NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně. Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz
NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
Září 2015

TZOLKIN 30.9.2015 3 BEN kin 133

30. září 2015 v 12:39 Maysky Kalendář na každý den

Ben - Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
Možná se dnes setkáte na určité úrovni s nejistotou, problémem na domácí půdě, nebo v menší míře s dětmi či rodiči. Spíš, než zabývat se otázkami autoritativního stanoviska obzvláště, pokud jste rodič, zkuste trochu hravosti, trochu kreativity vidět věci z jiného úhlu. Možná se to zdá být riskantní, ale bez rizika je jen málo objevů. Nechte Ben podpořený přirozenou hravostí Chuen vést vás k poněkud překvapivým odpovědím.
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů - význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe - je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimenzionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší, co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
***
Jsem Ben 3. Vítejte v našem čase sdílení. Začneme dnes poděkováním za vše, čeho dosahujete a jak připravujete sami sebe na jízdu životem. Jakmile uvolníte strachy, obavy, nežádoucí chování a kódy přesvědčení, budete mnohem veselejší. Po uvolnění starých zavazadel si budete moci dovolit pohybovat se životem s mnohem větší lehkostí a komfortem. Jakmile zvýšíte své schopnosti, vaše sny se budou manifestovat a bude to vypadat jako když letíte na kouzelném koberci! Možná už jste zažili některé z těchto magických okamžiků. Dnes bychom chtěli pokračovat na naší společné cestě sdílením dalších hlubokých tajemství.
V předchozích Zprávách jste poznali, jak vznikl Vesmír a mnoho typů, jak uvolnit strachy a rozsudky. Dnes půjdeme ještě trochu dál a podíváme se, jak můžete pomáhat druhým. I když už dobře víte, že je třeba začít u sebe, vyklidit své vlastní nežádoucí vlastnosti, stále existují mnozí z vás, kteří chtějí otevřít milující náruč těm, kteří trpí. Na začátku Mayských Zpráv jsme vás povzbuzovali, abyste byli sobečtí, dokud nevyrovnáte sami sebe do pozice míru. Mnoho z vás pracovalo s mnoha životními problémy, než jste objevili tyto Zprávy. Někteří z vás jsou od přírody dobrosrdeční a potřebují v určitých oblastech jen povzbudit. Někteří z vás prochází poměrně velkým životním posunem, jakmile jste začali aplikovat do svého života zmiňované návrhy nebo rady z jiných zdrojů.
Většina z vás je již připravena začít dosahovat úspěchů. Tím, jak jste získali určité pokyny, už víte, že nemusíte zasahovat do oblastí, které se vás netýkají nebo se vměšovat do cesty, kterou si zvolili druzí. Pokud k vám člověk přijde a žádá vás o modlitbu nebo radu, je vám doporučeno s ním nejprve hluboce promluvit, zjistit, co přesně to je, čeho chce dosáhnout. Věřte, že vaše modlitby doplněné emocionálním nábojem, jsou vždy vyslyšeny Anděly i Průvodci, kteří jsou připraveni vám pomoci.
To, co často vidíme je, že se člověk modlí a posílá jednu modlitbu za druhou. Mnohokrát se modlí a neví, že požadavek už byl jednou odeslán. Takto se mohou stovky lidí modlit za návrat zdraví, zatímco se člověk chystá umřít, protože je to jeho zvolený čas. I když se někdy může plně zotavit, plán musí být přepracován, což může mezi účastníky vytvářet zmatek. Někdy jsou modlitby vyslyšeny a dotyčný dostane novou chuť do života. Ale často převažují modlitby nad tím, co je pro člověka opravdu žádoucí.
Než se příště budete za někoho modlit, dostatečně hydratujte své tělo čistou vodou, nalaďte se na své Vyšší Já a zeptejte se zda modlitba, ke které se chystáte, je žádoucí a vhodná. Pokud dostanete kladnou odpověď, pak ze zeptejte Vyššího Já všech zúčastněných a položte stejnou otázku. Velice často zjistíte, že to není vaše věc.
Mnoho z vás nemá jasné spojení se svým Vyšším Já. Neznamená to, že jste něco méně, to znamená, že máte blok, který je způsoben určitými kódy přesvědčení, které vám způsobují, že jste daleko od jasného a čistého přijmu nebo nevěříte odpovědi, kterou jste dostali. Je dobré připomenout, že když se modlíte za druhé doplňte větu " pro mé nejvyšší dobro i dobro všech zúčastněných ".
Pokud potřebujete v určité oblasti vyjasnění, můžete provádět skupinovou modlitbu. Ačkoliv existuje v tomto způsobu modlitby exponenciální síla, některé fragmenty brání, aby byla modlitba silná. Často se spojují určité skupiny a modlí za světový Mír nebo za změnu vládních představitelů. Ačkoliv jsou to oba čestné požadavky, co se při tom děje je, že lidé mají často různé názory, takže se modlitby točí v jenom kruhu.
Například setkání za světový Mír. Často krásné, ale zbytečně komplikované obřady. Všichni zúčastnění se usadí, aby se spojili se Zdrojem nebo Duchovními Pomocníky. Mluvčí před tím uvede záměr: " Shromáždili jsme se tu, abychom se zaměřili na vytváření světového Míru ". Ale jen velmi zřídka mají účastníci soudržné myšlenkové formy. Obecně platí, že tato setkání probíhají v tichosti, takže si lidé nejsou vědomi, že mohou negovat to, co jiní vizualizují.
Světový Mír může mít mnoho podob. Někteří v kruhu si představují obcházení vládních úředníků, dají jim nálepku zločinec nebo si dokonce mohou představovat trest smrti. To rozhodně není mírové řešení. Jiní si vizualizují ozbrojené vojáky či teroristy. To není mírové řešení. Jiní mohou mít vizi každého na Zemi naplněného mírem, jak spolu všichni šťastně žijí až do smrti. To není řešení, ale pohádka. Častý jev nesoudržnosti. Vřele vám doporučujeme postarat se nejprve o sebe, abyste lépe pochopili, jak mír cítit, jak uvolnit hodnocení vládních představitelů i těch, kterým říkáte teroristi. Dokud nebudete mít plné chápání Bezpodmínečné Lásky a vlastního vnitřního míru, do té doby budou vaše modlitby zkreslené a bude docházet ke stále stejnému nedorozumění.
To vše říkáme, abyste si udělali větší obrázek. Modlitby mohou být velmi silné. Každá myšlenka, slovo, emoce disponuje energií, která proudí do celého Vesmíru, nabírá sílu a dynamiku. Jsou-li vaše myšlenky láskyplné, volně proudí a jsou požehnáním pro ty, kteří jsou otevřeni přijímání Lásky. Myšlenkami, které nejsou z Lásky, i když věříte ve spravedlnost, vzniká jen nenávist a rozbroje místo Míru na Zemi. I když je pochopitelné, že máte vůči těm, kteří utiskují druhé pocity nenávisti, zloby a zlosti, rozhodně není žádným řešením někoho umučit nebo odsoudit na smrt. Nejlepším řešením je poslat láskyplné myšlenky a snažit se pochopit, co způsobuje chuť utiskovat ostatní. Možná nakonec zjistíte, že si i oni přejí žít klidný život a neznáte všechny důvody, proč si tak přejí bičovat ostatní.
Věznice jsou plné lidí, kteří jsou hluboce zraněni z dětských traumat. I když je pochopitelné, že by bylo nejlepší odstranit je ze společnosti, je také zjevné, že systém nepodporuje jejich vnitřní uzdravení a potřeby. Mnohokrát byly v jejich mládí varovné signály, že už jako dítě scházejí na scestí, ale nebyl tam nikdo, kdo by je vyslyšel a podpořil jejich potřeby. Takže vyrůstají bičováni, aby přežili a chránili se před dalšími tresty. Tito lidé potřebují soucit, nikoliv trest. Ti z vás, kteří tráví mnoho času na mírových shromážděních udělají lépe, když část svého času stráví s mladistvými v nápravných zařízeních a snahou podporovat je, aby dokázali uvolnit své strachy, nežádoucí chování a kódy přesvědčení. Podmínky ve věznicích se nezmění, dokud nevzejde veřejný požadavek, aby lidé ve věznicích dostávali mnohem více respektu.
Odstranit tyto lidi za účelem ochránit společnost je dobrá věc, nicméně zneuctíváni vězňů posiluje jejich strach a zlost, kterých se musí vzdát, aby mohli léčit své rány. Kromě toho existuje bezpočet osob, které jsou nevinné a jejich léčení je hrozné, čímž vzniká další problém společnosti. Často ti, kteří pracují ve věznicích jsou zatvrdlí lidé a naučili se chovat neuctivě.
Každý z vás si zaslouží pro sebe Lásku a úctu a není ani jeden z vás, kdo by nezpůsobil bolest druhému. Pokud se chcete modlit, modlete se za dozorce a vězně, aby otevřeli svá srdce, získali více Lásky a soucitu.
Dopřejte všem respekt a učte to i druhé vlastním příkladem. Dejte stranou své úsudky o druhých a přestaňte mluvit o věcech, na které nejste odborník. Často řekne člověk něco jiného, než je skutečnost a příběh se pak stává nepravdou, která se šíří. Netrvalo to moc dlouho a dnes miliony lidí čtou příběhy, které jsou plné nepřesností a jsou prohlašovány za pravdu. Naučte se mluvit jen o tom, co je vaše vlastní pravda a umožněte to i druhým. Cokoliv jiného nechte raději nevyřčené, protože nepravda byla příčinou mnoha válek a odcizení mezi lidmi.
Vezměte si tato slova k srdci a zvažte, jak nejlépe můžete změnit svět pozitivním způsobem prostřednictvím vašich myšlenek, slov a činů. Při shromážděních buďte soudržnější. Vytváříte-li záměry svých snů, buďte mnohem přesnější, abychom vám mohli dodat to, co si přejete půvabným a povznášejícím způsobem.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze dnes předejít rozrušení, nejistotě, přetížení. V den s Tónem TŘI se objevuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu u citlivých jedinců neuralgii nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Vědomí Jednoty. Aspekt Stvořitele. Utopie

