svět. Stále buďte se svými Průvodci, protože se v této sféře nachází bytosti, které vás rádi polapí.
Tyto portály jsou otevřené všem, kteří rezonují na vyšších vibracích. Na takové portály můžete narazit při pěší turistice, v mediaci, nebo během vašeho každodenního života. Můžete nečekaně vidět i bytosti z druhé strany a když se s nimi setkáte, přivítejte je s Láskou. Jsou součástí přechodu. Věky čekaly na tento okamžik a čekají na setkání s vámi s velkým očekáváním
Buďte opatrní, jakmile se přiblížíte k nějakému portálu, všechny nejsou stejné. Mají různé frekvence. Můžete onemocnět, pokud frekvence není kompatibilní s vaší. Všechny portály mají strážce - Anděly, nebo Ochránce, kteří monitorují zda vaše frekvence odpovídá.
Hodně jsme mluvili na toto téma a chtěli jsme osvítit ty z vás, kteří se snaží o přístup do sfér nad svůj aktuální limit. Vybírejte moudře, kam chcete cestovat ve svých meditacích a vždy požádejte své Vyšší Já před každým vstupem do říše, která je pro vás neznámá. Vyhledejte skutečné Šamany, neboť jsou to Mistři těchto říší a dobří průvodci. Mnoho lidí se snaží používat psychedelické drogy, aby získali přístup do těchto sfér, ale není to nutné a často jsou škodlivé, pokud neznáte jak je používat. Buďte moudří a mějte jasno, naučte se vděčnosti za to, kolik času na Zemi máte.
Touha být někde jinde je znamení, že jste ještě nedosáhli Osvícení.
PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 20.6.2014 4 CIMI kin 186

20. června 2014 v 19:23 Maysky Kalendář na každý den

Cimi - Spojka - Síla změn, přeměn
Spojte se s vaší rodinou a předky. S těmi, co žijí i s těmi před vámi - pochopíte cestu, po které teď chodíte. V rodové linii jsou pohřbeny vhledy, pochopení a vysvětlení, která mohou objasnit víc, než si dovedete představit o událostech, lidech a situacích vašeho současného života. Naslouchejte těmto zprávám, které k vám přicházejí ze života i mimo něj a nechte stabilizační Energii Kan (4) uzemnit vaši duši v základech starověké moudrosti a životních zkušenostech.
CIMI představuje v yucatánském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí k znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme osvícení a získáváme moudrost.
Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Pro nativní CIMI je přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem, musí dávat pozor, aby nespadli do role oběti, jsou velmi inteligentní a romantičtí. Výzva na dnešní den: Nebuďte oběť a neobětujte se mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.
***
Vítejte v tento velký a slavný den! Ačkoliv občas vaše zkušenosti a zážitky nevnímáte jako velké a slavné, kdybyste mohli vše vidět z našeho úhlu pohledu, je ve skutečnosti všechno báječné a skvělé. Dnes bychom chtěli sdílet informace o našich hvězdných bratrech. Někteří z vás, kteří čtou tuto zprávu, nevěří, že existují E.T. ( Extra-Terrestrial ) a UFO, ačkoliv existuje ověřená dokumentace dokazující jejich existenci.
Bylo by dost naivní domnívat se, že v rozlehlém Vesmíru je jen malá sekce s názvem Země obývaná inteligentními formami. Vy, kteří nevěříte na existenci hvězdných Bytostí, budete chtít opustit tyto Zprávy. Přesto doporučujeme pokračovat i nadále ve čtení v průběhu roku, protože následuje mnoho pravd a pomůcek, které jsou pro vás přínosné.
Možná jste byli svědky mnoha diskuzí na téma mimozemšťané a jaká je jejich role. Velký počet lidí vytvořil kód přesvědčení, že mimozemšťané se blíží, aby spasili lidi před neodvratnou zkázou. Rádi bychom vám řekli, že to v podstatě není pravda. Jediným spasitelem jste vy sami. Jste plně odpovědni za to co si vybíráte každým okamžikem. Pokud věříte v naději spasitele, nebo zachránce, zbavujete se vaší osobní síly. To není moudré.
Jste zodpovědní za všechno, co na Zemi zažíváte včetně poskytnutí své osobní síly svým snům a nadějím. Chcete-li žít naplno, naplňte každý okamžik Láskou a Vděčností, přijímáním a požehnáním, která vám jsou věnována. Požehnání je výsledkem vašich modliteb, ale mnozí je neuznávají jako takové.
Opakovaně slyšíme modlitby, kde nás žádáte o hojnost. Přesto si sami tuto hojnost blokujete, protože se sami považujete za někoho, kdo si hojnost nezaslouží. Jiní si myslí, že peníze jsou kořenem zla, nebo jsou i takoví, kteří se domnívají, že budou svatí, když se zbaví všeho majetku a bohatství.
Někteří poskytují služby, mají mnoho talentů a nepřijímají platby, protože se domnívají, že je to dar Ducha. Přesto platí vysoké ceny za zdravotnické služby poskytované odborníky, kteří mnohdy vytváří více problémů, než řešení. Když se podíváte kolem - všechno je dar Ducha, ať už poradenství, intuice - všechno jsou cenné věci. Proč si myslíte, že nemůžete požadovat peníze za vaše služby? Podívejte se hluboko dovnitř a najděte kořeny, které vám brání přijímat peníze.
Vrátíme-li se k tématu mimozemšťanů každý z vás žil kdysi jinde, v jiné inkarnaci, takže každý z vás je impozantní.V důsledku hororových filmů o mimozemšťanech to způsobilo v podvědomí lidí pocit neklidu. Všichni pocházíte z jednoho Zdroje. Pokud se chcete překlenout přes negativní konotace o UFO, budeme na ně odkazovat jako na vaše bratry, i když někteří jsou ženy a někteří jsou androgynní.
Země byla vytvořena skupinou vědomých bytostí. Než byla Země vytvořena existovalo už mnoho jiných planet a galaxií a to miliardy let. Skupina, která Zemi vytvořila se rozhodla zažít nový experiment - kombinace parametrů na Zemi je jedinečná.
Jedním z pravidel bylo při vstupu na Zem dočasně ztratit vzpomínky na své duchovní kořeny. Obyvatelé planety mohli jít hluboko do ne-lásky, až do stanovené lhůty, která nyní končí. Bylo dáno nezasahovat těmi z vyšších dimenzí, pokud by nedošlo k ohrožení struktury galaxie např. jaderními hlavicemi. Někteří hvězdní bratři se podíleli i na zlých úmyslech. I oni mají svobodnou vůli - mohli dělat co se jim zlíbí, přesně jak to dovolovala pravidla.
Zem zvyšuje své vibrace stává se nekompatibilní s těmi, kteří mají zlé úmysly. I když se některé tyto Bytosti inkarnovali na Zem, nebo žijí v lodích v blízkosti Země, jejich schopnost způsobit katastrofu je už nemožná. Akty bezcitnosti mají nízkou vibrační úroveň. Vzhledem k tomu, že vibrace Země stoupá dochází k propastnému rozdílu mezi těmito dvěma frekvencemi. Takže je stále obtížnější žít na nižší frekvenci. Výsledkem je, že lidé na nižších frekvencích začnou ztrácet sílu.
V zemské kůře žije mnoho vysoce vyvinutých Bytostí, s kterými mnoho lidí komunikuje v Lásce a harmonii. Mnoho Bytostí z této oblasti se vrátí na své planety. Nebojte se jsou to vaši bratři, jsou to odpovědi na vaše modlitby. Jeden cyklus končí a další začíná. Není potřeba hledat spasitele. Jste to vy, kdo tvoří nový svět. Představte si svět, ve kterém můžete tvořit pomocí myšlenky ihned, co si přejete. Jednejte, jakoby to už byla pravda a uvidíte, jak rychle se budou vaše myšlenky manifestovat a sny plnit.
Pokud se vám nelíbí systém, který lidé vytvořili, podnikněte vlastní kroky a udělejte změny. Oddělte se od věcí, které se vám nelíbí. Slovo Vzestup znamená zvýšení vibrační úrovně a rozhodně není třeba soudit ty, kteří si vybrali zůstat v nižších úrovních. Mnozí z vás už dlouho rezonují na vyšších frekvencích a budou moci přejít na druhou stranu; přesto budete moci udržovat kontakt s těmi v nižších úrovních, kteří fyzicky zůstávají na Zemi.
Milujte všechny bez ohledu na to po jaké cestě chodí. Když budete milovat své nepřátele, zvýšíte svou vlastní vibrační úroveň a schopnost žít v Ráji. Buďte vděčni za všechny příležitosti a zkušenosti, přijímejte a sdílejte dary, kterými jste obdařeni.
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Nezapomeňte postavit stabilní a pevné základy na zemi. Postavte 4 pilíře podpírající váš život, aby byl stabilní ve všech aspektech Bytí - k vytvoření pravidel hry, práce i všech vztahů. Slunce prochází 4 body - svítání, poledne, západ a půlnoc a to dělá den úplným, celistvým, stejně tak rok je rozdělen dvěma rovnodennostmi a dvěma slunovraty na 4 roční období. Galaktičtí Mayové rozdělili Vesmír na 4 sekce a ekliptiku Mléčné dráhy dvěma průsečíky na 4 části. ČTYŘKA je stabilní základna pyramidy. Využijte dnes dar galaktického pulsu v podobě Energie ČTYŘI pro vaší osobní CELISTVOST.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 19.6.2014 3 CHICCHAN kin 185

