NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně. Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz
NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
Leden 2016

TZOLKIN 31.1.2016 9 CIB kin 256

31. ledna 2016 v 9:47 Maysky Kalendář na každý den

Cib - Bojovník - Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení
Existují určité posvátné energie, které nemají žádné hranice, žádné limity, žádná omezení. Odpuštění je jednou z nich. V kontextu s Trecenou Lamat pulzuje Cib velkou mírou odpuštění a pochopení. Pokud budete hledat propuštění nebo odpuštění viny vyplývající z vaší role, nezapomeňte, že je třeba odpustit sobě jako první. Přítomnost Bolon (9) zajišťuje pozitivní odezvu ze strany vašich předků a starověkých energií, které jsou přítomny ve vašem životě.
CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST,
VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.
Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yucatanském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je narození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.
Osobnosti narozené v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.
***
Požehnání, Milovaní! Jak se pomalu uzavírá tento cyklus, a připravujeme se na další, vítáme Lásku, kterou vysíláte. Jakmile otevřete své srdce, jste jako anténa schopná vysílat a přijímat jasné emise Lásky, radosti a všechny ty další emoce, které jsou na Zemi unikátní. Jsme vděční za každou chvilku, kdy se vědomě rozhodnete být s námi.
Dnes bychom chtěli sdílet více informací na téma emoce. Mnozí na Zemi se snaží udělat všechno proto, aby otupili své emoce, kterým říkáte negativní. Nicméně vám doporučujeme, abyste přijali všechny emoce, protože v nich spočívá nalezení pravého štěstí.
Když jste smutní, přijde čas, kdy řeknete: "Dost bylo smutku, změním své chování a postoj, takže budu moci zažívat štěstí." To znamená, že smutek vás vede k vašemu vytouženému cíli zažívat štěstí. Občas je dobré vyjádřit zármutek nebo bolest, protože pomocí těchto emocí se spojujete na hluboké úrovni s těmi, jejichž základ je Láska. Doporučujeme dávat pozor na všechny emoce. Je to vzkaz, že máte něčemu věnovat pozornost? Je to znamení, že máte vyjádřit Lásku sobě nebo ostatním.
Soucit se projevuje činy Lásky a vytváří pocity radosti. Zármutek je emoce hlubokého smutku. Ačkoliv to má své opodstatnění, je to vnější spektrum, které může způsobit nerovnováhu. Lidé se velmi často ponoří do smutku, protože nemyslí za sebe a zaplétají se tak celé roky. Jakákoliv emoce může být hnána do extrému, ať negativní nebo pozitivní. Klíčem je rovnováha, protože pokud je člověk ve svém Středu, má vše pod kontrolou. Jestliže se rozhodnete zůstat ve stavu extrémní emoce jako je smutek nebo zármutek, snadno můžete ztratit kontrolu nad realitou a odbočit na vedlejší cestu.
To je dobře vidět na někom, kdo užívá drogy, aby se dostal z deprese. Droga mu přináší pocity euforie a on udělá všechno, co je v jeho silách, aby se dostal z jednoho emocionálního stavu do druhého. Ačkoliv člověk se může nacházet ve své vysoké integritě, než se dostane do deprese, teď bude krást, lhát a vraždit, jen aby se jí zbavil.
Proto je důležité řešit problémy hned, jak se vyskytnou. To znamená také zdravě se stravovat, odpočívat a cvičit. Pokud je vaše tělo v dobrém zdravotním stavu, jste schopní mnohem lépe zvládat stres. Tím, že udržujete emocionální rovnováhu na své každodenní cestě, budete moci lépe zůstat ve svém Středu, když se potýkáte s problémy, které by váš klid mohly snadno narušit.
Vaše emocionální, fyzické a duševní zdraví je propojené. Jakmile je jeden aspekt mimo rovnováhu, ovlivňuje to celek. Udělejte všechno pro to, abyste udrželi rovnováhu ve všech oblastech.
Najděte si čas meditovat o způsobu, jak udržet svou rovnováhu bojovníka v různých situacích. Například, pokud u vás v práci dělá někdo něco, co se vám nelíbí a jeho přítomnost vás rozčiluje každý den, najděte způsoby, jak můžete změnit chování a postoj, abyste neztratili rovnováhu.
Nacvičte si předem, co řeknete a co uděláte, jakmile na tohoto člověka narazíte. Pošlete mu spojení od-srdce-k-srdci, i když to na první dojem cítíte falešně. S praxí přijde okamžik, kdy tohoto člověka budete přijímat bezpodmínečně. Není neobvyklé, že se tyto vztahy rozvinou v hluboké přátelství, protože jste se spojili na úrovni duše, což je za hranicí kritiky a rozsudku. Dávejte pozor na své emoce, protože jsou vaši nejlepší učitelé!
9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.
ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA,
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI
V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. SOLÁRNÍ dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.
DEVÁTÝ Tón - TRPĚLIVOST - VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a ženského universálního principu.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky

TZOLKIN 30.1.2016 8 MEN kin 255

30. ledna 2016 v 10:52 Maysky Kalendář na každý den

Men - Orel - Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, kolektivní Vědomí.
Velký den vyjádřit poděkování za blaho, bohatství a hojnost ve vašem životě a žádat o více bez viny a bázlivosti. Navzdory Západním hodnotám o pokoře a skromnosti, je to naše společnost, která uctívá bezohlednou spotřebu a materializmus, který překračuje hranice udržitelné prosperity. Na druhé straně nativní lidé jako jsou Mayové, nemají žádný problém s bohatstvím. Pro ně je prosperita naprosto přirozenou a žádoucí součástí života. Ale oni vědí, jak vyvážit potřeby a touhy s tím, co může Země a jejich komunity poskytnout.
DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE PRO VYŠŠÍ PRAVDU K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU
Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.
Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.
***
Děkujeme za spojení v tento den. Dnes bychom vám chtěli říci, DĚKUJEME, že jste se rozhodli přijít na Zemi. S touto volbou jste se zároveň rozhodli udělat spoustu věcí.
Ti z vás, kteří čtou tato slova, si vybrali cestu Osvícení. V určitém smyslu jste již dokonalí a čistí, ale na druhou stranu je hodně toho, co chcete zažít, takže jste se oddělili od Zdroje.
Věřte ale, že ve skutečnosti nejste odděleni od Zdroje, protože Jednota sídlí uvnitř vás. Individuaci jste si vybrali jen na nějaký čas. Bylo rozhodnuto, že ve sféře Země bude umožněno zažívat oddělenost. Ačkoliv se nikdo vědomě nerozhodne pro oddělenost, bylo vám to umožněno, když jste si zvolili dráhu Evoluce.
Mnozí z vás cítí, že čas je téměř u konce a tak poháníte sami sebe vpřed rychlostí, která v historii Vesmíru nebyla nikdy zaznamenána. Je velký zájem ze strany Hvězdných Bratrů, kteří sledují rozvoj dění na Zemi i uvnitř vás.
Abyste byli co nejvíce úspěšní v tomto dění, zatímco máte stále lidskou formu, zvažte následující možnosti:
Odpočívejte, když jste unavení.
Jezte potraviny, které jsou co nejblíže jejich přírodnímu stavu.
Buďte laskaví k sobě i k druhým.
Často se smějte.
Užívejte si život.
Vyberte si práci, která vám přináší radost.
Respektujte rozhodnutí druhých.
Věnujte pozornost svým vlastním kódům přesvědčení.
Meditujte a modlete se.
Vnímejte vděčnost každým okamžikem.
Jedná se o deset klíčových bodů pro váš Vzestup. Rozvíjejte je v každodenní praxi a sledujte, jak váš každodenní život rozkvétá jako otevírající se lotosový květ.
8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku - VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své Ego ze slepoty.
VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE
Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat, jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jste se před narozením zavázali.
Tón OSMÝ - SPRAVEDLNOST - HARMONIE - ROVNOVÁHA - to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace - Jak nahoře tak dole - Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Obraz: Sluneční anděl

29. ledna 2016 v 18:22 Moje poslední práce

Obraz: Sluneční anděl


Slunce nás zahřívá a umožňuje život, tak jako náš duch přijímá světlo Boží a v tvůrčím aktu přináší na Zemi božské světlo. Skrze slunečního anděla se dozvídáme,jak mocný je náš duch a že jsme tvůrčí bytosti. V rámci božských zákonů jsme zplnomocnění vytvořit ráj na Zemi. Na výsostné rovině se rodí mistři, kteří jsou mistry stvoření. V tobě spí šaman (šamanka), umělec (umělkyně), nebo kněz (kněžka) V tobě se manifestuje božská tvář na Zemi. Jsi tvůrce Nového s pravdivým Srdcem.