30. září 2015 v 12:38 Maysky Kalendář na každý den


Všechno se změnilo, stojíme na prahu nového. Jsem si jistá, že si většina z vás všimla bodu obratu - skoku v čase. Poslední ze čtveřice Rovnodennost-Zatmění-Měsíce můžeme považovat za obživující intenzifikaci Světla. Účel těchto aktivací je zkrácení procesu Vzestupu, zrychlení Nanebevzetí, pád kolektivních programů, planetární karmy. Tato Brána byla velice cenná. Gaia zesiluje zkušenost 5D.
Úplněk dopsal tiráž a my jsme otočili poslední list jedné z mnoha kapitol Vzestupu. Zbavili jsme se hustoty a po každém takovém propuštění se stáváme zdravější, lehčí a náš život jednodušší. Autonomie vyšších vibračních úrovní je velmi zřejmá. To je zároveň pro lidstvo zřetelná zpráva, že evoluce je tu a nedá se jen tak přehlédnout.
Časové osy slouží jako možnosti s možnými výsledky. Některé výsledky jsou předem dány, mnoho jich záleží na naší společné práci - tvořivá evoluce. Průchod Rovnodenností a Zatměním Měsíce vyvážil mužský a ženský aspekt, přinesl příležitost vstoupit do autentických dovedností Stvořitele a vyjádření vlastní síly Zdroje.
Dva roky jsme budovali základy, na kterých můžeme stavět. Dva roky zlato-diamantovo-krystalická spirála z našich srdcí posilovala skutky a připravovala návrat pro lidské Božství s nejhlubší Láskou, oddaností, trpělivostí a úctou ke Gaie a milovanému lidstvu.
Mám obrovskou radost! Poslední zářijový týden jsem obdržela nové informace. Je čas vytvářet utopickou společnost, odvrátit oči z Vesmíru nebo, co je nového v Galaxii a začít se vážně zabývat rozkvětem Rajské Zahrady. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsme teď a tady.
Žena je nositelkou nekonečných proudů Vědomí. Muž je aktivní Stvořitel. Mnoho moudrých bytostí se inkarnovalo do mužského těla. Je zde mnoho mužů, kteří přináší pro lidstvo změny a nové ve všech oblastech života - restrukturalizace infrastruktur, informační systémy, pěstování zdravého jídla, stavění zdravých domů, vzdělávání dětí, technologie, léčení, ekologie atd. Podzimní Brána umožnila začít kotvit kolektivní záměr utopie.
Většina z nás pochopila, že vytvořit uprostřed starého nový systém včetně peněžního systému, nebude jednoduché. Nicméně bylo předurčeno, že se to stane. Jsme schopní pomoci Kolektivnímu Vědomí mocnými způsoby.
Vím, že je zde mnoho moudrých bytostí, které nebudou dělat nic jiného, než dělat změny prakticky ve všech oblastech života na Zemi. Mnoho energie bude směrováno do spolupráce a vytváření království v souladu s vyššími dimenzionálními úrovněmi.
Čechy, Morava, Slovensko jsou a budou zdrojem inspirace Mistrovství na celoplanetární úrovni. Pokud existuje proroctví o slávě, která se bude dotýkat hvězd, pak je to sláva každého z vás. Inkarnace do určité země, města, místa je vždy účelná, často jde o pozvedání vibrací a pomoc.
Lidstvu se pomalu otevírají dveře ke spolupráci s galaktickými národy. Naše srdce se sjednocují, tvoří jedno velké srdce. Ve Vyšších sférách o nás ví všechno, nicméně planetárně-dimenzionální experiment je novinkou pro všechny. Jsou fascinováni stejně jako my. Nové informace se do kolektivního Vědomí kotví postupně.
Nemám ráda lineární výrazy jako duchovní vůdce nebo lídr, nikdo takový tu není. Žádné dominující bytosti, žádné uctívání. V kontextu bytí v Jednotě můžeme přesunout do koše tisíce lineárních slov, nebude důvod je používat. Naše myšlenky, činy a slova se musí zarovnat s operačním systémem 5D.
Tým Strážců spolupracuje na úrovni Jednoty, bez lineární mysli. Do pojetí a pochopení Jednoty začíná lidská mysl teprve pronikat
Nová časová osa umožňuje začít dělat nové kroky lehčeji. Přes aktuální matrice je možné vyjadřovat Já jako přítomnost Zdroje snadněji. Je to podpora pro každého, kdo se rozhodl opustit strachy, výmluvy a postupovat ve směru pokroku.
Dovolte mi sdílet vlastní zkušenost. Wayshowers prochází obrovským množstvím zkušeností jako první. Každý Lightworker doslova boří konstrukci systému a rozbíjí staré kolektivní vzorce. V roce 2011 jsem musela zlomit zvyk spoléhání na jistoty a začít využívat své schopnosti a zkušenosti. Žádné zaměstnání, žádná sociální podpora, žádné zdravotní pojištění, žádný úřad práce, žádný manžel, žádná podpora rodiny. Čtyři roky uplatňuji nedotknutelnost zákona svobodné vůle na všech úrovních. Dokážete si to představit?
Vrozené schopnosti jsou přirozeným zdrojem hojnosti a obživy. Každý jsme unikátní součástí celku a právě díky jedinečnosti vzniká prosperita osobní / globální.
Soustředíte-li pozornost na chaos ve světě, pomáháte ho udržovat při životě. Dění ve světě je jen čistou holografickou projekcí myšlenek lidí. Je známkou toho, že nejsme všichni probuzení. Samozřejmě, že existuje síla temných. Čekat na každý jejich pohyb je reakce a reakce není tvůrčí cesta. Pro mě osobně jsou to humorné pasáže v našem kolektivním zážitku. Přestaňte dávat nesmyslům moc, Milovaní.
Děkuji vám za slova podpory, povzbuzení a láskyplné myšlenky minulý týden. Podzimní Brána byla velmi fyzická, jako každá rovnodennost, nepříjemná pro tělo, především velmi náročná na srdeční oblast spojená se silnými tachykardiemi. Je paradoxní, že náročné aktivace v procesu Probuzení vyžadují hodně spánku. I když by to bylo krásné prožít osobní expanzi v ústraní a izolaci, jako tomu bylo ve starých mystických školách, není to náš případ.
Pojďme na úrovni mysli převzít zodpovědnost za to, co vytváříme. Přes všechny pochybnosti všichni jsme zářící Bůh obdařený brilantností. Věřte, že naprosto velíte realitě kolem vás. Jste Zdroj - umělec, který jen zapomněl, jak se to dělá.
S něhou a jemností vkládám květ Lásky do srdce každého z vás
V Lásce, Světle, Službě
Lenka
Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com Copyright © Informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Mořské panny

29. září 2015 v 11:54 Symboly a jejich významPodle legend a bájí je mořská panna podmořskou stvůrou s hlavou a trupem krásné ženy a rybím ocasem. Zmínky o takových bytostech najdeme v mnoha kulturách. Zpravidla jde o mořské víly, které se snaží nalákat námořníky do svého podmořského světa.


Příběhy o mořských pannách se vyskytovaly ve všech starověkých kulturách, které obývaly břehy moří a oceánů. Například staří Řekové a Římané měli mnoho pověstí o sirénách a dalších vodních vílách. Řekové byli přesvědčeni, že tyto nestvůry - napůl krásné ženy a napůl ryby - číhají na útesech, kde si rozčesávají vlasy a snaží se svým zpěvem přilákat námořníky. Právě ti si nechávají často vytetovat mořskou pannu jako varování proti pokušení a připomínku nebezpečí, které na moři hrozí.
Jindy se mořská panna objevuje spolu s kotvou nebo jiným námořnickým symbolem jako ochranný talisman.
Dnes jsou mořské panna považovány za mocný symbol ženské energie - jejich dlouhé vlasy a nadpozemská krása symbolizují lásku. plodnost i erotickou přitažlivost. Je tedy celkem pochopitelné, že jsou jako tetování stejně oblíbené u žen i u mužů.


Text i obraz je možné v nezkrácené a neupravené verzi dál šířit pouze nekomerčním způsobem za podmínky uvedení aktivního odkazu www.tetovanianna.blog.cz

TZOLKIN 29.9. 2015 2 EB kin 132

29. září 2015 v 10:34 Maysky Kalendář na každý den

Eb - Člověk, Cesta - Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu
Dříve či později vedou všechny cesty na křižovatku. Kudy teď? Ka vám (2) v tomto bodu vaší životní cesty nabízí vybrat si mezi dvěma možnostmi. V tomto případě to pečlivě zvažte. Jakmile jednou odbočíte a čím dál jste, tím těžší je se vrátit. Ale příliš dlouho neotálejte a to proto, že nerozhodnost může vést ke stagnaci.... a Ka vám nebude držet otevřené dveře věčně.
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to Energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi - Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity
***
Jsem Eb 2. Jsme vděční za váš čas, který s námi sdílíte. Dnes oslavujeme půl cesty, kterou máme v tomto kole za sebou. Těm z vás, kteří s námi byli každý den gratulujeme, že věnujete čas, úsilí a snahu provádět změny, které jsou nutné pro zvýšení vašeho potenciálu a radostný způsob života na Zemi. Mnoho z naších lekcí přináší řešení pro velmi těžké a hluboké problémy. Ačkoliv jste se vraceli a nořili hlouběji do svých minulých bolestí, dnes bychom chtěli oslavovat a praktikovat projevy radosti.
Jste připraveni? Snažte se uvolnit všechny zábrany a zazpívejte si. Doplňujte slova, která vás napadnou. Složte si své vlastní crescendo, hrajte si s melodií a zvuky. Může to být Óm nebo můžete křičet radostí.
Uvolněte se a bavte se. Tančete doma nebo ještě lépe v přírodě. Objevte své vnitřní dítě a nevšímejte si druhých, kteří vás mohou sledovat. Pokud je někdo v okolí, pozvěte ho, aby se k vám přidal. Chcete-li se smát, smějte se. Chcete-li plakat, plačte. Uvolněte všechny emoce, které se začnou vyplavovat. Není nutné chápat, co je to za emoce a kde se vzaly, prostě je vnímejte a nechte je projít.
Smějte se, tančete a pokračujte, jak dlouho chcete. Až se budete cítit unaveni odpočiňte si a vypijte dostatek čisté vody. Zklidněte se asi na 15 minut, pociťujte vděčnost všem, kteří vám dříve nebo nyní pomáhají. Opět se vyplaví další emoce.
Až toto dokončíte, jděte a tvořte pro sebe skvostný den! Alespoň jednou týdně to opakujte. Osvoboďte a uvolněte všechny emoce, které už není možné potlačovat.
Vedete-li nějaké semináře zvažte, zda by nebylo dobré tato cvičení využít. Můžete probudit své publikum, aby bylo živější a bystřejší. Takto je možné pomoci lidem propustit mnoho hluboko zakořeněných emocí, které čekají na uvolnění. Z tak jednoduchého cvičení může přijít mnoho uzdravení.
Pokud máte potíže přijmout tento druh cvičení podívejte se na stránky Dr. Madana Katarii, jehož videa pomáhají s uvolňováním zábran. Obrovská síla smíchu a jeho účinnost je jedno z nejlepších wellness cvičení. Kluby Jógy Smíchu přinesly smích a úsměv do života mnoha lidem, kteří trpí těžkým fyzickým nebo psychickým emocionálním rozrušením. Přejeme vám radost a mír.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TRECENA CHUEN kin 131-143