19. června 2014 v 9:59 Maysky Kalendář na každý den

Chicchan - Had - Životní síla, nervový systém, životní styl, tělesná stránka, instinkt
Čistý potenciál nenese žádné hodnocení. To není pravda, toto není špatné, černé, bílé….... Dnes rodový oheň Chicchan zapálí semena Akbal a rozlomí je v oslňující výbuch možností. Raději udržujte odstup, protože Ox přináší velmi proměnlivý vítr, který může rozptýlit tyto brilantní jiskry v každém směru - vše co je svazující se může obrátit k horšímu stejně tak, jako se to může podařit. Pokud můžete odložte všechna významná rozhodnutí, nebo aktivní plány a udržte si sílu dnešní Energie pro jiný den.
Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost, nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím větší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.
Symbol HADA zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.
Nativní Chicchan mají dar vidět věci pod jejich povrchem, jsou obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma, jsou silní fyzicky i psychicky.
***
Děkujeme, že dnes můžeme být opět s vámi. Jsme opravdu vděční za každý moment, kdy jsme vědomě spojeni. Existuje mnoho způsobů spojení, protože energeticky jsme ze stejné Podstaty. Když jste si vědomě vědomi nás a touhy pracovat společně, vzniká mezi námi frekvence vysoce nabitá energií.
Je to podobné, jako elektrické vedení. Všechno elektrické osvětlení v domácnosti je vždy napojeno na jeden stejný zdroj, stejně jako všechny spotřebiče. Když se rozhodnete v místnosti rozsvítit, stačí stisknout vypínač a prostřednictvím tohoto vodiče proudí energie. Je to podobné, když budete chtít mít interkaci s námi, nebo zážitek s jinými Bytostmi.
Existuje nesčetné množství možností, ale jen ta, na kterou soustředíte mysl se uskuteční. Takže si buďte vědomě vědomi toho co si přejete, protože máte v sobě sílu, aby se to stalo. Mnoho věcí, po kterých ani nemusíte toužit se také projevuje tímto způsobem a je mnoho důvodů proč k tomu dochází.
Vzhledem k tomu, že žijete ve světě s více jak sedmi miliardami lidí, nastane chvíle, kdy jste prostě přijímač něčeho, co nebylo určeno speciálně pro vás. Je-li něco, co je silně proti vašemu paradigmatu, budou Průvodci posílat zprávy, které vám pomohou vyhnout se tomuto scénáři. Je jen na vás, abyste se naladili na jejich frekvenci a rozpoznali a vybrali si, jestli chcete sledovat vedení svých Průvodců.
Když se dějí přírodní katastrofy, nehody, nebo někdo ovlivňuje nevhodným způsobem ostatní, můžete být upozorňováni, abyste nechodili do těchto oblastí. Připojením na vaše Vyšší Já a Průvodce pravděpodobně akceptujete jejich radu a zůstanete v bezpečí. Mnoho lidí přišlo o život, nebo psychicky či fyzicky trpěli, protože nenaslouchali svému vnitřnímu hlasu.
Na osobní úrovni tedy zapnete spojení s Vyšším Já a Průvodci - kontrolky svítí a proud teče. Častokrát vám přinášíme dárky a radosti podle vašich přání. Chcete-li nechat energii mezi námi volně proudit, musíte odstranit všechny bloky. Jakmile máte strach a negativně myslíte - je to jako mít vypínač v poloze OFF, průtok je blokován. Po uvolnění kódů přesvědčení a návyků, které vás drží ve strachu, přepnete spínač do polohy ON.
Jak se udržet v proudu dění? Obraťte se dovnitř a vědomě proveďte změny potřebné k překonání strachu a nežádoucích zvyků. Jestli máte myšlenky škodlivé pro vaše cíle, přinuťte se myslet jinak. Pokračujte v tom, dokud se zvyk/návyk nezmění. Zjistíte-li znovu, že upadáte do starých návyků, po kterých netoužíte, zastavte to a vyberte jiné. Může se to zdát těžké, ale je to opravdu velmi jednoduché, jen to vyžaduje sílu vůle, odvahu a vytrvalost.
Máte v sobě schopnost udělat všechny změny a k tomu pomoc vašeho Vyššího Já, Průvodců a těch, kteří na Zemi bezpodmínečně podporují ostatní. Vyhledejte tyto pomocníky a požádejte je, aby vám pomohli. Jděte s odvahou a vytvořte pro sebe život snů!
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V Den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Tetování delfínek

