NOVÉ MÍSTO, NOVÉ STRÁNKY VŠE V NOVÉM ROCE 2017!
www.annavicankova.cz - již brzy spuštěny!
Těším se na naše setkávání v Nových prostorách na Náměstí Míru 64 ve Zlíně. Cena poukazu je světelných 987 Kč

Milý přátelé s Láskou nabízím obrázky z mé tvorby.
Vhodné jako dárek a nebo jen tak pro radost :-)
13 x 18 cm cena 233 Kč
9 x 13 cm cena 144 Kč
Poštovné 60 Kč
Po domluvě mě můžete navštívit osobně i v divadle ve Zlíně
Přeji požehnané dny!
www.slunecnikvet.cz
NA VLASTNÍ KŮŽI - krátká ukázka intuitivní energetické kresby
Srpen 2016

TZOLKIN 3.8.2016 12 IMIX kin 181

3. srpna 2016 v 8:44 Maysky Kalendář na každý den

Imix - Drak - energie podporující sílu osobnosti, zdroj života, Božská pomoc, důvěra, predispozice, síla počátku, pevnost, aktivita, sebedůvěra, pracovitost
Všechno je relativní, jak se říká. Co budete dělat nebo říkat dnes, bude mít zcela nečekaný dopad či efekt na zítřek. Takže před tím, než budete soudit, než začnete litovat, že jste cokoliv udělali nebo řekli ve svém životě, zvažte a promyslete to v kontextu celého vašeho života, spíš než jen určitý moment. Ze všech čísel v Tzolkinu ví LaKa (12) nejlépe, jak se orientovat v chaotických vodách IMIX. Dbejte jeho doporučení z větší perspektivy, ať už pro váš osobní život nebo generační, společenský, kulturní či historický.
DNES JE DOBRÝ DEN OTEVŘÍT SE NOVÉMU POČÁTKU
IMIX, TO JE POČÁTEK VŠECH VĚCÍ PŮVODNÍ TVOŘIVÉ SÍLY
Drak nabízí nejvyšší potenciál Tvůrce a ovlivňuje moc každého začátku. Síla pohonu DRAKA podporuje rozvoj smyslu pro zodpovědnost a zájem o životní prostředí. Klíčová slova pro dnešní Imix - zůstaňte v přítomnosti a psychické rovnováze.
Symbolika představuje prvotní mysl spící pod povrchem Země - sílu, která umožňuje povstat životu ze srdce Země. Je to symbol krokodýla, který pluje temnými vodami podsvětí a vyživuje Zemi - prvotní obraz oceánu všech možností, které v životě vznikají. Je to nediferenciální neutrální životní síla - ani dobrá, ani špatná - záleží jen na potenciálu záměru, kam budete tuto sílu směřovat.
Všichni narození v IMIX jsou nejblíže prvotnímu Zdroji - v tom leží jejich síla i jejich slabiny a musí dávat pozor, aby se nedostali do hlubin Imix, snadno ovlivňují Kolektivní Vědomí. Jsou velmi pracovití, kreativní a inovativní, vynálezci, vizionáři. Mají silný mateřský a ochranitelský instinkt.
***
Jsem Imix 12. Jsme vděční za tuto příležitost opět se s vámi podělit.
Dnes bychom chtěli, abyste dělali trochu hlouposti.
Často tvrdě pracujete a vaše cesta je někdy příliš vážná.
Občas je k dobré relaxaci a odpočinku mít prostě radost.
Dnes bychom vás chtěli požádat, že kdykoliv minete zrcadlo - dělejte hlouposti.
To zahrnuje i reflexní plochy jako jsou okna či auta.
Udělejte bláznivý obličej, úsměv od ucha k uchu, smějte se, zpívejte, dělejte všechno, co vám pomůže dostat se z módu serióznosti.
Můžete být rozpačití, co si druzí budou myslet.
I přesto je vyzvěte, aby se k vám přidali, řekněte jim, že dnes se bavíte a povzbuďte je, aby udělali totéž.
Pokud nechcete dělat takové bláznivé věci na veřejnosti, dělejte to prostě v soukromí.
Smějte se, buďte směšní, poskakujte, bezstarostně tančete a osvoboďte se z pout serióznosti.
Nechte svoji vážnost odpočívat a buďte prostě blázniví!
12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde uvědoměním si svých osobních vzorců, zjistíme, že všechno patří do jednoho velkého CELKU. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.
ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU
V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami - to odhaluje nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
DVANÁCTÝ Tón - POROZUMĚNÍ, BILANCOVÁNÍ, SHRNUTÍ
Je to den "zúčtování" všech akcí, všech zážitků, myšlenek a zkušeností. Skvělý den integrovat vše nové díky získaným zkušenostem z minulého období. Den sjednocení rodinných, pracovních, společenských a kulturních vlivů. LaKa nabízí bilancování, sloučení věcí ve funkční CELEK. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 2.8.2016 11 AHAU kin 180