28. září 2015 v 13:33 Maysky Kalendář na každý den

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila.
Konečně zábavná Trecena! Jedenáctému Treceniu vládne CHUEN - hravá Opice. MISTR. UMĚLEC. ŘEMESLNÍK. Je nápaditý, zlomyslný a získává moudrost skrze zvědavost. Toto znamení symbolizuje Opici jako Mistra všech umění, vrozených talentů a moudrosti. Tento den je považován za jeden z nejšťastnějších dnů.
Nadcházejících třináct dnů představuje kouzelné období kreativity, umění, tance, hudby a her!
Každou tvůrčí či magickou sílu je třeba respektovat a ctít, propůjčit jí svůj nejhlubší talent a dovednost a řídit jí jako každou divokou a nezkrotnou sílu přírody. Jakmile ztratíte smysl, proč něco děláte, začnete propadat chaosu.
Tato Trecena pomůže proměnit váš život z plnění světských úkolů moderního života v jeden nekonečně živoucí radostný zážitek. Je známo mnoho takových transformací!
Máte odvahu být tím, kým chcete být?
Je čas vyklouznout z přísné korporátní pózy. Nechte dnes kravatu a sako zavřené ve skříni a buďte sami sebou, nechte vzkvétat vaši kreativitu. Investiční zprostředkovatel Wall Street, který opustil svojí práci, zasvětil svůj život fotografování. Ředitel Personálního oddělení, který proléval krev pro jednu firmu se stal malířem, kterým chtěl vždycky být. Spisovatel na volné noze založil společnost Krásy a Udržitelného Rozvoje
Umělecká dokonalost byla starověkými Mayi velmi uctívána, o čemž svědčí zbylé nápisy na kulturních památkách, jeskyních stěnách a keramice. Klasičtí Mayští zákoníci byli malíři, literární umělci a strážci posvátné tradice. Tito členové Mayských královských domů, kteří se specializovali na vědu a znalosti, uznali Opici jako svého Božského Patrona.
Vzhledem k jejímu blízkému vztahu k posvátným znalostem a tvůrčímu umění, bychom neměli být překvapeni, že je kalendářní den OPICE považován za DEN MISTRŮ VŠEHO UMĚNÍ. Je to duchovní tvořivá síla, stejně jako to může být projev přehnaného egoismu uměleckého temperamentu.
Mayové zobrazují čas jako vlákno ovinuté kolem obřího rákosu vyrůstajícího ze Země. Toto vlákno se vine stejně, jako plyne čas. Historie je tkána časem, stejně jako oděv je utkán z vlákna. Tvůrčí záměr, který zahrnuje také aspekty čištění, odevzdávání, uzemňování nás samotných, může kreativitu v této Treceně snadno proměnit v realitu. Nezapomeňte, že egoismus je odvrácená strana tohoto příznivého a šťastného dne.
Využijte tvůrčí a duchovní Energii Opice k možnosti utkat něco nového a pozitivního ve vašem osobním časoprostoru.
TEĎ JE NEJLEPŠÍ ČAS ZMĚNIT PŘÍSTUP K ŽIVOTU
JE TO DOBRÝ DEN NA POČÁTEK NĚČEHO NOVÉHO V ŽIVOTĚ
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ CHUEN
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ
Dovolte Vlně Chuen svobodně proplout vaším životem. Dny, které se z důvodu nátlaku událostí dostanou do popředí, přijměte vědomě a zeptejte se, jaké informace vám přinášejí, jaké podněty chtějí vyvolat, co by se mělo dostat na povrch. Přistupujte k této oblasti bez hodnocení a zcela bez strachu. Sledujte průběh událostí, ale nic nesuďte.
V každé události se skrývají důležité informace, sloužící vašemu dobru, bez ohledu na to, zda pozorování pro vás bude smutné či veselé. Vlna OPICE nahraje do vašeho života něco velmi cenného. Zejména první tři dny ( náležící do pupku TZOLKINU ) , jsou specifickým nositelem informací. Nejdůležitější je EB 2. Soustředí se zde kvintesence programu polarity lidské materie.
To, že Vlna OPICE až do desátého dne běží uvnitř mystického sloupce TZOLKINU, jí dává zvláštní postavení. Celou váhu nyní nese spodní část centrálního sloupce, čili váš centrální sloupec. Zamyslete se, jestli na svých bedrech nezvedáte břemena druhých?
Vlna OPICE přináší do hry lehkost a bezstarostnost. OPICE zkontroluje váš vztah k humoru. Věřte, že Stvořitelovo Dílo nepotřebuje smutné lidi. Stvořiteli lepších zítřků jsou pouze ti, kteří jsou schopni přijmout každé řízení osudu v klidu, často humorným způsobem. Dívejte se na dopad celé Vlny z té klidné stránky, okamžitě zjistíte, proč jste minulých 13 dnů museli sbírat chmurné zkušenosti.
Poslouchejte volání toho, co je v Bytí zábavné, co se skutečně skrývá ve Vlně OPICE. Možná, že až příliš vážně berete svůj život. Uvědomte si, že jste Boží Dítě které se jako všechny děti chtějí smát a bavit.
Každá modrá Vlna pulsuje energií Transformace. Její velikost posílí DVANÁCTÝ Tón - Tón kulatého stolu - s Pečetí IK - VĚTRU. Tento kin definuje váš aktuální úspěch současného pobytu na Zemi. Užijte si to, že vám Čas dal tolik prostoru k přemýšlení. V tento den vám bude ukázána vaše cesta duchovního vývoje - od čistě zvířecí podoby, až k Božskému člověku.
Charakteristickým znakem této Vlny je rozvoj vysoké citlivosti. Váš soucit ke VŠEMU, CO JE nyní vejde do rezonance se VŠÍM, CO JE. Vlna CHUEN to učiní důkladně a pokud bude třeba vrátí vás až ke dni vzniku veškerého Stvoření na Zemi.
Přehled Vlny 28.9. - 10.10.
CHUEN 1
EB 2
BEN 3
IX 4
MEN 5
CIB 6
CABAN 7
ETZNAB 8
CAUAC 9
AHAU 10
IMIX 11
IK 12
AKBAL 13
Všem, kteří jste se narodili v tomto Treceniu, všechno nejlepší k mayským narozeninám!
Copyright © Informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 28.9.2015 1 CHUEN kin 131

28. září 2015 v 13:32 Maysky Kalendář na každý den

Chuen - Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce
Velký den pro otevření plechovek s barvami, které máte uložené v podvědomí, nechte barvy vzlétnout! Fantazie, inspirace a inovace vládnou tomuto nezkrotnému, nespoutanému a nefiltrovanému dni. Takže nemusíte se držet zpátky, buďte trochu divocí! Postříkejte plátno vašeho života vším a uvidíte, co se stane! Pokud je váš život příliš strukturovaný nebo nevíte, kde začít, začněte tím, že spoustu času věnujete sobě, budete se divit, jak rychle se vaše vrozené schopnosti obnoví. Vše, co potřebujete, je být sami sebou!
CHUEN JE TKADLEC NEBO JINAK, NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK A NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE A JAKO ŠTĚPY VINNÉ JE SPLÉTÁ V PLÁTNO NAŠÍ NOVÉ REALITY.
Chcete se dnes rozveselit?
Takže, zahrajme si hru.
Zavřete oči a pomalu počítejte do 100.
Věnujte pozornost každému nádechu a výdechu.
Hotovo?
Teď otevřete oči a všimněte si, jak jste se uvolnili.
Vyhledávejte radost během celého dne.
Pro dnešek konec učení!
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace které se přejete manifestovat.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 27.9.2015 13 OC kin 130

27. září 2015 v 12:56 Maysky Kalendář na každý den

Oc - Pes - Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské vztahy, přátelství, princip loajality, zbavení se minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, strážce, průvodce, věrohodnost, svědomitost
Východní medicína se domnívá, že pacient je více méně odpovědný za své zdraví. To znamená mít nejen znalosti, ale i moc rozhodovat, jak nejlépe léčit své tělo, udržovat ho silné a zářivě zdravé dlouho do budoucna. Dnes je dobré využít duchovní energii Oxlahun (13) a naladit se na své tělo, jít rovnou k jádru toho, co vás trápí nebo vyžaduje pozornost. Vyslechněte si radu od svých lékařů nebo zdravotnického personálu, zejména pokud pracují v holistické Východní medicíně, ale udělejte si vlastní průzkum a konečné rozhodnutí udělejte sami.
OC navazuje na cyklus Akbal a Cimi - cyklus narození, smrti a znovuzrození. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost - bavte se dnes s rodinou a přáteli.
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své " smečce ", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu.
***
Jsem Oc 13. Vítáme vás dnes s velkou vděčností, neboť mnoho z vás integruje do svého života potřebné změny. Jakmile se začne rozšiřovat vaše mysl, otevíráte se neomezeným možnostem. Stále více si uvědomujete svoji vnitřní sílu, i když jste obaleni fyzickým tělem. Není nikdo, kdo by mohl zastavit, co můžete dělat.
Rádi vám připomínáme, že myšlenkové formy Lásky stále proudí lehce Vesmírem a jsou to povznášející okamžiky na vaší cestě. Mnozí vnímáte různé pocity, aniž byste věděli odkud přichází. Mohou to být myšlenky z paměťového fondu ostatních lidí, které cestují okamžitě k určitému člověku. Na druhé straně zeměkoule někdo z neznámého důvodu vnímá zvonění v uších, možná se objeví letmá myšlenka na časy, které jste spolu prožili a v tu chvíli vám zavolá a vy řeknete : " Zrovna jsem na tebe myslel! "
Vy všichni máte dar telepatie a tuto dovednost můžete zdokonalovat. Jak jsou Závoje stále tenčí, mnoho lidí zjišťuje, že se jejich psychické dovednosti rozšiřují. Znáte bezpočet příběhů o lidech, kteří vidí mimozemšťany, duchy nebo mají pocity déjá vu či jasnou telepatickou komunikaci. Existuje mnoho knih nebo informací, jak tyto dovednosti rozvíjet. Snížení strachů spojených s psychickými dary a schopnost zvýšit Lásku k veškerému životu, je kouzelnou indicií ke schopnosti proniknout do vyšších sfér Lásky, kde je umožněno tyto schopnosti projevovat mnohem intenzivněji a snadněji.
Aby bylo možné zbavit se strachů, musíte jim čelit. Je to stejné jako když násilník začne ustupovat, jakmile se k němu jeho cíl začne přibližovat. Vaše strachy budou ustupovat a zmenšovat se, když se jim postavíte čelem. Změna chování, které vás udržuje v obavách a strachu, vyžaduje úsilí a odvahu, je to vaše veřejné prohlášení, že měníte uvnitř sebe něco, co vám už neslouží. Někteří vás budou podporovat, jiní zesměšňovat. Rychle se postavte ze vaši pravdu a stiskněte tlačítko VPŘED.
Vaše Láska se bude exponenciálně zvyšovat s každým uvolněním strachu, nemůžete být na obou stranách současně. Pokud máte problém s milovaným člověkem, ke kterému cítíte hněv, nenávist či frustraci - blokujete si tok Lásky. Určité množství Lásky se může filtrovat, když je vám spolu dobře, ale tok je stále nízký v důsledku nízkofrekvenčních emocí, které zaměřujete na tuto osobu.
Je to podobné, jako když pijete brčkem sladké jahodové smoothie. Zpočátku koktejl volně protéká, než malé kousíčky jahod začnou brčko ucpávat. Stále můžete popíjet lahodný drink, ale vyžaduje to více úsilí. Pak uvíznou v brčku vetší kousky a průchod je kompletně blokován. Ačkoliv kousky koktejlu spolknete a jsou sladké a žádoucí, je třeba velké úsilí. Pít lahodný nápoj začíná být frustrující. Když je brčko zcela ucpané, přeruší se spojení se sladkým nápojem, jdete a brčko odhodíte. To se stává ve vztazích. Jakmile jeden člověk vybouchne na druhého, nastává frustrace. Napětí nezmizí, dokud budou kousky jahod ucpávat průchod.
Když se brčko opakovaně ucpává, přijde čas, kdy řeknete : "To stačí! ", a pijete koktejl bez použití brčka v plné míře. Ve vztazích je to často velmi podobné. To se děje například, když se jeden člověk snaží něčeho dosáhnout a po několika neúspěšných pokusech reaguje z pozice frustrace a nahromaděného hněvu a bičuje druhého různými tresty. V tomto bodu se cítí překvapený, protože někdy neví proč je druhý tak rozrušený.
V začátcích každého vztahu nosí každý růžové brýle a vše je v pořádku, dokud druhý nejde proti vaší vůli. Jak jdete životem dál, jsou vaše základy stavěny na očekávání, že ostatní vás budou jen zraňovat, že jste neschopní. Takže budete čím dál více reagovat na základě těchto kódů přesvědčení.
I když partner vůči vám nemá žádné škodlivé myšlenky, díky scénáři, který jste si kdysi vytvořili, můžete reagovat, jako kdyby jeho úmysly byly záludné. Pak si budete vybírat partnery na základě vašeho vlastního strachu, budete reagovat na něco, co ve vás spustí. Někteří budou reagovat nebo spustí nevyřešený životní problém. Takto se vedou války na území škol, ložnic i v zasedacích místnostech. Každý z vás čelí obavám a pocitům méněcennosti a překonává je, takže začněte žít fungující vztahy.
Je nutné, abyste milovali a ctili na prvním místě sami sebe, než dokážete totéž s druhými. Neexistuje žádný jiný způsob, jak někoho milovat - než ze srdce. Mnozí si myslí, že to dělají, dokud objekt jejich citů nezačne odmítat očekávání. Udělejte si každý den čas najít po malých kouscích obavy, strachy, nízkoenergetické kódy a propusťte je. Jedině tak si otevřete dveře ke kódům přesvědčení, které jsou lehčí, na vyšší úrovni - kódům, které vám pomohou přiblížit se k rozhodnutím založených na bázi Lásky.
TŘINÁCTÝ TÓN - VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň - do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s třinácti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky, konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána a pokorně žádali o další.
www.mayskykalendar.blogspot.com. Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