TZOLKIN 29.1.2016 7 IX kin 254

29. ledna 2016 v 10:04 Maysky Kalendář na každý den

Ix - Mág, Jaguár - Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí
Zákon džungle je nemilosrdný. Někdo musí zemřít, aby druhý mohl žít. Nemilosrdný závod o zdroj. Nekonečný zápas, jak zajistit přežití svému vlastnímu druhu. Přesto je zde také dech beroucí krása, harmonie, rovnováha a velkolepá hojnost slunečního světla, vody a živin pro všechny zúčastněné. Všechno záleží na tom, jak se díváte na život. Uuc (7) vám dnes pomůže vidět věci ze všech stran a Ix vás vede k dosažení vašich vlastních cílů, v souladu s vaší intuicí, vrozenými smysly, záměry a talenty…… jak v džungli, tak i v životě.
JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ…. ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR.DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH, JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.
Jaguár je symbolem vesmírných sil, Duch džungle, hor a Strážce magie Země. Představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.
Nativní Ix mají dary predátora - vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.
Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.
***
Vítejte! Je nám potěšením strávit dnes několik chvil s vámi.
Jak se ukončuje tento cyklus Tzolkinu, velmi se těšíme na nový společně s vámi.
Mnoho z vás se velmi zrychluje na cestě pochopení a porozumění.
Pomoc můžete nacházet také v knížkách, filmech, jasnější komunikaci s Vyšším Já, Průvodci nebo s námi na Druhé Straně.
Pokud máte pocity zoufalství ze světových událostí nebo situací doma, najděte si čas být ve svém Středu.
Jakmile jste vyrovnaní, budete připraveni lépe naslouchat svému vedení a jednat, spíše než jen reagovat na situace, které vás dříve rozrušily.
To je celé naše dnešní Poselství.
Obracejte se dovnitř sebe ráno, večer i každý okamžik mezi tím, pokud vnímáte něco menšího než radost a dokonalou Lásku.
Brzy se to stane přirozeností a váš život začne vzkvétat.
Užijte si tento den v radosti!
7. TÓN SPOJENÍ - SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě - věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebepřijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.
Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec - páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.
Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím, či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