2. srpna 2016 v 10:19 Maysky Kalendář na každý den

Ahau - Slunce - Osvícení, Bezpodmínečná Láska, odpuštění, Kristovo Vědomí, požehnání, moudrost, vědění, Jednota, Vědomí cíle, Uskutečnění cíle, schopnost koncentrovat se na Celek, globální vize, laskavost
Jako šíp vystřelený ze zkušeného luku Ahau doprovázený bystrým zrakem Oc, nabírá Buluk (11) obrovskou rychlost a sílu, jak letí ke svému cíli. Ani pozitivní ani negativní, nesoudí, neporovnává, ale přináší fascinující sílu. Co to znamená? Zaměření na dnešní den. Je jen na vás jak povedete směr dnešní energie, záměru a účelu. Vybírejte pečlivě. Budete řídit vaši životní cestu ze vzteku, nenávisti a zloby směrem k úspěchu, Osvícení a moudrosti ve vašich osobních problémech a potížích?
DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT NAŠE PŘEDKY O MOUDROST A NEUSTÁLOU PODPORU
Ahau je podle Mayů nejposvátnější glyf. Znamená Osvícení, vyšší Vědomí, propojení Kolektivního Vědomí a vědomí spoluvytváření. Ahau je bezpodmínečná Láska. Nativní Ahau jsou romantici a idealisté, jsou často umělci harmonie a krásy - materiální i duchovní. Ve vztazích jsou oddaní a každá zrada je velmi bolí. Výzva je: Naučte se přijímat nedostatky.
Žádejte dnes o moudrost a ctěte své předky. Je to skvělý den vyjádřit záměr, aby byl váš domov naplněn harmonií a krásou, skvělý den postavit základy svého domu nebo se nastěhovat do nového.
***
Jsem Ahau 11. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Dnes bychom chtěli mluvit o dopravě. Je mnoho forem dopravy, které jsou v současné době k dispozici. Jak jí můžete využívat efektivně, aby fungovala a pracovala pro vás a ne proti životnímu prostředí?
Vynálezci byli desítky let inspirováni vytvářením různých způsobů dopravy a konstrukcí motorů v souladu s přírodou. Avšak vzhledem ke korporacím, zejména těm v automobilovém průmyslu a oblasti ropných polí, byly tyto patenty potlačeny.
V současné době jsou tyto podniky nuceny padnout na kolena kvůli své chamtivosti a necitlivosti k životnímu prostředí. To je souzeno všem v jakékoliv masové výrobě, kteří neberou v úvahu nejvyšší dobro všech, že v určitém okamžiku dosáhnou pádu.
Existuje mnoho informací týkajících se nového typu dopravy, které máte k dispozici prostřednictvím internetu. Proč nejsou v sériové výrobě? Ony by byly, kdybyste masově naléhali, že to tak má být. Vzhledem k tomu, že automobilový průmysl sklouzne do bankrotu, zlatý okamžik nastane, když lidé začnou požadovat lepší dopravní zařízení.
Na osobní úrovni doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost, jak používáte váš automobil. Svou každodenní činností ovlivňujete všechny ve společnosti. Jak často se pohybujete sem a tam, abyste vyzvedli nějaké věci místo efektivního nakupování? Kdyby vás bylo více ochotných chodit pěšky, jezdit na kole nebo na motocyklu, byla by menší potřeba stavět garáže a parkoviště přetěžující města. Kdybyste mnohem více používali autobusy, byl by mnohem menší provoz a méně oprav silnic. Společné využívání aut snižuje dopad na životní prostředí. Jak často jezdíte sem a tam, než obstaráte nějaké věci?
Mnozí řídíte velká předražená auta, která nejsou efektivní. Řídíte takový vůz, protože je to symbol společenského postavení? Pokud ano, obraťte se do svého středu a revidujte váš systém přesvědčení. Myslíte, že to nemá vliv na stav silnic a přírody? Možná byste byli více prospěšní, kdybyste si byli vědomi svého vlivu, který máte ve vašem světě a využili ho jiným způsobem.
Lidé si často stěžují, ale nedělají změny ve svém vlastním životě. Takže se rozhodnete být součástí problému nebo řešení? Když se podíváte na velkolepost všech, není žádný problém. Všechno je v pořádku. Jestli jste rozhodnutí žít ve fyzické sféře, ovlivňujete všechno, co se děje ve společnosti.
Bude vám horko, dokud vozovky a parkoviště budou zvyšovat teplotu ve městech. Budete vdechovat škodlivé látky, které mají vliv na celkové zdraví. Budete potřebovat mnoho času na nákupy a údržbu svého vozu. Nemáte žádný pohyb, když jezdíte autem a nechodíte pěšky či nejezdíte na kole. Volba je vždy na vás.
Jak si přejete, aby vás svět fungoval? Rozhodnutí, které je dobré pro vás, je dobré i pro vaše nejbližší. Vystupte z režimu stěžování a vstupte do světa činnosti. Váš život bude výrazně posílen a zajistíte si v každém okamžiku svého života radost!
11. TÓN OČISTNÉ SÍLY - SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA, to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit. Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu.
TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ
V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.
JEDENÁCTÝ TÓN - ROZHODNUTÍ
Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc - není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Nechte uvolnit všechno, co potřebuje být uvolněno.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 1.8.2016 10 CAUAC kin 179