ESENCE NOVÉHO NEBE NA ZEMI

26. září 2015 v 11:56 Intuitivní obrazy

Obraz : ESENCE NOVÉHO NEBE NA ZEMI

Přátelé, mimořádně silné energie proudí do našich aur, těl jemnohmotných i fyzického těla. Zachytila jsem je ve tvaru a barvě v obraze s názvem ESENCE NOVÉHO NEBE NA ZEMI. Přeji Vám krásné dny v klidu a míru vaší duše


TZOLKIN 26.9.2015 12 MULUC kin 129

26. září 2015 v 11:47 Maysky Kalendář na každý den

Muluc - Měsíc - Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí
Na jedné straně harmonie na druhé rozepře a nelibozvučnost. Na obou stranách bilance je dnes nerovnováha a nestabilita. Jak dnes půjdete po ostří nože Etznab, zamyslete se nad svým životem v minulosti, současnosti a budoucnosti; zkušenosti, které jste získali, lekce, které jste se naučili, kde jste teď a jaké sny a cíle máte před sebou. Přijměte zodpovědnost za rozhodnutí, která jste učinili a za věci, které se projevily, přiznáte tak svůj karmický dluh. Nechte Muluc vést vás do harmonie, rovnováhy a vnitřního míru, kterého je možné dosáhnout jen pokud se naučíte jít zlatou střední cestou, která vede výš.
MULUC v yukatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a propustit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.
Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví, co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC. Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum.
Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.
***
Jsem Muluc 12. Děkujeme za váš čas i to, že jste se k nám dnes připojili. Dnes bychom chtěli sdílet několik poznámek ohledně sexuality. Ve sféře lidstva je velký důraz kladen na Lásku. Ale Láska, kterou většina z vás zná je daleko vzdálená od čisté Lásky Stvořitele. Mezi vámi existují pokusy, jak zvýšit svou schopnost milovat prostřednictvím sexuálního aktu. Ale jedná se o nízkoenergetickou formu Lásky. Většina sexuálních aktů je prováděna za účelem prostého potěšení z pocitů, které tento druh vyvolává. Na tom není nic špatného, než zjistíte, že vám to odsává energii, která by mohla být využita lépe.
Existuje mnoho forem tantry, které vám pomohou porozumět energetickému spojení, ke kterému dochází během sexuální souhry. Sex často slouží jako prostředek k ovládání jiného člověka, ať už se jedná o manipulaci uznávanou jako takovou nebo ne. Mnohokrát dochází k sexuálnímu aktu mezi lidmi, kteří se sotva znají. I když můžete získat radost v jednom okamžiku, následky tohoto jednání mohou trvat celý život, často věčnost. Když se dva lidé spojí ( to není slovní hříčka ), dochází k přenosu energie. Při spojení vzniká dlouhodobě energetická vazba propojení s druhým člověkem. Bylo by moudré požádat své Průvodce nebo ty, kteří dokáží tyto vazby oddělovat.
Když se sperma dostane do ženy, existuje energetický vzorec sperma, který je naočkován do dělohy. Není lehké popsat, co se v tu chvíli děje, ale sperma obsahuje kód vědomého programu " Udělejte si dítě ". I když ne každá kapka sperma se dostane do ženy, každá myšlenka ano. Proto, když se sperma dostane na tělo ženy, přijímá tyto myšlenkové formy do svého energetického pole. I když není záměrem ženy během sexuálního aktu otěhotnět, je zde nevyřčená smlouva, která říká "Udělejte si dítě ".
Lidé mají schopnost tvořit svými myšlenkami, slovy, činy i emocemi. A také schopnost vytvářet tyto vzorce. Většina z vás přišla do této inkarnace se smlouvou o tom, kolik přivedete dětí na svět. Ačkoliv tyto smlouvy mohou být revidovány, obvykle se to nedělá. Takže každá žena vstoupí do této fyzické inkarnace s předem daným počtem dětí i potratů. Vstup do stavu amnézie znamená zmatek a zapomnění plánů, s kterými se na Zemi inkarnujete. Ve sféře Ducha se domníváte, že si budete vše naplánované pamatovat, často si předem vyznačíte značky pro připomenutí, nicméně emocionální nárazy, jako je strach a chtíč stojí často v cestě.
Když sperma vstupuje do ženy, je okamžitě aktivován program "Udělejte si dítě ". Často je mnoho dětí narozeno z takového typu náhodného aktu spojení. Dětské domovy jsou plné těchto nechtěných dětí a počet svobodných matek stoupá. Nechtěné děti mají velmi obtížný život. I když to slovy nikdy nevyjádří, tyto nežádoucí myšlenkové formy jsou v jejich energetickém poli obsaženy. Mnoho z nich trpí nevědomě pocity nevyrovnanosti, neklidu a nervozity.
Pokud zjistíte, že jste jedním z těchto dětí, vyhledejte pomoc Průvodců nebo profesionálních odborníků, kteří vám pomohou uvolnit tyto myšlenkové formy z vašeho energetického pole. Už chápete proč tolik lidí trpí pocity nehodnosti, bezcennosti, hanby, opuštění a viny? Žádáme vás, abyste byli při pohlavním styku více zodpovědní, protože to může být velmi škodlivé pro vaše duchovní, duševní, fyzické i emocionální zdraví. Existuje mnoho potěšení, jak mít orgasmus bez styku s nevhodným partnerem.
Mnoho lidí cítí obrovské pocity viny a studu spojených s jejich sexuálními zážitky. A nemusí to tak být. Budeme rádi, když uvolníte všechny negativní myšlenkové formy a negativní kódy spojené se sexuálními aktivitami. Neděláme žádné rozsudky a ani nejsou na místě, jen vám nabízíme pochopení co se děje, když tento akt provádíte. Vezměte v úvahu možné následky a jednejte zodpovědně, protože na sebe můžete naložit těžké břemeno a to i na partnera a všechny děti, které mohou být narozené z momentální rozkoše.
DVANÁCTÝ Tón - LaKa - POROZUMĚNÍ, KOMUNIKACE
Je to den " zúčtování" všech akcí, všech zážitků, zkušeností - integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období Den sjednocení našich vlivů a myšlenek. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Obraz: Vzestup skrze Lásku

25. září 2015 v 23:13 Intuitivní obrazy

Obraz: Vzestup skrze Lásku

Nádherný pozdrav andělským písmem vepsaný do mandaly od bytostí Lásky :-). Přeji pohodový víkend. Anna
www.slunecnikvet-anna.blog.cz

TZOLKIN 25.9.2015 11 LAMAT kin 128

25. září 2015 v 9:30 Maysky Kalendář na každý den

Lamat - Hvězda - Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, pokora, řád, pořádek, disciplína
V dnešních energiích je obrovská síla, kterou budete muset využít, než vás převálcuje. Jelikož Buluk ( 11 ) je neutrální číslo, působí jeho energie na hojnost, růst a sílu Lamat, což přináší výsledek, či efekt, po kterém můžete, ale nemusíte toužit. Je to stejné, jako velká přívalová voda nebo povodně: voda může přinést další rok bohatých sklizní, nebo způsobit destrukci celé zemi. Díky Bohu má Lamat tendenci být velmi pozitivní, ale jen tak dlouho, dokud jste si toho vědomi a věříte tomu, co žádáte nebo co děláte. Měli byste očekávat dosažení v mnohem větším měřítku nebo úrovni, než je obvyklé.
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod - vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jste záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jste Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.
Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodili se v této Energii, mívají zpravidla šťastný osud - ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokážou pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.
***
Jsem Lamat 11. Děkujeme za spojení u dalšího dialogu, který se týká vašeho Vzestupu. Je nám potěšením, že jsme schopni pomoci vám více pochopit roli, kterou v současné době na Zemi hrajete.Věřte, že uvnitř sebe máte moc rozumět všemu. Máte právo zvolit si našim slovům naslouchat nebo je ignorovat. Neexistuje žádný rozsudek nad tím, co uděláte, protože všechny volby vedou ke Zdroji.
Dnes bychom si chtěli povídat o penězích a vztahu k nim. Někteří lidé se kloní k názoru, že peníze jsou kořenem všeho zla. Někteří jdou dál a tvrdí, že kořenem všeho zla na Zemi je Láska k penězům. Když se budete snažit pochopit základy těchto informací zjistíte, že oba názory jsou daleko od pravdy. Záměrem Vesmíru je, aby každá duše milovala všechny věci takové jaké jsou, takže milovat peníze není nic špatného.
Nicméně pokud používáte peníze, abyste získali kontrolu nad druhými, není dobrá věc. Trávit mnoho času zaměřením na vydělávání peněz, než péčí o své vlastní potřeby a potřeby nejbližších, může ve vašem životě vytvářet silnou nerovnováhu. Používat peníze pro náklonnost druhého je nejnižší věc a vede jen k bolesti. Existuje mnoho mýtů spojených s penězi, ale rozhodně nejsou kořenem všeho zla.
Ačkoliv existuje mnoho příčin zla, mohli bychom tvrdit, že příčinou všeho zla je strach. Pochopte také, že my nepoužíváme v našich sférách slovo " zlo " a nesoudíme nic a nerozdělujeme na dobré a špatné. Akceptujeme všechny volby a zkušenosti. Volba je zkušenost a každý se neustále rozhoduje, kterou cestu si vybere a to v každém okamžiku své existence. Víme, že se všichni nakonec vrátí ke Zdroji obohaceni mnoha zkušenostmi, které lze sdílet dál s ostatními.
Peníze jsou jen lidský vynález, jejichž cílem je získat kontrolu nad majetkem a aktivy druhých. Ve starověkých civilizacích až do dnešní moderní doby sloužily věci, které se běžně používaly pro barterový obchod. Mušle se vyměňovaly za koření, kožešiny za jídlo atd. Peníze v dnešní době v podstatě postrádají hodnotu.
Člověk ve starověku by nevěřícně kroutil hlavou nad bankovkou a zůstal v úžasu nad člověkem, který v nich vidí hodnotu. Dokážete si představit, že zajištění vašeho živobytí závisí na kusu papíru? Nedává to smysl, ale stalo se to běžným standardem. Většina peněz není založena na ničem jiném než na vzduchu a planém slibu, ale každodenní miliony bankovních transakcí jsou na tomto vynálezu založeny. Neexistuje žádné zlo pocházející z peněz a jejich používání je složité, nicméně podléhají hlavnímu pádu v blízké budoucnosti.
Na Zemi je bezpočet zemí, které ztratily hodnotu měny. Co bylo jeden den bohatstvím, druhý den nebylo ani částkou na chleba. Vidíte na jak vratkých základech je měna založena? Proč jsou peníze tedy ve vašem životě tak důležité? Kdo vytváří tato pravidla a chcete zůstat součástí této reality? Vytvořte skupiny a svojí vlastní měnu. Barter je dobrý způsob, jak začít žít svůj vlastní život.
Každý z vás má jedinečné talenty, začněte je zdokonalovat a sdílet s ostatními. Největší problém dnešní společnosti je, že se nespočet hodin a obrovské množství energie spotřebuje na vydělávání dostatku peněz na zaplacení životních nákladů. Co kdybyste stejné množství času použili na dělání věcí, které máte rádi a pak s nimi obchodovali, nakoupili věci, které potřebujete. Není v tom krása?
To je ten samý způsob jakým žili a prosperovali domorodí lidé. Své domovy dělali z přírodních produktů, což je možné udělat i dnes. K dispozici je už mnoho informací, jak postavit levně například tzv. " zelené " domy. Domorodí lidé dobře věděli, jak pěstovat vlastní potraviny pro přežití, sbírali byliny atd. Máte tuto možnost i vy, jakmile budete připraveni odvyknout restauracím a obchodním řetězcům. Co nechcete pěstovat, můžete za něco vyměnit se sousedem, který se tomu věnuje rád.
Je hodně věcí, které můžete udělat pro zlepšení svého života a uvolnit čas i energii na věci, které preferujete. Rozhlédněte se ve svém domě, podívejte se na všechny nepřečtené knížky, oblečení, které jste nenosili. To jsou věci, kvůli kterým jste strávili mnoho času na získání peněz na jejich nákup. Věnujte pozornost vašim výdajům a návykům a odstraňte z vašeho života všechno, co vás odvádí od možnosti přiblížit se životu, který si přejete žít.
Jste to vy, kdo rozhodne o tom, jak budete trávit čas a kam směřovat energii. Jste to vy, kdo rozhodne o tom, jakým způsobem budete hromadit peníze nebo získávat věci, které si přejete. Účelem není posuzovat, jak věci děláte, ale pomoci vám uvědomit si, jak získat životní rovnováhu, klid, radost. Nechceme soudit žádné vaše volby, prostě si přejeme pomoci vám při získávání větší rovnováhy a radosti ve vašem každodenním životě. Nabízíme vám naše služby zdarma, v naší sféře jsou peníze k ničemu, nemusíme vyměňovat nic za peníze. To, co směňujeme, je naše služba dávat svobodně a s Láskou.
JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ - OČIŠTĚNÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla, která musí odsunout z cesty odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Zde se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE - osvobozující od všeho, co neslouží vašemu pokroku, nechte uvolnit všechno, co se potřebuje uvolnit, otevřete se moudrosti Vesmíru, využijte dnešek k jarnímu úklidu ve Vědomí a zůstaňte ve svém Středu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