TZOLKIN 28.1.2015 6 BEN kin 253

28. ledna 2016 v 13:20 Maysky Kalendář na každý den

Ben - Poutník - Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent Tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, Nebeský Vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.
Jeden z nejvíce blahodárných a bohatých dnů Tzolkinu. Ben je vsazen do výživného objetí Lamat a oba spolu jsou obklopeni silnou a stabilní Energií Uac (6). Výsledná energie je o několik řádů bohatší, léčivější, kompletnější, než každá ze tří samostatně. Uzemněte svého ducha ve svém vnitřním domově - podstatě své duše, protože odtud z tohoto jediného elementárního zdroje, mohou být všechny aspekty vašeho života uzdraveny, uceleny, oživeny a obnoveny.
DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT SVÉMU DOMOVU
BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů - význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají nebe - je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.
BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více Světelné energie tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimenzionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je - zejména vášeň pro koncepci, které věříme.
Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.
***
Požehnání, Drazí! Jsme velmi vděční za tuto příležitost podělit se s vámi o získané znalosti a moudrost. Věřte, že ve vás spočívá schopnost shromáždit všechnu moudrost Vesmíru. Nejprve musíte uvěřit, že máte schopnost vyčistit systém obvodů, které zastavují tok Lásky k vám.
Lze to provést pomocí zdravého stravování, jasného myšlení, emocí Lásky a vděčnosti. Pokud některá z těchto emocí chybí, spojení je zmatené, což ovlivňuje schopnost příjmu. Někteří mají od narození psychické schopnosti (jasnovidnost, jasnozřivost, telepatie ….), ale jejich obvody můžou být zmatené kvůli stravě a nahromaděné emocionální bolesti. To je důvod, proč je nutné vyčistit energetické pole od základů.
Každé ráno, když vstanete, věnujte několik okamžiků vděčnosti za vše. Děkujte Stvořiteli za příležitost chodit po Zemi ve fyzické formě. Pošlete vlny vděčnosti zástupu Průvodců, kteří vás podporují a pomáhají vám. Buďte vděční za své tělo a věnujte pozornost jeho potřebám. Začněte pracovat společně jako tým se svým tělem, abyste zlepšili svůj blahobyt a obvody, což umožňuje přístup ke Všemu. V každém okamžiku se na sebe dívejte jako na úplný a dokonalý celek. Věřte, že vaše tělo je dočasný příbytek, chrám a zaslouží si tak s ním být zacházeno.
Po celý den dbejte na to, co říkáte a co děláte. Buďte laskaví k ostatním, bez ohledu na to, jak vás " školí". Buďte opatrní, nesuďte ostatní a nepředpokládejte jejich chování. Jakmile získáte sebekontrolu a Lásku k sobě, budete vyzařovat kódy přesvědčení každým pórem a rezonovat s druhými.
Usmívejte se na každého. Spojujte se se všemi, které potkáte od-srdce-k-srdci. Když se dostanou nevlídné myšlenky na úroveň vašeho vědomého vnímání, požehnejte jim a znovu se zamyslete. Pokud myslíte na jiné, kteří se cítí nevlídně, vyšlete jim Lásku do jejich srdce. Budou dostávat pocity Lásky, bez ohledu na to, kde ve Vesmíru se v současnosti nachází. Jakmile jste uvolnili špatné pocity vůči ostatním, můžete zvýšit kapacitu Lásky, aby mezi vámi volně proudila. Tato Láska vyzařuje vlny, které proudí celým Vesmírem.
Máte plnou kontrolu nad tím, jak se cítíte a jak budete reagovat na ostatní. Cokoliv menšího než Láska, je získaný návyk, který může být okamžitě změněn. Často tam jsou spory, které začaly před staletími, ale nenávist žije ve vaší generaci. Tyto vazby mohou být zlomeny, takže Láska může proudit mezi všemi rodinami, kulturami a rasami. Přijměte rozdíly druhých, užívejte si rozmanitost, každý z vás má co nabídnout.
Není mezi vámi nikdo, kdo je důležitější, než druhý. Uvolněte všechny pocity bezcennosti a nadřazenosti, které pronikají vaší Bytost. Mnoho lidí je pod kontrolou a snaží se zamaskovat své pocity. Tyto způsoby chování jsou nebezpečné pro všechny zúčastněné strany a způsobuje to oddělení od sebe a odpojení od Zdroje.
Každý den je ve vašich silách zůstat ve spojení s pocity Lásky Božského Zdroje. Je to Vaše právo od narození, abyste byli šťastní a měli radost v každém okamžiku. Způsoby lidského života škodily tomuto spojení, ale mohou být ihned změněny.
Volba je jen na vás.
Chápeme, že je obtížné žít ve sféře, která existuje dnes. Přesto existuje na vaší planetě mnoho lidí, kteří vystoupali nad tlachání o nevlídnosti a v současné době se nacházejí ve stavu blaženosti. Vyhledejte tyto Avatary, ať už osobně nebo prostřednictvím jejich vlastních rukopisů a objevte způsoby, které získali konstantním spojením se Zdrojem.
Zjistíte, že každý z nich následuje svou jedinečnou cestu, každý z nich jde po stopách, které vám mohou pomoci k získání podobného osudu. Použijte svůj zdravý rozum a intuici a jděte svou vlastní cestou. Bude to vyžadovat píli dávat pozor na vše, co říkáte a co děláte a obrovské množství sebelásky, Lásky a disciplíny, abyste se stali milující s radostí v každém okamžiku. Napadá vás něco důležitějšího ve vašem životě?
Zaměřte se na své úmysly a věnujte pozornost věcem, které vám přinášejí radost. Pak budete odrazem Boha, kterého hledáte. Neobávejte se o vaše jídlo nebo obživu, protože vše co potřebujete, vám bude poskytnuto, jakmile půjdete s proudem Lásky. Může to znít jako vzdušné zámky, nicméně je to pravda. Můžete nalézt hodně blaženosti, pokud váš životní styl a hmotné statky budou zjednodušeny. Tím nechceme říci, že bohatý člověk nemůže být blažený, ačkoliv péče o majetek může vyžadovat mnoho času a pozornosti.
Vyhledávání většího a lepšího majetku může pro mnohé znamenat úmrtí nebo se získávání majetku často může stát zbožné. Toto neustálé vyhledávání, které vyžaduje hodně času, svedlo mnoho lidí z jejich cesty radosti a rovnováhy. Ti, kteří získávají své bohatství tím, že využívají druhé pro práci, potřebují ještě více času na jejich kontrolu. Proto doporučujeme, buďte vždy laskaví k druhým a vděční za službu všem.
Pokud máte přístup služby a sdílení, vaše srdce plně expanduje.
Nemáme na mysli, abyste dbali na potřeby druhých na prvním místě, protože tak vytváříte nerovnováhu. Nicméně vám doporučujeme využívat své talenty a dovednosti pro péči o vaše potřeby i potřeby ostatních, protože tak zvýšíte vaši schopnost radovat se. Dokonce i ti, kteří zneužívají práva druhých, by měli využívat ocenění, protože postoj vděčnosti má velký význam.
Mnoho lidí hledá své poslání na Zemi. Přesto vám říkáme, že mnozí jste tu jen pro zkušenost života ve fyzickém vozidle. Jiní jsou zde, aby prožili Lásku a radost. Najděte si takovou práci, která vám vyhovuje. Dokonce i práce, která může být považována ze nedůležitou, má vysokou hodnotu, pokud je prováděna s Láskou a radostí.
Mnoho duší může být osvíceno pouhým úsměvem neznámého člověka. Nevíte, jaký vliv mají na druhé vaše činy a slova. Když opustíte tuto rovinu, půjdete před Recenzní Radu* a budete se zamýšlet nad svým životem na Zemi. Nezapomínejte na to a dělejte rozhodnutí, která zahřívají vaše srdce. Co byste změnili v tuto chvíli, pokud by měla být přezkoumána každá myšlenka, slovo i skutek?
Praktikujte Bytí člověka, kterým si přejete být v každém okamžiku. Představte si ve své mysli, jak reagujte ve chvílích, které vám v minulosti přinesly bolest a smutek. Jak budete reagovat na ty, kteří k vám byli krutí? Vybírejte laskavost a činy Lásky v každém okamžiku a váš život bude výrazně posílen.
Končíme pro tuto chvíli, i když bychom vás mohli povzbuzovat navždy, abyste poznali dokonalost, kterou jste. Jsme přešťastní, když v každém z vás vidíme záblesky přirozeného ducha přírody. Jsme velmi šťastní, když se tyto záblesky stávají vaším způsobem života. Je to vaše právo od narození žít každý moment život v radosti, Lásce a míru. Buďte vždy vděční za vše, co k vám přijde a soustřeďte svou pozornost na pozitivní cestu. Mnoho požehnání vám!
*Vyšší Recenzní Rada je osobní zkušenost, kde přezkoumáváte váš život. Nejedná se o žádný akt rozsudku, je to jen přehled vašich činů a reakcí v průběhu života. Všechny věci, které říkáte a děláte, jsou zaznamenány v osobním životním záznamu. Proces přezkumu je podobný jako sledovat svůj život na obrazovce. Jednu věc si zapamatujte, že při přezkumu budete vidět věci z jiného úhlu pohledu - budete zažívat i cítit vše, co všichni kolem vás zažívali a to zejména ve vašich osobních vztazích. Pokud s nimi zacházíte nespravedlivě bez laskavosti, během přezkumu zažijete to, co oni cítili jako důsledek vašich činů. Hlavním cílem této revize je zjistit, co funguje a co nefunguje. V důsledku toho si vyberete nebo můžete být přiřazeni na Druhé Straně na různá místa. Recenzní Proces je také nedílnou součástí plánovacího procesu pro ty, kteří se znovu inkarnují na Zemi nebo na podobné planety.
6. TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v Celistvosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné Já. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesněte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy, proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.
ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY
V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu - a na druhé straně se koncentrují Energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


TZOLKIN 27.1.2016 5 EB kin 252

27. ledna 2016 v 14:28 Maysky Kalendář na každý den

Eb - Člověk, Cesta - Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti a soucitu
Mnozí se domnívají, že máme jen jednu životní cestu, kterou nazýváme osud. Ve skutečnosti kráčíme v životě po mnoha cestách, které se mohou výrazně lišit v délce, kráse, obtížnosti a učebních lekcích. Jedná se o cesty, které tvoří jednu velkou cestu, po které cestujeme a naplňujeme cíl tohoto života. A to je to, co dělá naši zkušenost lidství tak bolestnou a tak bohatou. Oslavujte hojnost cest ve svém životě, ať už minulých, současných nebo budoucích a přijměte je plně, zcela a bezvýhradně.
Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje životní cestu vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to Energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi - esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.
Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.
Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet, nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity
***
Děkujeme dnes za spojení. Chtěli bychom vás povzbudit, abyste se obrátili dovnitř sebe.
Neexistuje žádná důležitější činnost, kterou musíte dělat každý den, kromě dýchání a jídla.
Mnoho zdravotních výhod je spojených s meditací a každodenní modlitbou.
Velkým přínosem pro zdraví na fyzické úrovni je odpočinek a relaxace, protože se tím zbavujete stresu.
Při práci s různými problémy budete lépe zvládat stres, který se může objevit.
Psychicky budete stále ve střehu a soustředění.
Naučíte se citově vyrovnávat se všemi situacemi a vyrovnanost znovuzískáte snadněji.
Po spirituální stránce je důležité, abyste i nadále praktikovali spojení se Zdrojem.
Kdykoliv se cítíte vyčerpaní, mimo střed, unavení, nebo zdrcení, udělejte si čas být ve svém Středu.
Trénujte okamžité uvolnění Vědomí.
Přichází to s praxí, ale toto úsilí za to stojí, pokud potřebujete dosáhnout pocitu klidu a pohody.
Je mnohem více, co bychom mohli na toto téma říci, ale zážitek je mnohem lepší učitel, než řečník.
Takže se dnes loučíme s nadějí, že si najdete čas obrátit se do vašeho Středu během příštích několika okamžiků.
5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního Středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého SRDCE. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do STŘEDU, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho Středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k Pravdě - k poznání vaší Hvězdné Podstaty.
Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho Srdce. Pokud přestanete přemýšlet, kým jste, nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým JÁ. Zůstaňte tichý a skromný. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.
VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM
Tón PÁTÝ je autoritou Vlny - z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA - spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role, - díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.
PÁTÝ Tón - SÍLA - DYNAMIKA - ZPLNOMOCNĚNÍ - POZITIVITA
PĚT - Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. Pátý Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ - takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 26.1.2016 4 CHUEN kin 251