18. června 2014 v 19:11 Moje poslední práce

Dnes jsem prožila krásné odpoledne s Bofinkou, tetovala jsem ji delfína... Bofinka ( Petra) je neslyšící žena a tím je mnohem vnímavější na jiné věci. Její citlivost na mne zapůsobila velmi příjemně a s hlubokým respektem jsme společně tvořily.Proč to vlastně píšu? Uvědomila jsem si totiž, jak si dokážeme vzájemně porozumět, když se cítíme Srdcem :-). A jde to i když máme plně funkční všechny smysly. Cítit se Srdcem totiž znamená vnímat naši duchovní rodinu :-). Zažívám to čím dál víc... Děkuji za sdílení Bofinko! Krásný večer všem :-)

TZOLKIN 18.6.2014 2 KAN kin 184 galaktický portál

18. června 2014 v 18:52 Maysky Kalendář na každý den

Kan - Zrno - Síla možností, schopností, plodnosti a sexuální magie
Jakýkoliv nástroj, záměr, nebo koncept může být použit pro dobro, nebo zlo: nůž může krájet zeleninu, nebo může zabít, peníze mohou poskytnout potřebné zdroje, nebo mohou kazit, podplácet; soutěživost může vést ke zdravému vývoji, nebo může ničit vztahy. To jsou vlastnosti duality všech věcí ve všech aspektech. Co dělá ten rozdíl? Záměr. To je výzva Kan a Ka (2) pro dnešní den: takže budete používat síť Kan tak, že můžete poskytnout ryby pro celou vesnici, nebo je budete hromadit jako pojistku pro sebe? Budete se osvobozovat od lidí a situací, které vás drží, nebo budete trpět dál? Odpověď se může zdát zřejmá na papíře, ale v reálném životě nemusí být zas tak lehké to udělat. Vybírejte moudře!
Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka žijícího v symbióze s faunou i florou, místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene. Energie KAN podporuje probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádá vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou; schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost až po bytí v plné životní a sexuální síle. Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost.
Nativní KAN jsou Mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná - musí proto být dobře řízena.
***
Děkujeme za kontakt s vámi. Jsme rádi, že jsme součástí spojování Já s Duchem, které se v současné době na Zemi rozšiřuje. Pomáhat vám je pro nás ta největší pocta v této době přechodu.
Dnes bychom vás chtěli povzbudit, abyste šli ven nadýchat se čerstvého vzduchu. Pokud žijete v oblasti, kde je znečištěný vzduch, naplánujte si jak se dostat z města do přírody, kde pro vás stromy a rostliny vytváří kyslík.
Až budete v přírodě, můžete zůstat v úžasu a být svědkem krásy, která vás obklopuje. Na několik okamžiků se podívejte na zem a zjistíte, že jste obklopeni hmyzem, kterého jste si nikdy nevšimli.
Když sledujete při práci tyto malé Bytosti, nevěnujete pozornost sami sobě. Když je budete provokovat, budou se snažit utéct. To jsou skvělé metafory pro vás.
Zpočátku jste si nevšimli, že tam jsou, dokud jste nezaměřili svou pozornost na zem. Jakmile vaše vědomí obrátilo pozornost na tuto malou oblast, začali jste si všímat nových věcí. To je skutečnost v každém okamžiku vašeho života. Můžete si všimnout jen toho, na co zaměřujete pozornost.
Pokud se soustředíte na negativní věci, nebo špatné věci, které by se mohly stát, vaše zážitky, zkušenosti, rozhovory a lidé vám to budou odrážet. Ti, kteří se zaměřují na šťastné myšlenky a výsledky, nebudou zatíženi tím, že by došlo k nějakým špatným věcem, nebo událostem. Vzhledem k tomu, že považují život obecně za dobrý a šťastný, dokáží ve špatných situacích najít to dobré, protože vidí ve všem dobré.
Druhá lekce, kterou se můžete od hmyzu naučit, se týká pracovní činnosti. Bez ohledu na to, jak je člověk obrovský, nebo stojí velmi blízko, budou tyto malé Bytosti pokračovat ve své každodenní rutině. Nezastaví se a nezapojí do nečinného tlachání. Nedělají si nároky na místo, kde stojíte, nesoudí vás a nehodnotí; jednoduše pokračují ve svém Bytí. Jak často se necháte rozptýlit, když je někdo v okolí? Chtěli byste být schopni udržet zaměření na to, co si přejete dělat? Cítíte potřebu zapojit se a bavit, když je někdo blízko vás?
Další lekce, kterou se můžete od hmyzu naučit je, jak budete reagovat, když vás někdo provokuje. Budete se bránit, nebo utečete? Myslíte si, že je třeba bránit vaše jednání a rozhodnutí? Možná budou chtít zjistit, proč jste si vybrali tuto volbu.
Každá volba, kterou uděláte, je vaše věc a vždy budou existovat lidé, kteří s vámi budou souhlasit a kteří nebudou souhlasit. Postavit se s odvahou za svá rozhodnutí, aniž byste se museli bránit, je známkou zralosti člověka.
Utečete, když vás druzí konfrontují tváří v tvář? Jsou chvíle, kdy utéci, nebo prostě odejít, je ve vašem nejlepším zájmu. Ale velmi často se stává, že lidé dostanou strach a nejsou schopni postavit se za svojí pravdu. Je pro ně nepohodlné zůstat stát, takže raději ustoupí. Pokud zjistíte, že je to váš zvyk, obraťte se dovnitř a podívejte na důvod proč dovolíte ostatním, aby vás zastrašovali.
Udělejte si čas poznat sami sebe a mějte odvahu stát se tou osobou, kterou chcete být. Naučte se říkat NE požadavkům, které nejsou pro vaše nejvyšší dobro. Když vás ostatní provokují, učte se, kdy je nejlepší opustit jejich přítomnost, nebo jim říci pravdu - co si myslíte. Mnoho lekcí se můžete naučit, když si uděláte čas sednout v přírodě a pozorovat. Udělejte si často čas pro odpočinek v přírodě a rozmlouvejte s těmito vysoce inteligentními Bytostmi.
Naplňte dnešní den zázraky a úžasem! Těšíme se na příští meeting.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Zkuste vyvážit póly rozporů, najít cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování. Stejně jako zní známá mystická otázka " To be, or not to be?" , mohli byste dnes vnímat vlastní oddělenost, oddělenost sebe sama, ale vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 17.6.2014 1 AKBAL kin 183