TZOLKIN 24.9.2015 10 MANIK kin 127

24. září 2015 v 9:14 Maysky Kalendář na každý den

Manik - Ruka / Jelen - Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnost, oblast léčení, dosažení cíle i přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.
Zdroj autority a respektu, který využíváte ve svém okruhu vlivu, není určen pro naplnění ega, ale pro zlepšení všech kolem vás, bez ohledu na to, co si o vás myslí. Nemusí sdílet hloubku nebo šířku vašich vizí nebo vhledů a mohou je v první chvíli odmítat. Není důležité jestli je vaše rodina či váš okruh přátel malý nebo nemá žádný zjevný vliv na společnost. Vzpomeňte si na sílu jednoho člověka, který dokáže šířit masivní množství energie. Když otevřete oči jedinému - dokážete osvobodit celé generace.
Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je:chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.
***
Jsem Manik 10. Vítejte v tento velkolepý a požehnaný den naplněný Láskou a Světlem celého Vesmíru. I když v této době může být váš život nebo životní podmínky poněkud mrzuté věřte, že vše je v nejlepším pořádku a v souladu s rozvíjejícím se plánem Vzestupu. Bez ohledu na to, jak se věci v této současné úrovni vyvíjejí, věřte, že jsou cesty v této sféře i mimo ni, které jsou na každém kroku vydlážděné zlatými příležitostmi. Dívejte se na sebe jako na Dítě Boží. Víte, že jste součástí Boha ne jen semínko, ale přesněji holografická část. V každém z vás je kompletní Stvořitel, i když s nízkými vibracemi, jakmile se rozhodnete zažít tuto nízkou hustotu.
To, o co bychom se s vámi chtěli dnes podělit, je velmi obtížné popsat lidským jazykem. Jak je možné, že máte stále duchovní tělo a jste tak daleko od čistého Zdroje? Pokusíme se co nejvíce, abyste tomu porozuměli. Jak každý z vás opustil Zdroj a přestěhoval se do jiné úrovně, tento kompletní Zdroj ve vás zůstal. Je to podobné jako automobil, má motor, který pohání kola, prostor pro řidiče, který řídí auto, aby se dostal z místa na místo. I když existují auta různých tvarů a velikostí, všechna provádí stejné funkce.
Ačkoliv vibrujete na jiné úrovni, než základní Zdroj, máte ty samé schopnosti zažívat VŠE CO JE. Čím dál cestujete od Zdroje, kterým je čistá Láska, tím se vaše frekvence snižuje. Původní Zdroj je čistá Energie. Jakmile se vzdalujete od Zdroje a vyberete si fyzické tělo, jste na hustější úrovni, nicméně není nutné být na těchto nižších frekvencích dál. Existují myriády duší, které obývají tělo s nižší hustotou, ale vzhledem k jejich užší spolupráci s čistou Láskou Zdroje, vibrují na mnohem vyšší frekvenci. Stejně tak existuje mnoho těch, kteří chodí po Zemi a obývají těla s nízkou hustotou, ale jejich vibrační úroveň je vysoký stupeň Lásky.
Ať už si to dovedete představit nebo ne, žijete buď kdesi ve Vesmíru nebo mimo něj. Každá duše, která opustila Zdroj, má schopnost vytvořit to, co si přeje zažít. Může to být krátkodobá zkušenost, zatímco jiní si mohou přát zažívat zkušenosti delší dobu. Musíte pochopit, že ne všechna místa mají lineární čas - ve skutečnosti je jich velmi málo. Když se duše rozhodne něco zažít, může tvořit na dvou úrovních - individuální nebo skupinové. Mnoho zkušeností je jednoduchých, takže je může vytvořit jedna duše. Většinou jde však o větší scénář, mnozí chtějí vytvářet velké věci jako Vesmíry či Galaxie. Po vytvoření se duše, která si přeje něco zažít, může jednoduše připojit ke skupině, která již existuje.
Pokud existuje skupina duší, které chtějí mít konkrétní zkušenosti, spojí se a dohromady vytvoří formu, která vznikne. To je to, jak fyzicky vznikla planeta Země. Každá Galaxie a Vesmír mají svůj vlastní soubor pravidel a parametrů. Jejich cílem je umožnit to všem, kteří chtějí zažít tuto zkušenost, ne všechna tato místa jsou hmotná. Většina z nich má otevřený " nábor ", který umožňuje jakékoliv duši vstoupit. Některá místa jsou uzavřena, takže jen ti, kteří je vytvořili mohou zažít tento projev. Opět platí, že cokoliv si dokážete představit existuje nebo může existovat.
Je zde mnoho těch, kteří vnímají, že nepochází ze Země. Mnoho z nich si velmi dobře vzpomíná na život na svých původních planetách, ale na Zemi jsou z určitého důvodu. Často i jako průzkumníci, kteří chtěli zažít nové zkušenosti. Smrt jako taková neexistuje, všechny cesty vedou zpátky ke Zdroji. V každém okamžiku si duše může vybrat znovu se spojit s čistou Láskou.
Omezení je často základní touhou duše, ale dál se schopností rezonovat s čistou Láskou. Existuje mnoho dimenzí, kde je možné bydlet, i když je vibrace Lásky velmi vysoká. To je možné pro ty, kteří chtějí zažívat jen čisté vibrace Lásky a nechtějí se inkarnovat do lidského těla, jako člověk. To je jeden ze zákonů Vesmíru, který to umožňuje. I když někteří mohou snížit své vibrace a jsou viditelní lidskému oku, je to možné jen na krátký čas neboť ke zpomalení vysoce nabitého energetického pole je třeba obrovské množství energie. Pochopte, že souzení činů druhých je jen a jen lidská vlastnost. Když byla tato Galaxie navržena, mnoho duší chtělo zažít nejrůznější emoce, které byly co nejdál od čisté Lásky Zdroje. Země, stejně jako mnoho jiných planet uvnitř i vně Galaxie, byla vytvořena se specifickými parametry, které dovolují různé zážitky.
Aby bylo toto možné zažít, je k tomu nutná neláska a dočasná amnézie. Když jste opustili oblast Ducha a inkarnovali se na Zemi, vaše vzpomínky na Zdroj a vyšší dimenze byly vymazány. Toho bylo dosaženo díky výměně kódů v rámci vaší tělesné struktury a to především na úrovni DNA. Jak se Čas na Zemi chylí ke konci, procházíte mnoha změnami. Země nikdy nebyla určena k zániku. Ve skutečnosti jeden ze Zákonů dovoloval zažít všemožné zkušenosti, pokud tato planeta nebude zničena, ani okolní planety, ani galaxie včetně celé populace živých bytostí na povrchu i říše pod povrchem. Takže teď víte, co by se mohlo stát. Mnozí jste přišli z planet, které byly zničeny. Proto, když Země byla vytvořena, bylo rozhodnuto zasáhnout mimo svobodnou vůli člověka, pokud by byly podniknuty kroky, které by vedly ke zničení Země. Jaderná válka je jeden z případů, kdy jsme museli zasahovat.
Země je živý, dýchající, vědomý organizmus a skupina vědomých Bytostí souhlasila, že to pro ně bude skvělý zážitek. Země, jak ji znáte dnes, je jednou z nejhustějších planet v celém Stvoření. Vzhledem k tomu, že je určena k obnově, byla vytvořena zvláštní časová osa. Bylo známo, že stav amnézie a zapomnění Lásky může jít do takového extrému, že by bylo těžké, ne-li nemožné získat zpět všechny fragmenty Stvořitele vibrující na úrovni dostatečně vysoké a vrátit se do stavu čisté Lásky. Bylo určeno Vyšší Radou, že za žádných okolností nebude navrženo toto místo, kde by se ztratil jeden jediný fragment Zdroje - jediná duše.
Tato sféra má tedy časovou osu, ve které neláska nebo temnota už nemohou být svrchovanými pány. Na rozdíl od této víry je Matka Země na cestě Vzestupu i se svoji lidskou skupinou. Smlouva vypršela a ona se rozhodla vrátit se zpět k čisté Lásce a i vědci dokázali, že její tep skutečně roste. Protože většina obyvatel nedrží krok se zvyšováním frekvencí, přijde čas, kdy se frekvence stanou nevyrovnané, takže nebude možná komunikace na úrovni tohoto pásma. V ten čas duše rezonující na nižších úrovních zmizí ze Země. Ony to už i tak dělají a to rekordní rychlostí.
Mnozí z vás vnímáte rychlost a ztrácíte zájem o světské věci, které udržujete roky. Nastává obnova a návrat k Pravdě a začínáte si uvědomovat, že mnoho věcí ztrácí význam a nalézáte své skutečné kódy přesvědčení srdce. Lži vládních úředníků a skrývání pravdy jsou v plné pozornosti veřejnosti, což způsobuje jen hněv a strach, takže se tito lidé jen vzdalují od čisté Lásky. Je nezbytně nutné se stále přesunovat do vyšších frekvencí Lásky. To vám umožní lehčí Přechod. Dokonce, i když tomuto příběhu nevěříte, uděláte dobře, když se stanete " milujícím a laskavějším člověkem " nebo s námi nesouhlasíte? Těm, kteří jsou připraveni přemístit se do Lásky, jsou k dispozici tyto každodenní Zprávy.
Máte v sobě sílu vytvořit jakoukoliv realitu, kterou si jen přejete. Přesto musíte udělat volbu jestli chcete pokročit v Lásce nebo zůstat v hustotě strachu. Nabízíme vám návrhy, jak toho dosáhnout. Vyberte si, co cítíte, že je pro vás to pravé. Aby bylo možné více zažívat Lásku musíte uvolnit strach.
Loučíme se a necháváme vás přemýšlet nad těmito slovy. Věřte, že jsme vždy nablízku připraveni vám pomoci, když nás požádáte. Je naší radostí pomáhat vám. Mnozí z nás jsme byli na vašem místě jako člověk a známe problémy, kterým čelíte, takže nám přináší obrovskou radost pomoci vám zmírnit vaše břemena.
LAHUN (10) je silná energie, která přináší ZODPOVĚDNOST. Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie nám pomáhají léčit strachy , všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí.
Copyright © www.mayskykalendar.blogspot.com Informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