26. ledna 2016 v 9:27 Maysky Kalendář na každý den

Chuen - Opice - Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce
Přesně jako příroda a Vesmír mají svoji posvátnou geometrii, tak i my, lidské bytosti. Lidské tělo je jedním z nejpozoruhodnějších výtvorů přírodního designu a inženýrství a lidská mysl je jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších souborů živého Vědomí. Respektujte a ctěte své tělo a mysl, jídlo, které jíte, myšlenky, které myslíte, cviky, které cvičíte, klid, který si dovolíte, a lidé vás rádi uvítají ve svém životě. To všechno jsou rozhodující vyrovnávací základní prvky, které ve svém životě potřebujete k naprosté harmonii. A tedy pokud je vaše tělo a mysl přírodní umělecké dílo - vy jste umělec! Ctěte umělce ve vaší duši.
CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO VAŠÍ REALITY.
ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO VAŠEHO ŽIVOTA.
Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.
Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších - šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři….. všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a " zlaté ruce ", ale někdy i velké ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte kreativitu umělce.
***
Zdravíme vás, Milovaní! Jak se pomalu dostáváme k závěru cyklu Tzolkinu, těšíme se a doufáme, že budete pokračovat v dalším novém. V každém cyklu jdete stále hlouběji do sebe, máte více a více odvahy čelit zraněním a bolesti, které blokují energie přicházející přímo ze Zdroje.
To se stává, jakmile máte pocit oddělenosti od Boha a narážíte na nízkoenergetické emoce jako hněv, strach, deprese, opuštění. Kdykoliv vnímáte vyklouznutí z radosti a míru, je čas obrátit se dovnitř sebe, dýchat a relaxovat dokud nejste opět v rovnováze.
Existuje mnoho způsobů jak se připojit vědomě ke Zdroji. Ačkoliv nejste ve skutečnosti nikdy odděleni od Zdroje, nízkofrekvenční emoce způsobují, jakoby tomu tak bylo. Vyzkoušejte různé způsoby a metody, až přijdete na tu, která vám okamžitě znovu připomene, že jste krásná duchovní bytost, která prožívá na krátkou dobu lidství v pozemské rovině.
Jeden ze způsobů, jak se znovu spojit, je zůstat v tichu. Zaměřte se na věci, při kterých se cítíte šťastní. Vnímejte pocity vděčnosti a zároveň se zaměřujte na všechna požehnání. Jakmile negativní myšlenka vstoupí do vaší mysli, vyměňte ji za jinou radostnější. Skrze vděčnost se projevuje Láska. Jakmile projevujete Lásku, dveře pro přijímání Lásky se otevřou a umožní přívalu vysokofrekvenčních energií proniknout do celé vaší bytosti.
Meditujte denně, byť jen 10 minut. Buďte aktivním meditujícím zaměřeným na všechno, co vám přináší radost a milující okamžiky plné klidu. Na Zemi je mnoho Avatarů, kteří této úrovně existence dosáhli. Už pro ně není dřina práce, kterou kdysi pohrdali. Těší se výbornému zdraví, vybírají si jen potraviny, které zvyšují prosperitu jejich těla. Umožňují všem vybírat si a dělat to, co si vyberou a zasahují pouze v případě, pokud jsou požádáni. Této úrovně dosáhli pochopením, že vše je vždy v pořádku. Bez ohledu na to, co se kolem nich děje, jsou schopní soustředit se na krásu každé zkušenosti.
Praktikujte každým okamžikem život jako Avatar, dokud se jím nestanete. Každý má schopnost to udělat. Ale mnozí jsou zablokováni kvůli starým přesvědčením, víře či chování. Podívejte se každý den hluboko do svého nitra a najděte odvahu čelit svým vnitřním Stínům. Osvěcujte je a přijmete vše, co se kolem vás děje, tím uvolníte veškeré nízké energie.
Jakmile stisknete vypínač světla, tma zmizí. Jakmile světlo vypnete, tma se vrátí. To samé se děje ve vašem elektrickém systému. Nemůže být tma, když svítí světlo - zároveň to nejde. Váš obvod je navržen pro světelný tok skrze každou buňku. Jakmile se zaměřujete na temnotu uvnitř sebe i druhých, budete tuto energii k sobě přitahovat.
Chcete-li žít život plný Lásky a radosti, věnujte tomu svou pozornost. Každým okamžikem kdy se soustředíte na Stíny, budete je k sobě přitahovat. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné najít oblasti, které blokují váš obvod, přijmout nezbytná opatření a zapnout vypínač pro světlo.
Najděte si čas podívat se na své Stíny a požehnejte jim. Uvolněte je, protože už vám neslouží. Zapněte Světlo ve svém srdci a užívejte si každý moment se srdcem naplněným Láskou a vděčností. Nejenom, že to změní váš život, ale bude to také mít vliv na ostatní duše ve Vesmíru, neboť všichni jsme spojeni. Mír s vámi!
4. TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.
KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ
Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní Dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny - v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů - se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde, v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.
ČTVRTÝ Tón - STABILITA - STÁLOST - ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.

***

Posun Gaii: V tomto Treceniu opouštíme 2. časovou osu (kolaps spodních rovin 3D) a vytváříme paralelní 1. časovou osu (Vzestup, Nová země). Přechod do vyšších spirálních energií souvisí také ze změnami spirály DNA, jev je doprovázen magnetickými bouřemi a repolarizací planety, což vytváří expresi, tlakový hrnec 29/1 a 2 - 4/2. Pozor na zaměření a zaostření na to, co chcete, spíš než na to, co nechcete, Milovaní. Mnoho Lásky.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Obraz: Nekonečná elfí Láska

25. ledna 2016 v 21:49 Moje poslední práce

Obraz: Nekonečná elfí Láska

Přátelé, máte létací sny? Já je mám barevné a dost často. Jeden z posledních mě natolik inspiroval, protože mi připomenul jeden z mých životu v elfí říši. Tak silné a hluboké propojení s lesem a všemi bytostmi v něm. Kráčím, ale ne po zemi, nad zemí. Zvednu ruce a vznáším se. Pozoruji sluncem prozářený lesní opar.... Všude mnoho barev a vůní, které v této úrovni zatím ještě nenajdeme.... Vložila jsem ten pocit do obrazu. "Dívej se Srdcem, ne rozumem." Děkuji, že mohu díky Vám vyjádřit, co cítím.
www.slunecnikvet-anna.blog.cz

Obraz: Rodící se Matka Ze-mě, díky tobě cítím Boha v sobě.

25. ledna 2016 v 15:11 Moje poslední práce

Co přináší první úplněk 2016
Obraz: Rodící se Matka Ze-mě, díky tobě cítím Boha v sobě.
www.slunecnikvet-anna.blog.cz