17. června 2014 v 11:45 Maysky Kalendář na každý den

Akbal - Noc - Síla intuice, snů, hojnosti
Ctěte dnes svůj spánek. Spánek je čas, kdy se vaše tělo, mysl a duše regenerují, osvěžují a omlazují. Pokud tento den připadne na víkend, spěte tak dlouho, jak je to jen možné, nechte sladkým odpočinkem osvěžit celou vaši bytost. Pokud se jedná o všední den, můžete vstát dříve s úsvitem a jeho prvním nádechem, ale abyste neměli pocit další práce, ale pocit prvního polibku dne, který je plný potenciálu a příslibu. V obou případech se probudíte hluboce osvěženi.
NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V této Pečeti dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámému potenciálu. Dny AKBAL jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.
Lidé narození v Akbal jsou obdařeni pracovitostí, trpělivostí, dokáží tvrdě pracovat. Čím více je jejich život strukturovaný, tím více se cítí v bezpečí. Zajímají se o astrologii, matematiku, vědu, magii a tyto znalosti jim pomáhají organizovat praktické záležitosti v životě.
***
Jsme velmi potěšeni, že jsme součástí vašeho vědomí a těšíme se na den, kdy budeme opět s vámi. Dnes budeme mluvit opět o dopravě. Na toto téma jsme krátce mluvili v předchozích zprávách a rádi bychom to rozšířili. V den 180 jsme hovořili o metodách fyzického cestování, zatímco v den 182 jsme si povídali o bilokaci týkající se fyzické části a duchovní části. Dnes bychom chtěli říci něco o schopnosti pohybovat se přes portály mimo časové a prostorové omezení. Všichni máte schopnost dělat tyto věci na vědomé úrovni, i když většina z vás v současné době cestuje mezi dimenzemi během snění.
Aby bylo možné pohybovat se přes portály, musíte začít chápat, že vše co pozorujete na vlastní oči není v podstatě skutečné. Ačkoliv se stůl a židle mohou zdát reálné - podstatou je to prostě oblak energie. Vědci už dokázali, že je to pravda; domorodí Starší věděli, že je to pravda od starověku. Z tohoto důvodu je potřeba držet se strachu z nedostatku naprosto zbytečná. Neexistuje žádný nedostatek; vše se může manifestovat z myšlenkové formy. To zahrnuje i vaše fyzická těla.
Čas a prostor jsou výplody vaší fantazie a nedílnou součástí reality na této planetě, což umožňuje hrát tuto hru. Je to podobné jako kulisy na jevišti - mohou to být natřené stěny simulující hory, ale není to skutečná hora. Toto je velmi důležité pochopit, abyste měli schopnost pohybovat se podle svého uvážení různými dimenzemi.
Existují vchody a portály, které vedou do různých dimenzí, kam mohou vstoupit jen ti, co o jejich existenci vědí. Mnoho lidí o těchto portálech používaných interdimenzionálními bytostmi ví. Vládní úředníci převzali tyto portály v mnoha oblastech a uzavřeli každému, kdo by se pokusil vstoupit. Pokud jste byli na takových stanovištích, mohli jste vidět mimozemšťany a mnoho lidí s nimi zažilo kontakt. Tajemství kruhů v obilí s těmito portály souvisí.
Některé portály jsou využívány výhradně jako prostředek umožňující duším (duchům) uvězněným v této sféře přejít a pokračovat po své duchovní stezce. Některé portály jsou navrženy tak, aby mohly interdimenzionální bytosti vstoupit na Zem se svými konkrétními pracovními úkoly. Jakmile je práce ukončena, tyto vchody jsou uzavřeny. Žádným jiným bytostem není povoleno tyto vchody používat.
Většina portálů byla navržena, aby se mohly fyzické bytosti z různých planet a galaxií teleportovat rychlostí myšlenky do zvolené destinace. Doprava, kterou používají lidé je předpotopní a zastaralá. Použitím lidské technologie by vyžadovalo věky dostat se z jednoho místa na druhé. Nicméně s použitím tunelů můžete cestovat miliony kilometrů za nulový čas.
Možná může být těžké pochopit tyto pravdy, pokud jste zapleteni v systému víry pojmů času a prostoru. Jakmile rozšíříte svoji mysl a uvědomíte si, že čas a prostor jsou iluze, nebo prostě části kulisy zkušenosti které říkáme život, můžete vidět mnohem širší obraz.
Převážná většina fyzikální dopravy, kterou v současné době používají lidé, je velmi škodlivá pro životní prostředí. Ti, kdo věří na existenci UFO ví, že jsou k dispozici mnohem lepší způsoby dopravy. Díky chamtivosti a touze ovládat masy lidí, drží vaše technologie UFO uzamčené v tajných spolcích. Přesto existují, jsou velmi promyšlené a důkladné, nevyužívají žádný zdroj z planety a nemají potřebu doplňovat palivo každých 800 kilometrů. Dokážete si představit používat lidský způsob dopravy při cestování na Plejády? Nejenže by to trvalo roky, než se tam dostanete a náklady na pohonné hmoty by znamenaly vysokou daň pro ekologii Země.
Všichni máte v rámci svého aurického pole to, co často nazýváte Mer-ka-bah. Toto energetické pole má schopnost zvýšit vaši vibrační úroveň tak, že doprava do různých dimenzí je možná v mžiku oka. Úroveň vibrace Lásky způsobuje, že je takové cestování možné. Brzy si všichni budete vědomi této bubliny energie, kterou máte k dispozici.
Bude existovat stále ještě mnoho lidí, kteří budou chtít využívat auta a letadla, aby se dostali z jednoho místa na druhé, ale to bude už jen čistě pro potěšení a zážitek. Mnozí jste již zjistili, že jste mentálně schopni cestovat na různá místa jednoduše pomocí vůle, nebo během meditace. Tento způsob cestování nepotřebuje žádný ze zdrojů planety a v podstatě nulový čas. Můžete kdykoliv cestovat do Akášických Kronik a kdykoliv najít odpovědi na všechny vaše otázky. Mnozí jste cestovali do vnitřní Země a setkali se s těmi, kteří tam žijí. Mnozí jste byli na kosmických lodích a pracovali se svými bratry během snění.
Každý portál byl navržen pro konkrétní účel, z nichž některé jsou méně než přátelské. Často byly navrženy k útěku před nepříjemným setkáním, jako například když se jednalo o nepřátelské zajetí. Tyto portály se nepoužívají pro Vzestup, nebo k přiblížení k původnímu Zdroji.
Mnozí budete vidět tvary postav E.T., protože se Závoje mezi dimenzemi ztenčují. Nebojte se, jsou to vaši bratři. Stejně jako lidé jsou někteří menší, někteří větší, ale ti ze zlými úmysly jsou dávno pryč, není jim dovoleno dostat se přes portály. Tato část Velkého Experimentu již skončila. Toto téma dnes přinášíme, abyste věděli, co se děje kolem vás. Mnoho divokých příběhů je na hranici sci-fi. Ve skutečnosti mnoho z vašich sci-fi autorů a filmových tvůrců prošlo těmito portály a viděli mnoho věcí, které jste viděli na plátně. To není náhoda. Tyto filmy a knihy byly vytvořeny, aby pomohly zmírnit váš přechod. Až přijde stanovený čas setkáte se s těmito bytostmi, abyste mohli být znovu v Jednotě se svými hvězdnými bratry a sestrami.
Ve hře je mnoho faktorů jak se pohybujete směrem k masovému Vzestupu. Mnoho z vašich hvězdných příbuzných se zajímalo o Zemi. Mnoho z těchto bytostí se vrací z budoucnosti změnit běh událostí, aby bylo možné provést nezbytné změny Země i obyvatel. Genetické kódy byly upraveny kdysi dávno, což vedlo k rase bytostí, které již mají schopnost prožívat emoce. Jak šel čas, uvědomili si potřebu i účel emocí a nyní se vrací kvůli vyrovnání škod, které se v současné době provádí na Zemi pomocí genetiky. Vaše historie se doslova přepisuje.
I když to zní jako pohádka, je to pravda. Tuto informaci jsme zařadili do dnešních zpráv, protože mnoho z vás se nyní potýká s portály a chceme, abyste měli širší pohled, než do nějakého vstoupíte. Je důležité abyste věděli, že vstupem do portálu skončíte v jiném čase - stejně jako jste viděli ve filmu Jurský park. Můžete se ocitnout v nepřátelském prostředí, jako to bylo v epizodách Star Trek.
V zájmu vaší ochrany je nutné, abyste byli ve spojení s vaším Vyšším Já a přivolali své Průvodce, kteří vám pomáhají a chrání vás. Pokud nemáte úzký vztah se svým Vyšším Já, doporučujeme vám neudělat ani jeden krok přes nějaký portál. Je možné, že byste se ztratili a nemohli se vrátit. Pokud jde ale o velké schéma, nikdo se nikdy nemůže ztratit.
Lidé používají psychedelické drogy, aby vyzkoušeli portály, nebo červí díry. Mnozí měli krásné zážitky, což je vedlo k závislosti, nebo raději utekli prostřednictvím těchto portálů, než aby čelili chaosu v jejich životech. Mnozí se zbláznili, nebo umřeli strachy během těchto příhod. Šamani tradičně používají tuto metodu jako prostředek pro předpovídání budoucích událostí, nebo aby získali duchovní vhled.
Cestujte svým vlastním tempem. Mnoho tělesných zkušeností může být pro expanzi vaší duše krásných v doprovodu Průvodců. Jakmile budete mít zkušenost jako je tato, vás život bude mít nový smysl, budete schopni mnohem více rozumět a Jednota všech bude posílena.
Pracujte pilně na komunikaci se svým Vyšším Já, které je tím nejlepším Průvodcem do jiných dimenzí a skutků, které jsou pro vás během vašeho pobytu na Zemi nejvhodnější. Mnoho požehnání vám.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Je to silná Energie, protože má co do činění s počátkem nové Treceny. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením.Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří vaši budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
Foto autor: Martin Zezula - www.zezula-art.sk
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TRECENA AKBAL