TZOLKIN 23.9.2015 9 CIMI kin 126

23. září 2015 v 9:34 Maysky Kalendář na každý den

Cimi - Spojka - vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok
Den nasáklý skrz naskrz vibracemi životodárné ženské energie. Ženské vyjádření Božské síly vytváří život, vyživuje transformaci a řídí evoluci. Pokud jste těhotná, ctěte posvátnost nového života, který nosíte ve svém lůně, což je ideální dělat každý den Bolon (9) . Pokud nejste těhotná, ctěte posvátnost potenciálu dávat život na mnoha úrovních - tak mnoha způsoby, které ztělesňujete. A pokud nejste žena, ctěte ženu ve své duši, ve svém životě, jakýmkoliv způsobem.
CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ
Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM - je jedno, s čím - dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může uvolnit z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli, ale nemůžete odtrhnout.
CIMI představuje v yucatánském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí ke znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme osvícení a získáváme vědomí moudrosti našich předků.
Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro Cimi přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.
***
Zdravím! Jsem Cimi 9. Jsme šťastní, že vám můžeme poskytovat naše služby s možností a touhou ukázat vám velkolepější obraz toho, jak může váš život na Zemi vypadat. Mnozí cítíte, že jste znevažováni a frustrováni světovými událostmi a situacemi ve vašem osobním životě. Doufáme, že vás trochu pozvedneme, když vám řekneme, že uvnitř sebe máte sílu překonat všechny schopnosti, kterými v současné době disponujete.
Vidíme svět jinak, protože nejsme z vašeho světa. Žijeme ve vyšších dimenzionálních frekvencích, někdy spojeni s prvotním Zdrojem. Ačkoliv se občas objevíme v lidské podobě, jsme stvořeni hlavně energetickou látkou, která není hustá. Brzy tuto schopnost budete mít také.
Jak vaši vědci objevují technologie používané v dávných civilizacích a to jak na Zemi tak mimo ni, nachází způsob jak využívat sílu elektromagnetismu a další. Pole kvantové fyziky je teprve v počátcích a budou otevřeny oblasti, které budou k dispozici pro všechny. Na Zemi existovalo mnoho těch, kteří zvládali umění levitace, bilokace a astrálního cestování. Dokážete si představit implikaci a možnosti, které budou existovat ve vašem každodenním životě, jakmile je zvládnete?
Existují lidé, kteří využívají telepatickou komunikaci, léčebné metody a prorocké předpovědi, což zvyšuje blaho života na Zemi. Dokážete si představit, jak se váš život změní, jakmile ovládnete tyto dovednosti? Mnoho ve vašem systému, včetně politiky se bude muset změnit, jakmile každý z vás získá svou vnitřní moc a sílu. Náboženství bude muset být změněno, protože když existuje jen jeden Zdroj, všechny církevní instituce se musí sjednotit a vyjádřit sounáležitost.
Vaše vládní agendy, vzdělávací instituce a zdravotnický systém se bude muset změnit hned, jakmile se občané planety Země naučí řídit svojí intuicí, protože budou vědět, že je to pro jejich nejvyšší dobro a nejvyšší dobro všech. Nebude třeba despotických vůdců, jejichž cílem je zotročit vás pro jejich špinavou práci, jakmile znovu obnovíte své vnitřní znalosti a začnete pracovat jako tým.
Umožnění vašim dětem vrátit se k přírodě, zkoumat a pozorovat složitosti vyváženého společenství, jim dá mnohem více znalostí, než jakákoliv učebnice a vaše každodenní memorování. Nebudete potřebovat léky na předpis, jakmile budete mít znalosti o pěstování a používání bylin a rostlin, které podporují vaše zdraví.
Jakmile se každý z vás naučí milovat jeden druhého na vyšší úrovni, nebude existovat žádná potřeba poradenství a sociálních agentur. Budete komunikovat z prostoru Lásky a zájmu a učit se mluvit v integritě. Bude věnováno mnohem více pozornosti a respektu životnímu prostředí a křehké životní rovnováze. Jakmile k tomu dojde, váš automobilový a stavební průmysl podstoupí rozsáhlou rekonstrukci.
Mohli bychom pokračovat dále, ale zkrátíme dnešní Zprávu. Naším cílem je podporovat každého z vás, aby se stal zodpovědným za své myšlenky, slova a činy. Je na čase věnovat pozornost tomu, jaký vliv máte na svět individuálně. Udělejte si čas a zkoumejte klady a zápory každého vašeho činu. Poslouchejte ty, kteří mají opačné názory, protože vám pomohou najít části pravdy, které jste přehlédli při svém horlivém volání po spravedlnosti. Věnujte čas čtení štítků na výrobcích, které používáte na své tělo nebo je konzumujete, protože mnohé jsou toxické a způsobují v těle zmatek.
Odpočívejte, když jste unaveni, jezte, když máte hlad, pijte, když máte žízeň. Nejlepší formou výživy je čistá, nekontaminovaná voda, které je v současné době nedostatek. Naučte se to, co dělal Dr. Masaru Emoto, když zpozoroval, že motlitbou nad vodou může požádat vodu o navrácení do její původní čisté krystalické podoby. Starší to dělali po celé věky a tyto znalosti jsou pro vás nyní znovu k dispozici.
Když se modlíte, máte uvnitř sebe moc vytvořit cokoliv si přejete zažít. Nicméně mějte na paměti, že když se modlíte za druhé, nemusí to být v jejich nejlepším zájmu. Z tohoto důvodu vám znovu připomínáme, abyste při svých modlitbách používali frázi " pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných hladce a elegantně ".
Existuje mnoho uzdravení, když druzí žádali o požehnání v některých případech dokonce dokázali prodloužit život těm, kteří chtěli opustit pozemskou rovinu. Existuje mnoho lidí, kteří by přešli na druhou stranu ale jen kvůli blízkým, kteří je zde drží a brání jim ve svém vývoji. Dojde-li k těmto věcem, ovlivňuje to vibrační úroveň všech, protože tyto žádosti vycházejí ze strachu a nelásky.
Je čas propustit všechny potřeby a přání, která naráží na to, co je nejlepší pro druhé. Požehnejte jim a propusťte je. Věřte, že jakmile odstraníte závoru bolesti a smutku, budete s nimi moci komunikovat, bez ohledu na to, zda se nachází v tomto nebo mimo tento Vesmír neboť - všichni jsme Jedno. Doufáme, že vás naše slova budou inspirovat, abyste mohli přijmout nezbytná opatření pro vytvoření utopické společnosti, o které sníte.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a s ženami. Někteří mayští učitelé ho spojují s devíti kroky, které jsou nutné pro stavbu domu, s devíti etapami pěstování a sklizně plodin, devíti vesmírnými cykly, devíti poschodími pyramidy. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

TZOLKIN 22.9.2015 8 CHICCHAN kin 125

22. září 2015 v 9:34 Maysky Kalendář na každý den

Chicchan - Had - Vitalita, vášeň, moudrost těla, Tělesné pocity, instinkt, síla Kundalini energie, intimita, sexualita, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.
Vaše duše je neustále se vyvíjející energie, kolující v cyklu života, věčnosti, nekonečnosti a všemohoucnosti. Ve svém nejčistším stavu vaše podstata snadno překonává obtížná svazující pouta těch, kteří se snaží strach, lež, ovládání, nevědomost, zlobu a chamtivost nutit těm, kterým se daří v lásce, pravdě, svobodě, poznání, soucitu a štědrosti. Uvědomte si, že se jen snaží uhasit oheň vašeho vnitřního koyopy - smiřte se s nimi a odepřete jim jejich moc.
Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.
Symbol Hada zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.
Nativní Chicchan mají dar vidět věci pod jejich povrchem, obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma jsou silní fyzicky i psychicky a vytrvalí. Ve skutečnosti jsou to lidé Chicchan, kdo přišel zachránit svět.
***
Zdravím vás. Jsem Chicchan 8, přejeme vám šťastný a požehnaný den! Dnes jsme zde, abychom vám připomněli, že jste výjimečná Bytost, duše plná radosti, která je nyní na Zemi a zažívá zkušenost lidství.
Nejste nic menšího, když vstupujete do tohoto království. Jste čistý Zdroj a hologram obrazu Stvořitele. Jakmile se inkarnujete na Zemi, dočasně ztratíte paměť. Nevíte, že vy sami píšete svůj životní scénář. Tento stav amnézie je pro většinu z vás vždy stejný. Nicméně tyto časy se chýlí ke konci. Nyní přichází na svět děti s plnou pamětí toho, kdo jsou, stejně jako ti, kteří " vstoupili " na Zemi z jiných oblastí.
Mnozí přišli, aby v této době splnili misi. Někteří jsou zde jen, aby zažili tělesnost. Mnozí jsou zde, aby uklidili odpadky z minulých životů, jako negativní myšlenkové formy a skutky nelásky. Někteří přišli dokončit nedokončenou práci. Existuje mnoho z vás, kteří jste prostě zlomyslní a usilovali jste, abyste si splnili své sny. Země je jedna z mála míst, kde je to povoleno, kvůli zákonu svobodné vůle.
Můžete si vybrat v tomto životě zažít cokoliv si jen přejete v rámci zákonů tohoto Vesmíru. Pravidla jsou opravdu velmi laxní, ačkoliv víte, že budete sklízet všechno, co jste zaseli. Jakmile si zvolíte činy nelaskavosti a nelásky, nebudete frekvenčně stoupat spolu se Zemí a těšit se z plodů, které tyto frekvence nabízejí.
Ti, kteří se chtějí posunout z nízkých frekvencí, budou muset posunout své myšlení a chování k činům Lásky a laskavosti. Jedná se o frekvence, které jsou ve vašem Vesmíru k dispozici. Mnozí se snaží posunout do vyšších frekvencí pomocí hmotných věcí jako je zlato, esenciální oleje a halucinogenní drogy, ale posun je dočasný a stále to není tak vysoká frekvence, jako Láska a soucit.
Vybírejte si činy laskavosti, ne otroctví, které vás staví do pozice poslušnosti či " méně než ". Hledejte způsoby, jak překonávat překážky a strachy, které vám brání v pohybu směrem nahoru. Zaměřte svou pozornost na způsoby, které vám pomohou pohybovat se kupředu a zanechat za sebou lidi a místa, která vás udržují zabořené v bahně.
Mnozí z vás se bojí pustit své nejbližší, protože se obáváte, že budete odsouzeni do pekla nebo uvíznete v jejich závislosti. Věřte, že každý člověk se nakonec vrátí ke Zdroji. Je také naším přáním, aby se pohybovali nahoru a dopředu všichni, ale víme, že mnozí zůstanou ve svých současných okolnostech nebo horších.
Když budete trávit svůj čas šetřením druhých, stanete se součástí jejich problému, nikoliv řešení. Přijdou chvíle, kdy se budou druzí na to, co děláte, dívat jako na činy sobectví. Je doba, kdy je nutné držet se svého záměru a učinit rozhodnutí, která vás dovedou k plnohodnotnému životu v míru a radosti.
Jakmile pustíte břemeno nutnosti zachránit v životě druhé, můžete se stát nakonec vzorem pro ty, o které se tak bojíte. Do té doby v nich jinak budete vytvářet pocity bezmoci a nehodnosti. Doufáme, že vám naše slova přináší komfort a najdete odvahu pohybovat se vpřed a mít tímto pozitivní vliv na planetu a její obyvatele na tu krátkou chvíli, kterou jste zde.
TÓN OSMÝ - HARMONIE - ROVNOVÁHA - to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace - Jak nahoře tak dole - Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 21.9.2015 7 KAN kin 124