TZOLKIN 25.1.2016 3 OC kin 250

25. ledna 2016 v 15:07 Maysky Kalendář na každý den

Oc - Pes - Síla Srdce, Vědomí bezpodmínečné Lásky, věrnosti, vcítění, soucitu, mezilidských vztahů, svědomitosti, věrohodnosti, věrnosti, přátelství a mimosmyslového vnímání
Energie Trojky zpochybňuje cokoliv, co dnes zahrnuje vaší osobní autoritu, zákon, nebo hledání spravedlnosti v jakémkoliv slova smyslu. Takže bez ohledu na to, jak jste zkušení, vyhýbejte se právním záležitostem a nesnažte se používat svojí autoritu způsobem, který ovlivňuje nebo dopadá na ostatní. Nezačínejte nic nového, neprovádějte jakékoliv změny ve vašem životě. Místo toho se zaměřte na identifikaci, oddělenosti a uvolnění veškerých špatných návyků, negativního myšlení,nebo vlastních neřestí a udělejte energetický prostor pro hojnost a prosperitu.
OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI - cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.
Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své " smečce ", mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.
***
Zdravíme vás, Drazí. Cítíte ve vzduchu vzrušení, jakmile se rozhodujete správně? Přemýšleli jste někdy, odkud ten pocit pochází? Proč jsou některá rozhodnutí správná, zatímco jindy se objevuje ve vaší mysli bitva? Jak tedy vybrat nejlepší výsledek situace? Často se stává, že něco cítíte správně a to proto, že jste nastavili jasný záměr. V takových chvílích jdete s proudem Stvoření. Víte co chcete, víte co dělat a víte, co chcete získat. Bez ohledu na to, co vám někdo jiný říká, víte, že se pohybujete vpřed, protože přijímáte nezbytná opatření k dosažení cíle.
Jakmile máte tuto jistotu, můžeme vám my na Druhé Straně pomoci zhmotnit vysněnou realitu. Je to něco jako mít pracovní postup, jak přesně to má být. Vidíme váš požadavek, který je jasným záměrem a je-li poháněn vášní, začíná se formovat a my vás můžeme vést k cíli.
Velmi často se však stává, že člověk se vzdá a spadne do osidel pochybnosti, nehodnosti, úzkosti a strachu. Je často podporován dobrými úmysly rodiny či přátel, kteří mají obavy. V případě, že se člověk rozhodne vytrvale pokračovat ke svému cíli, můžeme před něj pokládat možnosti, aby se pohyboval po své cestě. Tyto synchronicity budou pokračovat, dokud nedojde k cíli. Nicméně vám chceme připomenout, že i když máte malé obavy, může to bránit pokroku, takže se obraťte dovnitř sebe a hledejte kódy přesvědčení negativního myšlení, které brání schopnosti posunout se ke svým snům.
Rádi bychom vám připomněli slovo obezřetnost. I když vaše záměry mohou být dobře míněny, můžete váhat v rozhodování a přijmout nevhodnou radu. Nikdo ale nemůže znát touhy druhého člověka přesně. Takže se může snažit zabránit druhému, aby neudělal chybu nebo je jeho přáním ovládat, protože váš sen není v zákrytu s jeho touhami.
Je nezbytné nutné, aby každý člověk věnoval pozornost svým vlastním myšlenkám ještě před tím, než se stanou slovy nebo činy. Ujistěte se, že v žádném případě nebráníte druhým, aby byli v souladu se svými sny. Můžete vyslovit svou pravdu s tím, že se jedná pouze o váš názor. Nenuťte vaše přání druhým, protože jinak byste mohli potlačit jejich vášeň i životní sílu, která je pohonnou hmotou samotné podstaty. Byli byste rádi, kdyby někdo udusával vaši vášeň?
Dávejte pozor, abyste nespadli do této pasti a to zejména pod záminkou " Já jen chci pro tebe to nejlepší." Nechte všechny bytosti, aby si vybíraly svá rozhodnutí, co je pro ně nejlepší. Dokonce i malým dětem by to mělo být umožněno, aby v menších záležitostech dělaly svá vlastní rozhodnutí. Toto je základ a podstata svobodné vůle a zkušeností a také hlavní důvod, proč jste se inkarnovali na úroveň této existence.
Loučíme se pro dnešek s těmito myšlenkami. Přemýšlejte o nich a integrujte ty, které jsou pro vás pravdou. Váš nejlepší zájem nám leží na srdci, proto tato Poselství sdílíme a víme, že každý kráčí jedinečnou cestou, takže ne každé Poselství bude pochopeno, oceněno nebo relevantní. Chceme se prostě podělit o mnoho možných řešení problémů s těmi, kdo je chtějí řešit.
Milujeme vás nade všechno a těšíme se na dobu, kdy spolu budeme hovořit způsobem, kde není třeba psaných slov. Během meditace volejte naše jméno. Budeme vás podporovat a povzbuzovat, protože všichni jsme bratři a sestry z jednoho Zdroje a všichni se k němu vrátíme ve správný čas.
Vybírejte Mír, Lásku a Radost!
3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné, nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.
DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU
Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii, nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.
Tón TŘI - AKCE - POHYB - KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu - KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru - udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOKIN 24.1.2016 2 MULUC kin 249

24. ledna 2016 v 12:20 Maysky Kalendář na každý den

Muluc - Měsíc - Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, Síla očištění, progresivita, Síla změny pohledu, podvědomí
Pro dosažení skutečné rovnováhy musíte jít na zlatou čáru, která leží přesně uprostřed dvou extrémů. Koncept je jednoduchý, ale praxe je něco jiného. Tam je vždy světlá strana a temná, jing a jang polarita, správné a špatné. Naším životním úkolem je dosáhnout rovnováhy mezi těmito dvěma náboji, zejména v tom, co souvisí v našem životě s osobní karmou, a to bez ega, souzení a touhy po pomstě. Teprve pak můžete vstoupit do stavu milosti, míru a hojnosti. Použijte Muluc a Ka (2) k vyrovnání energií, harmonizaci života a vyrovnání všeho, co ještě čeká na vyřízení.
MULUC v yucatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.
Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na Energii MULUC.
Nativní MULUC musí být připraveni neustále propouštět a ventilovat všechny dobré i špatné emoce, jinak se všechny problémy usazují v oblasti bederní páteře. Jsou neustále přeplněni emocemi, pocity, fantazií a cítí potřebu je ventilovat. Jsou to vynikající umělci, kteří dokáží zaujmout publikum.
Buďte dnes v blízkosti jadeitu - je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.
***
Vítejte v čase našeho shromáždění. Děkujeme vám, že jste aktivní součástí Vzestupu Země i obyvatel. Bez vaší pomoci by bylo ve vašem světě mnohem více hustoty. Každý, kdo přináší Světlo do tohoto světa, tomuto procesu velmi pomáhá. Ačkoliv by nebylo nic špatného na tom, kdyby se svět zhroutil ještě dnes, ale mnozí z vás chtějí udělat víc, než je ve vašich silách, aby zachránili planetu před zničením.
Možná se i vy ptáte: "Co mohu udělat já pro pomoc při Vzestupu". Jednou z hlavních věcí, kterou můžete udělat je zvýšit vibraci Lásky. Pokud by to udělal každý, zmizely by všechny války, hlad a přestaly by existovat nemoci - v ten moment by se objevila utopie.
Je mnoho lidí, kteří bojují proti válkám a jejich cílem je mír. Mnozí míroví aktivisté nesoucí zbraně, nutí svou cestu druhým. I když tato opatření mohou mít Lásku a mír ve svých kořenech, stále vytvářejí mnoho neklidu a úzkosti v energetickém prostředí.
Žádáme Vás, abyste udělali vše, co můžete pro sdílení vašich snů, cílů, vizí, činů s ostatními klidným a harmonickým způsobem. Vesmír tato opatření podpoří, neboť je harmonické. Jakmile je člověk rozzlobený, potřebuje klid, protože v jeho energetickém poli je disharmonie. Hněv a mír nemohou existovat ve stejném poli. Existuje něco jako spravedlivý hněv, ale stále je to vztek. Pokud člověk může změnit hněv na stav přijetí a to i v případě, že nesouhlasí s tím, co dělají ostatní, bude to mnohem více efektivní.
Například se mnoho aktivistů podílí na záchraně mořského života. To je velmi ušlechtilá a spravedlivá věc, protože mnoho druhů mořských živočichů umírá zbytečně. Když je ale aktivista naštvaný, prostupuje to celé jeho energetické pole. Hněv je agresivní emoce a může být základem pro dosažení mnoha věcí. To znamená důležitost vyjádření hněvu a internalizovat člověka, aby pochopil.
Rozzlobený člověk může dosáhnout hodně, když používá hněv jako palivo k řešení problému. V případě, že hněv je vstřebán a není projeven, může hnisat v těle a oslabovat člověka. Když se hněv používá k řešení situací, může být použit v jednom ze dvou způsobů. Negativní cestou jako jsou násilné akce poškozování těch, kteří ničí ekosystém, místo aby jej chránili. V tomto případě je aktivista zapojen do stejné hry, jako agresor proti zvířatům. Hněv plodí nenávist vedoucí k násilí. To není nejlepší způsob jak vytvořit klidný Vesmír.
Na druhé straně aktivista může být naštvaný a použít tuto emoci jako palivo pro pozitivní řešení. Možná místo toho, aby terorizoval útočníky, se je pokusí vychovávat. Živobytí soupeře možná závisí na úlovku z oceánu, takže by jeho nutkání mělo být zváženo stejným způsobem. Korporace by měly lépe řešit právní předpisy přijmutím opatření ke změnám zákonů na záchranu oceánů a jejich obyvatel.
Vidíte ten rozdíl? Když je Láska používána jako základ pro provádění změn, vždycky zvítězí. Když se pro změny používá hněv a strach, jen to problémy přidává. Ve většině případů je kontrola, hněv, chamtivost a moc palivem pro ty, kteří ničí životní prostředí a mír na Zemi.
Prosíme vás, najděte v sobě způsoby, jak můžete obohatit planetu i její obyvatele prostřednictvím používání vysoce energetických frekvencí založených na Lásce, spíš než na strachu a nenávisti. Lze to udělat a máte mnoho příkladů lidí, kteří to dělají jen tímto způsobem. Je to vznešená věc, udělat všechno pro zvýšení vnitřních vibrací Lásky. Jestli nemáte v životě co dělat, uděláte dobře, když se připojíte ke Zdroji a budete vyzařovat Lásku 24 hodin. K tomu nepotřebujete peníze, vzdělání, fyzické schopnosti; nic jiného, než vůli dělat to. Je to vaše volba. Vybírejte moudře!
2. TÓN VÝZVY - SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdeme mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla - kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete svoje pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.
Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.
Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní Energií, např. přes kin narození.
DRUHÝ Tón - POLARITA - Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování - vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Trecenium LAMAT kin 248 - 260