17. června 2014 v 11:41 Maysky Kalendář na každý den

Trecenium AKBAL
Kin 183-195
17.6. - 29.6.
Rok - MANIK 2
Long Count 13.0.1.9.3.
Dnes začíná Trecenium Akbal. Akbal vládne sféře Noci - velké hluboké prázdnotě, kde neexistuje nic, ale přebývá veškerý potenciál. Je to místo, kde začíná vše, všechny cesty a kde všechny myšlenky klíčí. Zde se koupají základní buňky vznikajícího života, všechno se leskne a houpe ve vnitřním klidu, není zde konec ani začátek, je podíl všech možností, které se mohou stát a všechno se zde nachází.
Všechno je opravdu otázkou volby, přijetí a propuštění. Vyberte si, kterou cestu budete v životě následovat, směr života a které aspekty vaší duše necháte rozkvést. Přijměte volby a zodpovědnost, která s nimi přichází. Přijměte tyto volby plně a kompletně. Respektujte je a respektujte sebe a především pusťte všechny toxické emoce, touhy a postoje, které rozlamují cestu, kterou jste si vybrali. Už víte že:
NAPLNIT SVŮJ POTENCIÁL JE NEJTĚŽŠÍ A NEJJEDNODUŠŠÍ VĚC, KTEROU BUDETE KDY DĚLAT
Buďte sami sebou
Buďte tím, kým chcete být
Ctěte posvátné semínko, které leží ve vaší duši, ponořte se do hlubokého těhotného ticha a pusťte veškeré pozemské napětí, tlaky a termíny.
Zde nevládne čas
Zde prostě všechno je

REZONANCE S VLNOU - PŮSOBENÍ ENERGIÍ NA OSOBNÍ ÚROVNI
Vlna NOCI vás zalévá bohatstvím fantazie a otevírá cestu ke zralosti, otevírá kanály intuice a ukazuje cestu k moudrosti, která je skrytá uvnitř vás.
V důsledku oddělení od prvotního Zdroje jsme zažili v temném období mnoho křivd a utrpení. Omezení a nedostatek se staly samozřejmostí ve světě ILUZE. Od té doby byla NOC jediným spojencem s naší transcendentální realitou. Vzhledem k mezerám ve Vědomí jsme se stále více vzdalovali od Světelných Programů. Proto v temném věku, pulsujícím " nebožskou " energií, bylo možné spustit vedlejší kanály ILUZE, kterými našli různí " trenéři - tvůrci" pohodlný přístup do našeho nitra.
" Nebudete mít jiných Bohů mimo nás " - to bylo jejich největší výzvou. Mnoho z nás podlehlo jejich pokušení a ponořilo se do temna slepé uličky.
Je proto zcela přirozené, že TEĎ po připojení k původnímu Programu tzv. Galaktickému Programu Uzdravení se pseudosvěty začínají rozpadat stále rychleji. A ještě dříve, než úplně zmizí ze Země, nám ještě nejednou ukáží svoji tvář.
V lineárním průběhu velkého 26 000 letého Cyklu ve Vlně NOCI byl proveden před 6 600 lety fatální řez, po kterém následoval příchod ČASU a do každodenní hry vstoupil řád > 12:60 < nazvaný později Babylonský Program. Dal nám ty nejhorší plody této doby jako chamtivost, touhu po moci a zotročení pozemskými zákony.
Jak moc jste zapleteni do tohoto temného období, vám ukáží výsledky příštích 13 dnů. Doporučujeme, abyste se DVANÁCTÝ den podívali zblízka na své pocity a reakce, na určité události. Podívejte se pozorně na osvobozující impulsy této Vlny.
Vlna NOCI umožňuje demaskovat iluze všech nedostatků. NEDOSTATEK je ve skutečnosti lidským výmyslem. Měli byste dát pod lupu příznaky všech nedostatků. NEDOSTATEK je ztracená část bohatství nabízeného Zdrojem. Vlna NOCI vám specifickým způsobem ukáže vaše nedostatky: nedostatek lásky, nedostatek peněz, nedostatek svobody a nedostatek všeho, co si myslíte, že je nedostatek.
Tři galaktické portály spojují kanál NOCI s nejvyšším Zdrojem. KAN 2 poskytuje vhodnou příležitost k překlenutí napětí vyplývající z chybných přesvědčení a nízkých úmyslů EGA. MULUC 7 přináší na Zem Božský Program - tento vzorec zaktivuje ve vašem podvědomí, osvěží vaši paměť a ukáže vám, co potřebujete a co ve skutečnosti máte.
Zamyslete se, jak daleko jste se vzdálili od vašeho Praobrazu? EB 10 dokončí nezbytné úpravy ve sféře zodpovědnosti za celkový stav věcí, což se může ukázat velmi nepříjemné. Stanete tváří v tvář tomu, co jste vědomě vytvořili.