21. září 2015 v 10:45 Maysky Kalendář na každý den

Kan - Zrno - Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola Ega, sex
Aby bylo možné zasít nová semena, je třeba obrátit půdu. To znamená navázání volných vláken, zavírání otevřených otázek, ukončování toxických vztahů. Použijte sílu Uuc (7) k uzavření či ukončení energií nebo k vyčištění pole a Kan úrodnou esenci k zasetí nové čerstvé reality do vašeho života nebo života vašich bližních. Možná nebudete schopni odstranit všechny výzvy a životní problémy ze dne na den a nikdo to od vás ani neočekává. Udělejte každý den Uuc (7) trochu, dělejte to dobře a budete postupovat vytrvale.
DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ
ZRNO JE MAGIE KLÍČENÍ A SEXUÁLNÍ AKTIVITY
Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka, žijícího v symbióze s faunou i florou - místo plné bohatství a absolutní hojnosti, kde člověk nezabíjí živé bytosti, ale živí se plody vypěstovanými ze semene.
Energie KAN podněcují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou, schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle.
Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost. Nativní KAN jsou mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná - musí proto být dobře řízena.
***
Zdravím, jsem Kan 7. Dnes bychom se chtěli ponořit hlouběji do studia lidské mysli. V mozku jsou receptory, které se spojují a vytváří kódy přesvědčení. Chcete-li změnit kódy přesvědčení, musíte také změnit plán, úmysl a chování s nimi spojené. To je také jeden z důvodů, proč lékaři navrhují pacientům rozbít vzorce stravovacích návyků spojených s obezitou.
Tím, že klienti věnují pozornost každému soustu a vzorcům spojených s nadměrným přejídáním, například při sledování filmů a čtení, mohou sledovat své chování a změnit kódy v mozku.
To je také naprosto stejný způsob, jak se zbavit kódů přesvědčení spojených s náboženstvím, zdravím nebo jinými životními problémy. Začněte dnešek tím, že vyberete kódy, které chcete změnit. Uvědomte si jejich spouštěč a proč jednáte nebo reagujete určitým způsobem a vyberte si, jak chcete jednat nebo reagovat příště.
Poznamenejte si na určitých místech každodenní připomínky změny chování. Uveďte jasný záměr chování, nejlépe, když se budete dívat v zrcadle do očí. Buďte při tomto prohlášení silní a rozhodní. Pak žijte svůj život, jako kdybyste chování již změnili.
Buďte si vědomi pastí, které by vás mohly uvěznit ve starých myšlenkách. Najděte odvahu říci NE při pokušení pádu zpět do staré rutiny. Žijte svůj život způsobem, který zvyšuje vaše volby. Věnujte pozornost bočním cestám, které jsou stále přítomné s možností znovu vás nachytat.
Možná budete muset změnit své přátele, přesunout se na jiné místo nebo udělat nějaké velmi radikální život měnící rozhodnutí. Udržujte zaměření, aniž byste upadli do pocitů " běda mně " . Buďte hrdí na svou volbu a stůjte pevně tváří v tvář nepřízni osudu. Rekultivujte svůj život a pracujte na cestě k míru, Lásce a laskavosti. Kdo může za to, že jste tam, kde jste?
Přejeme vám vše dobré. Jsme zde abychom vás povzbuzovali na vaší cestě kupředu a při změnách života směrem k vyšším vibracím Lásky a laskavosti.
SEDMÝ TÓN - ZRCADLO - ODHALENÍ - ROZŠÍŘENÍ. Sedmička je jako zrcadlo - vše se v něm odráží. Sedm je spojeno se Zdrojem Stvoření. SEDMIČKA je portál do světa neznáma, snů a záhad. Sedmička se nachází přímo ve středu třináctidenní Vlny, je to je mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím Sedmý Tón může obdarovat své studenty. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Ztělesnění Vědomí Krista

21. září 2015 v 10:44 Maysky Kalendář na každý den


Poslední Světelný Intel Vyšší Inteligence obsahoval zprávy o dokončování dvouletého projektu Rovnodennost / Zatmění Měsíce 2014-2015 ( předchozí články AKTUÁLNÍ INFORMACE ). Poslední fáze dokončení je na týmu Gatekeepers a v závěrečných dnech bude náročnější. Jde o ukotvování vysokého potenciálu Světla přes fyzické tělo pro všechny zúčastněné na Zemi. Teď sklidíme, co jsme v březnu 2014 zaseli. Vyšší Týmy nám říkají, že jsme všechny připravené udržet pokles a zatížení. Transmutace DNA: odpadne mnoho paměťových štítů, což přinese Nové Vědomí, stejně jako odpadne časová osa, která neslouží míru. Jsem zastavována, doslova vtahována do ticha, izolace beze slov a hluboce vděčná všem, kteří mají srdce otevřené a víru v tento proces. Tyto zprávy neslouží jako reportáž o Vzestupu a stejně jako tým Strážců nejsou předmětem senzacechtivosti. Zaměřme se na úctu a vděčnost, že máme možnost prožívat Vzestup z první ruky každý svým způsobem. Pozor na co soustředíte myšlenky. Vibrace = vibrace. Do 29.9. jsem v režimu offline. Konzultace, matrice a emaily přesunuty na počátek října, Mayská Poselství budou k dispozici. V říjnu se ráda podělím o nové zkušenosti. Těším se na vše zbrusu nové osobně / kolektivně/ planetárně. Požehnané dny v Lásce, Milovaní. Jste hluboko v mém srdci.
V Lásce, Světle, Službě
Lenka

TZOLKIN 20.9.2015 6 AKBAL kin 123

20. září 2015 v 9:38 Maysky Kalendář na každý den

Akbal - Noc - Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny
Někdy chceme mít potenciál, který jednoduše nemáme. Buďte k sobě upřímní, musíte se naučit poznat rozdíl mezi poznanou pravdou, vrozeným potenciálem a chtěným přáním mít konkrétní talent nebo vlastnost. V opačném případě můžete strávit život pronásledováním nesplnitelného snu. Pamatujte, že cesta nejmenšího odporu je obvykle cesta, která je vytvořena pro vás.
NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL. NOC TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI, Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE, ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ
Glyf Akbal představuje moudrost noci. Symbolika znamená cestování v našem prázdném vnitřním prostoru - temným podsvětím, kde opouštíme Ego a nacházíme moudrost, přicházíme na to, že testy se staly naším největším pokladem, zde se rodí nový úsvit a nové nápady. Nativní Akbal mají okouzlující chování, mnoho milostných vztahů a silný vliv na svět. Pokud prošli cestu temnou nocí duše, jsou to vynikající terapeuti. Lidé Akbal jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů.
***
Jsem Akbal 6. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Dnes se podíváme hlouběji na váš vztah k sobě jako k lidské Bytosti. Připomínáme vám, že jste mnohem víc, než jen tělo. Pocházíte z duchovního Zdroje a také se k tomuto Zdroji vrátíte zpět. Bude to trvat věky, než se mnozí z vás rozhodnou opět se připojit ke Zdroji. Nikdo z vás se ihned po zkušenosti být člověkem nespojí přímo se Zdrojem. Můžete si zvolit mnoho životů na Zemi i mimo ni znovu a znovu ze zvědavosti a touhy hledat jinou, než jen čistou esenci Lásky.
Proč byste chtěli zažít nelásku? Protože jste dobrodruzi a hledači. Velkou část svého života na Zemi trávíte jako hledači. Někteří hledají slávu, štěstí, někteří proslulost. Jiní se pokouší tlačit svá těla až na možnou hranici. Mnozí jste cestovatelé, hrdě ukazujete obrázky všech míst, které jste navštívili.
Existuje mnoho potěšení, které pochází z hledání a pohybu, než si v současné době dokážete představit. Pro hledače na Zemi existuje mnoho problémů, protože do této sféry přicházíte ve stavu amnézie. Je to podobné, jako usilování o získání olympijské medaile pocty, ale jednoho dne se zeptáte sami sebe : " Proč je to pro mě tak důležité? " Uvědomujete si, že nevíte proč, ale pokračujete s touto honbou dál. Nicméně, pak je potřeba pocty snížena, protože nemáte skutečný důvod, proč jí chtít.
Každý člověk vstupuje do této sféry s podobnými důvody. Snažíte se poznat kdo vás stvořil čili svého Stvořitele nebo dosáhnout určitého cíle, ale nevidíte žádnou skutečnou hodnotu v tom, co děláte, protože si nepamatujte důvod, proč to tak je. Vaše činy se najednou stávají bezcenné, což způsobuje apatii a hluboké deprese. Pokud není uvnitř vás nějaký zápal, ztratíte zájem a hybnou sílu.
Mnozí mají na svých zdech ocenění, které ukazují s hrdostí. Ale když dojde k mimořádné události, jako je ztráta milované osoby, ocenění ztrácí svůj význam. Člověk objeví, že existuje mnohem víc, než jen dosažení několika cílů a právě v ten moment může začít skutečný život. Není nic špatného na některých vašich vášních. Jen se vám snažíme vysvětlit, že tento život je obtížný, protože nepřicházíte do této sféry s plnou pamětí na svou Duchovní Podstatu. Rádi bychom vám připomněli, že jste mnohem víc, než jen člověk dělající nebo konající, ale jste také bytost jsoucí.
Jakmile se rozpomenete, že hmotný majetek a sláva pozbývají svůj význam, jakmile získáte naprostý vnitřní klid a rovnováhu, začnete si užívat každý okamžik svého života. Budete se cítit vyrovnaní, jestli na vás někdo křičí nebo vás objímá s otevřeným srdcem. Budete vědět kdo jste, oceníte a budete vděční za každou životní zkušenost na Zemi.
Kdykoliv máte zážitek, který vás nechává méně než v klidu, udělejte si čas podívat se na události a důvody, proč jste mimo svoji rovnováhu. Vaše emoce jsou vynikajícím barometrem probouzející vědomý pohled na oblasti, které je třeba řešit. Každý z vás je na cestě Vzestupu. Pokud se vám protiví slovo Vzestup, dosaďte si slova " stát se laskavějším člověkem " a budeme se bavit o tomtéž. Každý z vás je na cestě stát se laskavějším člověkem. Jsme tu, abychom vás podpořili. Je naším přáním oslovit vás všechny, ale s pomocí slov je to obtížné, protože mnozí jste uzamčeni ve svém jazyce a odmítáte myšlenky, které mají stejnou hodnotu, jen kvůli terminologii.
Doporučujeme vám, aby se každý z vás otevřel možnostem slyšet pravdu, kterou my nebo jiní říkají a neuzavírali se jen proto, že druzí jsou jiného vyznání nebo říkají slova, která se liší od těch, které jste zvyklí poslouchat. Objevte společné rysy a odvahu otevřeně hovořit o vašich kódech přesvědčení. Tak možná najdete vzájemné hluboké porozumění a mnoho dalších vlastních kódů přesvědčení.
ŠESTÝ TÓN - PROUD - TOK
Plynutí tvoří pohyb - Panta Rhei - nic nestojí na místě. Pohyb uvnitř dimenzionálního prostoru je to, co vytváří čas. ŠESTKA je energie vyjednávání a flexibility. Uac přináší do každého pohybu dynamiku.
Tón ŠESTÝ vám dnes pomáhá s trpělivostí dosahovat vytýčených cílů a stabilizovat se ve svém Středu, pocítit úlevu a útěchu. Vylaďte se na frekvenci radosti, harmonie, upřímnosti, moudrosti, poznání, zdraví a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Obraz: NÁVRAT 42 x 60 cm pastel