23. ledna 2016 v 11:16 Maysky Kalendář na každý den

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto Energií a umožnit, aby se projevila.
Svěží a plodné Denní Znamení přetékající energií pozitivního růstu a hojností. Lamat představuje semeno, kukuřici, sklizeň a jídlo. Je to nagual všech druhů živočišných a rostlinných semen, znamení plodnosti, úrody a prosperity. Připomeňte si co opravdová hojnost ve skutečnosti je: nejsou to peníze, není to sláva, moc, nebo vliv.
Hojnost je život dech beroucí rozmanitosti a forem.
Hojnost je nekonečné množství slunečních paprsků, vody,
vzduchu a živin v cyklech pozemské biosféry.
Hojnost je bohatá sklizeň, která přináší dostatek ovoce, zeleniny a obilí
pro další sezónu, nebo pro sdílení s vašimi sousedy.
Hojnost je nekonečně přetékající studnice radosti, dobré nálady a štěstí,
která nikdy nevysychá a nikdy se neptá " co oplátku "?
Hojnost je ušlechtilost duše bez souzení a zášti;
duše naprosto spokojené bez toxických emocí a myšlenek.
Přemýšlejte o tom, zda žijete v bohatství a co opravdu znamená bohatý, radostný a naplňující život. Ne to, co vám reklamní agenti předkládají, že má znamenat a o co máte usilovat, ne uměle vytvářený idealizmus moderního života, o kterém se mluví v médiích a na internetu. Nedovolte, aby jed závisti, chamtivosti, méněcennosti a srovnávání vstoupil do vaší duše. Respektujte vaše přirozené hodnoty, důstojnost a obohacující život.
Užívejte si těchto 13 dnů a oslavujte hojnost ve vašem životě bez pocitu viny a bez váhání. Oslavujte to, kdo jste, co přinášíte tomuto světu a svým blízkým a co svět a vaši nejbližší přináší vám.
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ LAMAT
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ
Vlna HVĚZDY zamyká Pátý Zámek ČASU a třetí Cyklus Geneze. Ale ČAS běží neustále. Galaktické kolo po dokončení celého oběhu znovu podává ruku prvnímu kinu.
Jako obvykle - podívejte se na všechny informace z hlediska osobního vztahu s Vlnou. Sledujte pozorně dny související s osobním kalendářem. Snažte se pochopit jejich význam v průběhu celé Vlny. Potom se zaměřte na DVANÁCTÝ Tón a dovolte minulým dnům - jako celku - ještě jednou podívat se na vás. Co bylo plně vyjasněno, co alespoň částečně. " Kulatý stůl " vám pomůže podívat se informacím přímo do očí, bez subjektivní projekce, střízlivě a jednoznačně s Láskou.
Může se stát, že i poslední Vlna bude nucena nahrát do vašeho života dost nepříjemné energie. Přijměte je takové, jaké jsou. Nedělejte ukvapené závěry, nesuďte a nevydávejte předčasné výroky. Vyjděte s Láskou naproti tomu, co vám zde bude ukázáno.Vnímejte jaké podněty vnesla do hry Vlna HVĚZDY z hlediska vaší nepopíratelné krásy - krásy Božské Bytosti, dozrávající v pozemském časoprostoru.
Obsah duchovního uzdravení obíhá fyzický svět kolo za kolem. A po každém otočení jsou vaše individuální výsledky prosívány přes stále jemnější síto. Tímto způsobem ČAS zachytává stále více a více " trnitých " energií, které nepasují do vašeho Světelného Vzorce. Zkuste vyhladit všechno, co spadne do vašeho síta během 13 dnů Vlny.
Na konci posledního dvacátého období Tzolkinu je ještě třeba podívat se na celý 260 denní cyklus, abyste viděli, co nového se objevilo v oblasti Vědomí; jaké procesy rozvoje a uzdravující programy byly nahrány v průběhu ČASU; jak probíhala korespondence mezi vámi a vaším Vyšším JÁ.
Porovnejte, jak jste chápali téma LÁSKA před 260 dny a jak mu rozumíte dnes. Zkoumání téma LÁSKY je úkolem číslo jedna. Nejprve je třeba naučit se milovat sami sebe a teprve potom můžeme obdarovat svými city druhé. Nezapomeňte, že milovat sám sebe nemá nic společného s egoismem, stejně jako Láska k bližnímu neznamená Lásku nade všechno.
Každý člověk je bytost hodná věčnosti. Každý z nás může využívat nekonečných darů Vesmíru. Všechno je TEĎ dostupné! TEĎ, když jste v sobě probudili dvacítku Obrů, když jste vydobyli svoji moudrost - moudrost dvaceti Pečetí - stáváte se dokonalým Stvořitelem. TEĎ můžete převzít roli ZDROJE. Možná budete sem tam vyhlazovat drobné nerovnosti. Věřte, že ČAS je vaším nejlepším poradcem na cestě.
Vlnu HVĚZDY uzavírá ŽLUTÉ SLUNCE 13, které je Galaktickým Portálem. Vyhlazuje absolutně všechno, na co na cestě narazí, proto je TŘINÁCTÝ Den Vlny pro vás nejdůležitějším dnem pozorování. Manifestuje se zde osobně vaše Spirituální Bytost - vaše BOŽSKÉ JÁ.
Není náhoda, že čteme ve starých mayských proroctvích, že návrat Kosmických Předků se uskuteční ve Vlně HVĚZDY stojící už nad ČASEM.
Energie Lamat se bude zaměřovat na naše spojení Nebe se Zemí, vynáší našeho Ducha až k nebi a obdaruje vizemi a touhami našeho srdce.
Přehled Vlny LAMAT 22 - 4. 2.
LAMAT 1
MULUC 2
OC 3
CHUEN 4
EB 5
BEN 6
IX 7
MEN 8
CIB 9
CABAN 10
ETZNAB 11
CAUAC 12
AHAU 13 - galaktický portál
GALAKTICKÉ PORTÁLY - Dny, ve kterých proces rozvoje na Zemi postupuje podle práv nezávislé dynamiky a dny, ve kterých zaznamenáte přímý účinek energie z Kosmu. Tato pole v modulu Tzolkin odhalují velmi subtilní VEDENÍ s dokončováním korekcí pomocí kosmických Energií. V těchto dnech je síla dopadu Energie mnohokrát větší. Můžete sledovat kontinuitu např. se sluneční aktivitou, fázemi měsíce.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 23.1.2016 1 LAMAT kin 248