1. srpna 2016 v 8:45 Maysky Kalendář na každý den

Cauac - Bouře - Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu
Nejvyšší vyjádření týmové práce. Kapičky mocných energií Cauac padají na zem ve velmi živém a chaotickém, přesto strukturovaném a uspořádaném tanci. Orchestr spolupráce, jejíž výsledek je jedno z nejúžasnějších kouzel přírody. Tančete dnes s těmi, kteří jsou vašimi nejbližšími a nejpřirozenějšími kapkami…… a buďte připraveni přijmout požehnání a nečekané odměny vaší kolektivní spolupráce.
DNES JE DOBRÝ DEN PODÍVAT SE NA ŽIVOTNÍ LEKCE
JAKO NA POŽEHNÁNÍ A NA NEPŘÁTELE JAKO NA ANDĚLY
ESENCE CAUAC, TO JE POCIT BEZPEČÍ, JEDNOTY A MÍRU V ČASE,
KDY ZUŘÍ BOUŘE VE VNĚJŠÍM SVĚTE
Symbolika představuje bouři, déšť, blesky - čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá "Universální Společenství" nebo "Nebeský domov Bohů". Je to Znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem (vnitřní bouře, která přináší život).
Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob jak směrovat svoji přecitlivělost.
Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.
***
Jsem Cauac 10, děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Rádi bychom vám poděkovali za úsilí, které věnujete po celou dobu svému Vzestupu. Jak zvyšujete schopnost udržet ve vašich buňkách Světlo a Lásku, ovlivňujete všechny na Zemi stejně jako ve Vesmíru. My všichni jsme JEDEN a to, co dělá jeden, ovlivňuje všechny. Není třeba žádné učení pouze poznávání, pokud jde o celkový aspekt lidstva.
Dnes bychom chtěli opět mluvit na téma Láska. Není větší věc, než zažít Lásku. Mnohým z vás se nedostává schopnost milovat, takže se vracíme k tomuto tématu z různých úhlů. Dnes bychom chtěli hovořit na téma Láska, a jak ovlivňuje vaše emoce.
Když člověk cítí Lásku, v celém těle běhá adrenalin, což způsobuje příjemné a srdečné pocity. I když můžete hluboce milovat druhého, tento pocit zmizí, jakmile se objeví hněv nebo zranění. Láska se ve své podstatě nezmenšila, ale změnily se emoce. Máme na mysli emoce, které cítíte v lineární Lásce. Na jednom konci je emoce pocit euforie, zatímco na druhém konci je to pocit nenávisti. U vás i u druhých lidí se posouvají emoce tam a zpět na úrovni této linie, to znamená, že je nemožné cítit euforii a nenávist zároveň v konkrétní situaci. Je možné mít euforické pocity k jednomu člověku, zatímco k druhému nenávistné. Takže pokud jde o jednu osobu, budete mít v každém okamžiku pouze jednu z těchto emocí pohybující se v tomto posuvném měřítku.
V zájmu zvýšení schopnosti milovat budete muset posunout stupnici pro každého člověka, místo, událost blíže ke středu, kde je každá emoce perfektně v rovnováze. Pak bez ohledu na to, co jiní říkají nebo dělají, budete v daném okamžiku stále vyrovnaní.
Jakmile se naučíte uvolnit rozsudky vůči druhým, budete schopni uvolnit emoce při jakékoliv situaci. Stav odpuštění je vlastně to, co umožňuje ostatním volit si cestu, kterou chtějí, bez rozsudku nebo obav. Nicméně toto neplatí pro velmi malé děti, které potřebují dohled, aby se zabránilo jejich sebepoškození, zatímco se učí nové věci.
Každý člověk vnímá svoji realitu na základě vlastních zkušeností, očekávání a předpokladů. To je důvod, proč někteří lidé jsou svědky nějaké události a vyprávějí, co se stalo určitým způsobem. Pokud jste kadeřník, je větší pravděpodobnost, že si budete všímat vlasů druhých lidí, zatímco krejčí věnuje pozornost oblečení.
Totéž platí pro vaše emoce. Jakmile někdo pracuje se systémem přesvědčení oběti, očekává, že ostatní mají špatné úmysly. Zatímco ten, kdo vychází z kódů přesvědčení důvěry, neočekává, že by mu někdo ublížil. Dokážete si představit, jak složité to je s ohledem na všechny interakce každého člověka na denní bázi?