19. září 2015 v 18:31 Intuitivní obrazy

Obraz: NÁVRAT 42 x 60 cm pastel

Milý přátelé, právě se narodil obraz související s naším vstupem do vyšších frekvencí, který již probíhá a jeho intenzita bude nejsilnější v den úplňku 28.9. při zatmění měsíce. Takto zachycuji energie proudící v tento důležitý čas za pomoci duchovních průvodců a všech bytostí z jemných úrovní, které se těší z toho, že nám jsou nablízku a pomáhají.
Přeji všem požehnané dny a udržujte si radost v Srdci ať se děje cokoli. S Láskou pro nás Anna

www.slunecnikvet-anna.blog.cz

TZOLKIN 19.9.2015 5 IK kin 122

19. září 2015 v 9:50 Maysky Kalendář na každý den

Ik - Vítr - Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně
Řítíte-li se střemhlav do něčeho, co nemáte promyšleno, zejména pokud se jedná o sdělení pravdy někomu, kdo možná není připraven - opatrně dnes! Ik je čistící a očistná síla, která může také zbavit vás i vaše vztahy ochranné vrstvy diplomacie, zdvořilosti a jemnosti. Takže dnes zvažte se soucitem a pečlivě svá slova, snažte se předejít dopadu a následku, ještě než začnete mluvit.
VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA,…. ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA……..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI…….EROZE
Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec můžete být vznětliví, nerozhodní nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.
Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.
Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Jsou někdy vznětliví a nerozhodní - neví, kterým směrem se vydat. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují mohli svobodně dýchat.
***
Jsem Ik 5. Vítejte v našem čase sdílení. Jsme velmi nadšeni, že s vámi můžeme spolupracovat a být svědky přeměny děje uvnitř vašeho Já v pozemské rovině. Jsme v úžasu z vás, kteří jste vystoupali nad otázky chudoby, studu, viny a našli cestu ven z bláta zpět ke Světlu.
Dnes bychom se chtěli ponořit hlouběji do otázek týkajících se Lásky. Tentokrát bychom se chtěli ještě více zaměřit na sebelásku a skutečné pochopení vaší pravé podstaty jemné duchovní Bytosti. Byli jste obklopeni lidmi a událostmi, které vám říkaly, co máte dělat, co máte říkat, jak se máte chovat a čemu máte věřit. Existuje hodně zmatku v tom, co je pravda, protože jedna doktrína uvádí jednu pravdu, zatímco druhá propaguje něco jiného.
Každý z vás se musí podívat dovnitř sebe a rozhodnout se, co budete integrovat jako svojí vlastní pravdu. Nepochybně existuje určitý druh Přítomnosti, která vytvořila tento Vesmír; symbiotický vztah mezi všemi věcmi je však příliš složitý na to, aby se děl sám o sobě. Je jen na vás, co pro vás znamená rozvíjet vztah se Silou Stvořitele. Během celého roku vám nabízíme mnoho vhledů do složité povahy Zdroje Stvoření. Nakonec jste to vy, kdo se musí rozhodnout, jaká je vaše pravda.
Pro návrat ke Zdroji existuje mnoho cest, musíte si zvolit tu, která udržuje váš zájem a je zarovnaná s vašimi kódy přesvědčení. Není to fér říci vám, že bez ohledu na to, co si myslíte, by bylo nejlepší zbavit se myšlenek, slov a činů, které jsou škodlivé pro vás i ostatní? Věříme, že se to stane naším společným základem.
Rozhlédněte se kolem sebe na komplexnost přírody. Když pozorujete zvířata, která žijí na základě svých instinktů, ale přitom vykazují moudrost v každém případě, nemůžete neuvěřit, že Stvořitel musí mít vysokou inteligenci? Stvořitel umožňuje přírodě a počasí odvíjet se podle svého, což můžete vidět například na počasí. Nemyslíte, že by Stvořitel dovolil i lidem vyvíjet se dle své libosti? Stará Písma přiřazují znaky lidské rasy k Božským a říkají, že lidé jsou Synové Boží. Není to skvělé předpokládat, že lidé mají rysy Boha?
Kolik z vás má rodiče, kteří by vás opustili, nebo zneužili? Kolik Lásky vám poskytne rodič, který vám odmítne dát jídlo, oblečení a přístřeší? Mnohé z vašich náboženství popisují Stvořitele s takovými vlastnostmi. Podívejte se velmi pozorně na tato přesvědčení a ujistěte se, zda se jedná o typ Stvořitele, kterému chcete projevit svoji důvěru.
Země je bohatá na výživné potraviny, přesto mnozí umírají hlady. Boží Děti pozvedají zaťaté pěsti k nebi a hlasitě se hněvají na nespravedlnost Stvořitele nebo se s hlavou skloněnou modlí a prosí o milost. Doporučujeme vám místo obviňování Boha podívat se dovnitř sebe a vzít si k srdci zodpovědnost za nasycení hladových.
V mnoha případech to byla lenost, co umožnilo rozhodovat několika lidem o všem a vytvořit mnoho problémů. Nepřirozené zemědělské metody, znásilňování země, vylívání tuny jedů do půdy, vytváření otrávených pouští, které byly kdysi úrodnou vegetací. Nebyl to Bůh, kdo to udělal, ale lidé. Je-li Bůh na vině, není to protože se přimlouvá a umožňuje lidem dar svobodné vůle, aby dělali své vlastní volby bez ohledu na to, jak škodlivé mohou být? Vidíte to jako pravdu?
Mnozí se drží pojetí trestu smrti. Jak můžete o vašem Bohu tvrdit, že je milující a vševědoucí, pokud by měl schopnost poslat lidi do zatracení na celou věčnost? Jaký by to pro něj mělo smysl? Dokonce i pastýř má více soucitu, když nasadí život pro jednu ztracenou ovci. Proč by Bůh vybíral lidi a proklínal je? Když dal Bůh lidem svobodou vůli, nemyslel tím, aby si vybrali, co chtějí zažít? Je to lidská potřeba trestat ostatní za to, co považují za trestné činy. Tytéž " zločiny " mohou být duchovními pasážemi v obřadech různých kultur. Kdo tvoří tyto pravidla? Lidé.
Každý člověk je zodpovědný za své vlastní chování a jednání. Častokrát trest přichází ihned po přestupku, například když dítě krade sladkosti, je přistiženo a je mu řečeno, že již nikdy nesmí vstoupit do obchodu. Časem přijde trest po sérii přestupků odsouzením člověka do vězení. Lidé často unikají před svými hříchy. Kdo z vás ještě nikdy neřekl malou nevinnou lež nebo se neztotožnil s chováním, které druzí považovali za nevhodné? V průběhu věků bylo o karmě napsáno mnoho a nebudeme se dnes touto věcí zabývat, stačí jen říci, že opravdu existují minulé životy a že ten, kdo páchal na druhých akty zloby a nelaskavosti se rozhodl vrátit se na Zemi a zažít bolest, kterou na ostatních páchal. Zdůrazňujeme, že se tyto osoby rozhodly samy vrátit, není žádný trestající Bůh nebo absolvování trestu za vinu či odplata.
Jakmile přejdete na Druhou Stranu, projdete Procesem Přezkoumání a podíváte se zpět na svůj život jako na film na obrazovce. V tu chvíli budete nejen cítit emoce, s kterými jste se setkali během života, ale budete také cítit emoce těch, jejichž životů jste se dotkli, ať už to byly činy laskavosti nebo činy zášti.
Než se na Zemi inkarnujete víte, že budete sedět před obrazovkou hned, jakmile se vrátíte zpět. Mnozí z vás žili mnohokrát na Zemi a velmi dobře tento proces znají. Každý, než se inkarnuje na Zemi, ví o nízké hustotě, kterou překoná, i když to bude jen tento život a pokročí v postupu zpět ke Zdroji. Někteří z vás jste přišli se specifickými úkoly, někteří kvůli dobrodružství. Jste zodpovědní za každou myšlenku, kterou myslíte, každý čin, který uděláte, každou emoci, kterou cítíte a každé slovo, které pronesete.
Neexistuje žádný Bůh, který by se díval na tento projekt se subjektivním srdcem. Spíš je to milující Duch, který umožňuje svým dětem, které jsou holografickými částmi Zdroje, zažít všechno v rámci parametrů stanovených pro tento Vesmír. Moudrý rodič dělá to samé, umožňuje dětem naučit se své vlastní lekce. I když je to někdy obtížné sledovat, když víte, že budou procházet bolestmi a utrpením, je však mnohem horší rozmazlovat je a zapříčinit, aby si nechaly ujít příležitost vyjádřit sami sebe. Chceme tím naznačit, že to by byl skutečný přestupek nespravedlnosti.
Existuje mnohem více, co bychom chtěli vyjádřit k tomuto tématu. V podstatě vás chceme povzbudit, abyste se podívali hluboko dovnitř sebe na kódy přesvědčení ohledně Stvořitele. Mnozí slepě přijímají to, co slyšíte v kostele, zatímco popírají slova, která pronáší druzí. Ponořte se hluboko do tajů Vesmíru a vyberte si vše, co vyjadřuje laskavost a Lásku k celému lidstvu, přírodě i k Vesmíru, kde žijete.
Odcházíme a necháváme vás přemýšlet nad těmito myšlenkami a přejeme vám na vaší cestě všechno dobré. Skutečně jste Synové Boží s moudrostí najít pravdu, která vás osvobodí. Zavolejte nás a vaše Průvodce jakmile jsou vaše myšlenky zmatené a chaos je ohromující. Váš život by měl být naplněn mírem, Láskou a radostí; ne něčím takovým jako je trest a zločin.
PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
Copyright © Výklad lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.