23. ledna 2016 v 11:15 Maysky Kalendář na každý den

Lamat - Hvězda - Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost
Obzvláště důležitý je v této Treceně první den. Hun (1) je silná iniciační energie, která násobí sílu Lamat a rozmnožuje všechny věci do hojnosti. Cokoliv si přejete v životě zlepšit nebo dovést k hojnosti, ať už emocionální, mentální nebo fyzické, vaší nebo někoho Milovaného - zapojte do toho Hun a Lamat ještě dnes!
Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodili se v této Energii, mívají zpravidla šťastný osud - ví jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokážou pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.
Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod - vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.
***
Zdravíme vás. Jsme velmi vděční za chvíle, kdy jsme s vámi. Jsme potěšeni, že jste si našli čas obrátit se dovnitř a vyčistit zavazadla, která vás přetěžují a skličují. Jak je možné dostat se do stavu sklíčenosti v této Sféře? Negativní kódy přesvědčení působí jako magnet přitahující negativní myšlenky a názory. Věřte, že když říkáme negativní, nesoudíme tento význam, ale snažíme se s vámi navázat spojení slovy, kterým budete rozumět. Tyto negativní myšlenky se slepují k sobě a vytváří masu slepených energií, které sahají ven z Vesmíru jako antény a říkají " Tady jsem, pojďte ke mně ". Jakmile člověk začne chápat podstatu projevování fyzické reality, může začít uklízet nepořádek, jednu vrstvu po druhé dokud se nerozpustí úplně.
Jakmile je něco odstraněno, jako každé prázdné místo na Zemi se něco jiného snaží tuto prázdnotu zaplnit. Proto je důležité, abyste vyplnili mezery myšlenkami, které jsou půvabnější. Myšlenky tvoří realitu, takže si vyberte ty, které vás dovedou k výsledku, po kterém toužíte. Máte-li myšlenku, která je znepokojující nebo nežádoucí, okamžitě vyberte jinou, která vás dovede ke zvolenému osudu.
Nízké myšlenky vibrují pomaleji. Tato pomalá rychlost umožňuje interakci s fyzickou hmotou. Tímto způsobem se rodí onemocnění. Vyšší frekvenční vibrace prochází a protékají skrze tělo jako jiskřičky světla a Lásky.
Když vyměníte nižší myšlenky za vysokofrekvenční, jako je Láska a mír, prosvětlujete v podstatě své zátěže. Letíte dnem s nižší hmotností, která vás drží dole.
Jakmile zvýšíte svůj energetický vibrační vzorec, budete k sobě přitahovat situace i lidi na stejné frekvenční úrovni. Zjistíte, že mnoho věcí z minulosti vás již nepřitahuje. Najdete zde vztahy, které jsou příjemnější a vyzrálejší a strávíte mnohem méně času s lidmi, kteří vibrují v nižší hustotě. Jak budou vaše vibrace vyšší a vyšší, vaše zájmy, záliby, práce, bydliště, kde žijete a vše, co děláte, se bude měnit.
Začnete si všímat změn ve výběru potravin a způsobu života. Věci, které vás držely v zajetí, odpadnou, jakmile se naučíte uplatňovat právo svobodné vůle a metody odpočinku a relaxace. Život bude mít nový význam, hned jak uvolníte myšlenky a přesvědčení, které vám ubíraly čas i energii. Vaše vášeň a nadšení rozkvetou, když obnovíte energii a nasměrujete jí do všeho, co vám přináší radost a potěšení.
Začnete chápat, že jste Jedno s Vesmírem a jeho všemi obyvateli. Jakmile tato realita prosákne do každé vaší buňky, naučíte se s trpělivostí přijímat všechny věci. Už se nebudete starat o " co kdyby " budoucí negativní záležitosti. Budete se více zajímat o " co kdyby " budoucí příznivé události.
Všechny možnosti můžete odstartovat ihned. Co si přejete? Jaké kroky nyní uděláte, aby vás dovedly k dosažení vysněného cíle? Jak můžete tohoto cíle dosáhnout? Kráčejte po vlastní cestě, přičemž odbočení na vedlejší cestu vás vždy vrátí na hlavní trasu, jakmile jste získali znalosti a zkušenosti, které vám vedlejší cesty nabídly.
Nesoustřeďte se na " co kdyby ", které smršťuje vaše energetické pole. Soustřeďte se na " co kdyby ", které ho rozpíná.
Přišel čas začít létat a užívat si život naplno!
Buďte laskaví a zdvořilí k sobě i k ostatním lidem. Věřte, že váš osud držíte v rukou jen vy! Mnoho z nás na Druhé Straně vítá každou příležitost pomoci vám, jakmile se rozhodnete odložit zátěže.
Pojďte s námi létat na věky a žít život jako Zdroj přinášející čistou Lásku pro všechny!
1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.
Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu.
Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.
VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE
Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku - začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ - čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí. V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.
PRVNÍ TÓN - INICIACE - POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ - PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku - nápad, který se manifestuje vytvořením. Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost - co dnes zasejete - to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Obraz: Přijímej život s hravostí. Nikdy nekončící tvořivá energie .....

22. ledna 2016 v 18:41 Moje poslední práce

Obraz: Přijímej život s hravostí. Nikdy nekončící tvořivá energie .....
www.slunecnikvet-anna.blog.czSoustružení fotonické hlasitosti. Svěží prosperita.