Oběti žijí své životy čekáním na druhé, kteří hledají způsob, jak jim ublížit. Ti, kteří žijí z pozice důvěry, žijí úplně jinak. To, co skrýváte uvnitř, projektujete ven. Lidé, kteří plní roli oběti budou reagovat jinak, než ti, kteří žijí z pozice důvěry.
Pokud chcete milovat druhé, je nezbytné, abyste milovali sebe jako první. Dokud neodstraníte bloky, které vás drží od dobrovolného dávání a přijímání Lásky - omezujete schopnost zvýšit svou vibrační úroveň. To zpomaluje schopnost vzestoupit a udržovat rezonanci s Matkou Zemí.
Jakmile změníte své kódy přesvědčení, umožní to proudění více Světla a Lásky do vašeho energetického pole a můžete tak ovlivnit sebe i ostatní. Toto zjemnění je klíčem umožňujícím sjednocení a dovoluje vymanit se ze vzorců oddělenosti.
Obraťte se do svého nitra a denně sledujte, jak jste na tom s vibracemi Lásky s každým člověkem, místem a zda nejste zaměřeni na lineární stupnici Lásky. Přijměte fakt, že člověk je zodpovědný za své volby a uvolněte jakoukoliv potřebu ho měnit.
Věřte, že vše je v pořádku. Lidé mají tendenci považovat výsledky, které jsou bolestivé za něco, čemu se musí vyhnout. Přesto většina změn a tvůrčí inspirace přichází jako důsledek prožívání bolesti. Dovolte sami sobě i ostatním zažít tyto zkušenosti.
Není nic špatného na tom dávat rady nebo podporu. Ale jakmile budete očekávat, že ostatní budou následovat vaše rady, překračujete a vměšujete se do cizích záležitostí. Každá podpora, kterou dáváte druhým, by měla být bez jakéhokoliv očekávání, jinak se stáváte zdrojem manipulace.
Nejlepší podporou bude, když ostatním dáte vědět, že je máte rádi bez ohledu na to, jaké volby udělají.
Je lepší, když budete mlčet, než nabízet rady, o které nejste žádáni. Mějte na paměti, že rady přichází z vašich vlastních zážitků a proto, co je nejlepší pro vás, nemusí být nejlepší pro druhé.
Vzdejte se potřeby, že je třeba měnit druhé, zaměřte se na sebe, na změnu svých postojů a kódů přesvědčení. Jakmile ovládnete své emoce, budete mít menší nutkání a touhu měnit druhé. Cílem je milovat dobrovolně, aniž by bylo nutné zachraňovat ostatní před tím, co si vyberou zažít.
Obraťte se dovnitř sebe a pracujte na své schopnosti milovat druhé bezpodmínečně. Zpočátku a to zejména v obtížných vztazích, může být obtížné posunout své láskyplné city k euforickému konci. V tomto případě pracujte sami na sobě a najděte způsoby, jak uvolnit potřebu měnit druhé. Někdy budete muset "předstírat, jakoby se to už stalo". Pokud budete neustále promítat láskyplné myšlenky na druhé, budou negativní emoce vůči druhým ubývat.
Váš mozek nezná rozdíl mezi realitou a představou. Budete-li posilovat své myšlenky, aby byly pozitivní, a nebudete se zabývat negativními myšlenkami, váš mozek se převzoruje sám a nebude trvat dlouho a zjistíte, jak sami přijímáte ty, s kterými jste měli v minulosti problémy.
Nakonec schopnost milovat vše bude volně proudit ke každému, koho potkáte. To znamená, že budete emočně v rovnováze bez ohledu na to, jestli jste s někým v křížku, protože je dokážete milovat. To je tajemství Mistrů.
10. TÓN MANIFESTACE - SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy - duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?
Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita - váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.
POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT
V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.
TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ
Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.
Copyright © Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.