Čistota úmyslů a vědomých činů jsou ve Vlně NOCI předmětem důkladné zkoušky
Přehled Vlny 17.6.- 29.6.
AKBAL 1
KAN 2 galaktický portál
CHICCHAN 3
CIMI 4
MANIK 5
LAMAT 6
MULUC 7 galaktický portál
OC 8
CHUEN 9
EB 10 galaktický portál
BEN 11
IX 12
MEN 13
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 16.6.2014 13 IK kin 182

16. června 2014 v 22:34 Maysky Kalendář na každý den

Ik - Vítr - Síla Ducha, komunikace, inspirace,
Oxlahun (13) posiluje Vítr Ik a řídí jeho Energii s mimořádnou intenzitou. Nebojte se a nebraňte této síle. Plně jí přijměte a splyňte s ní, nechte jí posílit vaší osobní autoritu ve všem, co děláte a všude tam, kde je potřeba - ve vaší komunitě, ve vaší zemi, rodině a jednoduše - pro sebe!
Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec můžete být vznětliví, nerozhodní, nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.
Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.
Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy nerozhodní - neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují mohli svobodně dýchat.
***
Jsme velmi šťastní, že jsme tento den opět s vámi. Dnes bychom chtěli více mluvit na téma transport. Máte v sobě schopnost bilokace - být na dvou místech najednou. Nezapomeňte, že hlavní část duše zůstává v podobě Ducha, zatímco zlomek je z masa a kostí. V podstatě jste na dvou místech najednou.
Pokud je nyní vaše pozornost na více než jednom místě najednou v čase a prostoru, existují věci, které pravděpodobně minete - například píšete emaily a zároveň telefonujete, mezitím vaříte večeři a víte, že musíte během několika minut jít vypnout zahradní hadici. Vaše myšlenky jsou roztržité a roztříštěné. V těchto chvílích je pravděpodobné, že dojde k chybě, nebo nehodě. Možná zapomenete na důležitou myšlenku v emailu. Když věnujete plnou pozornost člověku, s kterým mluvíte po telefonu, unikne vám jiná možnost, jakmile je pozornost věnována něčemu dalšímu.
Brzy mnoho z vás splyne s vaším Vyšším Já, zatímco budete i nadále žít ve fyzické formě. Dokážete si představit možnost, že se úplně rozpomenete na své čisté Já a přesto máte schopnost radovat se z požehnání na Zemi? Už vás nebude rozptylovat nesčetné množství věcí. Jakmile se každý plně rozpomene na svojí spirituální povahu, nebude potřeba válek, ani chamtivosti. Hojnost se projeví ve všech sférách vaší existence, nebo budete vědět, jak vytvořit vaše přání z čista jasna.
Váš život v současné době je jako žít na dvou místech najednou, vytváří to mnoho zmatku a rozptýlení. Jakmile se spojíte se svým duchovním Já, zatímco jste plně ukotveni ve fyzickém těle, nebude existovat nic, čeho nemůžete dosáhnout. Každý z vás bude i nadále vázaný na základní vesmírné zákony. Tato pravidla nejsou libovolná, byla vytvořena jako prostředek, aby tato hra mohla existovat, když jste hráli hru na zapomnění duchovních kořenů, což bylo nutné pro zkušenosti ne-lásky. Nicméně mnoho z vás si teď obstaralo novou aktualizovanou verzi, která vám umožní hrát ve stejném herním plánu, ale s novými pravidly, jakmile se spojíte se svým Já.
Udělejte si čas na zamyšlení o těchto slovech. Dokonce i když nevěříte, že je to možné, můžete stále hrát a předstírat verzi této hry. Ať tak či tak, žijte svůj život jakoby to už byla pravda - že už máte duchovní povahu, a že všechno je Láska. Vybírejte čemu věříte. Vybírejte si pouze věci, které vám přinášejí radost a štěstí. Buďte laskaví k ostatním. Věnujte pozornost tomu, jak ovlivňujete svět. Buďte hodně v přírodě. Vyberte si práci a záliby, které zvyšují vaše nadšení.
Nebe na Zemi můžete vytvořit v okamžiku, kdy se každý z vás rozhodne žít jako dokonalé Boží Dítě. Začněte hned teď a dovolte, aby se váš život rozvinul tak, jak vás nikdy nenapadlo, že je to možné. Mahatma Ghandi by každého z vás povzbudil - Buďte tou změnou, kterou chcete vidět ve světě. My vám doporučujeme to samé. Jděte vpřed a udělejte pro sebe dnešní den speciální!
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují vyjímky - konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 15.6.2014 12 IMIX kin 181

15. června 2014 v 10:00 Maysky Kalendář na každý den

Imix - Drak - Síla Počátku, zahájení, prvotního Zdroje


Všechno je relativní, jak se říká. Co budete dělat, nebo říkat dnes, bude mít zcela nečekaný dopad, či efekt na zítřek. Takže před tím, než budete soudit, než začnete litovat, že jste cokoliv udělali, nebo řekli ve svém životě, zvažte a promyslete to v kontextu celého vašeho života, spíš než jen určitý moment. Ze všech čísel v Tzolkinu LaKa (12) ví nejlépe, jak se orientovat v chaotických vodách IMIX; dbejte jeho doporučení z větší perspektivy, ať už pro váš osobní život, nebo generační, společenský, kulturní, či historický.
Drak nabízí nejvyšší potenciál Tvůrce a ovlivňuje moc každého začátku. Síla pohonu DRAKA podporuje rozvoj smyslu pro zodpovědnost a zájem o životní prostředí. Klíčová slova pro dnešní Imix - zůstaňte v přítomnosti a psychické rovnováze.
S počátkem každého 20ti denního uinalu, který začíná vždy Imix můžete spustit aktivity a následně během příštího období sledovat, jak se zhmotňují - cyklus znovuzrození, který mayští šamani nazývají opětovným těhotenstvím. Během tohoto období můžete sledovat realitu vztahu Energií a vazeb k vaším cílům. Určité dny v Tzolkinu mají schopnost na sebe vázat určité události, což můžete také dobře sledovat v uinalech a jejich:


počátečních znamení - IMIX
prostředních znamení - CHUEN
koncových znamení - AHAU


Symbolika Imix představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - Sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnými vodami podsvětí a vyživuje Zemi - prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla - ani dobrá, ani špatná - záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.
Všichni narození v IMIX jsou nejblíže prvotnímu Zdroji - v tom leží jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do hlubin Imix, snadno ovlivňují kolektivní vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní - vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.
***
Jsme vděční za příležitost opět se s vámi podělit.
Dnes bychom chtěli, abyste byli trochu blázniví.
Často tvrdě pracujete a vaše cesta je někdy příliš vážná.
Občas je k dobré relaxaci a odpočinku přidat ještě radost.
Dnes bychom vás chtěli požádat kdykoliv minete zrcadlo - dělejte hlouposti.
To zahrnuje i reflexní plochy, jako jsou okna, či auta.
Udělejte bláznivý obličej, úsměv od ucha k uchu, smějte se, zpívejte, dělejte všechno, co vám pomůže dostat se z módu vážnosti.
Můžete být rozpačití, co si druzí budou myslet.
I přesto jim nabídněte, aby se k vám přidali. Řekněte jim, že dnes se bavíte a povzbuďte je, aby udělali totéž.
Pokud nechcete dělat takové bláznivé věci na veřejnosti, dělejte to prostě v soukromí.
Smějte se, buďte směšní, poskakujte, bezstarostně tančete a osvoboďte se z pout serióznosti.
Nechte svoji vážnost odpočívat a buďte prostě blázniví!
DVANÁCTÝ Tón - POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den " zúčtování" všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa (12) nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Tetování písma

14. června 2014 v 21:28 Moje poslední práce


TZOLKIN 14.6.2014 11 AHAU kin 180

14. června 2014 v 21:25 Maysky Kalendář na každý den

Ahau - Slunce - Síla Bezpodmínečné Lásky, odpuštění, Vědomí Krista
Jako vystřelený šíp ze zkušeného luku Ahau doprovázený bystrým zrakem Oc nabírá Buluk obrovskou rychlost a sílu jak letí ke svému cíli. Ani pozitivní ani negativní, nesoudí, neporovnává, ale přináší fascinující sílu. Co to znamená? Zaměření na dnešní den. Je tedy na vás jak povede směr dnešní Energie, záměru a účelu. Vybírejte pečlivě. Budete řídit vaši životní cestu ze vzteku, nenávisti a zloby směrem k úspěchu, osvícení a moudrosti ve vašich osobních problémech a potížích?
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, Vyšší Vědomí, propojení kolektivního vědomí a Vědomí spoluvytváření. Ahau je bezpodmínečná Láska. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněn harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu, nebo se nastěhovat do nového.
***
Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Dnes bychom chtěli mluvit o dopravě. Je mnoho forem dopravy, které jsou v současné době k dispozici. Jak jí můžete využívat efektivně, aby fungovala a pracovala pro vás nikoliv proti životnímu prostředí?
Vynálezci byli desítky let inspirováni vytvářením různých způsobů dopravy a konstrukcí motorů v souladu s přírodou. Avšak vzhledem ke korporacím, zejména těch v automobilovém průmyslu a oblasti ropných polí byly tyto patenty potlačeny.
V současné době jsou tyto podniky nuceny padnout na kolena kvůli své chamtivosti a necitlivosti k životnímu prostředí. To je souzeno všem v jakékoliv masové výrobě, kdo nebere v úvahu nejvyšší dobro všech, že v určitém okamžiku dosáhnou pádu.
Existuje mnoho informací týkajících se nového typu dopravy, které máte k dispozici prostřednictvím internetu. Proč nejsou v sériové výrobě? Ony by byly, kdybyste masově naléhali, že to tak má být. Vzhledem k tomu, že automobilový průmysl sklouzne do bankrotu, zlatý okamžik nastane, když lidé začnou požadovat lepší dopravní zařízení.
Na osobní úrovni doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost, jak používáte váš automobil. Svojí každodenní činností ovlivňujete všechny ve společnosti. Jak často se pohybujete sem a tam, abyste vyzvedli nějaké věci, místo efektivního nakupování? Kdyby vás bylo více ochotných chodit pěšky, jezdit na kole, nebo na motocyklu, byla by menší potřeba stavět garáže a parkoviště přetěžující města. Kdybyste mnohem více používali autobusy, byl by mnohem menší provoz a méně oprav silnic. Společné využívání aut snižuje dopad na životní prostředí. Jak často jezdíte sem a tam, než obstaráte nějaké věci?
Mnozí řídíte velká předražená auta, která nejsou efektivní. Řídíte takový vůz, protože je to symbol společenského postavení? Pokud ano, obraťte se do sebe a revidujte váš systém přesvědčení. Myslíte, že to nemá vliv na stav silnic a přírody? Možná byste byli více prospěšní, kdybyste si byli vědomi svého vlivu, který máte ve vašem světě a využili ho jiným způsobem.
Lidé si často stěžují, ale nedělají změny ve svém vlastním životě. Takže se rozhodnete být součástí problému, nebo řešení? Když se podíváte na velkolepost všech - není žádný problém. Všechno je v pořádku. Jestli jste rozhodnuti žít ve fyzické sféře, ovlivňujete všechno, co se děje ve společnosti.
Bude vám horko, dokud vozovky a parkoviště budou zvyšovat teplotu ve městech. Budete vdechovat škodlivé látky, které mají vliv na celkové zdraví. Budete potřebovat mnoho času na nákup a údržbu svého vozu. Nemáte žádný pohyb, když řídíte a nechodíte pěšky, či nejezdíte na kole. Volba je vždy na vás.
Jak si přejete, aby vás svět fungoval? Rozhodnutí, které je dobré pro vás je dobré i pro vaše nejbližší. Vystupte z režimu stěžování a vstupte do světa činnosti. Váš život bude výrazně posílen a zajistíte si v každém okamžiku svého života radost.
JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE - osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 13.6.2014 10 CAUAC kin 179