22. ledna 2016 v 17:55 Maysky Kalendář na každý den


Milovaní,
od listopadu pokračuje expanzivní nárůst energií v naší společné dimenzionální skutečnosti. Vzestup nyní vylaďuje další úrovně, ach, jak bizarní a fascinující. Lidstvo masově proráží Iluzi, zmocňuje se samo sebe, vystupuje ze hry a vylaďuje na naše Vědomí. Mnoho Závojů je pryč, nové Brány otevřené a únor přináší nejvyšší možné úrovně Světla a chystá velmi vzrušující integrace! Těším se, jaké nové zkušenosti budou vyžadovány. Vzestup je teď tak trochu divoký, nemyslíte? Zrcadlo je už tak obrovské, že mnozí nebudou vidět vůbec nic. Vysoké frekvence třesou temnotou a všechny nesmysly ničí samy sebe.
Některým ubývá vůle, někteří si neuvědomují, kdo jsou, někteří zabíjí tělo iluzorními přesvědčeními. Vše je v nejlepším pořádku. Iluzi dochází dech a může přežít jen tak dlouho, jak dlouho bude kolektiv tuto výzvu oceňovat. Stále ještě se může kolektivní sen zdát pro Vzestupující jako film, ale už velmi dobře víme, jak měnit staré paradigma a čím více snílků, tím rychleji se tvoří nová realita na Zemi. Vnímání Jednoty odkrývá všechno jako jeden velký integrovaný konglomerát.
Fotony odhalují vaši účast v kolektivním Vědomí, která může a také nemusí sloužit pro nevyšší dobro všech zúčastněných, ale přitom pomáhají všemu, co je zarovnáno s novou realitou. Pro nás je důležité soustředit se na to, co si přejeme.
Sjednocení, otevřená komunikace a jasnost je pro každého k dispozici v závislosti na individuální cestě, schopnostech a možnostech. Jsme všichni připraveni vnímat velmi dobře nejvyšší pravdu, kterou také chceme zažívat. Komunikace s Hvězdnou rodinou je tak milující s všeobjímajícími pocity tepla. Miluji tyto zážitky, připomínají prázdniny, které doháníme s rodiči.
Posun do vyšší dimenze obsahuje léčení fyzického a nižšího Já, vibrační přizpůsobení novým frekvenčním úrovním a orientace za každou Bránou, kterou projdeme. Mým posláním tady dole je integrace vyšších frekvencí - slučování Vyššího a Nižšího Já, a to je gró Světelné komunity. Vyšší Já je evolučním koučem, jak tady dole vytvářet zbrusu nové struktury pomocí nových frekvencí. Oceňován je postoj vlastních závazků co a jak dál. Milost, Láska a Světlo jsou nyní ohromující. Návrat Krista je všechno, co se rodí ze srdce. Srdce odráží všechny naše šablony myšlení a kódy přesvědčení a tam také vzniká všechna nádhera.
5/2/16 začíná nový cyklus Mayského kalendáře, energeticky intenzivní s dalšími příležitostmi jak vyladit mnohem jasněji vnímání. Vítejte v krystalickém Vědomí! Podělte se o své dary, ukažme lidstvu, co je možné. Naše možnosti jsou naše možnosti, ale mohou být na naší cestě kdykoliv změněny. Ve více probuzeném stavu chcete tvořit mnohem více a můžete také sledovat, jak se vaše sny mění a jak se vaše vnímání mění správně. Dokážeme nyní interpretovat realitu zaměření mnohem lépe a sledovat, jak se vylaďuje naše Vědomí s minimálním úsilím. Nulový bod se 24/7 ptá: Myslíš si, že planeta a lidstvo není tvoje práce? Používejte dynamiku nulového bodu ke svému prospěchu
Ujistěte se, že vaše pozornost směruje k vytváření nové reality a odpojte podporu starého života. Vaši pozornost teď potřebuje vše NOVÉ. Jsme propojeni s Vyššími Týmy, Mistry, Archanděly. Všichni slouží v tomto Božském Experimentu stejně jako my v lidském těle na planetě, která vzestupuje do vyšších dimenzí. Klíčem je odevzdat se svému multidimenzionálnímu Já, spíš než identitě Iluze. Náš společný závazek je spojit se se svými nejvyššími aspekty Zdroje. Přepisuje se celý Vesmír, galaxie. Vědeckému fóru splaskne bublina a ani nepředpokládáme, že by se vydali naším směrem. Důležité je udržet se v pohybu vpřed, proto jsme tady.
Hrajte si intuitivně se svými novými schopnostmi (telepatie, jasno-slyšení, jasno-vědění) a léčivými schopnostmi, které získávají stále silnější rámec. Jakmile cítíte, že jsou energie náročné, odpočívejte. Vaše Vyšší Já vždy ukáže, co je pro vás nejlepší, rozpoznejte to a ihned změňte úzkost nebo myšlenky, které nezapadají do cesty a které se objevují. Tělo, mysl, emoce, DNA, Vědomí - to vše se přepisuje a musí projít rekonstrukcí.
Lidé, kteří jsou ve stavu vyššího Vědomí, prochází náročnou konfigurací DNA jako první a kódují tyto informace do kolektivního Vědomí. V této skupině se tedy mohou vyskytovat trvalejší problémy fyzického těla, především jde o žlázy s vnitřní sekrecí, neboli endokrinní systém. Tím, jak probíhá transkripce genetických informací DNA, probíhají genetické mutace. Tato vyšší úroveň DNA nemá na Zemi obdoby, stane se důkazem pro vědeckou obec. Nové mutace DNA jsou zodpovědné za vyšší Inteligenci Vědomí a vyšší Světelný Kvocient. A jak čistíme tělo z psycho-emocionálních trosek, rušíme energie v rodových záznamech, starou DNA a tvoříme nový genofond. Rušíme uměle vytvořené softwary od našich předků a současně nahráváme nové. Komunikujte se svými předky (mrtvými i živými) odpusťte jim. Můžete také objevit staré záznamy nebo skrytou historii. Procházela jsem tím rok, toto byla velmi náročná pasáž Vzestupu.
Synchronizujte své osobní plány se Zdrojovými energiemi.
IMIX 1 - DRAK - 5.2.2016 - symbolizuje POČÁTEK TVOŘIVÉ SÍLY
DRAK je vládcem 1. trecenia Tzolkinu a podle mayské mytologie mu vládne Bůh Tonacatecuhtli - Bůh PLODIVÉ SÍLY a bude nás podporovat prvních 13 dnů.
V souvislosti s blížícím se novým cyklem připomínám možnost, pokud plánujete v nejbližších dnech odstartovat nové plány, projekty, koncepty, osobní aktivity, začít uskutečňovat sny, vize, přání - jednoduše začít žít nový život v souladu s tvůrčími kosmickými procesy - nenechte si ujít den IMIX 1, který může energeticky silně podpořit zrod vašich snů a plánů. IMIX umožňuje, že se mohou naše cíle manifestovat, staví mysl do receptivního režimu, zvyšuje duchovní sílu a řídí energie změn. Což nám poskytuje sílu, jak porozumět povaze poselství a plánování dalších kroků v našem životě.
5.2. s počátkem 1. uinalu - uinalu Světla - můžete spustit aktivity a následně během 260 denního období sledovat ve vztahu se Zdrojovými Energiemi, jak se zhmotňují (cyklus Znovuzrození). Během 260 dnů můžete sledovat realitu vztahu Energií a vazeb k vaším cílům. Určité dny v Tzolkinu mají schopnost na sebe vázat určité události.
Pro Nováčky: Co znamená žít podle mayského kalendáře?
Pokud zůstáváme naladěni na Energie Posvátného Mayského kalendáře, jsme schopni integrovat vysoké energie. Udržujeme-li ve svém Vědomí laskavost a zdvořilost k ostatním, existuje malá pravděpodobnost zranění a bolesti. Tím pomáháme vytvářet ve společnosti realitu bez strachu a násilí, které se stane pro ostatní nepřijatelné - a pravděpodobně si v takové společnosti toto chování nikdo už nezvolí. Zároveň tím zmizí touha mít pravdu a být nejlepší.
Každý den nová Energie pulsuje ven z jádra Universa, což nám umožňuje žít v Rezonanci každý den. Je na čase vidět své duchovní cesty v širším kontextu. Musíme si uvědomit, že jediný důvod naší individuální cesty je, že žijeme v neustále se rozvíjejícím Božském tvoření, které je zakódováno v Mayském kalendáři. Vzhledem k tomu, že energie posouvají tento plán, zjistíme, že pro některé cesty budeme mít vítr v zádech, zatímco jiné cesty budou v novém poli Vědomí zastaralé. Ti, kteří spojí s časovým plánem Evoluce své cesty, stejně jako své velké životní projekty, brzy získají cenné informace, zda jsou jejich cesty podporovány a posilovány energiemi, nebo ne. Pokud tedy integrujeme koncept MK do svého života - prohlubujeme nové chápání co ano a co ne.
Jde o to, že nám MK pomáhá uvědomit si určitou úroveň, na které již jsme, a že jsme tu z nějakého důvodu, abychom přispěli našimi vlastními cestami, konkrétními talenty k naplnění vyššího Božského účelu společně s celým lidstvem.
Zůstávejme napojeni na radost, humor, lehkost a Zdroj. Nechme protékat Světlo každou naší buňkou. Čest všem, kteří kódují do kolektivního Vědomí úrovně čisté Lásky. Požehnání a mnoho Lásky pravdivým lidem, kteří pracují ze srdce, vnitřní prací a neuvěřitelnou vytrvalostí tak odhalují své Mistrovství. Poděkování, Vděčnost a Lásku vám - zázračným lidem.
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
Podpora pro tuto práci je vítána, děkuji s vděčností za dary.