13. června 2014 v 12:23 Maysky Kalendář na každý den

Cauac - Bouře - Síla Obnovy, regenerace, inovace

Nejvyšší vyjádření týmové práce. Kapičky mocných energií Cauac padají na zem ve velmi živém a chaotickém, přesto strukturovaném a uspořádaném tanci; orchestr spolupráce, jejíž výsledek je jedno z nejúžasnějších kouzel přírody. Tančete dnes s těmi, kteří jsou vašimi nejbližšími a nejpřirozenějšími kapkami……a buďte připraveni přijmout požehnání a nečekané odměny vaší kolektivní spolupráce.
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá Universální společenství nebo Nebeský domov Bohů. Je to znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem ( vnitřní bouře, která přináší život).
Nativní CAUAC bývají občas v centru konfliktů (bouře), ale mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob jak směrovat svoji přecitlivělost.
Požádejte dnes o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
***
Děkujeme, že jste se k nám v tento den připojili. Rádi bychom vám poděkovali za úsilí, které věnujete po celou dobu svému Vzestupu. Jak zvyšujete schopnost udržet ve vašich buňkách Světlo a Lásku, ovlivňujete všechny na Zemi stejně jako ve Vesmíru. My všichni jsme Jedno a to co dělá jeden ovlivňuje všechny. Není třeba žádné učení pouze poznávání - pokud jde o celkový aspekt lidstva.
Dnes bychom chtěli opět mluvit na téma Láska. Není větší věc, než zažít Lásku. Mnohým z vás se nedostává schopnost milovat, takže se vracíme k tomuto tématu z různých úhlů. Dnes bychom chtěli hovořit na téma Láska a jak ovlivňuje vaše emoce.
Když člověk cítí Lásku, běhá po celém těle adrenalin, což způsobuje příjemné a srdečné pocity. I když můžete hluboce milovat druhého, tento pocit zmizí, jakmile se objeví hněv, nebo zranění. Láska sama se nezmenšila, ale změnily se emoce. Máme na mysli emoce, které cítíte v lineární Lásce. Na jednom konci je emoce euforie, zatímco na druhém konci je pocit nenávisti. U vás i u druhých lidí se posouvají emoce tam a zpět na úrovni této linie - to znamená, že je nemožné cítit euforii a nenávist zároveň v konkrétní situaci. Je možné mít euforické pocity k jednomu člověku, zatímco k druhému nenávistné. Takže pokud jde o jednu osobu, budete mít v každém okamžiku pouze jednu z těchto emocí pohybující se na tomto posuvném měřítku.
V zájmu zvýšení schopnosti milovat budete muset posunout stupnici pro každého člověka, místo, událost blíže ke středu, kde je každá emoce perfektně v rovnováze. Pak bez ohledu na to, co jiní říkají nebo dělají, budete v daném okamžiku stále vyrovnaní.
Jakmile se naučíte uvolnit rozsudky vůči druhým, dokážete uvolnit emoce při jakékoliv situaci. Stav odpuštění je vlastně to, co umožňuje ostatním zvolit si cestu, kterou chtějí - bez rozsudku, nebo obav. Nicméně toto neplatí pro velmi malé děti, které potřebují dohled, aby se zabránilo jejich sebepoškození zatímco se učí nové věci.
Každý člověk vnímá svoji realitu na základě vlastních zkušeností, očekávání a předpokladů. To je důvod, proč někteří lidé jsou svědky určité události a vyprávějí co se stalo určitým způsobem. Pokud jste kadeřník je větší pravděpodobnost, že si budete všímat vlasů, zatímco krejčí věnuje pozornost oblečení.
Totéž platí pro vaše emoce. Jakmile někdo pracuje se systémem přesvědčení oběti očekává, že ostatní mají špatné úmysly. Zatímco ten, kdo vychází z kódů přesvědčení důvěry neočekává, že by mu někdo ublížil. Dokážete si představit, jak složité to je s ohledem na všechny interakce každého člověka na denní bázi?
Oběti žijí své životy čekáním na druhé, kteří nacházejí způsob jak jim ublížit. Ti, kteří žijí z pozice důvěry žijí úplně jinak. To, co skrýváte uvnitř, projektujete ven. Lidé, kteří plní roli oběti budou reagovat jinak, než ti, kteří žijí z pozice důvěry.
Pokud chcete milovat druhé, je nezbytné, abyste milovali sebe jako první. Dokud neodstraníte bloky, které vás drží od dobrovolného dávání a přijímání Lásky, omezujete schopnost zvýšit svou vibrační úroveň. To zpomaluje schopnost vzestoupit a udržovat rezonanci s Matkou Zemí.
Jakmile změníte své kódy přesvědčení, což umožňuje proudění více Světla a Lásky do vašeho energetickém pole, můžete ovlivnit sebe i ostatní. Toto zjemnění je klíčem umožňujícím sjednocení a dovoluje vymanit se ze vzorců oddělenosti.
Obraťte se dovnitř a denně sledujte, jak jste na tom s vibracemi Lásky s každým člověkem, místem a zda nejste zaměřeni na lineární stupnici Lásky. Přijměte fakt, že událost, nebo tento člověk je zodpovědný za své volby a uvolněte jakoukoliv potřebu ho měnit.
Věřte, že vše je v pořádku. Lidé mají tendenci považovat výsledky, které jsou bolestivé za něco, čemu se musí vyhnout. Přesto většina změn a tvůrčí inspirace přichází jako důsledek prožívání bolesti. Dovolte sami sobě i ostatním zažít tyto zkušenosti.
Není nic špatného na tom dávat rady, nebo podporu. Ale jakmile budete očekávat, že ostatní budou následovat vaše rady - překračujete a vměšujete se do cizích záležitostí. Každá podpora, kterou dáváte druhým, by měla být bez jakéhokoliv očekávání, jinak se stáváte zdrojem manipulace.
Nejlepší podporou bude, když ostatním dáte vědět, že je máte rádi bez ohledu na to jaké volby udělají. Je lepší, když budete mlčet, než nabízet rady, o které nejste žádáni. Mějte na paměti, že rady přichází z vašich vlastních zážitků a proto, co je nejlepší pro vás nemusí být nejlepší pro druhé.
Vzdejte se potřeby, že je třeba měnit druhé, zaměřte se na sebe, na změnu svých postojů a kódů přesvědčení. Jakmile ovládnete své emoce, budete mít menší nutkání a touhu měnit druhé. Cílem je milovat dobrovolně, aniž by bylo nutné zachraňovat ostatní před tím, co si vyberou zažít.
Obraťte se dovnitř a pracujte na své schopnosti milovat druhé bezpodmínečně. Zpočátku, a to zejména v obtížných vztazích, to může být obtížné posunout své láskyplné city k euforickému konci. V tomto případě pracujte sami na sobě a najděte způsoby jak uvolnit potřebu měnit druhé. Někdy budete muset " předstírat, že už se to stalo ". Pokud budete neustále promítat láskyplné myšlenky na druhé, budou negativní emoce vůči druhým ubývat.
Váš mozek nezná rozdíl mezi realitou a představou. Budete-li posilovat své myšlenky, aby byly pozitivní a nebudete se zabývat negativními myšlenkami, váš mozek se " pře-vzoruje " sám a nebude trvat dlouho a zjistíte jak sami přijímáte ty, s kterými jste měli v minulosti problémy.
Nakonec schopnost milovat vše bude volně proudit ke každému, koho potkáte. To znamená, že budete emočně v rovnováze bez ohledu na to, jestli jste s někým v křížku, protože je prostě dokážete milovat bez podmínek. To je tajemství Mistrů.
LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.